Анатомічні матеріали (Всі визначення терміна — 3)

Анатомічні матеріали - органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини, фетальні матеріали людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Аутотрансплантація (Всі визначення терміна — 2)

Аутотрансплантація - пересадка людині власного анатомічного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Біоімплантати (Всі визначення терміна — 3)

Біоімплантати - медичні вироби, продукти медичного призначення, виготовлені з анатомічних матеріалів людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Близькі родичі та члени сім'ї (Всі визначення терміна — 2)

Близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Бригада вилучення анатомічних матеріалів людини

Бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, яка створюється відповідно до наказу керівника закладу охорони здоров’я для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Вилучення анатомічних матеріалів

Вилучення анатомічних матеріалів - хірургічна операція, інше медичне втручання, в результаті якого отримуються анатомічні матеріали людини для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Гемопоетичні стовбурові клітини

Гемопоетичні стовбурові клітини - анатомічні матеріали людини у вигляді клітин, що містяться у крові та кістковому мозку людини і використовуються для трансплантації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Діяльність, пов'язана з трансплантацією

Діяльність, пов’язана з трансплантацією, - вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів, трансплант-координація

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Донор анатомічних матеріалів людини

Донор анатомічних матеріалів людини - живий донор чи донор-труп, у якого в установленому цим Законом порядку вилучаються анатомічні матеріали для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Донор-труп

Донор-труп - померла особа, щодо якої в установленому цим Законом порядку отримано згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Донорство анатомічних матеріалів

Донорство анатомічних матеріалів - надання донором анатомічних матеріалів іншій людині за життя (прижиттєве донорство) або вилучення анатомічних матеріалів людини у донора-трупа (посмертне донорство) для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Єдина державна інформаційна система трансплантації

Єдина державна інформаційна система трансплантації - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (інформаційні технології і технічні засоби), призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення визначеної цим Законом інформації та здійснення автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пари донор-реципієнт, що зберігається на державних інформаційних ресурсах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Живий донор

Живий донор - повнолітня дієздатна фізична особа, яка добровільно надала згоду на вилучення у неї анатомічних матеріалів для трансплантації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Імплантація (Всі визначення терміна — 2)

Імплантація - пересадка людині біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Імунологічна сумісність

Імунологічна сумісність - генетично обумовлена сумісність анатомічних матеріалів різних осіб, що визначається шляхом проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Ксеноімплантати

Ксеноімплантати - медичні вироби, що виготовлені з анатомічних матеріалів тварин та використовуються для імплантації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Лист (список) очікування

Лист (список) очікування - список реципієнтів, які перебувають на обліку в закладі охорони здоров’я з метою застосування їм трансплантації, форма та порядок ведення якого затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Перехресне донорство

Перехресне донорство - обмін живими імунологічно сумісними донорами між реципієнтами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Померла особа (померлий)

Померла особа (померлий) - особа, стан якої визначено як незворотна смерть відповідно до закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Потенційний донор

Потенційний донор - померла особа, щодо якої існують медичні передумови (відсутність хвороб або станів, що унеможливлюють вилучення анатомічних матеріалів людини) для вилучення анатомічних матеріалів, але не отримано трансплант-координатором в установленому цим Законом порядку відомості щодо можливості (згода) вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Реципієнт (Всі визначення терміна — 8)

Реципієнт - особа, яка потребує медичної допомоги із застосуванням трансплантації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Трансплант-координатор (Всі визначення терміна — 2)

Трансплант-координатор - працівник закладу охорони здоров’я, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Трансплант-координатор - це особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня у галузі охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро або бюро судово-медичної експертизи

Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро або бюро судово-медичної експертизи - це особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня у галузях охорони здоров’я або соціальної роботи чи соціальних та поведінкових наук

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Трансплант-координація

Трансплант-координація - діяльність, спрямована на забезпечення отримання анатомічних матеріалів людини та надання їх для подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у встановленому цим Законом порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Трансплантація (Всі визначення терміна — 4)

Трансплантація - спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці анатомічного матеріалу людини від донора реципієнту і спрямований на відновлення здоров’я людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018

Фетальні матеріали людини

Фетальні матеріали людини - мертвий ембріон (плід) людини, плацента та її оболонки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.05.2018


вгору