Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік від 17.08.2012346
Документ z1590-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - v0098500-18
( Остання подія — Редакція, відбудеться 11.02.2019, підстава - v0135500-18. Подивитися в історії? )

економічні нормативи;

показники балансу, звіту про прибутки і збитки та інші показники залежно від проблем банку.

{Абзац четвертий пункту 3.3 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 60 від 07.06.2018}

3.4. Банк забезпечує складання програми капіталізації з дотриманням таких принципів:

1) переваги сутності визначених банком заходів над їх формою. Такий принцип передбачає економічну доцільність та ефективність заходів;

2) обґрунтованості визначених банком заходів та реалістичності їх виконання, що включає формування судження банку щодо:

реалістичності виконання заходів у встановлені строки та отримання економічного ефекту від їх реалізації в обсязі, визначеному програмою капіталізації, з урахуванням поточного стану економіки та ринкових умов;

спроможності банку та кожного власника істотної участі забезпечити підтримку нормативів капіталу банку в обсязі, передбаченому програмою капіталізації, ураховуючи оцінку макро- та мікроекономічних факторів, що впливають, та фінансову спроможність банку та акціонерів забезпечувати таку підтримку;

3) достатності та адекватності розроблених банком заходів, реалізація яких має забезпечити дотримання банком нормативів капіталу, установлених Національним банком.

{Главу 3 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

3.5. Критерії оцінки прийнятності програми капіталізації банку:

1) програма капіталізації банку забезпечує дотримання банком значень нормативів капіталу у розмірах та в строки, визначені Національним банком;

2) наявність обґрунтованих розрахунків економічного ефекту від урахування в програмі капіталізації фактичних подій, що відбулися після дати, на яку відбулося порушення нормативу, до дати подання банком програми капіталізації, та від ужиття кожного із заходів, передбачених програмою капіталізації банку;

3) документальне підтвердження можливості реалізації запланованих заходів, включаючи:

задокументоване судження банку, що підтверджує дотримання банком принципів складання програми капіталізації;

підтвердження учасниками/інвесторами банку наявності коштів для капіталізації банку, включаючи надання фінансової допомоги;

надання учасниками/інвесторами банку запевнень, що капіталізація банку не здійснюється за рахунок кредитних коштів, отриманих у цьому або іншому банку прямо або опосередковано через його пов'язаних осіб;

наявність додаткових джерел збільшення регулятивного капіталу банку.

{Главу 3 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

3.6. Національний банк забезпечує моніторинг і контроль за виконанням банком заходів, передбачених програмою капіталізації, шляхом:

1) аналізу звіту банку про виконання програми капіталізації, інформації та документів, які підтверджують виконання запланованих заходів;

2) аналізу активних операцій, які здійснені банком після дати оцінки якості активів банку, їх класифікації та розміру кредитного ризику за ними;

3) аналізу статистичної звітності банку, установленої нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок заповнення та подання статистичної звітності Національному банку;

4) проведення планових та позапланових інспекційних перевірок.

{Главу 3 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

3.7. Національний банк під час аналізу звіту банку про виконання програми капіталізації має право враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації, якщо ефект від їх реалізації забезпечить досягнення передбачених програмою капіталізації показників на звітну дату.

{Главу 3 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Н.В. Іваненко
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
17.08.2012  № 346

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за № 845/6036.

2. Пункт 6 постанови Правління Національного банку України від 28.02.2002 № 81 “Про окремі питання регулювання діяльності банків”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.03.2002 за № 272/6560 (зі змінами).

3. Постанова Правління Національного банку України від 07.10.2002 № 384 “Про затвердження Змін до глави 14 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.10.2002 за № 836/7124.

4. Постанова Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 228 “Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 476/7797.

5. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 08.09.2003 № 386 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за № 869/8190 (зі змінами).

6. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 172 “Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.05.2004 за № 595/9194 (зі змінами).

7. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 29.04.2004 № 192 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2004 за № 639/9238.

8. Постанова Правління Національного банку України від 27.10.2004 № 515 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.11.2004 за № 1449/10048.

9. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 28.09.2005 № 346 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.10.2005 за № 1222/11502 (зі змінами).

10. Постанова Правління Національного банку України від 15.06.2006 № 216 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2006 за № 753/12627.

11. Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2006 № 324 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за № 1034/12908.

12. Постанова Правління Національного банку України від 09.11.2006 № 428 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.11.2006 за № 1222/13096 (зі змінами).

13. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 11.04.2007 № 131 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2007 за № 424/13691.

14. Постанова Правління Національного банку України від 08.01.2008 № 4 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 369”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.02.2008 за № 121/14812.

15. Постанова Правління Національного банку України від 17.04.2008 № 99 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.05.2008 за № 444/15135.

16. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 18.06.2008 № 171 “Про затвердження Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2008 за № 617/15308 (зі змінами).

17. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 № 228 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за № 821/15512 (зі змінами).

18. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 30.12.2008 № 476 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2009 за № 93/16109 (зі змінами).

19. Постанова Правління Національного банку України від 30.01.2009 № 38 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.02.2009 за № 170/16186.

20. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 28.02.2009 № 107 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.03.2009 за № 268/16284.

21. Абзац третій пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 06.05.2009 № 270 “Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.06.2009 за № 474/16490.

22. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 459 “Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за № 815/16831.

23. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 14.08.2009 № 475 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.09.2009 за № 832/16848.

24. Постанова Правління Національного банку України від 29.09.2009 № 569 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 за № 1101/17117.

25. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 31.03.2010 № 160 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 за № 395/17690.

26. Пункт 10 постанови Правління Національного банку України від 09.06.2010 № 273 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 за № 471/17766 (зі змінами).

27. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 15.06.2011 № 192 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за № 836/19574.

28. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 22.06.2011 № 204 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 753/19491.

29. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 24.06.2011 № 209 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.07.2011 за № 850/19588 (зі змінами).

30. Постанова Правління Національного банку України від 08.08.2012 № 332 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.08.2012 за № 1435/21747.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Н.В. Іваненковгору