Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту
Держспоживстандарт України; Наказ, Регламент, Форма типового документа від 27.09.2004208
Документ z1307-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2009, підстава - z0249-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
27.09.2004 N 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2004 р.
за N 1307/9906
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 84 ( z0249-09 ) від 25.02.2009 }
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження
відповідності засобів індивідуального захисту

Відповідно до Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 року N 2022 ( 2022-2003-п ) "Про делегування
Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики повноважень на затвердження нормативно-правових актів" та
з метою забезпечення належної безпеки для життя та здоров'я
громадян, пов'язаної із використанням засобів індивідуального
захисту, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технічний регламент з підтвердження
відповідності засобів індивідуального захисту (додається).
2. Доручити Державному підприємству "Всеукраїнський державний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів" (Мухаровський М.Я.), організації -
члену технічного комітету ТК 135 "Безпека промислової продукції та
засоби індивідуального захисту" здійснювати розробку і перегляд
національних стандартів, що можуть сприйматись як доказ
відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності засобів індивідуального захисту.
3. Управлінню стандартизації (Нелепов А.А.) забезпечити
щорічне внесення до Плану державної стандартизації робіт з
розробки та перегляду національних стандартів, що можуть
сприйматись як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту з
підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених органів з підтвердження відповідності та
національних стандартів, що можуть сприйматись як доказ
відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності засобів індивідуального захисту.
5. Департаменту технічного регулювання (Онопрієнко В.В.): 5.1. У п'ятиденний термін з дня підписання цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5.2. У тримісячний термін з дня реєстрації в Міністерстві
юстиції України цього наказу забезпечити розроблення проекту плану
поетапного впровадження Технічного регламенту з підтвердження
відповідності засобів індивідуального захисту.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
директора Департаменту технічного регулювання Онопрієнка В.В.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Школьник
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство промислової політики України
Заступник Міністра А.Федяєв
Державний комітет України з
нагляду за охороною праці
Заступник Голови В.Плетньов
Державний комітет України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Голова Ю.Авксентьєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
27.09.2004 N 208
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2004 р.
за N 1307/9906

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з підтвердження відповідності
засобів індивідуального захисту

1. Загальні положення
1.1. Цей Технічний регламент розроблено відповідно до
Директиви Ради Європейського Союзу від 21.12.89 щодо зближення
законодавства держав - членів ЄЕС стосовно засобів індивідуального
захисту (89/686/ЄЕС). Дія цього Технічного регламенту поширюється на виробників та
уповноважених ними осіб - резидентів України або уповноважених
осіб, які відповідають за введення засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ) в обіг (у разі коли виробник чи уповноважена ним
особа не здійснюють діяльність на території України), центральні
органи виконавчої влади, на які покладено функції з технічного
регулювання та нагляду за безпекою ЗІЗ (далі - центральні органи
виконавчої влади), а також на уповноважені органи з сертифікації
ЗІЗ, вимоги до яких визначені постановою Кабінету Міністрів
України від 28.03.2002 N 376 ( 376-2002-п ) "Про затвердження
Порядку надання органам із сертифікації повноважень на проведення
робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій
сфері" (далі - уповноважені органи). Основні терміни, що використовуються в цьому Технічному
регламенті, вжиті у значеннях, наведених у Законах України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності"
( 2406-14 ) та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
( 2407-14 ). Процедури оцінки відповідності, що наводяться в цьому
Технічному регламенті, взято з модулів - комплексів уніфікованих
процедур оцінки відповідності, які викладено в Технічному
регламенті модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних
регламентах з підтвердження відповідності, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 N 1585
( 1585-2003-п ). У цьому Технічному регламенті засобом індивідуального захисту
є будь-яке устатковання чи спорядження, призначене для носіння
споживачем або сприяння його захисту від однієї або кількох видів
небезпеки для життя чи здоров'я. До ЗІЗ також належать: поєднання кількох устатковань чи споряджень, призначених для
захисту людини від одного чи кількох видів потенціального
(одночасного) ризику; захисне устатковання чи спорядження, призначене для носіння
споживачем або сприяння його захисту, яке є частиною або
використовується в сполученні з іншим обладнанням (особистим
незахисним обладнанням); замінні компоненти ЗІЗ, які необхідні для їх нормального
функціонування та використовуються тільки для таких ЗІЗ. Будь-яке устатковання чи спорядження, що поставляється на
ринок у комплекті з ЗІЗ та призначене для поєднання з іншим
зовнішнім (додатковим) устаткованням, повинно розглядатись як
невід'ємна частина цього обладнання, навіть якщо воно не
призначене для постійного носіння споживачем або його підтримки в
умовах підвищеного ризику.
1.2. Уведення ЗІЗ у вільний обіг на території України, продаж
і безкоштовне розповсюдження (далі - введення у вільний обіг)
дозволяється тільки у разі безпеки ЗІЗ для життя та здоров'я
споживачів або третіх осіб, забезпечення захисту людини від травм
та захворювань за умови використання за призначенням з урахуванням
правильного обслуговування й експлуатації. Споживач повинен бути ознайомлений з будь-яким рішенням, що
приймається на основі цього Технічного регламенту, яке обмежує
введення ЗІЗ у вільний обіг з обґрунтуванням його причин та
одночасним повідомленням щодо захисних заходів, які передбачено
законодавством України, та граничних термінів їх виконання.
1.3. Перелік класів ЗІЗ, на які не поширюється дія цього
Технічного регламенту: - ЗІЗ, спеціально призначені для збройних сил або для цілей
забезпечення правопорядку (шоломи, щити й т.ін.); - ЗІЗ, призначені для самооборони (балони з аерозолем,
особиста зброя для самооборони й т.ін.); - ЗІЗ для застосування на борту суден, літаків і для
рятувальних робіт, які не призначені для постійного носіння; - ЗІЗ, призначені для використання приватними особами з метою
захисту від: впливу несприятливих атмосферних умов (головні убори,
сезонний одяг, взуття, парасолі й т.ін.); вогкості і вологи (рукавички для захисту рук при митті посуду
й т.ін.); впливу високої температури (рукавички й т.ін.).
2. Класифікація засобів індивідуального захисту
2.1. При використанні за призначенням, з урахуванням
правильного обслуговування та експлуатації, ЗІЗ повинні
забезпечувати споживачам, а також третім особам належний ступінь
захисту від усіх видів небезпеки. ЗІЗ, що розглядаються цим Технічним регламентом, поділяються
на три категорії: а) категорія I - ЗІЗ простої конструкції, призначені для
захисту від таких видів впливів: - незначні механічні дії (садові рукавички, наперстки й
т.ін.); - вплив слабких миючих засобів, наслідки дії яких легко
усуваються (рукавички для захисту від впливу розчинів миючих
засобів і т.ін.); - температурний вплив при взаємодії з поверхнями, нагрітими
до температури, що не перевищує 50 град. C, і нешкідливий
механічний вплив (рукавички, захисні фартухи й т.ін.); - вплив нормальних атмосферних умов (головні убори, сезонний
одяг, взуття й т.ін.); - слабкі удари та вібрація, що не впливають на життєво
важливі органи і не здатні викликати невиліковних ушкоджень (легкі
захисні шоломи, рукавички, легке взуття й т.ін.); - сонячне світло (сонцезахисні окуляри); б) категорія II - ЗІЗ конструкції середньої складності, які
не відносяться до категорій I та III; в) категорія III - ЗІЗ конструкції високої складності,
призначені для захисту від небезпеки, що загрожує життю людей, або
небезпеки заподіяння невиліковних тілесних ушкоджень, ступінь якої
споживач, на думку розробника, не може визначити вчасно. До цієї
категорії належать винятково: - фільтруючі пристрої для захисту дихальних шляхів від впливу
твердих і рідких аерозолів, подразнюючих речовин, токсичних і
радіоактивних газів; - пристрої для захисту дихальних шляхів, що забезпечують
повну ізоляцію від навколишнього середовища, у тому числі
призначені для застосування під водою; - ЗІЗ, що забезпечують частковий захист від впливу хімічних
речовин і іонізуючого випромінювання; - аварійне устатковання, призначене для використання при
високих температурах, вплив яких можна порівняти з впливом
повітря, нагрітого до температури 100 град. C або вище, і які
супроводжуються або не супроводжуються інфрачервоним
випромінюванням, відкритим полум'ям або виділенням великої
кількості розплавлених речовин; - аварійне устатковання, призначене для використання при
низьких температурах, вплив яких можна порівняти з впливом повітря
з температурою до мінус 50 град. C; - ЗІЗ, призначені для захисту від падіння з висоти; - ЗІЗ, призначені для захисту від ураження електричним
струмом; - шоломи та щитки шоломів для мотоциклістів.
2.2. На ЗІЗ та експлуатаційних документах до них повинно бути
чітко зазначено: класи захисту, що відповідають різним рівням небезпеки; галузь застосування та призначення ЗІЗ.
3. Вимоги до безпеки засобів індивідуального захисту
3.1. Вимоги до всіх засобів індивідуального захисту 3.1.1. ЗІЗ повинні забезпечувати належний ступінь захисту від
усіх видів небезпеки. 3.1.2. Конструкція. Ергономічність ЗІЗ повинні бути сконструйовані і виготовлені таким чином,
щоб вони в передбачуваних умовах експлуатації забезпечували
максимально можливий рівень захисту споживача і щоб споживач при
цьому міг без ускладнень займатися пов'язаною з ризиком
діяльністю. 3.1.3. Рівні та класи захисту 3.1.3.1. Максимально можливий рівень захисту Оптимальний рівень захисту, який повинен враховуватися при
розробці конструкції ЗІЗ - це максимальний рівень захисту, при
якому ефективність використання ЗІЗ не знижується в період впливів
факторів ризику. 3.1.3.2. Класи захисту, що відповідають різним рівням
небезпеки Якщо характер різних передбачуваних умов експлуатації
дозволяє виділити кілька рівнів небезпеки одного виду, при
розробці конструкції ЗІЗ необхідно враховувати відповідні класи
захисту. 3.1.4. Нешкідливість ЗІЗ. Відсутність факторів ризику та
інших "внутрішніх" шкідливих факторів При використанні в передбачуваних умовах ЗІЗ не повинні
створювати додаткових факторів ризику та інших шкідливих факторів. 3.1.5. Матеріали, що застосовуються Матеріали, з яких виготовляється ЗІЗ, а також продукти
розпаду цих матеріалів не повинні негативно впливати на здоров'я
споживача. 3.1.6. Характер поверхонь компонентів ЗІЗ, що дотикаються до
споживача Будь-який компонент ЗІЗ, що дотикається або потенційно
здатний дотикатися до споживача при використанні цього ЗІЗ,
повинен бути гладким, не мати гострих країв, деталей, що
виступають, і т.ін., здатних привести до появи подразнення шкіри
або до травм. 3.1.7. Максимально припустиме обмеження рухів споживача Обмеження рухів, положення або чуттєвого сприйняття
споживача, обумовлені застосуванням ЗІЗ, повинні бути
мінімальними; ЗІЗ не повинен викликати рухів споживача, які можуть
становити небезпеку для нього або інших людей. 3.1.8. Комфортність та ефективність. Адаптація ЗІЗ до
морфологічних особливостей споживача Конструкція ЗІЗ повинна забезпечити можливість правильної
посадки на тілі споживача. ЗІЗ повинен залишатися в правильному
положенні протягом усього часу використання незалежно від умов
навколишнього середовища, рухів та положення споживача. Тому ЗІЗ повинні мати засоби адаптації до морфологічних
особливостей споживача, такі як системи регулювання чи кріплення,
або випускатися в декількох варіантах різного розміру. 3.1.9. Маса і міцність конструкції ЗІЗ повинні мати якнайменшу масу при достатній міцності
конструкції та ефективності захисту. Крім того, що ЗІЗ повинні відповідати специфічним вимогам до
ступеня захисту, вони повинні мати стійкість до впливу факторів
навколишнього середовища в передбачуваних умовах експлуатації. 3.1.10. Сумісність різних класів або типів ЗІЗ, призначених
для спільного використання Якщо один виробник випускає кілька моделей ЗІЗ різного класу
або типу, призначених для одночасного захисту суміжних частин тіла
від комбінованих видів небезпеки, ці ЗІЗ повинні бути сумісні один
з одним.
3.2. Вимоги для декількох класів або типів засобів
індивідуального захисту 3.2.1. ЗІЗ, що мають системи регулювання Система регулювання ЗІЗ повинна бути сконструйована і
виготовлена таким чином, щоб у передбачуваних умовах експлуатації
ЗІЗ споживач міг визначити неправильність її регулювання. 3.2.2. ЗІЗ, що закривають частини тіла ЗІЗ, що закривають частини тіла, повинні по можливості
забезпечувати достатню вентиляцію з метою зниження потовиділення;
якщо це неможливо, такі ЗІЗ повинні бути обладнані пристроями, що
поглинають піт. 3.2.3. ЗІЗ для захисту обличчя, очей і дихальних шляхів Обмеження поля зору або зниження гостроти зору споживача,
зумовлене застосуванням ЗІЗ для захисту обличчя, очей і дихальних
шляхів, повинно бути мінімальним. Ступінь оптичної нейтральності оптичних систем ЗІЗ цього
класу повинен відповідати характерові щодо інтенсивності та/або
тривалості їх використання. За необхідності такі ЗІЗ повинні мати засоби або оброблятися
засобами запобігання формуванню конденсату. Моделі ЗІЗ, призначені для споживачів з порушеннями зору, не
повинні ускладнювати використання окулярів і контактних лінз. 3.2.4. ЗІЗ, що підлягають використанню до зносу Якщо відомо, що характеристики нового ЗІЗ можуть значно
погіршитися протягом його використання, дата виготовлення та/або,
якщо це можливо, дата закінчення терміну служби повинні бути
вказані на кожному компоненті ЗІЗ і на кожній запчастині для цього
ЗІЗ, що випускається на ринку, таким чином, щоб виключити
можливість неправильного прочитання цих дат; крім того, ці дати
повинні бути вказані на пакуванні. Якщо виробник з якоїсь причини не може вказати термін служби
ЗІЗ, він повинен надати всю необхідну інформацію, яка дозволить
покупцеві або споживачу визначити мінімальний термін служби
виробу, виходячи з якості виробу і найбільш сприятливих умов його
зберігання, експлуатації, очищення і технічного обслуговування. Якщо існує імовірність швидкого і помітного погіршення
захисних характеристик ЗІЗ через часте очищення згідно з
інструкціями виробника, виробник повинен, якщо це можливо, указати
на кожному екземплярі ЗІЗ, що випускається на ринку, максимальне
число процедур очищення, після виконання яких виріб необхідно
здати на перевірку або викинути; у протилежному разі виробник
повинен указати цю інформацію в документації, що додається до
кожного екземпляра ЗІЗ. 3.2.5. ЗІЗ, які під час використання можуть зачепитися за
навколишні об'єкти Якщо в передбачуваних умовах експлуатації існує небезпека
зачеплення ЗІЗ з об'єктом, що рухається, міцність матеріалу ЗІЗ
повинна бути розрахована таким чином, щоб він при зачепленні ЗІЗ з
об'єктом, що рухається, рвався або ламався, забезпечуючи безпеку
споживача. 3.2.6. ЗІЗ, що призначені для використання в аварійних
ситуаціях і інших ситуаціях, у яких необхідні їх швидке кріплення
і зняття Час, необхідний на кріплення ЗІЗ цього класу та/або їх
зняття, повинен бути мінімальним. Будь-які складові системи ЗІЗ,
що використовуються для правильної позиційності ЗІЗ або його
зняття, повинні бути простими для використання. 3.2.7. ЗІЗ, призначені для використання у вибухонебезпечній
атмосфері ЗІЗ, призначені для використання у вибухонебезпечній
атмосфері, не повинні бути можливим джерелом іскри, зумовленої
електростатичними розрядами, або іскри іншого походження, здатної
стати причиною запалення вибухонебезпечної суміші. 3.2.8. ЗІЗ, призначені для використання в дуже небезпечних
ситуаціях Документація виробника, що додається до ЗІЗ, який призначений
для використання в дуже небезпечних ситуаціях, повинна містити,
зокрема, дані, призначені винятково для фахівців, здатних
правильно інтерпретувати ці дані і дати на їх основі відповідні
інструкції споживачу. Такі ЗІЗ відносяться до категорії III. Крім того, ця документація повинна містити інструкції, які
дозволяють споживачу перевірити, чи правильно відрегульований ЗІЗ
і чи працездатний він під час експлуатації. Якщо ЗІЗ має сигналізацію, що спрацьовує при неприпустимому
зниженні рівня захисту, ця сигналізація повинна сприйматися
споживачем в умовах, для яких призначений даний ЗІЗ. 3.2.9. ЗІЗ, що містить компоненти, які підлягають регулюванню
або демонтажу споживачем Компоненти ЗІЗ, що підлягають регулюванню і демонтажу (для
заміни) споживачем, повинні бути сконструйовані таким чином, щоб
їх можна було відрегулювати, закріпити і демонтувати без допомоги
інструментів. 3.2.10. ЗІЗ, що призначені для приєднання до зовнішнього
пристрою Якщо ЗІЗ обладнано засобами приєднання до зовнішнього
пристрою, ці засоби повинні бути сконструйовані і виготовлені
таким чином, щоб ЗІЗ можна було приєднати тільки до пристрою
відповідного типу. 3.2.11. ЗІЗ, що обладнані системою циркуляції рідини Якщо ЗІЗ обладнаний системою циркуляції рідини, ця система
повинна бути сконструйована і виготовлена таким чином, щоб рідина
вільно циркулювала в межах усієї частини тіла, що підлягає
захисту, незалежно від положення і характеру рухів споживача в
передбачуваних умовах експлуатації ЗІЗ. 3.2.12. ЗІЗ, що маркований одним або декількома
ідентифікаційними або пізнавальними знаками, що прямо або побічно
стосуються техніки безпеки Ідентифікаційні або пізнавальні знаки, що прямо або побічно
стосуються техніки безпеки, якими маркується ЗІЗ, повинні мати
форму гармонізованих піктограм або ідеограм і добре читатися
протягом усього передбачуваного терміну служби ЗІЗ. Крім того, ці
знаки повинні містити точну і повну інформацію, що не допускає
множинного тлумачення; зокрема, якщо такі знаки містять текстову
інформацію, ця інформація повинна бути подана українською мовою та
мовою країни, в якій дане устатковання буде використовуватися.
Якщо малі розміри ЗІЗ (або компонента ЗІЗ) не дозволяють нанести
на виріб всі або деякі маркувальні знаки, ці знаки повинні бути на
пакуванні виробу або в документації, що додається до виробу. 3.2.13. Спецодяг сигнальний підвищеної видимості ЗІЗ, призначений для використання в ситуаціях, у яких
споживач повинен виділятися на фоні навколишніх об'єктів, повинен
мати одне (або більше) розташованих на ньому пристосувань або
пристроїв, що випромінюють пряме або відбите світло відповідної
інтенсивності, належних фотометричних і колориметричних
властивостей. 3.2.14. ЗІЗ для захисту від декількох видів небезпеки ЗІЗ, призначені для захисту споживача одночасно від декількох
видів небезпеки, повинні задовольняти, зокрема, основні вимоги
до засобів захисту від кожного з цих видів небезпеки.
3.3. Вимоги до засобів індивідуального захисту від визначених
видів небезпеки 3.3.1. Вимоги до ЗІЗ для захисту від механічних ударів Удари, що наносяться об'єктами різного роду (падаючими,
виступаючими й т.ін.). ЗІЗ, призначені для захисту від цього виду небезпеки, повинні
мати амортизаційні властивості, достатні для захисту частин тіла,
що зазнали удару, зокрема, від переломів і проникаючих ушкоджень. Ступінь захисту, що забезпечують такі ЗІЗ, повинен
визначатися, виходячи з максимального ступеня захисту, при якому
розмір і маса ЗІЗ не знижують ефективність використання ЗІЗ. 3.3.2. Вимоги до ЗІЗ для захисту від фізичних ушкоджень
(подряпини, проколи, порізи й т.ін.) Матеріали, з яких виготовляються ЗІЗ, призначені для захисту
всього тіла або його частин від поверхневих ушкоджень, таких як
подряпини, проколи, порізи й т.ін., повинні забезпечувати
достатній захист від подряпин, порізів, проколів у передбачуваних
умовах експлуатації ЗІЗ. 3.3.3. Вимоги до ЗІЗ для захисту від падіння при ковзанні Підошва взуття для захисту від ковзання повинна бути
розроблена, виготовлена або обладнана додатковими елементами таким
чином, щоб забезпечити задовільне зчеплення з поверхнею в
залежності від характеру і стану цієї поверхні. 3.3.4. Вимоги до ЗІЗ для захисту від падіння з висоти ЗІЗ, призначені для запобігання падінню з висоти, повинні
мати систему ременів для кріплення ЗІЗ до тіла споживача і систему
кріплення ЗІЗ до надійної точки опори. У передбачуваних умовах
експлуатації такі ЗІЗ повинні обмежувати шлях вертикального
падіння споживача таким чином, щоб запобігти його зіткненню з
перешкодами. Гальмове зусилля, що виникає при цьому, не повинно
заподіяти тілесних ушкоджень споживачу або зашкодити компонентам
ЗІЗ. Крім того, після припинення руху споживач повинен
підтримуватися в прийнятному положенні доти, доки йому не буде
надана допомога. У документації виробника повинна бути вказана, крім іншого,
наступна інформація: - вимоги до опорної точки і мінімальна висота, на якій
повинен знаходитися споживач; - інструкції щодо кріплення системи ременів на тілі споживача
і приєднання ЗІЗ до опорної точки. 3.3.5. Вимоги до ЗІЗ для захисту від механічної вібрації: - ЗІЗ, призначені для захисту від впливу механічної вібрації,
повинні забезпечувати достатнє ослаблення шкідливих складових
вібрації, що впливають на частину тіла, що захищається; - ні за яких обставин ефективне значення сумарного
прискорення, що передається споживачу цими складовими, не повинно
перевищувати граничних значень, які рекомендуються, виходячи з
максимальної величини і тривалості передбачуваного впливу протягом
одного дня на частину тіла, що захищається. 3.3.6. Вимоги до ЗІЗ для захисту від статичного здавлювання
будь-якої частини тіла ЗІЗ, призначені для захисту будь-якої частини тіла від
статичного здавлювання, повинні послабляти силу здавлювання мірою,
достатньою для запобігання серйозним травмам або хронічним
захворюванням. 3.3.7. Вимоги до ЗІЗ для захисту від утоплення (рятувальні
жилети, нарукавні пов'язки, рятувальні костюми) ЗІЗ, призначені для захисту від утоплення, повинні
якнайшвидше повертати на поверхню споживача, знесиленого або того,
що втратив свідомість внаслідок падіння у рідке середовище, не
заподіюючи шкоди його здоров'ю, і підтримувати його в положенні,
що не утруднює дихання доти, доки не прибуде допомога. ЗІЗ можуть бути виготовлені цілком або частково з плавучих
матеріалів, а також можуть наповнюватися газом автоматично, вручну
або за допомогою рота. У передбачуваних умовах експлуатації: - ЗІЗ повинні, без шкоди для їхньої ефективності, витримувати
удар об поверхню рідкого середовища і повинні бути стійкими до
факторів, що властиві для цього рідкого середовища; - надувні ЗІЗ повинні характеризуватися малим часом
наповнення. Деякі типи ЗІЗ, де цього вимагають передбачувані умови
експлуатації, повинні задовольняти одну або декілька з наступних
додаткових вимог: - ці ЗІЗ повинні бути обладнані всіма засобами наповнення
та/або світловим чи звуковим пристроєм сигналізації; - ці ЗІЗ повинні бути обладнані пристроєм зачеплення і
кріплення для витягування споживача з рідкого середовища; - ці ЗІЗ повинні бути призначені для тривалого використання
протягом часу, коли існує небезпека падіння споживача (можливо
одягненого) у рідке середовище або коли споживач частково
занурений у це середовище. 3.3.8. Вимоги до плавучих рятувальних засобів Безпечний для носіння одяг, здатний для передбачуваних умов
експлуатації достатньо підтримувати споживача на поверхні рідкого
середовища. У передбачуваних умовах експлуатації такі ЗІЗ не
повинні обмежувати свободу рухів споживача. Зокрема, ці ЗІЗ
повинні дозволяти споживачу пливти і вживати заходів з порятунку
себе та інших людей. 3.3.9. Вимоги до ЗІЗ для захисту від шкідливого впливу шуму ЗІЗ, призначені для захисту від шкідливого впливу шуму,
повинні послабляти шум до рівня, що не перевищує величину,
еквівалентну величині припустимого добового шумового впливу. ЗІЗ цього типу повинні мати маркування з інформацією щодо
рівня послаблення шуму та індексу комфортності; при неможливості
розміщення цієї інформації на ЗІЗ вона повинна бути зазначена на
пакуванні. 3.3.10. Вимоги до ЗІЗ для захисту від тепла та/або вогню Тепловий опір і механічна міцність ЗІЗ, призначених для
захисту частин тіла від впливу тепла та/або вогню, повинні
відповідати передбачуваним умовам експлуатації цих ЗІЗ. Матеріали та інші компоненти, з яких виготовляються ЗІЗ,
призначені для захисту від променевого і конвекційного тепла,
повинні мати відповідний коефіцієнт передачі падаючого теплового
потоку. Ступінь вогнестійкості цих матеріалів повинен виключати
можливість самозаймання в передбачуваних умовах експлуатації. Якщо зовнішня поверхня цих матеріалів та інших компонентів
має відбиваючі властивості, то здатність цих поверхонь до
відбивання повинна бути достатньою для відбивання теплового потоку
та інфрачервоного випромінювання. Матеріали та інші компоненти устатковання, призначеного для
короткочасного використання при високих температурах навколишнього
середовища, і ЗІЗ, які можуть піддаватися впливу нагрітих речовин,
наприклад, великої кількості розплавлених матеріалів, повинні мати
достатній тепловий опір доти, доки споживач не залишить небезпечну
зону і не звільниться від ЗІЗ. Матеріали та інші компоненти ЗІЗ, які можуть піддаватися
впливу великої кількості розплавлених матеріалів, також повинні
мати достатню ударну міцність. Ступінь вогнестійкості матеріалів, з яких виготовляються ЗІЗ
і які можуть піддаватися впливу відкритого вогню, а також
матеріалів, які використовуються для виготовлення пожежного
устатковання, повинен відповідати класу небезпеки для
передбачуваних умов експлуатації. Крім того, ці матеріали не повинні плавитися і не повинні
сприяти поширенню полум'я. Зібраний та готовий до застосування ЗІЗ у передбачуваних
умовах експлуатації повинен мати такі властивості: - кількість тепла, що передається ЗІЗ споживачу, повинна бути
настільки малою, щоб ні за яких умов температура частини тіла, що
захищається, не підвищувалася до величини, при якій виникає
імовірність заподіяння шкоди здоров'ю споживача або він відчує
біль; - якщо це необхідно, ЗІЗ не повинен пропускати рідину або
пару. Крім того, щоб уникнути опіків, не повинно бути контакту
захисної оболонки ЗІЗ із шкірою споживача; - якщо ЗІЗ обладнано охолоджуючими пристроями, які призначені
для поглинання падаючого тепла за допомогою випарювання рідини або
твердої речовини. Конструкція такого ЗІЗ повинна забезпечувати
відведення летких речовин в напрямку від споживача і не допускати
проникання цих речовин під захисну оболонку ЗІЗ; - якщо ЗІЗ обладнано дихальним пристроєм, цей пристрій
повинен забезпечувати належний ступінь захисту в передбачуваних
умовах експлуатації. Документація виробника, що додається до
моделей ЗІЗ, призначених для короткочасного використання при
високих температурах, повинна, зокрема, містити всю інформацію,
необхідну для визначення максимально припустимого впливу на
споживача тепла, що передається споживачу цим устаткованням при
його використанні за призначенням. 3.3.11. Вимоги до ЗІЗ для захисту від холоду Тепловий опір і механічна міцність ЗІЗ, призначених для
захисту частин тіла від впливу холоду, повинні відповідати
передбачуваним умовам експлуатації цих ЗІЗ. Матеріали, та інші компоненти, що призначені для захисту від
холоду, повинні мати коефіцієнт передачі прямого теплового потоку,
який відповідає передбачуваним умовам експлуатації. Гнучкі
матеріали, що входять до складу ЗІЗ, призначених для використання
при низьких температурах, повинні зберігати гнучкість, щоб не
обмежувати свободу рухів споживача. Матеріали ЗІЗ та їх компонентів, які можуть піддаватися
впливу великої кількості охолоджених рідких речовин, також повинні
мати достатню ударну міцність. Зібраний і готовий до використання ЗІЗ у передбачуваних
умовах експлуатації повинен мати такі властивості: - кількість тепла, що пропускається ЗІЗ, повинна бути
настільки малою, щоб ні за яких умов температура частини тіла, що
захищається (у тому числі кінчиків пальців, якщо частини, що
захищаються, - ноги або руки), не знижувалася до величини, при
якій виникає імовірність заподіяння шкоди здоров'ю споживача або
він відчуває біль; - якщо це необхідно, ЗІЗ не повинен пропускати таких рідин,
як дощова вода. Крім того, щоб уникнути переохолодження, не
допускається контакт захисної оболонки ЗІЗ із шкірою споживача. Якщо ЗІЗ обладнаний дихальним пристроєм, цей пристрій повинен
забезпечувати належний ступінь захисту в передбачуваних умовах
експлуатації. Документація виробника, що додається до моделей ЗІЗ,
призначених для короткочасного використання при низьких
температурах, повинна, зокрема, містити всю інформацію, необхідну
для визначення максимально допустимого впливу на споживача холоду,
що пропускається цим устаткованням. 3.3.12. Вимоги до ЗІЗ для захисту від ураження електричним
струмом ЗІЗ, призначені для захисту всього або частини тіла від
ураження електричним струмом, повинні забезпечувати достатню
ізоляцію при напругах, впливу яких може піддаватися споживач при
найбільш несприятливих умовах. Таким чином, струм витоку захисної оболонки ЗІЗ цього класу,
що вимірюється під час випробувань при напругах, які можуть бути в
передбачуваних умовах експлуатації, повинен бути мінімальним у
всіх випадках. ЗІЗ (та їх пакування), призначені для роботи з/або поблизу
електрообладнання, що може знаходитися під напругою, повинні мати
маркування з зазначенням, зокрема, класу захисту і (або)
відповідної робочої напруги, серійного номера, дати виготовлення;
крім того, на зовнішній поверхні захисної оболонки такого ЗІЗ
повинно бути передбачене місце для запису дати введення в
експлуатацію і дат проведення періодичних оглядів і перевірок ЗІЗ. У документації виробника повинні бути зазначені, зокрема,
галузь застосування цього ЗІЗ, а також характер і періодичність
перевірок діелектричних властивостей ЗІЗ. 3.3.13. Вимоги до ЗІЗ для захисту від випромінювання 3.3.13.1. Неіонізуюче випромінювання ЗІЗ, призначені для захисту органів зору від гострих або
хронічних ушкоджень, що виникають під впливом неіонізуючого
випромінювання, повинні поглинати або відбивати більшу частину
енергії випромінювання в небезпечному діапазоні частот, не
послаблюючи при цьому складові випромінювання, що знаходяться у
видимій частині спектра, не порушуючи контрастності зображення, що
сприймається, і здатності споживача розрізняти кольори, якщо того
вимагають передбачувані умови експлуатації. Таким чином, захисні окуляри повинні характеризуватися такими
спектральними коефіцієнтами пропускання кожної шкідливої хвилі,
при яких інтенсивність пропущеного через фільтр випромінювання, що
досягає поверхні ока споживача, мінімальна і ні за яких обставин
не перевищує максимально допустиме значення. Більш того, захисні окуляри не повинні втрачати захисних
властивостей внаслідок впливу випромінювання в передбачуваних
умовах експлуатації. На всіх екземплярах, що надходять у продаж,
повинен указуватися коефіцієнт захисту, розрахований на основі
кривої спектрального розподілу коефіцієнта пропускання. Окуляри, призначені для захисту від випромінювання одного
виду, повинні класифікуватися відповідно до зростання коефіцієнта
захисту; документація виробника повинна містити, зокрема,
діаграми, що дозволяють вибрати найбільш придатні ЗІЗ, приймаючи
до уваги такі фактори, як відстань до джерела випромінювання і
спектральний розподіл випромінювання на даній відстані. Виробник повинен указувати відповідний коефіцієнт захисту на
кожному екземплярі захисних окулярів. 3.3.13.2. Іонізуюча радіація Захист від зовнішніх джерел радіоактивного ураження Матеріали та інші компоненти, з яких виготовляються ЗІЗ, що
призначені для захисту всіх частин тіла від радіоактивного пилу,
газу, рідини або сумішей, повинні забезпечувати ефективний захист
від проникнення забруднюючих речовин у передбачуваних умовах
експлуатації. У залежності від природи і стану забруднюючих речовин, ЗІЗ
повинні забезпечувати належний ступінь непроникності за допомогою
застосування захисної оболонки та/або інших засобів, таких як
системи вентиляції і герметизації, що запобігають зворотному
розсіювання забруднюючих речовин. Процедури знезаражування ЗІЗ не повинні впливати на його
придатність до можливого повторного використання протягом
передбачуваного терміну служби. 3.3.13.3. Обмежений захист від зовнішньої радіації Інтенсивність випромінювання електронів (бета-випромінювання)
або випромінювання протонів (рентгенівське випромінювання,
гамма-випромінювання), що відбиваються ЗІЗ для захисту споживача
від зовнішньої радіації шляхом повного або часткового ослаблення
випромінювання, повинна бути незначною. Матеріали та інші компоненти, з яких виготовлені ЗІЗ цього
класу, повинні забезпечувати ступінь захисту споживача, що
відповідає передбачуваним умовам експлуатації, без обмеження рухів
споживача, внаслідок якого може збільшитися час впливу
випромінювання. ЗІЗ повинен мати маркування з інформацією щодо типу і товщини
матеріалів, що входять до складу ЗІЗ. 3.3.14. Вимоги до ЗІЗ для захисту від небезпечних речовин (у
тому числі тих, що інфікують). Захист дихальних шляхів ЗІЗ, призначені для захисту дихальних шляхів, повинні
забезпечувати надходження в легені придатного для дихання повітря,
коли споживач знаходиться в забрудненому повітряному середовищі
та/або в середовищі з недостатнім або надмірним вмістом кисню. Придатне для дихання повітря повинно надходити з відповідних
джерел, наприклад, із зовнішнього середовища через фільтр або з
джерела незабрудненого повітря за допомогою повітропроводу. Матеріали та інші компоненти, з яких виготовляються ЗІЗ цього
класу, повинні забезпечувати нормальне дихання споживача протягом
усього періоду використання цього ЗІЗ у передбачуваних умовах
експлуатації. Герметичність маски, падіння тиску при вдиханні і, якщо ЗІЗ є
фільтруючим пристроєм, ефективність очищення повинні гарантувати
захист від проникнення з навколишнього середовища забрудненого
повітря в об'ємі, здатному завдати шкоди здоров'ю споживача. ЗІЗ повинні маркуватися ідентифікаційним знаком виробника.
Крім того, на ЗІЗ повинні вказуватися характеристики, властиві
даному типу устатковання, а також інструкція для кваліфікованих
споживачів. Документація виробника, що додається до пристроїв
фільтруючого типу, повинна також містити інформацію про терміни
зберігання фільтрів (нових, що зберігаються в оригінальному
пакуванні). 3.3.15. Вимоги до ЗІЗ для захисту від контакту зі шкірою та
очима ЗІЗ, призначені для захисту від поверхневого контакту всіх
частин тіла з небезпечними (у тому числі з такими, що інфікують)
речовинами, повинні запобігати проникненню або дифузії таких
речовин через захисну оболонку в передбачуваних умовах
експлуатації. Таким чином, матеріали, з яких виготовлені ЗІЗ цього класу, а
також їх конструкції повинні, за можливістю, забезпечувати повну
герметизацію, що дозволяє за необхідності використовувати ЗІЗ
протягом тривалого часу, або часткову герметизацію, що веде до
обмеження часу безперервного використання ЗІЗ. У разі, коли небезпечні речовини, за своєю природою або в
передбачуваних умовах їх використання, мають підвищену проникаючу
здатність, що обмежує максимальний час безперервного використання
ЗІЗ, цей ЗІЗ повинен піддатися випробуванням з метою зниження його
класифікаційної належності за критерієм ефективності. ЗІЗ, що
пройшли випробування, повинні мати, зокрема, маркування з
найменуваннями або, якщо це неможливо, з кодовими позначеннями
речовин, що використовувалися при випробуваннях, а також з
інформацією про стандартний час забезпечення захисту. Крім того, документація виробника повинна містити, зокрема,
опис вищезгаданих кодових позначень (якщо це необхідно), докладний
опис стандартних випробувань і всю інформацію, необхідну для
визначення максимально припустимого часу використання цього ЗІЗ в
різних передбачуваних умовах експлуатації. 3.3.16. Вимоги до ЗІЗ для водолазного обладнання Дихальне обладнання. Дихальне обладнання повинно забезпечувати подачу в легені
споживача придатної для дихання газоподібної суміші в
передбачуваних умовах експлуатації відповідно до максимальної
глибини занурення. Якщо того вимагають передбачувані умови експлуатації, до
складу обладнання цього типу повинні входити наступні компоненти: - костюм, що захищає споживача від підвищеного тиску рідини
на глибині занурення та/або від впливу холоду; - система сигналізації, що повідомляє споживача про можливе
припинення подачі придатної для дихання газоподібної суміші; - рятувальний костюм, що забезпечує повернення споживача на
поверхню.
3.4. Вимоги до виготовлення засобів індивідуального захисту Перш ніж випустити будь-яку модель ЗІЗ на ринок, виробник або
його уповноважений представник, резидент України, зобов'язаний
зібрати необхідну технічну документацію. Документація повинна містити наступну інформацію: - повні і детальні креслення ЗІЗ, супроводжувані, де це
необхідно, примітками до розрахунків і результатами випробувань
дослідного зразка, необхідними для визначення ступеня
відповідності ЗІЗ основним вимогам; - опис випробувального і контрольного устатковання, за
допомогою якого ЗІЗ будуть перевірятися на заводі-виробнику на
відповідність стандартам і іншим технічним вимогам з метою
забезпечення належної якості продукції; - назва та місцезнаходження виробника і/або його
уповноваженого представника; - інструкції з експлуатації, збереження, очищення,
обслуговування та дезінфекції ЗІЗ. Рекомендовані засоби очищення,
технічного обслуговування та дезінфекції ЗІЗ не повинні шкідливо
впливати на ЗІЗ або споживача при дотриманні інструкції
застосування; - характеристики, одержані при технічних випробуваннях цього
ЗІЗ; - маркування класів захисту ЗІЗ, що відповідають різним
рівням небезпеки, та область його застосування; - відповідне додаткове приладдя і характеристики його
відповідних запасних частин; - термін служби ЗІЗ і його компонентів; - пакування, що підходить для цілей транспортування ЗІЗ; - значимість маркувальних знаків і написів. Вищевказана інформація повинна бути точною і повною. Вона
повинна бути подана українською мовою або мовою країни, в якій
даний ЗІЗ буде використовуватись.
4. Процедури оцінки відповідності
4.1. Оцінка відповідності - це процедура, у ході якої
уповноважений орган засвідчує, що даний вид ЗІЗ задовольняє
відповідні вимоги цього Технічного регламенту, і видає
відповідний сертифікат.
4.2. Відповідність ЗІЗ категорії І вимогам цього Технічного
регламенту перевіряється, як правило, згідно з модулем А. При
цьому, перевірка на відповідність стандартам з офіційно
опублікованого переліку національних стандартів, застосування яких
може сприйматись доказом відповідності ЗІЗ вимогам цього
Технічного регламенту (далі - стандарти з опублікованого
переліку), не проводиться, якщо, на думку розробника, споживач
може сам оцінити ступінь захисту від мінімальної небезпеки або
шкідливої дії та своєчасно виявити такого роду дію. Оцінка відповідності ЗІЗ категорії III за вибором виробника
проводиться відповідно до модулів С і/або D.
4.3. Виробник або його уповноважений представник - резидент
України повинен подати заявку тільки до одного уповноваженого
органу щодо оцінки виду ЗІЗ, що розглядається. Ця заявка повинна включати: - назву і місцезнаходження виробника або його уповноваженого
представника, а також назву підприємства, що виготовляє даний ЗІЗ; - технічну документацію виробника. Крім того, виробник або його уповноважений представник -
резидент України повинен надати необхідну кількість типових
зразків ЗІЗ, що підлягає сертифікації.
4.4. Уповноважений орган повинен здійснити оцінку
відповідності ЗІЗ вимогам цього Технічного регламенту з
застосуванням зазначених нижче модулів. 4.4.1. Модуль А (внутрішній контроль виробництва) Уповноважений орган повинен перевірити технічну документацію
виробника на відповідність стандартам з опублікованого переліку. Якщо зазначені стандарти не були застосовані виробником або
були застосовані частково, а також якщо такі стандарти не були
розроблені для даного ЗІЗ, уповноважений орган повинен перевірити
технічні характеристики даного ЗІЗ на відповідність основним
вимогам, а потім перевірити технічну документацію виробника на
відповідність цим технічним характеристикам. 4.4.2. Модуль В (перевірка типу) Уповноважений орган перевіряє, чи відповідає даний вид ЗІЗ
технічній документації виробника і чи забезпечує він повну безпеку
при застосуванні. Уповноважений орган проводить необхідні перевірки та
випробування для визначення ступеня відповідності даного виду ЗІЗ
стандартам з опублікованого переліку. Якщо стандарти з опублікованого переліку не були застосовані
виробником або були застосовані частково, а також якщо такі
стандарти не були розроблені для даного виду ЗІЗ, уповноважений
орган повинен провести необхідні перевірки та випробування з метою
визначення ступеня відповідності даного виду ЗІЗ технічним
характеристикам, що декларуються виробником, які повинні в свою
чергу відповідати основним вимогам цього Технічного регламенту. Якщо даний вид ЗІЗ відповідає всім необхідним вимогам,
уповноважений орган повинен скласти сертифікат відповідності
перевірки типу і повідомити про це заявника. У цьому сертифікаті
повинні бути зазначені назва, місцезнаходження виробника,
результати випробувань, висновки про проведену перевірку, а також
необхідні дані для ідентифікації перевіреного виду ЗІЗ. Центральний орган виконавчої влади, спеціальний уповноважений
центральний орган виконавчої влади в сфері охорони праці (далі -
центральний орган з охорони праці) можуть одержати копію даного
сертифіката і після надання обґрунтованого запиту копію технічної
документації виробника і звітів про проведені перевірки та
випробування. Дана документація повинна залишатися в розпорядженні
уповноваженого органу протягом 10 років з моменту випуску даного
ЗІЗ на ринок. Якщо уповноважений орган відмовляє у видачі сертифіката
відповідності перевірки типу, він зобов'язаний сформулювати
причини відмовлення і повідомити про це заявника та центральний
орган виконавчої влади. При анулюванні сертифіката відповідності перевірки типу
уповноважений орган зобов'язаний повідомити про це центральний
орган виконавчої влади. Потім цей уповноважений орган повинен
повідомити про причини анулювання інші уповноважені органи і
центральний орган з охорони праці. 4.4.3. Модуль С (відповідність типу) Виробник повинен вжити заходів, щоб виробничий процес
(включаючи остаточну перевірку і випробування ЗІЗ) забезпечував
однорідність продукції та її відповідність типу, описаному в
сертифікаті відповідності перевірки типу, і вимогам цього
Технічного регламенту. Уповноважений орган, обраний заявником, повинен проводити
перевірку продукції через довільні інтервали часу, як правило, не
частіше одного разу на рік. Для перевірки уповноважений орган відбирає на виробництві
типовий зразок, перевіряє і випробовує його відповідно до вимог
стандартів з опублікованого переліку або основних вимог цього
Технічного регламенту. Якщо вищевказаний уповноважений орган не є тим уповноваженим
органом, що видав сертифікат відповідності перевірки типу для
даного ЗІЗ, то він повинен зв'язатися з останнім у разі виникнення
труднощів при оцінці відповідності типових зразків ЗІЗ. Уповноважений орган, що проводив перевірку ЗІЗ, зобов'язаний
надати заявникові звіт про результати перевірки. Якщо цей звіт
містить висновок про неоднорідність продукції або про
невідповідність ЗІЗ типу, описаному в сертифікаті відповідності
перевірки типу, або основним вимогам цього Технічного регламенту,
уповноважений орган зобов'язаний повідомити про це уповноважений
орган, який видав сертифікат відповідності перевірки типу, і
центральний орган виконавчої влади. Виробник зобов'язаний надавати вищевказаний звіт на першу
вимогу центрального органу виконавчої влади та центрального органу
з охорони праці. 4.4.4. Модуль D (забезпечення якості виробництва) Виробник подає уповноваженому органу за своїм вибором заявку
на оцінку його системи якості. Заявка повинна включати: - всю інформацію, що відноситься до даної категорії ЗІЗ, у
тому числі, де це необхідно, технічну документацію на перевірений
тип і копію сертифіката відповідності перевірки типу; - документацію системи якості; - згоду на виконання зобов'язань, пов'язаних з оцінкою
системи якості, а також зобов'язання забезпечувати її високу
ефективність і якість. Згідно з положеннями даної системи якості усі ЗІЗ повинні
піддаватися перевіркам та випробуванням з метою визначення ступеня
відповідності цих ЗІЗ основним вимогам цього Технічного
регламенту. Документація системи якості повинна, зокрема, включати
наступну інформацію: - цілі системи якості та її організаційної структури,
відповідальність і повноваження керівництва по відношенню до
якості продукції; - перевірки та випробування, що повинні проводитися на всіх
стадіях виробництва продукції (у тому числі до і після її
виробництва), а також їх періодичність; - засоби, необхідні для перевірки ефективності системи
якості. Уповноважений орган проводить оцінку системи якості.
Оцінюється система якості, яка задовольняє вимоги відповідного
стандарту з опублікованого переліку. Уповноважений орган під час перевірки зобов'язаний об'єктивно
оцінювати всі елементи системи якості і, зокрема, перевірити, чи
забезпечує дана система для сертифікованого ЗІЗ відповідність
типові. Висновок за результатами цих перевірок і обґрунтоване
рішення (позитивне або негативне) з оцінки системи якості
повідомляється виробникові. Виробник зобов'язаний інформувати уповноважений орган, що
затвердив систему якості, про будь-який намір внести в неї зміни. Уповноважений орган повинен провести оцінку запропонованих
змін і прийняти рішення про подальше забезпечення системою якості
необхідних вимог, після чого повідомити своє обґрунтоване рішення
виробникові. 4.4.5. Декларація про відповідність Декларування відповідності - це процедура, в ході якої
виробник складає декларацію про відповідність (додаток), яка
засвідчує, що ЗІЗ, який випускається на ринок, відповідає вимогам
цього Технічного регламенту, та маркує кожну одиницю ЗІЗ
національним знаком відповідності згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2001 N 1599 ( 1599-2001-п ) "Про
затвердження опису та правил застосування національного знака
відповідності". Національний знак відповідності повинен знаходитися на
кожному ЗІЗ, що випускається серійно, та на його пакуванні,
розташовуватись на видному місці, добре читатися і не стиратися
протягом передбачуваного терміну служби. Забороняється маркування ЗІЗ будь-яким іншим знаком, який
може бути сплутано з національним знаком відповідності. Виробник зобов'язаний пред'являти декларацію про
відповідність на вимогу уповноважених органів або центральних
органів виконавчої влади протягом строку її зберігання.
5. Нагляд уповноваженим органом
5.1. Уповноважений орган здійснює нагляд за роботою системи
якості з метою перевірки належного виконання виробником
зобов'язань, пов'язаних з застосуванням затвердженої системи
якості.
5.2. Виробник забезпечує уповноваженому органу доступ до
місць виробництва, контролю, випробувань і зберігання ЗІЗ і надає
йому всю необхідну інформацію, зокрема: - документацію системи якості; - технічну документацію; - керівництво з контролю якості.
5.3. Уповноважений орган проводить періодичний контроль, чи
належним чином виробник застосовує затверджену систему якості, і
надає виробникові звіти про результати таких перевірок.
5.4. Уповноважений орган може проводити, крім періодичних,
перевірки без повідомлення виробника. Звіт про результати
перевірки надаються виробникові.
5.5. У разі виявлення уповноваженим органом, що ЗІЗ, який
маркований національним знаком відповідності і який
використовується за призначенням, не забезпечує безпеки людей або
застосування цього ЗІЗ завдає шкоди власності, то він зобов'язаний
вжити всіх необхідних заходів для припинення застосування та
продажу цього ЗІЗ і вилучення його з вільного обігу на ринку, а
також повідомити про це центральний орган виконавчої влади та
центральний орган з охорони праці.
5.6. Уповноважений орган повинен негайно повідомити
центральний орган з охорони праці щодо свого рішення заборонити
продаж і використання ЗІЗ і про причини такого рішення, а саме: невідповідність основним вимогам; незадовільне застосування стандартів; недосконалість стандартів.
5.7. Центральний орган з охорони праці зобов'язаний почати
розгляд питання щодо невідповідності. Якщо результатом цього
розгляду буде висновок, що підтверджує правоможність вищезгаданого
рішення уповноваженого органу, центральний орган з охорони праці
зобов'язаний негайно повідомити про це виробника та всі
зацікавлені сторони. Якщо результатом цього розгляду буде
висновок, що не визнає правоможність вищезгаданого рішення
уповноваженого органу, центральний орган з охорони праці
зобов'язаний негайно повідомити про це уповноважений орган, а
також виробника або його представника. Якщо підставою для рішення
стала недосконалість стандартів, центральний орган з охорони праці
зобов'язаний передати справу до центрального органу виконавчої
влади з питань підтвердження відповідності.
Начальник управління
підтвердження відповідності О.Я.Сердюков

Додаток
до пункту 4.4.5
Технічного регламенту
з підтвердження
відповідності засобів
індивідуального захисту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

________________________________________________________________
(повна назва виробника або його уповноваженої особи, які є
резидентами України, або постачальника; ________________________________________________________________
їх місцезнаходження, ідентифікаційний номер)
в особі ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що засоби індивідуального захисту __________________ ________________________________________________________________,
(повна назва ЗІЗ, тип, марка, модель)
які випускаються за ____________________________________________,
(назва та позначення документації)
відповідають Технічному регламенту з підтвердження відповідності
засобів індивідуального захисту згідно з ________________________
(назва та позначення _________________________________________________________________
нормативних документів (за наявності))
та підлягають оцінці відповідності згідно з модулем А чи В
розділу 4 зазначеного Технічного регламенту.
Сертифікат відповідності перевірки типу* _________________________________________________________________
(номер сертифіката відповідності перевірки типу, дата його
реєстрації, термін дії, назва та місцезнаходження ________________________________________________________________.
уповноваженого органу з сертифікації)
Декларацію складено під цілковиту відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
__________________ _______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. _______________
(дата)
--------------- * Наведений абзац застосовується за умови підтвердження
відповідності за пунктом 4.4.2 Технічного регламенту з
підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту.вгору