Документ v4-07823-13, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2013

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2013  № 004-07

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 рік

З метою забезпечення виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України відповідно до компетенції забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

В. КаськівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
з інвестицій та управління
національними проектами
України
24.01.2013 № 004-07

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України на 2013 рік


з/п

Зміст заходів

Терміни виконання

Відповідальні

1

2

3

4

1.

Організувати роботу, спрямовану на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз'яснювальної роботи безпосередньо у структурних підрозділах апарату Держінвестпроекту, серед державних службовців з питань дотримання окремих положень законів України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", "Про державну службу", "Про правила етичної поведінки" та інших актів антикорупційного спрямування

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

2.

Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців апарату Держінвестпроекту за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ України та інших вищих навчальних закладах

Постійно

Відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

3.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями апарату Держінвестпроекту покладених на них обов'язків, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

4.

Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановленні Законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

Постійно

Відділ кадрів

5.

Відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в апараті Держінвестпроекту

Постійно

Відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

6.

Проводити спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в апараті Держінвестпроекту

Постійно

Відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

7.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про протиправні дії державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також вживати заходів щодо співпраці з правоохоронними органами та судами в частині надання їм допомоги у процесі перевірки причин вчинення зазначених дій

за потребою

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

8.

Розглядати обвинувальний вирок або постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення працівника апарату Держінвестпроекту із вжиттям вичерпних заходів згідно із законодавством

у разі надходження

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

9.

Повідомляти у визначені законодавством терміни суд та Нацдержслужбу про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням її до відповідальності за корупційне правопорушення

Постійно

Відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

10.

Запровадити облік посадових осіб Держінвестпроекту, які за рішенням судів були притягнуті до відповідальності за корупційні діяння

Постійно

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

11.

У разі вчинення корупційних діянь державними службовцями апарату Держінвестпроекту терміново надавати інформацію Головному спеціалісту із запобігання та протидії корупції

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, керівники структурних підрозділів

12.

Забезпечити подання державними службовцями декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за 2012 рік

В установлені законодавством терміни

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

13.

Надання допомоги працівникам апарату Держінвестпроекту у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

до 1 квітня 2013 року

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

14.

Згідно з основними напрямами діяльності Держінвестпроекту вносити необхідні корективи в організацію роботи та вживати заходів щодо усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, Міністерством юстиції України, Державною фінансовою інспекцією України, Нацдержслужбою, органами прокуратури, СБУ, МВС, ДПА та зазначених у запитах, листах народних депутатів України, актах Ради національної безпеки і оборони України щодо забезпечення виконання вимог законодавства України з питань запобігання і протидії корупції

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, відділ кадрів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції, керівники структурних підрозділів

15.

Запобігати можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

16.

У процесі розроблення, прийняття та реалізації нормативно-правових актів щодо регуляції владних повноважень дотримуватись вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих документах норм, що створюють сприятливі умови для хабарництва, зловживання владою або службовим становищем, корупційних діянь та інших правопорушень

Постійно

Юридичний департамент, керівники структурних підрозділів

17.

Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Держінвестпроектом по виконанню антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Держінвестпроекту

Постійно

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

18.

На виконання Указу Президента України від 31.07.2004 № 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" продовжити роботу Громадської ради при Держінвестпроекті

Постійно

Перший заступник Голови, керівники структурних підрозділів

19.

Проводити за участю керівництва Держінвестпроекту прес-конференції, наради-семінари, засідання за круглим столом, брифінги, "гарячі" телефонні лінії із запрошенням представників ЗМІ, громадських організацій

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів

20.

Забезпечити широке інформування громадськості про розроблені Держінвестпроектом проекти нормативно-правових актів та забезпечити внесення на розгляд Громадської ради при Держінвестпроекті актів, що потребують консультацій з громадськістю

Постійно

Перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів

21.

Забезпечити подання спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції за встановленими формами аналітичної інформації про виконання у Держінвестпроекті вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

За вимогою

Головний спеціаліст із запобігання та протидії корупції

Головний спеціаліст
із запобігання та протидії
корупціїВ.А. Логвиненко

{Текст взято з сайту Держінвестпроект України http://www.ukrproject.gov.ua/}вгору