Документ v0153603-13, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2013

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2013  № 153

Про затвердження Плану заходів Держкомтелерадіо України з реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

На виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 25 червня 2013 р. № 342 "Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 липня 2013 року, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Держкомтелерадіо України з реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів (Червак Б.О., Абрамов С.О., Бартош Н.В., Кононенко О.А.) вжити заходів для своєчасного та у повній мірі виконання Плану заходів в частині, що їх стосується.

3. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови
Держкомтелерадіо України


А.Л. МураховськийДодаток
до наказу Державного
комітету телебачення
і радіомовлення України
05.08.2013 № 153

ПЛАН ЗАХОДІВ
Держкомтелерадіо України з реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні


з/п

Зміст заходу

Відповідальний структурний підрозділ

Строк виконання

1.

Підготувати Мінекономрозвитку пропозиції щодо надання фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

Департамент інформаційної політики, фінансово-економічний департамент

до 13 серпня 2013 р.

2.

Забезпечити проведення оцінки результатів діяльності Держкомтелерадіо України, його структурних підрозділів за напрямом "Робота з громадськістю"

Департамент інформаційної політики

до 13 серпня 2013 р.

3.

Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект типового положення про структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, передбачивши функції щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та сприяння розвитку громадянського суспільства

Департамент інформаційної політики

до 1 вересня 2013 р.

4.

Підготувати Нацдержслужбі інформацію про діяльність відділу з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю Держкомтелерадіо України, а також про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи відділу, його організаційно-технічного та кадрового забезпечення

Департамент інформаційної політики

до 28 вересня 2013 р.

5.

Підготувати Мін'юсту інформацію про створення та діяльність громадської ради при Держкомтелерадіо України, а також пропозиції щодо заходів з удосконалення її роботи, у тому числі з питань правового регулювання процедур взаємодії громадської ради з Держкомтелерадіо України

Департамент інформаційної політики

до 25 жовтня 2013 р.

6.

Підготувати Мін'юсту інформацію про проведення Держкомтелерадіо України консультацій з громадськістю та пропозиції щодо вдосконалення практики їх проведення

Департамент інформаційної політики

до 25 жовтня 2013 р.

7.

Підготувати Мінсоцполітики інформацію щодо виконання Держкомтелерадіо України Конвенції про права інвалідів

Департамент телебачення і радіомовлення, департамент видавничої справи і преси, департамент інформаційної політики

до 25 листопада 2013 р.

8.

Підготувати Мін'юсту інформацію про взаємодію Держкомтелерадіо України з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

Департамент телебачення і радіомовлення, департамент видавничої справи і преси, департамент інформаційної політики

до 25 листопада 2013 р.

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua/}вгору