Документ v0059500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.06.2018. Подивитися в історії? )


Пояснення щодо заповнення таблиці 1 додатка 1

1. Питання 2-10, 14-16, 19-21, 23, 25, 26, 31-36, 39, 41-49, 51, 52, 55-57, 59-62, 64, 65, 68-71 містять одну відповідь.

2. Питання 1, 11-13, 17, 18, 22, 24, 27-30, 37, 38, 40, 50, 53, 54, 58, 63, 66, 67 можуть містити кілька відповідей.

3. Банк може надати пояснення та/або коментарі до показників (за потреби) у вигляді листа, який надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

4. Банк за наявності суттєвих змін у внутрішньобанківській системі управління ризиками ВК/ФТ може додатково подати до Національного банку України (за попередньо отриманим дозволом) Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу зі зміненими даними.";

2) у додатку 2:

у порядку подання форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" слова "Центральній розрахунковій палаті" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

у поясненнях щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу":

у підпункті 1 пункту 2:

цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

слова та цифри "відкрив рахунки 20-22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20-24 розділів";

у пункті 3:

у підпункті 8 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

підпункт 11 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 13 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити;

перше речення підпункту 16 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у першому реченні підпункту 18 слова та цифри "відкрив рахунки 20-22 розділів" замінити словами та цифрами "відкрив рахунки 20-24 розділів";

у першому реченні підпункту 48 слова "за дорученням клієнтів" виключити;

у підпункті 49 слова "за дорученням" замінити словами "на користь";

підпункти 55, 59 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 61 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 64 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 76 цифри "2615", "2635", "2652" виключити;

підпункт 79 доповнити словами "або осіб, які мають рахунок у банку, зареєстрованому у відповідних країнах";

у підпункті 1 пункту 4 цифри "2615", "2635", "2652", "3340" виключити.

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


І.В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожковавгору