Документ v0055880-18, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2018


Охорона надр

№ п/п

Позначення Нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата / документ №

Організація

1

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

14.05.85

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 00.0-5.01-84

Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок

02.10.84

Мінвуглепром СРСР

3

НПАОН 00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах

10.08.76

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОН 00.0-5.03-74

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків

30.05.74

МПБМ СРСР

5

НПАОН 00.0-5.04-75

Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах МХП

20.06.75

МХП СРСР

6

НПАОН 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

11.07.85

Держгіртехнагляд України

7

НПАОН 00.0-7.01-86

Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

16.05.86

Держгіртехнагляд України

8

НПАОН 00.0-7.03-73

Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.73

Держгіртехнагляд СРСР

9

НПАОН 00.0-7.04-72

Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

10

НПАОН 00.0-7.05-72

Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування вугілля (код КВЕД 10)

1

НПАОН 10.0-1.01-03

Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003

28.11.2003 наказ № 703

Мінпаливенерго України

2

НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

26.08.69

Держгіртехнагляд СРСР

3

НПАОН 10.0-5.02-74

Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування

30.09.74


4

НПАОН 10.1-7.01-91

Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну

12.03.91

Мінвуглепром СРСР

Видобування нафти і газу (код КВЕД 11)

1

НПАОН 11.10-1.01-70

Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ

06.04.70

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 11.10-1.02-84

Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ

15.10.84 протокол № 44

Міністерство нафтової промисловості СРСР

3

НПАОН 11.2-4.01-89

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОН 11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

5

НПАОН 11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

17.10.86

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОН 11.2-5.01-52

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині

06.09.52

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування металевих руд (код КВЕД 13)

1

НПАОН 13.0-1.01-79

Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів

05.07.79

Мінкольормет СРСР

2

НПАОН 13.0-5.01-74

Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

02.01.74

МЧМ СРСР

3

НПАОН 13.0-5.02-75

Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР

23.01.75

МЧМ СРСР

4

НПАОН 13.0-5.03-77

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

26.12.77

МЧМ СРСР

5

НПАОН 13.1-1.01-75

Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні

08.07.75

МЧМ СРСР

Видобування мінеральних вод (код КВЕД 14)

1

НПАОН 14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

27.08.87 постанова № 28

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 14.0-1.02-85

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

3

НПАОН 14.0-4.01-84

Положення про охорону підземних вод

15.08.84

Мінекології СРСР

4

НПАОН 14.0-4.02-78

Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод

18.08.78

Держгіртехнагляд СРСР

5

НПАОН 14.0-4.03-79

Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей

30.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

6

НПАОН 14.0-7.01-86

Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України

15.08.86 наказ № 254

Мінгеології УРСР

Інші галузі добувної промисловості (код КВЕД 14)

7

НПАОН 14.0-5.01-75

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування

02.04.75

МПБМ СРСР

8

НПАОН 14.22-5.01-84

Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ

05.11.84

МПБМ СРСР

9

НПАОН 14.3-5.01-74

Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості

16.10.74

Мінхімпром СРСР

10

НПАОН 14.3-5.02-74

Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР

02.09.74

Мінхімпром СРСР

11

НПАОН 14.4-5.01-85

Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам'яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні

05.03.85

Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОН 14.4-5.02-75

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам'яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

28.03.75

Мінхарчопром СРСР

13

НПАОН 14.4-5.03-

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам'яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

02.10.

Мінхарчопром СРСР

14

НПАОН 14.5-5.01-73

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування

16.07.73

МПБМ СРСР

15

НПАОН 14.5-5.02-80

Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об'єднання "Союзкварцсамоцвіти" Мінгео СРСР

30.06.80

Міністерство геології СРСР

16

НПАОН 14.5-5.03-84

Галузева інструкція щодо нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і збіднення графітових руд під час розробки родовищ відкритим способом

05.11.84

МПБМ СРСР

Будівництво (Код КВЕД 45)

Маркшейдерські, геодезичні роботи (код КВЕД 74)

1

НПАОН 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 74.2-5.02-00

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000

12.12.2000 наказ № 561

Мінпаливенерго України

3

НПАОН 74.2-5.03-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР

Узгоджена 01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

4

НПАОН 74.2-5.04-86

Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87

28.11.86

ГУГК при РМ СРСР

5

НПАОН 74.2-5.05-

Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів

08.09.

Мінтрансбуд СРСР

6

НПАОН 74.2-5.06-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

Узгоджена 01.01.85

Держгіртехнагляд СРСР

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
станом на 24 травня 2018 року

Зміни
щодо включення нормативно-правових актів до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата / документ/ №

Організація

1

НПАОП 0.00-1.80-18

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

19.01.2018 наказ № 62

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

27.02.2018 за № 241/31696

Мін'юст

2

НПАОП 0.00-7.14-17

Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками

28.12.2017 наказ № 2072

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

23.01.2018 за № 97/31549

Мін'юст

3

НПАОП 28.51-1.42-18

Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом

30.01.2018 наказ № 104

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

20.02.2018 за № 204/31656

Мін'юст

4

НПАОП 02.0-3.04-18

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

26.02.2018 наказ № 293

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

19.03.2018 за № 330/31782

Мін'юст

5

НПАОП 0.00-7.15-18

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями

14.02.2018 наказ № 207

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

25.04.2018 за № 508/31960

Мін'юст

6

НПАОП 0.00-1.81-18

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

05.03.2018 наказ № 333

Мінсоцполітики

Зареєстровано:

10.04.2018 за № 433/31885

Мін'юст

НПАОП,
що підлягають виключенню з Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці

№ п/п

Підлягають виключенню

Підстава для виключення

1

НПАОП 28.51-1.14-85 Правила техніки безпеки при очищенні деталей гідропіскоструменним і дробоструменним способами, затверджені Міністерством оборонної промисловості СРСР 30.12.85

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р; наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2018 № 104 "Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 204/31656

2

НПАОП 28.51-1.41-89 Правила безпеки праці при очищенні деталей механічним способом, затверджені Міністерством авіаційної промисловості СРСР 25.12.89

3

НПАОП 0.00-4.10-93 Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, зареєстроване наказом Держнаглядохоронпраці від 29.12.93 № 138, затвердженого в Мін'юсті України 05.04.94 за № 67/276

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р

4

НПАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.01.96 № 7

5

НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.05.96 № 78

6

НПАОП 64.2-1.08-96 Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 № 84

7

НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 № 85

8

НПАОП 52.47-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 10.07.96 № 117

9

НПАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.96 № 122

10

НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки у ливарному виробництві, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.02.97 № 31

11

НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом "продавлювання", затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.03.97 № 56

12

НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 № 101

13

НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.08.97 № 218

14

НПАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової продукції, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.12.97 № 306

15

НПАОП 64.2-1.03-98 Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.05.98 № 82

16

НПАОП 64.2-1.06-98 Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.05.98 № 83

17

НПАОП 64.11-1.01-03 Правила безпеки під час виконання робіт на об'єктах операторів поштового зв'язку, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 05.06.2003 № 100 (зі змінами згідно наказу Держнаглядохоронпраці України № 3 від 11.01.97)

18

НПАОП 63.21-1.24-03 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.08.2003 № 140

19

НПАОП 63.21-1.53-03 Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерни для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.08.2003 № 141

20

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 28.08.2003 № 159

21

НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 27.05.98 № 96

22

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 27.05.98 № 96

23

НПАОП 64.2-3.04-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.07.98 № 139, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.07.98 за № 490/2930 (зі змінами згідно наказу Мінпраці України від 03.07.2002 № 305, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.07.2002 за № 616/6904; наказу Держгірпромнагляду від 28.12.2009 № 215, зареєстрованого в Мін'юсті України 28.01.2010 за № 101/17396)

24

НПАОП 63.21-1.02-00 Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту дорожньої техніки, затверджені наказом Мінпраці України від 11.08.2000 № 201

25

НПАОП 80.0-1.09-00 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, затверджені наказом Мінпраці України від 21.08.2000 № 213, зареєстрованого в Мін'юсті України 15.11.2000 за № 823/5044

26

НПАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг, затверджені наказом Мінпраці України від 06.10.2000 № 269

27

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві, затверджені наказом Мінпраці України від 06.10.2000 № 270

28

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг, затверджені наказом Мінпраці України від 28.12.2000 № 376

29

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів, затверджені наказом Мінпраці України від 29.03.2001 № 146

30

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 № 236

31

НПАОП 63.22-1.10-73 Правила техніки безпеки при обслуговуванні судноплавної обстановки на внутрішніх водних шляхах, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР від 10.07.73

32

НПАОП 63.22-1.11-76 Правила техніки безпеки при виконанні виправних робіт на внутрішніх водних шляхах, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР у 1976 році

33

НПАОП 63.22-1.08-84 Правила безпеки праці при виконанні днопоглиблювальних робіт і обслуговуванні спеціальних механізмів днопоглиблювальних земснарядів річкового флоту, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР 12.12.84

34

НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безпеки праці на суднах річкового флоту, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР у 1991 році (зі змінами згідно наказу Держнаглядохоронпраці України від 05.02.99 № 17)

35

НПАОП 63.22-1.12-91 Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР 02.12.91

36

НПАОП 90.00-1.03-78 Правила безпеки і виробничої санітарії під час прибирання міських територій, затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР у 1978 році

37

НПАОП 35.11-7.06-80 Вимоги техніки безпеки до суден внутрішнього та змішаного плавання та суднового обладнання РТМ 212.009579, затверджені Головним управлінням річного флоту при Раді Міністрів УРСР у 1980 році (зі змінами згідно наказу Держнаглядохоронпраці України від 05.02.99 № 17)

38

НПАОП 26.7-7.05-84 Обробка природного каменю способами сколювання. Вимоги безпеки РТМ 204 УРСР 091-84, затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР у 1984 році

39

НПАОП 0.00-1.05-54 Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів), затверджені Комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при Раді Міністрів СРСР 07.12.54

40

НПАОП 85.11-1.13-59 Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 30.12.59

41

НПАОП 85.13-1.12-64 Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 01.05.64

42

НПАОП 85.11-1.05-70 Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 30.09.70

43

НПАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів), затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 30.09.70

44

НПАОП 85.14-1.08-79 Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезинфекційних відділів, відділень профілактичної дезинфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 09.02.79

45

НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні вимоги, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 27.08.84

46

НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів ЦТ-2123, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 12.08.63

47

НПАОП 63.21-1.10-69 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 03.10.69

48

НПАОП 63.21-1.06-70 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні робіт на ланкоскладальних базах ПМС ЦП-2651, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР у 1970 році

49

НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 07.02.77

50

НПАОП 63.21-1.47-79 Правила охорони праці при виконанні робіт щодо захисних лісових насаджень на залізничному транспорті ЦП 3877, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 22.06.79

51

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71

52

НПАОП 24.1-1.16-75 Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтормономерів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 24.07.75

53

НПАОП 24.1-1.15-77 Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27.12.77

54

НПАОП 24.66-1.10-79 Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 08.02.79

55

НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 24.04.79

56

НПАОП 15.3-1.22-82 Правила безпеки для виробництва сухого пектину, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 16.02.82

57

НПАОП 0.00-1.40-86 Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об'єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не пов'язані з добуванням корисних копалин, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27.05.86

58

НПАОП 74.2-1.05-69 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об'єктів зв'язку гідрометслужби, затверджені Держкомгідрометом СРСР 07.05.69

59

НПАОП 74.2-1.03-83 Правила з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі Держкомгідромету СРСР, затверджені Держкомгідрометом СРСР 16.05.83

60

НПАОП 74.2-1.04-86 Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів, затверджені Держкомгідрометом СРСР від 17.07.86

61

НПАОП 40.1-3.04-70 Норми і правила з охорони праці при роботі на підстанціях і повітряних лініях електропередач напругою 400, 500 і 750 кВ змінного струму промислової частоти, затверджені Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 07.10.70

62

НПАОП 24.66-1.09-70 Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних, затверджені Мінрадіопромом СРСР 30.12.70

63

НПАОП 52.7-1.08-89 Правила з охорони праці при обслуговуванні побутової радіоелектронної апаратури, затверджені Мінрадіопромом СРСР 19.05.89

64

НПАОП 20.1-1.01-72 Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит, затверджені Мінліспромом СРСР 25.05.72

65

НПАОП 13.0-5.10-72 Інструкція з безпечного використання самохідного (нерейкового) обладнання у підземних рудниках, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.06.72

66

НПАОП 0.00-5.15-86 Інструкція про порядок затвердження заходів з охорони будівель, споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу гірських розробок, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 26.02.86

67

НПАОП 0.00-7.01-72 Регламент проведення в зимовий час пуску, зупинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заводів, затверджений Міннафтохімпромом СРСР 08.02.72

68

НПАОП 23.2-3.01-72 Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях, затверджені Міннафтохімпромом СРСР 11.02.72

69

НПАОП 15.3-1.17-72 Правила і норми техніки безпеки та виробничої санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР 29.12.72

70

НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві харчових кислот, затверджені Мінхарчопромом СРСР 24.12.73 (зі змінами від 25.09.79)

71

НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств дріжджової промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР 12.06.74

72

НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот, затверджені Мінхарчопромом СРСР 05.12.78

73

НПАОП 24.1-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем, затверджені Мінхіммашем СРСР 19.06.73

74

НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів, затверджені Мінхіммашем СРСР 08.07.85

75

НПАОП 92.53-1.07-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для зоопарків, затверджені Мінкультури СРСР 22.07.73

76

НПАОП 92.2-1.12-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах телебачення і радіомовлення, затверджені Держтелерадіо СРСР 06.12.73

77

НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техніки безпеки на суднах морського флоту, затверджені Мінморфлотом СРСР у 1976 році

78

НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів, затверджені Мінморфлотом СРСР 29.09.75

79

НПАОП 61.1-1.03-77 Правила техніки безпеки при виконанні робіт на суднах портового і службово-допоміжного флоту, затверджені Мінморфлотом СРСР 01.08.77

80

НПАОП 63.22-1.07-85 Правила з електробезпеки при електропостачанні суден Мінморфлоту СРСР, що ремонтуються та будуються, затверджені Мінморфлотом 01.02.85


81

НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах, затверджені Мінзв'язку СРСР 15.01.76

82

НПАОП 10.0-5.24-76 Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов'язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів), затверджена Мінвуглепромом СРСР 11.11.76

83

НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків, затверджені Міненерго СРСР 22.10.79

84

НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт, затверджені Міненерго СРСР 16.06.81

85

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках, затверджені Міненерго СРСР 08.02.84

86

НПАОП 92.13-1.07-76 Правила пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії для організацій кінопрокату, затверджені наказом Держкіно СРСР від 12.07.76 № 329

87

НПАОП 92.11-1.03-80 Правила техніки безпеки і промислової санітарії для кіностудій Держкіно СРСР, затверджені Держкіно СРСР 28.03.80

88

НПАОП 25.2-1.15-76 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном, затверджені Мінсудпромом СРСР та Центральним комітетом галузевої профспілки у 1976 році

89

НПАОП 25.2-1.16-80 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння, затверджені Мінсудпромом СРСР та Центральним комітетом галузевої профспілки у 1980 році

90

НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об'єктах з хімічними процесами, затверджене Держгіртехнаглядом CРСР 15.11.77

91

НПАОП 0.00-1.55-77 Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування, затверджені Держкомпраці СРСР 07.01.77

92

НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів, затверджені Міністерством газової промисловості СРСР 31.10.77

93

НПАОП 17.0-3.01-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 13.09.79 № 394/П-9 (зі змінами згідно: 1) постанови Держкомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.05.85 № 289/П-8; 2) МНС України від 06.02.2012 № 268 "Уважати такими, що не застосовуються на території України розділ VIII "Виробництво нетканих матеріалів")

94

НПАОП 74.2-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24.06.80 № 180/П-7 (зі змінами згідно постанов Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок: 1) від 21.08.85 № 289/П-8; 2) від 06.11.86 № 476/П-12)

95

НПАОП 74.2-3.35-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24.07.80 № 180/П-7 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8)

96

НПАОП 10.3-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 18.08.80 № 241/П-9 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8)

97

НПАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 18.08.80 № 241/П-9 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8)

98

НПАОП 24.4-3.39-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров'я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п'явок, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 18.08.80 № 241/П-9 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 06.11.86 № 476/П-12)

99

НПАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 18.08.80 № 241/П-9 (зі змінами згідно: 1) постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8; 2) наказу МНС України від 06.02.2012 № 247 "Уважати таким, що не застосовується на території України розділ І "Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу")


100

НПАОП 75.0-3.40-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 23.09.80 № 296/П-10 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8)

101

НПАОП 80.3-3.41-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 12.02.81 № 47/П-2 (зі змінами згідно постанови Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 21.08.85 № 289/П-8)

102

НПАОП 92.0-3.46-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури, затверджені постановою Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 23.11.82 № 288/П-18 (зі змінами згідно постанов Деркомпраці СРСР і Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок: 1) від 21.08.85 № 289/П-8; 2) від 6.11.1986 № 476/П-12)

103

НПАОП 05.1-1.02-79 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання, затверджені Мінрибгоспом СРСР 19.10.79

104

НПАОП 25.2-1.09-79 Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів, затверджені Мінавіапромом СРСР у 1979 році

105

НПАОП 25.2-1.08-87 Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою, затверджені Мінавіапромом СРСР у 1987 році

106

НПАОП 40.1-3.19-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості, затверджені постановою Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР та Президіуму Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24.06.80 № 180/П-7 (зі змінами згідно постанови Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР від 21.08.85 № 289/П-8)

107

НПАОП 61.1-3.33-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту, затверджені постановою Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР та Президіуму Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24.06.80 № 180/П-7 (зі змінами згідно постанов Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР: 1) від 21.08.85 № 289/П-8; 2) від 06.11.86 № 476/П-12)

108

НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту, затверджені постановою Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР та Президіуму Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 24.06.80 № 180/П-7 (зі змінами згідно постанов Державного комітету з праці та соціальних питань СРСР: 1) від 21.08.85 № 289/П-8; 2) від 06.11.89 № 476/П-12)

109

НПАОП 40.1-5.04-80 Iнструкція з експлуатації індивідуальних екрануючих комплектів спецодягу для роботи в електроустановках напругою 400, 500 і 750 кВ частотою 50 Гц, затверджена Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 10.07.80

110

НПАОП 45.2-5.19-82 Iнструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР, затверджена Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 15.01.82

111

НПАОП 40.1-5.16-89 Iнструкція з техніки безпеки при виконанні робіт щодо опресування проводів ліній електропередач, затверджена Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 04.01.89

112

НПАОП 92.62-5.02-81 Інструкція про організаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки та зниження травматизму при здійсненні навчально-тренувального процесу і проведенні спортивних змагань, затверджена Держкомспортом СРСР 02.03.81

113

НПАОП 92.61-5.01-81 Інструкція з техніки безпеки при експлуатації спортивних споруд, затверджена Держкомспортом СРСР 08.05.81

114

НПАОП 45.21-3.04-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства, затверджені постановою Держкомпраці СРСР у 1981 році (зі змінами у 1983 році)

115

НПАОП 27.1-5.01-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва, затверджена Мінчорметом СРСР у 1981 році

116

НПАОП 27.1-5.02-81 Типова інструкція з безпеки праці для професій сталеплавильного виробництва, затверджена Мінчорметом СРСР у 1981 році

117

НПАОП 27.1-5.04-81 Типова інструкція з безпеки праці для робітників доменного виробництва, затверджена Мінчорметом СРСР у 1981 році

118

НПАОП 45.24-1.06-81 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах, затверджені Мінрибгоспом СРСР у 1981 році

119

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1981 році

120

НПАОП 26.1-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1981 році

121

НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1981 році

122

НПАОП 26.65-1.02-81 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестовій промисловості, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1981 році

123

НПАОП 26.22-1.04-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1982 році

124

НПАОП 26.65-1.01-82 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в азбестоцементній промисловості, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1982 році

125

НПАОП 26.82-1.01-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості теплоізоляційних матеріалів, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1983 році

126

НПАОП 25.2-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1984 році

127

НПАОП 26.6-1.01-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1984 році

128

НПАОП 26.6-1.04-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в'яжучих матеріалів, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1984 році

129

НПАОП 26.82-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості пористих наповнювачів, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1985 році

130

НПАОП 11.2-1.18-82 Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на нафтових, газових і газоконденсатних родовищах, затверджені Мінгазпромом СРСР, Міннафтопромом СРСР та Мінгео СРСР 09.09.82

131

НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію), затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінкольорметом СРСР 26.11.82

132

НПАОП 24.66-1.02-87 Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну), затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінкольорметом СРСР 13.05.87

133

НПАОП 33.1-1.03-83 Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів з полімерних матеріалів, затверджені Міністерством медичної та мікробіологічної промисловості СРСР у 1983 році

134

НПАОП 35.1-1.02-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних, радіомонтажних, настроювально-регулювальних і електрорадіоремонтних робіт на суднах в установках напругою до і вище 1000В, затверджені Міністерством суднобудівної промисловості СРСР та Центральним комітетом галузевої профспілки у 1983 році


135

НПАОП 45.31-1.10-83 Правила техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт на об'єктах Міненерго СРСР, затверджені Центральним комітетом профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості 29.06.83 та Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 04.10.83

136

НПАОП 92.0-3.01-83 Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР, затверджені Міністерством культури СРСР 17.11.83

137

НПАОП 10.2-3.01-83 Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах, затверджені Мінвуглепромом СРСР 08.12.83

138

НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє, затверджені Мінзв'язку СРСР 28.12.83

139

НПАОП 45.21-1.10-84 Техніка безпеки при будівництві споруд зв'язку. Частина I. Техніка безпеки при організації будівельного виробництва, затверджені Мінзв'язку СРСР 27.02.84

140

НПАОП 45.25-1.10-87 Техніка безпеки при будівництві споруд зв'язку. Частина II. Техніка безпеки при монтажі металоконструкцій щогл і веж. АЧ-3016-8, затверджені Мінзв'язку СРСР 18.06.87

141

НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач, затверджені Мінзв'язку СРСР 30.06.87

142

НПАОП 45.24-1.04-89 Правила охорони праці на водолазних роботах Мінзв'язку СРСР, затверджені Мінзв'язку СРСР 12.10.89

143

НПАОП 40.1-3.03-84 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР, затверджені Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 26.01.84

144

НПАОП 40.1-3.02-84 Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічного і гідротехнічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджені Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 29.01.84

145

НПАОП 60.24-1.09-84 Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом, затверджені Міністерством нафтової промисловості СРСР 09.02.84

146

НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами, затверджена Мінвуглепромом СРСР 02.03.84

147

НПАОП 25.2-1.36-85 Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі, затверджені Міноборонпромом СРСР 22.01.85

148

НПАОП 26.14-1.07-85 Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною, затверджені Міноборонпромом СРСР 22.01.85

149

НПАОП 28.51-1.16-85 Правила з техніки безпеки при травленні металів і нанесенні на них гальванічних і хімічних покриттів, затверджені Міноборонпромом СРСР 30.12.85

150

НПАОП 24.1-7.04-85 Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором, затверджені Мінхімпромом СРСР 01.04.85

151

НПАОП 63.22-1.04-88 Правила безпеки праці в морських портах РД 31.82.03-87, затверджені наказом Мінморфлоту СРСР від 10.07.87 № 108

152

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор, затверджені Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів 29.05.85 та Мінпромбудматеріалів СРСР 11.06.85

153

НПАОП 24.1-1.17-85 Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі, затверджені Мінсудпромом СРСР у 1985 році


154

НПАОП 25.2-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини, затверджені Мінпромбудматеріалів СРСР у 1985 році

155

НПАОП 61.1-5.01-86 Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксирувань суден та інших плаваючих споруд, затверджена Мінгазпромом СРСР 07.03.86

156

НПАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища, затверджені Держкомгідрометом СРСР 20.03.86

157

НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.86

158

НПАОП 23.1-5.01-86 Iнструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР, затверджена Міннафтохімпромом СРСР 19.09.86

159

НПАОП 24.1-5.05-86 Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР, затверджена Мінніфтохімпромом СРСР 22.12.86

160

НПАОП 24.1-5.06-86 Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому, затверджена Мінхімпромом СРСР 25.11.86

161

НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР та Мінхімпромом СРСР 19.08.76

162

НПАОП 24.1-1.10-87 Правила безпеки для кислотних виробництв галузі, затверджені Мінмашинобудуванням СРСР 09.09.87

163

НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій, затверджені Державним комітетом по забезпеченню нафтопродуктами СРСР 16.11.87

164

НПАОП 0.00-4.36-87 Постанова Держкомпраці СРСР від 16.12.87 № 731/П13 "Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці"

165

НПАОП 85.0-3.01-88 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров'я, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР 29.01.88

166

НПАОП 45.24-1.09-88 Правила будови і безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об'єктах водолазного спорядження і засобів забезпечення спусків без використання глибоководного водолазного комплексу, затверджені Мінгазпром СРСР 01.11.88

167

НПАОП 24.0-7.01-89 Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об'єктів та їх протиаварійного захисту, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 05.01.89

168

НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88), затверджені Головним управлінням геодезії та картографії при Раді Міністрів СРСР 09.02.89

169

НПАОП 80.0-1.01-89 Правила безпечної роботи з хімічними речовинами у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, на підприємствах і в установах сиcтеми Держосвіти СРСР, затверджені Державним комітетом з народної освіти СРСР 13.10.89

170

НПАОП 28.4-1.31-89 Правила з охорони праці у ковальсько-пресовому виробництві, затверджені Міністерством важкого машинобудування СРСР 14.12.89

171

НПАОП 35.3-1.27-89 Правила безпеки праці при пневмогідровипробуваннях, затверджені Мінавіапромом СРСР 26.12.89

172

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ- 4769, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.89

173

НПАОП 74.2-5.12-90 Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерно-геологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба, затверджена Міннафтогазпромом СРСР та Держгіртехнаглядом СРСР у 1990 році

174

НПАОП 40.1-1.08-90 Правила промсанітарії при виконанні робіт на невимкнутих повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ, затверджені Міністерством енергетики і електрифікації СРСР 24.12.90

175

НПАОП 45.21-1.06-91 Правила охорони праці для будівельно-монтажних робіт при електрифікації залізниць, затверджені Мінтрансбудом СРСР у 1991 році

176

НПАОП 45.23-1.05-91 Правила охорони праці при спорудженні полотна залізниць, затверджені Мінтрансбудом СРСР у 1991 році

177

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.04.2005 № 65, зареєстрованого в Мін'юсті України 19.05.2005 за № 539/10819 (зі змінами згідно наказу Держгірпромнагляду від 07.11.2007 № 258, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.11.2007 за № 1277/14544)

наказ Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018 № 293 "Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2018 за № 330/31782

178

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26.03.2010 № 65, зареєстрованого в Мін'юсті України 19.04.2010 за № 293/17588

наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 № 207 "Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.04.2018 за № 508/31960

179

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, зареєстрованого наказом Комнаглядохоронпраці Мінпраці України 08.09.98 № 177, зареєстрованого в Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076 (зі змінами згідно: 1) наказу Мінпраці України від 06.03.2002 № 131, зареєстрованого в Мін'юсті України 27.03.2002 за № 306/6594; 2) наказу Держгірпромнагляду від 01.10.2007 № 231, зареєстрованого в Мін'юсті України 18.10.2007 за № 1189/14456)

наказ Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333 "Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885

180

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 30.08.66 (зі змінами Держгіртехнагляду СРСР 11.07.72)вгору