Документ v0037831-11, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2011

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
02.02.2011 N 37

Про затвердження національних стандартів України
та скасування чинності в Україні
міждержавних стандартів

На виконання Законів України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ), Програми перегляду чинних в
Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року,
та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у
торгівлі Світової організації торгівлі, затвердженої наказом
Держспоживстандарту від 13 березня 2006 N 77 ( v0077609-06 ), та
на виконання Плану національної стандартизації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності з 1 серпня 2011 р.:
ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.400-80)
ДСТУ 7219:2011 Метрологія. Мірники металеві технічні.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 13844-68)
ДСТУ 7220:2011 Метрологія. Витрата води у напірних
трубопроводах. Методика виконання вимірювань
методом площа-швидкість
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.439-81)
ДСТУ 7221:2011 Метрологія. Витрата рідини та газу. Методика
виконання вимірювань за швидкістю в одній
точці перетину труби
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.361-79)
ДСТУ 7222:2011 Динамометри еталонні переносні. Загальні
технічні вимоги
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 9500-84)
ДСТУ 7223:2011 Датчики силовимірювальні тензорезисторні.
Загальні технічні вимоги та методи випробувань
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 28836-90)
ДСТУ 7224:2011 Метрологія. Манометри, мановакуумметри,
вакуумметри, напороміри, тягонапороміри,
тягоміри з пневматичними вихідними сигналами.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.053-73)
ДСТУ 7225:2011 Метрологія. Мікроманометри рідинні типу МКМ.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.096-82)
ДСТУ 7226:2011 Метрологія. Хронометри морські механічні.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.466-82)
ДСТУ 7227:2011 Метрологія. Частотоміри. Методика повірки
(калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.422-81)
ДСТУ 7228:2011 Метрологія. Секундоміри-калібратори. Методика
повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.339-78)
ДСТУ 7229:2011 Метрологія. Періодоміри цифрові портативні.
Методика повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.385-80)
ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика
повірки (калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.423-81)
ДСТУ 7231:2011 Метрологія. Перетворювачі та компаратори
термоелектричні еталонні. Методика повірки
(калібрування)
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 8.458-82)
ДСТУ 7232:2011 Таблички марковальні. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 12969-67)
ДСТУ 7233:2011 Дизайн і ергономіка. Основні положення
- Вперше
ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче.
Загальні вимоги дизайну та ергономіки
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 12.2.049-80)
ДСТУ 7235:2011 Хімічні реактиви. Домішки сульфат-іону.
Турбідиметричний метод визначення
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 10671.5-74)
ДСТУ 7236:2011 Хімічні реактиви. Домішки хлорид-іону.
Турбідиметричний метод визначення
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 10671.7-74)
ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці.
Електробезпека. Загальні вимоги
та номенклатура видів захисту
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 12.1.019-79)
ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби
колективного захисту працюючих. Загальні
вимоги та класифікація
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 12.4.011-89 у частині Переліку основних
видів засобів захисту працюючих (засоби
колективного захисту))
ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби
індивідуального захисту. Загальні вимоги
та класифікація
- Вперше (зі скасуванням чинності в Україні
ГОСТ 12.4.011-89 у частині Переліку основних
видів засобів захисту працюючих (засоби
індивідуального захисту))
2. Скасувати чинність в Україні міждержавних стандартів з
1 серпня 2011 р.:
ГОСТ 8.053-73 ГСИ. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры,
напоромеры, тягонапоромеры и тягомеры
с пневматическими выходными сигналами.
Методика поверки
ГОСТ 8.096-82 ГСИ. Микроманометры образцовые 1-го разряда
типа МКМ. Методы и средства поверки
ГОСТ 8.339-78 ГСИ. Секундомеры-калибраторы. Методы
и средства поверки
ГОСТ 8.361-79 ГСИ. Расход жидкости и газа. Методика
выполнения измерений по скорости в одной точке
сечения трубы
ГОСТ 8.385-80 ГСИ. Периодомеры цифровые портативные
типа ПЦП-1. Методы и средства поверки
ГОСТ 8.400-80 ГСИ. Мерники металлические образцовые.
Методика поверки
ГОСТ 8.422-81 ГСИ. Частотомеры. Методы и средства поверки
ГОСТ 8.423-81 ГСИ. Секундомеры механические. Методы
и средства поверки
ГОСТ 8.439-81 ГСИ. Расход воды в напорных трубопроводах.
Методика выполнения измерений методом
площадь-скорость
ГОСТ 8.458-82 ГСИ. Преобразователи и компараторы
термоэлектрические образцовые. Методы
и средства поверки
ГОСТ 8.466-82 ГСИ. Хронометры морские механические. Методы
и средства поверки
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования
и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие
эргономические требования
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих.
Общие требования и классификация
( v0101609-09 )
(у частині Переліку основних видів засобів
захисту працюючих (засоби колективного захисту
та засоби індивідуального захисту))
ГОСТ 9500-84 Динамометры образцовые переносные.
Общие технические требования
ГОСТ 10671.5-74 Реактивы. Методы определения примеси
сульфатов
ГОСТ 10671.7-74 Реактивы. Методы определения примеси хлоридов
ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические
требования
ГОСТ 13844-68 Мерники металлические технические. Методы
и средства поверки
ГОСТ 28836-90 Датчики силоизмерительные тензорезисторные.
Общие технические требования и методы
испытаний
3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державної служби
технічного регулювання України -
заступник Голови комісії
з реорганізації
Держспоживстандарту України С.М.Орєховвгору