Рішення № 2/2018 Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року
Рада Європи; Рішення, Міжнародний документ від 14.05.20182/2018
Документ 994_002-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2018

РІШЕННЯ № 2/2018
Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Рішення № 2/2018
Комітету асоціації Україна - ЄС
у торговельному складі
від 14 травня 2018 року
перераховує графік скасування експортних мит, встановлений
у Додатку I-C і Додатку I-D до Угоди про асоціацію

КОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ СКЛАДІ,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписану в Брюсселі 27 червня 2014 року,

а також:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), частини Угоди, в тому числі положення про скасування увізних мит, а також пов'язані з ними Додатки I-C і I-D глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію, станом на 1 січня 2016 року тимчасово застосовуються;

(2) Додаток I-C до глави 1 розділу IV Угоди, в якому викладені графіки скасування експортних мит України, встановлює, що у разі, якщо пов'язані з торгівлею положення Угоди вступають в силу після 15 травня 2014 року, таблиці будуть перераховані з метою збереження відносної переваги (у тій же пропорції) в порівнянні зі зв'язаними ставками експортних мит в рамках СОТ, які застосовуються протягом кожного періоду;

(3) Додаток I-D до глави 1 розділу IV Угоди, яким встановлені захисні заходи у вигляді надбавки до експортного мита на певні товари, також встановлює, що у разі, якщо пов'язані з торгівлею положення Угоди вступають в силу після 15 травня 2014 року, таблиці будуть перераховані з метою збереження відносної переваги (у тій же пропорції) в порівнянні зі зв'язаними ставками експортних мит в рамках СОТ, які застосовуються протягом кожного періоду;

(4) Технічна поправка в Додатку I-C глави 1 розділу IV Угоди про асоціацію потрібна для тарифного коду 1207 99 97 00, щоб відобразити правильний опис відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

(5) Стаття 463 (3) Угоди передбачає, що Рада Асоціації може актуалізувати або вносити зміни до Додатків до Угоди;

(6) Стаття 465 (2) Угоди визначає, що Рада асоціації може делегувати будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов'язкові для виконання рішення Комітету асоціації. Відповідно до статті 465 (4) Угоди, Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду всіх питань, пов'язаних з Розділом IV ("Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею") Угоди про асоціацію;

(7) Рада Асоціації Україна-ЄС уповноважила Комітет асоціації у торговельному складі (Торговий комітет) рішенням № 3/2014 від 15 грудня 2014 року, на оновлення або внесення змін до певних торгових додатків до Угоди, включаючи Додатки I-C і I-D глави 1 розділу IV до Угоди;

(8) Тому Комітет асоціації у торговельному складі може прийняти рішення щодо перерахунку графіків скасування експортних мит та спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита, викладених у Додатках I-C і I-D до Угоди про асоціацію,

ПРИЙНЯВ ТАКЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаток I-C до глави 1 розділу IV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється Додатком, викладеним в Доповненні 1 до цього рішення.

Стаття 2

Додаток I-D до глави 1 розділу IV до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінюється Додатком, викладеним в Доповненні 2 до цього рішення.

Стаття 3

Це Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Вчинено у м. Брюссель


Від Комітету асоціації у торговельному складі


Голова


Секретарі(підпис) Н. МИКОЛЬСЬКА

від України

(підпис)

О. РОЖНОВ

від ЄС

(підпис)

Cristian Frigaard
RASMUSSEN


Доповнення 1

ДОДАТОК I-C
ГРАФІК СКАСУВАННЯ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

Мита визначені у % якщо інше не визначено додатково.

Жива худоба та шкіряна сировина

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016-1)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи


Велика рогата худоба свійських видів жива, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин:

0102 90 05 00

Свійські види масою не більш як 80 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 21 00

Свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 29 00

Інші свійські види масою понад 80 кг, але не більш як 160 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 41 00

Свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 49 00

Інші свійські види масою понад 160 кг, але не більш як 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 51 00

Нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 59 00

Інші нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 61 00

Корови масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 69 00

Інші корови масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 71 00

Свійські види, крім нетелей та корів, масою понад 300 кг для забою

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 79 00

Інші свійські види, крім нетелей та корів, масою понад 300 кг

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0102 90 90 00

Несвійські види великої рогатої худоби живої

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0Вівці живі:

0104 10 10 00

чистопородні (чистокровні) племінні тварини

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0104 10 30 00

Ягнята (віком до одного року)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


0104 10 80 00

інші живі вівці, крім чистопородних (чистокровних) племінних тварин та ягнят (віком до одного року)

8,0

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

2,4

1,6

0,8

0,0


4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

4102

Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 c) до групи 41 згідно з УКТЗЕД

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

4103 90

Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані чи консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 b) або 1 c) до групи 41 згідно з УКТЗЕД, крім рептилій та свиней.

11,0

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

5,0

3,75

2,5

1,25

0,0

див. Додаток 1-D

__________
-1 Тут і далі 2016 рік наведено інформативно і виключно з метою зазначення моменту набуття чинності Угоди та відповідності даних в таблиці узгодженим рівням експортних мит

Насіння деяких видів олійних культур

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0


1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

див. Додаток 1-D

1207 99 97 00

Насіння рижію

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0


Брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням

Код УКТЗЕД

Опис

НЧ (2016)

НЧ+1 (2017)

НЧ+2 (2018)

НЧ+3 (2019)

НЧ+4 (2020)

НЧ+5 (2021)

НЧ+6 (2022)

НЧ+7 (2023)

НЧ+8 (2024)

НЧ+9 (2025)

НЧ+10 (2026)

Захисні заходи

7202 99 80 00

ферохром нікель та інші феросплави

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7204 21

відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7204 29 00 00

відходи та брухт легованої сталі інші

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7204 50 00 00

відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавки, з легованої сталі

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7218 10 00 00

сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших первинних формах

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7401 00 00 00

штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7402 00 00 00

мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 12 00 00

литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 13 00 00

Заготовки з рафінованої міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 19 00 00

мідь рафінована інша

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 21 00 00

сплави на основі міді та цинку (латуні)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 22 00 00

сплави на основі міді та олова (бронзи)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7403 29 00 00

сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або міді, нікелю та цинку (нейзильберу); інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7404 00

відходи і брухт міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7405 00 00 00

лігатури на основі міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7406

порошки та луска з міді

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7419 99 10 00

мідний дріт решітки та сітки

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7415 29 00 00

інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7415 39 00 00

інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів та гайок)

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


7418 19 90 00

столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини, із міді (за винятком мочалок для чищення або полірування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або підігрівання їжі в побутових цілях, неелектричних, та їх частини)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7419

інші вироби мідні

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7503 00

відходи та брухт з нікелю

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7602 00

відходи та брухт з алюмінію

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7802 00 00 00

відходи та брухт із свинцю

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

7902 00 00 00

відходи та брухт із цинку

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

8002 00 00 00

відходи та брухт з олова

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8101 97 00 00

відходи та брухт з вольфраму

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8105 30 00 00

відходи та брухт з кобальту та вироби з них

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0


8108 30 00 00

відходи та брухт з титану та вироби з них

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

див. Додаток 1-D

8113 00 40 00

відходи та брухт з металокераміки та вироби з них

13,64

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0
вгору