Документ z0756-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.10.2018, підстава - z1196-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2018  № 1979/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 756/32208

Про затвердження Порядку складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 3283/5 від 22.10.2018}

Відповідно до статті 17 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, що додається.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу у строк до 01 січня 2019 року.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник
Міністра юстиції України -
Уповноважений у справах
Європейського суду
з прав людини

І. ЛіщинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23 червня 2018 року № 1979/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 756/32208

ПОРЯДОК
складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження», визначає порядок формування та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби (далі - органи ДВС) та приватних виконавців.

2. Звіт за формою № 1 (піврічна) «Звіт про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)» (далі - звіт № 1) (додаток 1) та звіт за формою № 2 (піврічна) «Звіт про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі - звіт № 2) (додаток 2) формуються в автоматизованій системі виконавчого провадження (далі - Система) із статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації за відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та рік).

II. Формування та збереження звітів

1. Звіти формують державні виконавці органів державної виконавчої служби, приватні виконавці та мають зберегти їх в Системі до 05 числа місяця, наступного після звітного періоду.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

Якщо 05 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідний день, звіт формується та зберігається в Системі не пізніше наступного робочого дня.

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

2. Начальник органу державної виконавчої служби формує зведені звіти про роботу відповідного органу ДВС та має зберегти їх в Системі до 10 числа місяця, наступного після звітного періоду.

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

Якщо 10 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідних день, звіт формується та зберігається в Системі не пізніше наступного робочого дня.

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3. Зведені звіти про роботу підпорядкованих відділів державної виконавчої служби мають бути сформовані та збережені в Системі до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, начальником управління державної виконавчої служби.

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

Якщо 20 число місяця, наступного після звітного періоду, припадає на вихідний день, звіт формується та зберігається в Системі не пізніше наступного робочого дня.

{Абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

4. Зведені звіти про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, формуються структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - структурний підрозділ Міністерства), до 30 числа місяця, наступного після звітного періоду.

5. Доступ для коригування звітів автоматично блокується Системою після його збереження.

Звіти зберігаються в Системі 3 роки.

6. Керівник органу ДВС, державний виконавець, приватний виконавець роздруковують звіти в одному примірнику та зберігають їх в окремій справі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

Звіт про роботу органів державної виконавчої служби, приватного виконавця в паперовому вигляді оформлюють на папері формату А4 (орієнтація - альбомна), прошивають і скріплюють печаткою відповідного органу ДВС або приватного виконавця.

7. Достовірність даних звітів перевіряє Міністерство юстиції під час комплексних, цільових або інших перевірок роботи органів ДВС, приватних виконавців.

Якщо під час проведення перевірок встановлено недостовірність звітів органу ДВС, керівник органу ДВС надає письмові пояснення щодо причин подання недостовірного звіту та матеріали про притягнення винних осіб до відповідальності.

У разі встановлення недостовірності звіту, поданого приватним виконавцем, від нього витребовуються письмові пояснення причин подання недостовірного звіту, після чого Міністерство юстиції вирішує питання щодо направлення до дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.

8. Відповідальність за достовірність та зберігання звітів покладається:

первинних звітів - на державних виконавців, приватних виконавців;

зведених звітів органів ДВС - на начальників відповідних органів ДВС;

зведених звітів управлінь державної виконавчої служби - на начальників зазначених управлінь державної виконавчої служби, зведеного звіту відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби - на начальника цього відділу;

зведеного звіту про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів,- на директора структурного підрозділу Міністерства.

III. Структура звітів

1. До звітів вносяться дані про рух виконавчих документів з виконання судових рішень і рішень інших органів, які надійшли на примусове виконання до органів ДВС, приватних виконавців, а також дані про виконавчі документи, що залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду).

2. Кожний виконавчий документ, який надійшов до органу ДВС або приватного виконавця, рахується як одна одиниця.

3. Облік сум у графах розділу Б звітів здійснюється виключно в національній валюті. Сума, яка підлягає стягненню у солідарному порядку з двох або більше боржників за виконавчими документами, які перебувають на виконанні в одному органі ДВС, ураховується один раз.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

4. На момент формування звітності виконавчий документ обліковується за державним виконавцем, приватним виконавцем, у якого він знаходиться на виконанні.

В органі ДВС або у приватного виконавця виконавчий документ, прийнятий до виконання від іншого органу ДВС або приватного виконавця, обліковується за сумою залишку нестягнутих коштів, зазначеною у постанові про прийняття до виконання виконавчого документа, відповідно до встановленого порядку.

У разі передання виконавчого документа від одного органу ДВС або приватного виконавця до іншого органу ДВС або приватного виконавця виконавчий документ обліковується за кожним органом ДВС або приватним виконавцем, у яких він перебував на виконанні, в тій частині (в межах частково стягнутих коштів), в якій він був виконаний органом ДВС або приватним виконавцем, у відповідному звітному періоді.

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

5. У разі передання виконавчого документа від одного державного виконавця до іншого в межах одного органу ДВС виконавчий документ обліковується один раз.

IV. Структура та заповнення Звіту про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)

1. Звіт № 1 складається з трьох розділів:

Розділ А. «Виконавчі документи» (далі - Розділ А);

Розділ Б. «Суми за виконавчими документами, грн» (далі - Розділ Б);

Розділ В. «Довідка» (далі - Розділ В).

2. У графах 1-19 Розділу А обліковується рух виконавчих документів:

1) у графі 1 «Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду» обліковуються виконавчі документи, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду), а також:

виконавчі документи, за якими виконавчі провадження були завершені до початку звітного періоду та які протягом звітного періоду були відновлені;

виконавчі документи, за якими у звітному періоді було скасовано рішення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, прийняте до початку звітного періоду;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

2) у графі 2 «Надійшло виконавчих документів» обліковується загальна кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС, приватного виконавця, у тому числі, які передані від інших органів ДВС, приватних виконавців;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3) у графі 3 «Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів» обліковуються виконавчі документи, повернуті без прийняття до виконання відповідно до вимог статей 4, 5 Закону України «Про виконавче провадження»;

4) у графі 4 «Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю)» обліковуються виконавчі документи, передані на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження;

5) у графі 5 «Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)» обліковуються виконавчі документи, прийняті до примусового виконання державними та приватними виконавцями у звітному періоді, тобто залишок виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у графі 1 Розділу А, та кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2 Розділу А, за винятком виконавчих документів, повернутих без прийняття до виконання, облікованих у графі 3 Розділу А, та документів, переданих на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження, облікованих у графі 3 розділу А;

6) у графі 6 «У тому числі повторно (з гр. 5)» обліковуються виконавчі документи, які надійшли на виконання повторно протягом звітного періоду;

7) У графі 7 «Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження (з гр. 5)» обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій або зупинено виконавче провадження на підставі статей 34, 38 Закону України «Про виконавче провадження»;

8) у графі 8 «У тому числі у зв’язку з порушенням справи про банкрутство боржника (з гр. 7)» обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій на підставі пункту 4 статті 34 Закону України «Про виконавче провадження»;

9) у графі 9 «Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв’язку із дією мораторіїв (з гр. 5)» обліковуються виконавчі документи, виконання яких ускладнено на підставі Законів України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»;

10) у графі 10 «Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів» обліковуються виконавчі документи, прийняті до виконання у звітному періоді, за винятком документів, облікованих у графах 7, 9;

11) у графі 11 «Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді (з гр. 10)» обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про виконавче провадження», у тому числі виконавчі документи, повернуті відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

12) у графі 12 «Фактично виконано виконавчих проваджень (п. 2, 7, 9, 12 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження») (з гр. 11)» обліковуються фактично виконані виконавчі документи, провадження за якими закінчено згідно з пунктами 2, 7, 9, 12 статті 39 Закону України «Про виконавче провадження»;

13) у графі 13 «Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2, 5, 6, 9 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» (з гр. 11)» обліковуються виконавчі документи, повернуті на підставі пунктів 2, 5, 6, 9 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

14) у графі 14 «Передано виконавчих документів (з гр. 10)» обліковуються виконавчі документи з графи 10, передані у звітному періоді від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС, від одного органу ДВС до іншого органу ДВС або приватного виконавця;

{Підпункт 14 пункту 2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

15) у графі 15 «Кількість виконавчих документів, за якими відбулося часткове стягнення (з гр. 11)» обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» та статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», за якими на кінець звітного періоду відбулося часткове стягнення;

16) у графі 16 «Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду (гр. 10 - гр. 11 - гр. 14)» обліковуються виконавчі документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду;

17) у графі 17 «Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника (з гр. 16)» обліковуються виконавчі провадження, за якими проводиться розшук боржника на підставі статті 36 Закону України «Про виконавче провадження»;

18) у графі 18 «Виконавчі провадження, за якими винесено рішення про розстрочення виконання (з гр. 16)» обліковуються виконавчі документи, щодо яких винесено рішення про розстрочення виконання на підставі статті 33 Закону України «Про виконавче провадження»;

19) у графі «Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (з гр. 16)» обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду проводяться стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інші доходів відповідно до статтей 68-70 Закону України «Про виконавче провадження».

3. У графах 20-39 Розділу Б здійснюється облік сум, які підлягають стягненню за виконавчими документами:

1) у графі 20 «Залишок нестягнутих сум на початок звітного періоду» зазначаються суми, не стягнуті за виконавчими документами, що обліковані у графі 1 Розділу А;

2) у графі 21 «Суми, пред’явлені до стягнення у звітному періоді» обліковуються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами, що були пред’явлені до стягнення у звітному періоді та обліковані у графі 2 Розділу А;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3) у графі 22 «Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів на суму» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 3 Розділу А;

4) у графі 23 «Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю) на суму» обліковуються суми за виконавчими документами, переданими на виконання іншому органу ДВС, приватному виконавцю до відкриття виконавчого провадження, що обліковані у графі 4 Розділу А;

{Підпункт 4 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

5) у графі 24 «Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді на суму (гр. 20 + + гр. 21 - гр. 22 - гр. 23)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 5 Розділу А;

6) у графі 25 «У тому числі повторно (з гр. 24)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 6 Розділу А;

{Підпункт 6 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

7) у графі 26 «Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій або зупинено виконавче провадження на суму (з гр. 24)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 7 Розділу А;

{Підпункт 7 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

8) у графі 27 «У тому числі у зв’язку з порушенням справи про банкрутство боржника на суму (з гр. 26)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 8 Розділу А;

9) у графі 28 «Виконавчі провадження, виконання яких ускладнено у зв’язку із дією мораторіїв на суму (з гр. 24)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 9 Розділу А;

10) у графі 29 «Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів на суму» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 10 Розділу А;

11) у графі 30 «Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді на суму (з гр. 29)» зазначаються суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 11 Розділу А;

12) у графі 31 «Фактично виконано виконавчих проваджень на суму (п. 2, 7, 9, 12 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження») (з гр. 30)» зазначаються фактично стягнуті у звітному періоді суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 12 Розділу А, в тому числі суми за цими документами, перераховані боржником безпосередньо стягувачу;

{Підпункт 12 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

13) у графі 32 «Повернуто виконавчих документів стягувачу на суму (п. 2, 5, 6, 9 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження») (з гр. 30)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 13 Розділу А;

14) у графі 33 «Передано виконавчих документів на суму (з гр. 29)» обліковуються нестягнуті суми за виконавчими провадженнями, облікованими у графі 14 розділу А;

{Підпункт 14 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

15) у графі 34 «Усього стягнуто» зазначаються стягнуті повністю (графа 31) та частково суми за всіма виконавчими документами, які перебували на виконанні протягом визначеного періоду, у тому числі суми, перераховані боржником безпосередньо стягувачу;

{Підпункт 15 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

16) у графі 35 «Частково стягнуто за виконавчими документами, що перебувають на виконанні на кінець звітного періоду, на суму (з гр. 34)» зазначаються частково стягнуті суми за всіма виконавчими документами, які перебувають на виконанні на кінець звітного періоду;

17) у графі 36 «Перебуває на виконанні виконавчих проваджень на кінець звітного періоду на суму» зазначаються нестягнуті суми за виконавчими документами, облікованими в графі 16 розділу А;

{Абзац перший підпункту 17 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

{Абзац другий підпункту 17 пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

18) у графі 37 «Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника, на суму (з гр. 36)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 17 Розділу А;

19) у графі 38 «Виконавчі провадження, за якими винесено рішення про розстрочення виконання, на суму (з гр. 36)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 18 Розділу А;

20) у графі 39 «Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, на суму (з гр. 36)» зазначаються суми за виконавчими документами, облікованими у графі 19 Розділу А.

4. Заповнення Розділу В:

1) у рядку 1 «Звіт про роботу органів ДВС» зазначається кількість органів ДВС (у тому числі відділів примусового виконання рішень), про роботу яких складено зведений звіт;

2) у рядку 2 «Звіт про роботу державних виконавців, приватних виконавців» зазначається загальна кількість державних виконавців, приватних виконавців, які подали звіт про роботу щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів;

3) у рядку 3 «На кінець звітного періоду за штатним розписом державних виконавців» зазначається кількість державних виконавців відповідно до затвердженої штатної чисельності (у тому числі державних виконавців відділів примусового виконання рішень);

4) у рядку 4 «На кінець звітного періоду фактично державних виконавців» зазначається кількість державних виконавців, які фактично прийняті за наказами на відповідні посади, тобто без урахування вакантних посад на кінець звітного періоду, в тому числі вакантних посад, що тимчасово вивільнені у зв’язку із відпусткою працівника для догляду за дитиною;

5) у рядку 5 «Звіт про роботу приватних виконавців» зазначається кількість приватних виконавців, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів на кінець звітного періоду;

6) у рядку 6 «Винесено постанов державних, приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження на суму» зазначаються кількість винесених постанов державними, приватними виконавцями про стягнення витрат виконавчого провадження, винесених відповідно до вимог статті 42 Закону України «Про виконавче провадження», та сума витрат виконавчого провадження, яка підлягала стягненню за відповідними постановами;

7) у рядку 7 «Усього стягнуто за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження (з р. 6)» зазначається сума за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження, яку стягнуто у звітному періоді;

8) у рядку 8 «Винесено постанов державних, приватних виконавців про накладення штрафу» зазначаються кількість постанов про стягнення штрафів, винесених державними, приватними виконавцями, накладених відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», та сума штрафів, яка підлягала стягненню за відповідними постановами;

9) у рядку 9 «Усього стягнуто за постановами про накладення штрафу (з р. 8)» зазначається сума за постановами про накладення штрафу, яку стягнуто у звітному періоді;

10) у рядку 10 «Стягнуто виконавчого збору протягом звітного періоду» зазначається сума виконавчого збору, стягнутого протягом звітного періоду;

11) у рядку 11 «Стягнуто коштів за рахунок реалізації майна на суму» зазначається сума, отримана від реалізації майна, що надійшла на депозитний рахунок органу ДВС, приватного виконавця;

12) у рядку 12 «Сума коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна, у тому числі конфіскованих коштів» зазначається сума конфіскованих коштів, а також коштів, одержаних від реалізації конфіскованого майна;

{Підпункт 13 пункту 4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

13) у рядку 13 «Залишок депозитних сум на кінець звітного періоду» зазначається сума залишку депозитних сум, яка міститься на рахунках органів ДВС, приватного виконавця відповідно до даних книг обліку депозитних сум.

{Підпункт 13 пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

5. Особливості заповнення додатка 1:

1) у Розділі А:

у графах 3-4, 14 обліковуються виконавчі документи, за якими відповідна виконавча дія була зареєстрована у звітному періоді;

у графах 7-9 обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду виконавчі провадження зупинено або зупинено вчинення виконавчих дій або за якими унесено відомості про ускладнення їх виконання через дію мораторію;

у графах 11-13 обліковуються виконавчі документи, які підлягали виконанню у звітному періоді та за якими провадження завершено на кінець звітного періоду;

2) у Розділі Б:

у графах 24-25 зазначаються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами у звітному періоді;

у графах 26-28, 37-39 зазначаються суми, не стягнуті за виконавчими документами на кінець звітного періоду;

у графах 29, 30, 32 зазначаються суми, які підлягали стягненню за виконавчими документами у звітному періоді;

3) у Розділі В:

рядки 1-4 заповнюються органом ДВС, управлінням державної виконавчої служби, структурним підрозділом Міністерства юстиції України самостійно у сформованому в Системі звіті до його збереження;

рядок 5 заповнюється структурним підрозділом Міністерства юстиції України самостійно у сформованому в Системі звіті до його збереження.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

V. Структура та заповнення звіту про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

1. Звіт № 2 складається з Розділу А. Виконавчі документи (далі - Розділ А).

2. У графах 1-15 Розділу А обліковується рух виконавчих документів, а саме:

1) у графі 1 «Залишок виконавчих документів на початок звітного періоду» обліковуються виконавчі документи, які залишилися невиконаними на початок звітного року (станом на 01 січня звітного періоду), а також:

виконавчі документи, за якими виконавчі провадження були завершені до початку звітного періоду та які протягом звітного періоду були відновлені;

виконавчі документи, за якими у звітному періоді було скасовано рішення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, прийняте до початку звітного періоду;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

2) у графі 2 «Надійшло виконавчих документів» обліковується загальна кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді на виконання до органу ДВС, приватного виконавця, у тому числі, які передані від інших органів ДВС, приватних виконавців;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3) у графі 3 «Повернуто без прийняття до виконання виконавчих документів» обліковуються виконавчі документи, повернуті без прийняття до виконання відповідно до вимог статей 4, 5 Закону України «Про виконавче провадження»;

4) у графі 4 «Передано виконавчих документів органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю)» обліковуються виконавчі документи, передані на виконання іншому органу державної виконавчої служби (приватному виконавцю) до відкриття виконавчого провадження;

5) у графі 5 «Прийнято до виконання виконавчих документів у звітному періоді (гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4)» обліковуються виконавчі документи, прийняті до примусового виконання державними та приватними виконавцями у звітному періоді, тобто залишок виконавчих документів на початок звітного періоду, облікованих у графі 1, та кількість виконавчих документів, які надійшли у звітному періоді, облікованих у графі 2, за винятком виконавчих документів, повернутих без прийняття до виконання, облікованих у графі 3, та документів, переданих відділу державної виконавчої служби (приватному виконавцю), облікованих у графі 4;

6) у графі 6 «У тому числі повторно (з гр. 5)» обліковуються виконавчі документи, які надійшли на виконання повторно протягом звітного періоду;

7) у графі 7 «Виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій або зупинено виконавче провадження (з гр. 5)» обліковуються виконавчі документи, за якими зупинено вчинення виконавчих дій та зупинено виконавче провадження на підставі статей 34, 38 Закону України «Про виконавче провадження»;

{Підпункт 7 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

8) у графі 8 «Підлягало примусовому виконанню виконавчих документів» обліковуються виконавчі документи, які прийнято до виконання у звітному періоді, за винятком документів, облікованих у графі 7;

9) у графі 9 «Усього завершено виконавчих проваджень у звітному періоді (з гр. 8)» обліковуються виконавчі документи, провадження за якими закінчено відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про виконавче провадження», у тому числі виконавчі документи, повернуті відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

10) у графі 10 «Фактично виконано виконавчих проваджень (п. 2, 7, 9, 12 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження») (з гр. 9)» обліковуються фактично виконані виконавчі документи, провадження за якими закінчено згідно з пунктами 2, 7, 9, 12 статті 39 Закону України «Про виконавче провадження»;

11) у графі 11 «Повернуто виконавчих документів стягувачу (п. 2, 5, 6, 9 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження») (з гр. 9)» обліковуються виконавчі документи, повернуті стягувачу на підставі пунктів 2, 5, 6, 9 статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

12) у графі 12 «Передано виконавчих документів (з гр. 8)» обліковуються виконавчі документи з графи 8, передані у звітному періоді від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС, від одного органу ДВС до іншого органу ДВС або приватного виконавця;

{Підпункт 12 пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

13) у графі 13 «Перебуває на виконанні виконавчих документів на кінець звітного періоду» (гр. 8 - гр. 9 - гр. 12)» обліковуються виконавчі документи, які залишились невиконаними на кінець звітного періоду;

14) у графі 14 «Виконавчі провадження, за якими проводяться виконавчі дії про розшук боржника (з гр. 13)» обліковуються виконавчі провадження, за якими проводиться розшук боржника на підставі статті 36 Закону України «Про виконавче провадження»;

15) у графі 15 «Виконавчі провадження, за якими звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, (з гр. 13)» обліковуються виконавчі документи, за якими на кінець звітного періоду проводяться стягнення із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів відповідно до статей 68-70 Закону України «Про виконавче провадження».

{Підпункт 15 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

3. Особливості заповнення Розділу А додатка 2:

1) у графах 3-4 обліковуються виконавчі документи, за якими відповідна виконавча дія була зареєстрована у звітному періоді;

2) у графі 7 обліковуються виконавчі документи, за якими виконавчі провадження або вчинення виконавчих дій зупинено на кінець звітного періоду;

3) у графах 9-11 обліковуються виконавчі документи, які підлягали виконанню у звітному періоді та за якими провадження завершено на кінець звітного періоду.

{Розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійник


Додаток 1
до Порядку складання та подання
звітності про діяльність органів
державної виконавчої служби
та приватних виконавців
(пункт 2 розділу І)

ЗВІТ
про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів про стан виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}


Додаток 2
до Порядку складання та подання
звітності про діяльність органів
державної виконавчої служби
та приватних виконавців
(пункт 2 розділу І)

ЗВІТ
про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3283/5 від 22.10.2018}вгору