Документ z0603-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2018  № 199


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2018 р.
за № 603/32055

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Відповідно до глав ІІ та V Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами транспорту країн - членів Міжнародного Транспортного Форуму 28 травня 2015 року в м. Лейпциг, та абзацу двадцять шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1076/9675 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 1 розділу ІІІ слова та цифри «4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро» замінити словами та цифрами «9000 євро на перший автомобіль та 5000 євро»;

2) у додатках до Порядку:

додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

у тексті додатка 5 літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити;

у тексті додатка 6 слова «(за наявності)» виключити.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Установити, що автомобільні перевізники, які отримали дозволи ЄКМТ для виконання перевезень у 2018 році, продовжують використання таких дозволів до закінчення терміну їх дії.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з безпеки на транспорті
В. Дідківський


Додаток 2
до Порядку проведення
конкурсу та видачі дозвільних
документів Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 5 розділу ІІ)

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
дорожнього ринку
та автомобільних перевезень
В. Сасінвгору