Документ z0596-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2018  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2018 р.
за № 596/32048

Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 72/17367, що додаються.

2. Начальникові Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Національної поліції України

Міністр освіти і науки УкраїниК. Ляпіна

С.М. Князєв

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
26.04.2018  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2018 р.
за № 596/32048

ЗМІНИ
до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515

1. У додатку 1 до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 73/17368, таблицю викласти в такій редакції:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

РНОКПП

Паспорт (серія, №)

Медична довідка (серія, №)

Посвідчення водія

Реєстрація місця проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

2. В Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за № 74/17369:

1) у розділі ІІ:

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10. Якщо під час проведення перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її позбавлено права на керування транспортними засобами, така особа до іспитів не допускається. У разі наявності в такої особи посвідчення водія посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо його вилучення поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучене посвідчення водія надсилається (передається) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.»;

у пункті 2.18:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Вправи для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом та помилки, які можуть бути допущені, визначено в екзаменаційному листі (додаток 3).»;

абзаци четвертий-двадцять п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий-сорок четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-двадцять другим;

у пункті 2.19:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами першим-четвертим;

у пункті 2.32:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.32. Облік посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами (разом із копіями постанов адміністративних органів (посадових осіб) у справах про адміністративні правопорушення), які надішли до ТСЦ МВС на зберігання, та їх видачі ведеться в книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 10).»;

2) у розділі ІV:

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її по-збавлено права на керування транспортними засобами, посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо вилучення у такої особи посвідчення водія поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучені посвідчення водія надсилаються (передаються) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.»;

3) у додатку 2 до Інструкції:

рядок «Місце роботи, посада _________________________» замінити рядками

такого змісту:

«Контактний тел. __________________________________________________

Ел. пошта ________________________________________________________»;

слова «Перевірку проведено за Єдиним державним реєстром МВС.

____________________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, дата)

»

виключити;

після таблиці «Документи заявника» доповнити новими абзацами такого змісту:

«З унесеною до заяви інформацією ознайомлений, зауважень не маю. Даю згоду на її обробку, зберігання та проведення перевірки за наявними інформаційними системами МВС.

Заявник

__________
(підпис)

_____________
(дата)

Проведено перевірку за Єдиним державним реєстром МВС: «Автомобіль», «Автошкола», «Позбавлені прав», «Особа в розшуку» та «Адмінпрактика».

______________________________________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, дата)

»;

4) додаток 3 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Головного
сервісного центру МВС


В.А. КриклійДодаток 3
до Інструкції про порядок
приймання іспитів для отримання
права керування  транспортними
засобами та видачі посвідчень водія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТвгору