Документ z0498-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2018  № 393


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 498/31950

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в контролюючих органах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної регуляторної служби України

В. о. Голови Державної служби зайнятості України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Голова правління Пенсійного фонду України

В. о. Голови Державної фіскальної служби України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Р. Іллічов

К.М. Ляпіна

В. Ярошенко


Є. Баженков

О. Зарудний

М.В. Продан

А. РеваО.О. Шубін


О. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.03.2018  № 393


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 498/31950

ЗМІНИ
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 3 розділу І слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «, 5 та 5-1».

2. У пункті 5 розділу II слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 після слів та цифри «з додатком 1» доповнити словами та цифрами «, заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ згідно з додатком 2»;

2) третє речення пункту 4 після слів «з приміткою «Зміни» доповнити словами та цифрами «або за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни»;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою № 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку тощо), повідомлення за формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.

Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.

У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.».

4. У розділі VІ:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Згідно з цим Порядком контролюючими органами є відповідні державні податкові інспекції у районах, містах (крім м. Києва), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції (далі - ДПІ) та головні управління ДФС в областях, м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС (далі - ГУ).»;

2) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску і такий платник обліковується в контролюючому органі з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік»;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

5. Доповнити Порядок після додатка 1 новим додатком 2, що додається.

У зв’язку з цим додатки 2-7 вважати відповідно додатками 3-8.

У тексті Порядку посилання на додатки 2-7 замінити відповідно посиланнями на додатки 3-8.

6. Додаток 3 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

7. Текст Порядку та додатки до нього після слова «серія» у всіх відмінках доповнити словами «(за наявності)».

В. о. директора
Департаменту податкової
політикиВ.П. ОвчаренкоДодаток 2
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу III)


Форма № 12-ЄСВ

ЗАЯВА
про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)


Додаток 3
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
(пункт 3 розділу III)


Форма № 2-ЄСВ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»вгору