Документ z0419-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2018  № 367


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 419/31871

Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення процедури проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 травня 2015 року № 489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2015 року за № 596/27041, що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б.Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.03.2018 № 367


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 419/31871

ЗМІНИ
до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

1. У розділі ІІ:

в абзаці шостому пункту 5 слова «чи телефонограмою» замінити словами «та/або засобами електронного чи факсимільного зв'язку згідно з інформацією про місцезнаходження суб'єкта, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших реєстрах (переліках),»;

у пункті 10 слово «виїзної» виключити;

у пункті 12 слова «або особою, яка виконує його обов'язки,» замінити словами «(його заступником)»;

у пункті 13:

у абзаці першому слово «Перевірка» замінити словами «Виїзна перевірка»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Безвиїзна перевірка розпочинається після отримання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом копії Посвідчення (повідомлення про проведення перевірки, запиту Керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для проведення перевірки), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в Посвідченні.».

2. У розділі ІІІ:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Представники групи з проведення перевірки мають право отримувати достовірну інформацію, документи, знімати копії та/або отримувати витяги з документів суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, необхідні для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення підписом керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.»;

в абзаці першому пункту 4 слова «, та скріплену печаткою (за наявності) суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

3. У пункті 2 розділу ІV слова «або особою, яка виконує його обов'язки» замінити словами «(його заступником)»;

4. У пункті 7 розділу V слова «що перевіряється, документів,» замінити словами «що перевіряється, інформації, документів, копій документів,»;

5. У розділі VІ:

в абзаці третьому пункту 1 слова «і печаткою (за наявності)» виключити;

у пункті 4 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

6. У пункті 2 розділу VII:

в абзаці п'ятому слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

в абзаці сьомому слова «та скріпити печаткою (за наявності) суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«ознайомитися з одержаними примірниками Акта перевірки, підписати їх, зазначивши дату, а у разі наявності зауважень до Акта зробити запис «із зауваженнями» та повернути підписаний другий примірник Акта перевірки Мінфіну.»;

7. У додатках 1, 5 до Порядку слова «керівник робочої групи» в усіх відмінках замінити словами «керівник групи з проведення перевірки» у відповідних відмінках.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренковгору