Документ z0374-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.10.2018, підстава - z1073-18

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018  № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 374/31826

Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства
№ 365 від 01.08.2018}

Відповідно до пунктів 5, 9, 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки  галузі тваринництва;

2) форму Заявки для отримання компенсації відсотків;

{Форма Заявки в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

3) форму Заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

{Форма Заявки в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

4) форму Заявки для отримання дотації за утримання корів;

{Форма Заявки в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

5) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

{Форма Заявки в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

6) форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів;

{Форма Заявки в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

7) форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк;

{Форма Журналу в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

8) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

{Форма Реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

9) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

{Форма Реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

10) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

11) форму Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк;

{Форма Відомості в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

12) форму Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

{Форма Реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

13) форму Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

{Форма Реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

14) форму Загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

{Форма Загального реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

15) форму Загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

{Форма Загального реєстру в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

16) форму Зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

17) форму Інформації від суб’єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів’я тварин, у тому числі поголів’я тварин, вартість яких частково відшкодована;

18) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

19) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

20) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

21) форму Інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

22) форму Відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

23) форму Інформації від суб’єкта господарювання про створення робочих місць.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

2. Утворити Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

від 01 грудня 2015 року № 458 «Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості об’єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за № 1518/27963;

від 01 грудня 2015 року № 459 «Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості тварин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2015 року за № 1519/27964.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник Міністра
з питань європейської
інтеграціїО. ТрофімцеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.03.2018 № 148


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 374/31826

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва (далі - Комісія), а саме суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва (далі - заявники), за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості об’єктів.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) на підставі поданих заявниками документів визначити:

обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання, який є юридичною особою;

розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання.

2) прийняття рішення про включення заявників до:

Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

Реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінагрополітики, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п’яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, а за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів, визначеного головою Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів, до 01 травня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів до 05 серпня та до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів до 05 липня, до 05 жовтня та до 05 грудня.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у триденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, в межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 травня та до 15 жовтня Реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами та яким нарахована дотація за утримання корів;

до 15 серпня та до 15 листопада Реєстр суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 липня, до 15 жовтня та до 15 грудня Реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 365 від 01.08.2018}

Директор Департаменту
аграрної політики та сільського
господарстваВ. Топчійвгору