Документ z0311-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.02.2018  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2018 р.
за № 311/31763

Про затвердження зразка технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування

Відповідно до пункту 3 Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 240 (із змінами), та абзацу четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразок технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 року № 69 «Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2006 року за № 577/12451 (зі змінами).

3. Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку разом з Юридичним департаментом забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
26.02.2018 № 41

Зразок

ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО
придатності нових будівельних виробів для застосування
№ ___

Зареєстроване
"___" ____________ р.

Дійсне до
"___" ____________ р.

Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність нових будівельних виробів зазначеного найменування для застосування в будівництві за умови дотримання вимог, встановлених Правилами підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 240.

Найменування будівельного виробу
_____________________________________________________________________________

Призначення
_____________________________________________________________________________

Заявник
_____________________________________________________________________________

Виробник
_____________________________________________________________________________

Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу (у разі потреби додаються креслення, схеми тощо)
_____________________________________________________________________________

Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища
_____________________________________________________________________________

Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості
_____________________________________________________________________________

Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування
_____________________________________________________________________________

Технічне свідоцтво видано Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Керівник органу,
що видав технічне свідоцтво
(посада)

М.П.__________
(підпис)________________________
(П.І.Б.)

Директор Департаменту
з питань проектування
об’єктів будівництва,
технічного регулювання
та науково-технічного розвитку

О.О. Рябовавгору