Документ z0216-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2018  № 114


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 216/31668

Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 362 “Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01 серпня 2016 року № 1262, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 року за № 1142/29272, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
01.08.2016  № 1262
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
31.01.2018 № 114)

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору