Про затвердження Порядку складення досудової доповіді
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Журнал, Справа, Інформація, Запит, Повідомлення, Доповідь від 27.01.2017200/5
Документ z0121-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.05.2019, підстава - z0459-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2017  № 200/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2017 р.
за № 121/29989

Про затвердження Порядку складення досудової доповіді

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3232/5 від 19.10.2017
№ 1335/5 від 26.04.2019}

Відповідно до статті 9 Закону України «Про пробацію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення досудової доповіді, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.01.2017  № 200/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2017 р.
за № 121/29989

ПОРЯДОК
складення досудової доповіді

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм складення та подачу до суду персоналом органу пробації досудової доповіді, її зміст.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному кодексі України та Законі України «Про пробацію».

3. Орган пробації при складенні досудової доповіді у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, а також цим Порядком.

4. Підстави підготовки досудової доповіді визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України).

ІІ. Порядок складення досудової доповіді

1. У день отримання ухвали суду про складення досудової доповіді про обвинуваченого (далі - ухвала суду) керівник органу пробації доручає представнику персоналу цього органу пробації підготовку досудової доповіді.

{Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}

2. У разі відводу (самовідводу) представника персоналу органу пробації, якому було надано відповідне доручення, за наявності обставин та у порядку, визначеному КПК України, а також виникнення інших обставин, що унеможливлюють підготовку досудової доповіді представником персоналу органу пробації, керівник органу пробації доручає підготовку досудової доповіді іншому представнику персоналу органу пробації.

Про зміну представника персоналу органу пробації, якому доручено підготовку досудової доповіді, інформується обвинувачений.

3. У день отримання ухвали суду представник персоналу органу пробації реєструє її в журналі обліку осіб, стосовно яких отримано ухвали суду на складення досудової доповіді (додаток 1), та заводить справу за матеріалами досудової доповіді (додаток 2) стосовно обвинуваченого. Усі документи, які формуються у процесі підготовки досудової доповіді, долучаються до справи за матеріалами досудової доповіді стосовно обвинуваченого.

4. Не пізніше дня, наступного за днем отримання ухвали суду, обвинуваченому надсилається виклик до органу пробації (додаток 3) для проведення бесіди.

Виклик до органу пробації також може бути вручений особисто на підготовчому судовому засіданні, якщо представник персоналу органу пробації був на ньому присутній за запрошенням суду.

5. Для проведення бесід при підготовці досудової доповіді обвинувачений викликається до органу пробації (за необхідності). Про кожну наступну зустріч представник персоналу органу пробації вручає (надсилає) обвинуваченому окремий виклик до органу пробації.

6. Під час прибуття за першим викликом до органу пробації обвинуваченому повідомляються:

мета, порядок підготовки та використання досудової доповіді;

його права та обов'язки при підготовці досудової доповіді;

дата подання до суду досудової доповіді.

Під час бесіди обвинувачений ознайомлюється з інформацією про порядок складення досудової доповіді (додаток 4) під підпис, а також з'ясовується наявність або відсутність підстав, визначених КПК України, для відводу представника персоналу органу пробації, якому доручено підготовку досудової доповіді.

7. Отримана від обвинуваченого усна інформація оформляється представником персоналу органу пробації у письмовій формі, з якою обвинувачений ознайомлюється під підпис.

Інформація про обвинуваченого від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів, громадян, які можуть надати таку інформацію, одержується представником персоналу органу пробації шляхом направлення запитів або під час особистої зустрічі.

8. У разі якщо місце постійного або тимчасового проживання обвинуваченого (місце роботи, навчання) знаходиться за межами територіальної юрисдикції органу пробації, який отримав ухвалу суду про складення досудової доповіді, таким підрозділом направляється запит про надання документів (додаток 5) до відповідного органу пробації.

Орган пробації, який отримав запит, вживає заходів щодо підготовки необхідних документів та направлення їх до органу пробації, що надіслав запит, у зазначений в запиті строк.

9. Представник персоналу органу пробації відвідує без спеціального дозволу місця попереднього ув’язнення, якщо до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Під час відвідування місця попереднього ув’язнення представник персоналу органу пробації має право ознайомлюватися з матеріалами особової справи обвинуваченого, отримувати від персоналу місця попереднього ув'язнення іншу інформацію та документи, необхідні для складення досудової доповіді.

10. Про своє рішення про участь (відмову) у підготовці досудової доповіді обвинувачуваний підтверджує повідомленням (додаток 6) під підпис.

Відмовою від участі у підготовці досудової доповіді також може вважатися неприбуття обвинуваченого, який був належним чином поінформований, за викликом для проведення першої бесіди з метою роз'яснення порядку підготовки та використання досудової доповіді.

У разі відмови обвинуваченого підписати повідомлення про відмову від участі у підготовці досудової доповіді або його неприбуття за викликом представник персоналу органу пробації складає довідку (додаток 7) та долучає її до справи. У довідці зазначаються дата, місце та обставини, причини її складення.

{Абзац третій пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}

11. У разі відмови обвинуваченого від участі у підготовці досудової доповіді надалі він не викликається до органу пробації, за винятком виклику для ознайомлення з текстом досудової доповіді.

Відмова обвинуваченого від участі у підготовці досудової доповіді не позбавляє його права ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення, а також звертатися до органу пробації із заявою про згоду брати участь у підготовці досудової доповіді не пізніше терміну, необхідного для реалізації зазначеного права, з урахуванням строку підготовки такої доповіді, зазначеного в ухвалі суду.

Обвинувачений викликається представником персоналу органу пробації для ознайомлення з текстом досудової доповіді не пізніше ніж за три дні до строку подання досудової доповіді, встановленого ухвалою суду.

Неприбуття обвинуваченого за викликом до органу пробації для ознайомлення з текстом досудової доповіді не є підставою, що унеможливлює її подання до суду у строк, встановлений ухвалою суду.

Зауваження та уточнення обвинуваченого до тексту досудової доповіді можуть подаватися як в усній, так і письмовій формі.

Представник персоналу органу пробації розглядає зауваження та уточнення обвинуваченого та враховує їх при складанні досудової доповіді.

У разі якщо представник персоналу органу пробації вважає зауваження та уточнення обвинуваченого безпідставними та не враховує їх у тексті досудової доповіді, обвинувачений викладає їх окремо у письмовій формі. Такі зауваження та уточнення, підписані обвинуваченим, долучаються до тексту досудової доповіді.

12. Досудова доповідь, складена представником персоналу органу пробації, повідомлення обвинуваченого про відмову від участі у складенні досудової доповіді (за наявності), довідка, складена відповідно до абзацу третього пункту 10 цього розділу (за наявності), не враховані зауваження та уточнення обвинуваченого до тексту досудової доповіді, викладені письмово (за наявності), а також супровідний лист подаються до суду не пізніше ніж за день до кінця строку підготовки такої доповіді, зазначеного в ухвалі суду.

{Пункт 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}

13. У разі наявності або виникнення об’єктивних обставин, що унеможливлюють підготовку або своєчасне подання досудової доповіді, орган пробації невідкладно повідомляє про це суд з відповідним обґрунтуванням.

14. Представник персоналу органу пробації має право заявляти до суду клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (додаток 8) щодо обставин, які передбачені пунктами 4, 5 частини першої статті 91 КПК України, а в кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього обвинуваченого - додатково статтями 485, 487 КПК України, в порядку, передбаченому статтею 317 КПК України.

15. Досудова доповідь не складається у випадках, передбачених КПК України.

ІІІ. Підготовка та зміст досудової доповіді

1. Досудова доповідь (додаток 9) складається на підставі інформації, яка може отримуватися з таких джерел:

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}

з матеріалів кримінального провадження;

безпосередньо від обвинуваченого (якщо він бере участь у підготовці досудової доповіді);

від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та від громадян.

У відомостях про джерела інформації зазначаються:

прізвища, імена, по батькові близьких родичів, які надали інформацію про обвинуваченого, ступінь їх родинних зв’язків;

прізвища, імена, по батькові осіб з числа оточення обвинуваченого (із зазначенням ступеня зв’язків з обвинуваченим) та посадових осіб, які надали інформацію для підготовки досудової доповіді;

перелік установ і організацій, які надали документи для підготовки досудової доповіді;

перелік документів, які використовувалися для підготовки досудової доповіді.

2. Якщо при підготовці досудової доповіді з різних джерел отримується суперечлива інформація, у досудовій доповіді про це обов’язково зазначається, наприклад, рідні або громадяни стверджують про зловживання алкоголем, а обвинувачений цю інформацію заперечує.

3. Досудова доповідь про обвинуваченого повинна містити:

1) соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, в якій міститься інформація про особистість обвинуваченого та умови його життя відповідно до факторів ризику, що впливають на поведінку обвинуваченого, а саме:

історія правопорушень (попередні судимості; вік на час першого притягнення до кримінальної відповідальності, повторність, сукупність, рецидив злочинів); час, який минув з моменту винесення попереднього судового рішення, яким особу було засуджено, звільнено від покарання чи кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами; час, який особа в сукупності провела в установах виконання покарань; форма вини за обвинуваченням; категорія злочину за обвинуваченням; наявність обставин, які обтяжують покарання за обвинуваченням (за винятком повторності та рецидиву злочинів); короткий зміст (обставини, мотиви) правопорушення за обвинуваченням, ставлення обвинуваченого до правопорушення; умови життєдіяльності та розвитку (житло, освіта, робота, матеріальне становище);

особистісні характеристики (контроль над поведінкою та мисленням, психічний стан, зловживання алкоголем, наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами); соціальне оточення (стосунки у суспільстві, з рідними та близькими); ставлення до правопорушень; мотивація до зміни способу життя (поведінки, переконань); фактори, які підвищують ризик вчинення кримінального правопорушення, ураховуючи його криміногенні потреби; наявність у обвинуваченого мотивації до позитивних змін (у тому числі з урахуванням бажання обвинуваченого брати участь у підготовці досудової доповіді);

2) оцінку ризику вчинення повторного кримінального правопорушення;

3) висновок про можливість виправлення без позбавлення або обмеження волі на певний строк з урахуванням доступних програм та послуг, за умови реалізації яких можливо досягнути належної поведінки без застосування покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства.

IV. Особливості підготовки досудової доповіді щодо неповнолітніх

1. Складення досудової доповіді про неповнолітнього обвинуваченого (додаток 10) віком від 14 до 18 років здійснюється з урахуванням вікових та психологічних особливостей неповнолітнього.

2. Неповнолітній обвинувачений викликається до органу пробації разом з його батьками або іншими законними представниками відповідно до вимог розділу ІІ цього Порядку. Інший порядок допускається лише в разі, якщо це зумовлюється обставинами, встановленими під час кримінального провадження.

3. Бесіда з неповнолітнім обвинуваченим проводиться у присутності хоча б одного з його батьків або інших законних представників.

Неповнолітній обвинувачений, його батьки або інші законні представники ознайомлюються зі змістом інформації, зазначеної в описі бесіди, під підпис.

Представником персоналу органу пробації проводяться бесіди з батьками або іншими законними представниками неповнолітнього. За результатами кожної з них складається її опис, з яким батьки або інші законні представники ознайомлюються під підпис.

4. Досудова доповідь про неповнолітнього обвинуваченого повинна містити:

соціально-психологічну характеристику (історія правопорушень, соціально-побутові умови, освіта, працевлаштування, стан здоров’я, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, стосунки у суспільстві, в сім’ї, дозвілля та відпочинок, особисті якості та поведінка, ставлення до правопорушення);

оцінку ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення;

висновок про можливість виправлення без обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

інформацію про вплив криміногенних факторів на поведінку особи;

рекомендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику повторного вчинення неповнолітнім кримінальних правопорушень.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3232/5 від 19.10.2017}

5. На осіб, які досягли повноліття під час здійснення кримінального провадження, а також на випадки, коли особа в одному кримінальному провадженні обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, частину з яких нею вчинено до, а решту - після досягнення 18 років, розповсюджуються особливості підготовки досудової доповіді щодо неповнолітніх за винятком положень, що передбачають обов’язкову участь їх батьків або інших законних представників.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. КравченкоДодаток 1
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, стосовно яких отримано ухвали суду на складення досудової доповіді

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}


Додаток 2
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 3 розділу ІІ)

СПРАВА
за матеріалами досудової доповіді

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}


Додаток 3
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 4 розділу ІІ)

ВИКЛИК
до органу пробації

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}


Додаток 4
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 6 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про порядок складення досудової доповіді


Додаток 5
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 8 розділу ІІ)

ЗАПИТ
про надання документів

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}Додаток 6
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 10 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь (відмову) у підготовці досудової доповідіДодаток 7
до Порядку складення досудової доповіді
(пункт 10 розділу II)

ДОВІДКА

{Порядок доповнено новим додатком 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}


Додаток 8
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 14 розділу ІІ)

КЛОПОТАННЯ
про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження


Додаток 9
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 1 розділу IІІ)

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}


Додаток 10
до Порядку складення
досудової доповіді
(пункт 1 розділу ІV)

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ
про неповнолітнього обвинуваченого

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3232/5 від 19.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1335/5 від 26.04.2019}вгору