Документ v0098500-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - v0135500-17
( Остання подія — Редакція, відбудеться 07.02.2019, підстава - v0008500-19. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.10.2017  № 98

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 135 від 21.12.2017}

Відповідно до статей 6, 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 48, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив на підставі Постанови Національного банку № 135 від 21.12.2017}

2. Унести до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Якщо після подання документів стосовно наміру здійснення фінансової операції та її учасників до Національного банку відповідно до вимог Положення № 270 до закінчення проведення Національним банком реєстраційних дій за договором банком отримано інформацію, додаткові договори/угоди, документи, які стосуються реалізації відповідних договорів (контрактів)/зобов'язань, інші документи, яка/які може/можуть свідчити про наявність ознак (и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, то банк зобов'язаний у найкоротший термін протягом робочого дня з моменту отримання такої інформації/документів повідомити Національний банк про таку інформацію, надати підтвердні документи щодо такої інформації та документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу таких документів.";

2) пункт 15 виключити.

3. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору