Документ 842-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 жовтня 2018 р. № 842-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України

Внести зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1079 “Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 540), виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1079
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 842-р)

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, у частині вдосконалення порядку та стягнення плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами, а також запровадження електронної системи подання документів з використанням електронного цифрового підпису

IV квартал
2018 р.

Мінприроди
Мінфін
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

2. Проведення аукціону на отримання спеціальних дозволів на користування надрами або конкурсу на укладення угод про розподіл продукції, на якому буде запропоновано щонайменше п’ять ділянок на континентальному шельфі та виключній (морській) економічній зоні для розвідки та видобутку вуглеводнів

-“-

Держгеонадра
Міненерговугілля

3. Проведення відкритих аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками надр шляхом зменшення кількості випадків їх надання поза аукціонами, на яких буде запропоновано щонайменше 50 нових ділянок на розвідку та видобуток вуглеводнів

-“-

Держгеонадра

4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про надра, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища” та “Про нафту і газ” щодо встановлення спеціального правового режиму регулювання відносин у сфері розвідки та видобутку вуглеводнів з використанням міжнародного досвіду, які повинні передбачати:

відчуження надрокористувачем права користування надрами третім особам;

порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами на прозорій основі;

зміну повноважень органів місцевого самоврядування шляхом надання права надання спеціальних дозволів на користування надрами для корисних копалин місцевого значення та скасування вимоги погодження спеціальних дозволів на користування надрами для корисних копалин загальнодержавного значення;

спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, уникнення дублювання у дозвільних процедурах та додаткового фінансового навантаження;

удосконалення системи здійснення контролю за надрокористуванням та відповідальності за порушення

-“-

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Кодексу України про надра (нова редакція), який забезпечить регулювання на законодавчому рівні сфери надрокористування на нових концептуальних засадах, а також кодифікацію положень Законів України “Про нафту і газ”, “Про газ (метан) вугільних родовищ”, “Про державну геологічну службу України”, Гірничого закону України

IV квартал
2018 р.

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Держпраці

6. Утворення робочої групи з вивчення можливостей удосконалення тарифної політики на послуги оператора газотранспортної системи з урахуванням європейських практик

-“-

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)
ПАТ “Укртрансгаз”
(за згодою)

7. Проведення з метою розроблення дієвого механізму захисту національних газодобувних підприємств громадських обговорень стосовно врегулювання питань визначення допустимого відхилення від розміру замовленої договірної потужності на точках входу до газотранспортної системи.

IV квартал
2018 р.

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
ПАТ “Укртрансгаз” (за згодою)

Ініціювання внесення змін до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2493, та Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2497, у частині затвердження дозволеного відхилення величини замовленої договірної потужності у розмірі 10 відсотків


НКРЕКП (за згодою)

8. Супроводження у Верховній Раді України законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про ринок природного газу”) (реєстраційні номери 4868 і 5289)

-“-

Міненерговугілля
Держгеонадра
Мінекономрозвитку
Мінфін

9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075, щодо встановлення прозорої системи оцінки та виключення норм, які дають змогу необґрунтовано підвищити (знизити) вартість геологічної інформації

-“-

Мінприроди
Держгеонадра
Мінекономрозвитку
Мінфін

10. Опрацювання та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України у частині ведення обліку витрат на розвідку запасів корисних копалин, а також обліку податкових зобов’язань щодо внесення рентної плати за користування надрами перед бюджетами органів місцевого самоврядування

-“-

Мінфін
ДФС

11. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо реформування центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державних підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління

IV квартал
2018 р.

Мінприроди
Держгеонадра
Мінфін
Мін’юст

12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування процедур отримання погоджень для буріння та облаштування нафтогазових свердловин, консолідації функцій різних контролюючих та дозвільних органів за принципом “єдиного регіонального офісу”, укомплектованого уповноваженими особами для прийняття відповідних рішень, а також щодо запровадження єдиного правоустановчого дозвільного документа на проведення робіт з розроблення та видобування надр, що поєднає екологічні, земельні, безпекові та інші права

після набрання чинності Кодексом України про надра (нова редакція)

Мінприроди Мінекономрозвитку
Мінагрополітики
Мінсоцполітики
Держпраці
Офіс ефективного регулювання (за згодою)

13. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 “Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” у частині спрямування коштів на покриття витрат, пов’язаних з удосконаленням системи збирання, обробки, переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, а також частки плати, одержаної за видачу, переоформлення, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами

IV квартал
2018 р.

Мінприроди
Держгеонадра
Мінфін

14. Опрацювання питання створення на базі веб-порталу “Мінеральні ресурси України” системи інформування інвесторів про ділянки надр, дозволи на користування якими виставлятимуться або можуть бути виставлені на аукціон, у тому числі про характеристики запасів, вторинну геологічну інформацію, що є державною власністю, та іншу документацію, необхідну для прийняття інвестиційного рішення

IV квартал
2018 р.

Мінприроди
Держгеонадра

15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865, з метою переходу на міжнародно прийняті системи оцінки запасів вуглеводнів (PRMS, JORC тощо)

-“-

-“-

16. Розроблення методики оцінки ресурсів та запасів:

газу центрально-басейнового типу;

газу (метану) вугільних родовищ

-“-

Держгеонадра

17. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження у 2019 році стимулюючого фіскального режиму, зокрема шляхом встановлення ставки рентної плати за користування надрами у розмірі 5 відсотків для видобування нетрадиційних скупчень вуглеводнів

-“-

Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
ДФС

18. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку розкриття інформації суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, а також форм звітності

протягом трьох місяців з дати прийняття законопроекту № 6229 від 23 березня 2017 р.

Міненерговугілля
Мінфін
ДФС
Держстат

19. Підготовка та прийняття наказу Міненерговугілля щодо створення програмного середовища для електронного подання звітності суб’єктами розкриття інформації у видобувних галузях, а також публікації отриманих даних у форматі відкритих даних

IV квартал
2018 р.

Міненерговугілля
Державне агентство з питань електронного урядування
Мінфін
ДФС
вгору