Документ 243-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.05.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 243
Київ

Про внесення змін до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2066; 2016 р., № 85, ст. 2777), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 9 травня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 243

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Абзац перший пункту 1 після слів "захисту інформації," доповнити словом "кіберзахисту".

2. Абзац другий підпункту 1 пункту 3 після слів "Національної системи конфіденційного зв'язку" доповнити словами "; у сферах захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, здійснення державного контролю у таких сферах".

3. Пункт 4 доповнити підпунктами 20-1 та 95-2 - 95-7 такого змісту:

"20-1) здійснює державний контроль за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури;";

"95-2) координує діяльність суб'єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

95-3) здійснює заходи із створення та забезпечення функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

95-4) забезпечує впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;

95-5) забезпечує впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури, встановлює вимоги до аудиторів інформаційної безпеки, їх атестації (переатестації);

95-6) координує, організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об'єктів критичної інфраструктури на вразливість;

95-7) забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA;".вгору