Документ 212-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. № 212
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 7, ст. 234, № 34, ст. 1778; 2005 р., № 13, ст. 668; 2013 р., № 5, ст. 160; 2014 р., № 54, ст. 1446; 2015 р., № 44, ст. 1378; 2016 р., № 54, ст. 1892) і від 25 серпня 1999 р. № 1549 “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 34, ст. 1778; 2013 р., № 33, ст. 1162) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2018 р. № 212

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 і від 25 серпня 1999 р. № 1549

1. У Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740:

1) в абзаці другому пункту 12 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

2) пункт 15-3 викласти в такій редакції:

“15-3. Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, є платіжне доручення платника збору про перерахування сум збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір.

Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками, зазначеними у пункті 15-1 цього Порядку, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.”;

3) пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:

“Нотаріуси подають щокварталу до 20 числа наступного місяця органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за формою згідно з додатком 4.

Звіти на паперових носіях, завірені підписом нотаріуса або завідувача державної нотаріальної контори та скріплені печаткою, подаються нотаріусами особисто або надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.”;

4) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:


“Додаток 4
до Порядку

ЗВІТ
про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

”.

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1999 р. № 1549 виключити.вгору