Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа від 15.04.200431/5

Бібліотечний фонд (Всі визначення терміна — 4)

Бібліотечний фонд — упорядковане зібрання актів законодавства, книг, періодичних видань, публікацій, статей та інших документів, що комплектуються органами та установами юстиції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2004

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (Всі визначення терміна — 2)

Реєстр — це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка створена з метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації, державного обліку та систематизації нормативно-правових актів, створення фонду цих актів та підтримання їх у контрольному стані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2004

Інформаційний фонд (Всі визначення терміна — 3)

Акти законодавства України, спеціальна юридична література, електронні інформаційні правові системи, що зберігаються та використовуються в органах та установах юстиції, становлять інформаційний фонд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2004

Регіональний реєстр

Регіональний реєстр — це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних адміністрацій, місцевих органів господарського управління та контролю, які занесені до державного реєстру, у державній реєстрації яких відмовлено та державна реєстрація яких скасована.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2004

Систематизація законодавства

Систематизація законодавства — засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2004


вгору