Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 25.03.1999465

Випускання зворотних вод

Випускання зворотних вод — відвід зворотних вод у водні об'єкти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Вода зворотна (Всі визначення терміна — 7)

Вода зворотна — вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Водовипускна споруда

Водовипускна споруда — гідротехнічний об'єкт або пристрій, призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Згінно-нагінні явища

Згінно-нагінні явища — це переміщення під впливом вітру водних мас з однієї частини водного об'єкта в іншу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Категорія якості води

Категорія якості води — показник ступеня забрудненості водного об'єкта, який визначається за сукупністю встановлених показників складу і властивостей води і дотримання якого є обов'язковим протягом визначеного часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Контрольний створ

Контрольний створ — поперечний перетин водотоку, в якому здійснюється контроль за якістю води.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Рибогосподарські нормативи якості води

Рибогосподарські нормативи якості води — науково обгрунтовані величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають на збереження і відтворення промислово цінних видів риб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999

Санітарно-гігієнічні нормативи якості води

Санітарно-гігієнічні нормативи якості води — науково обгрунтовані величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні), які не впливають прямо або опосередковано на життя та здоров'я населення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.03.1999


вгору