Про відходи
Закон України від 05.03.1998187/98-ВР

Видалення відходів (Всі визначення терміна — 2)

Видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виробник відходів (Всі визначення терміна — 4)

Виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відходи (Всі визначення терміна — 16)

Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відходи тваринного походження

Відходи тваринного походження — загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відходи як вторинна сировина

Відходи як вторинна сировина — відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Власник відходів

Власник відходів — фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Державний класифікатор відходів

Державний класифікатор відходів — систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Захоронення відходів (Всі визначення терміна — 2)

Захоронення відходів — остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Зберігання відходів

Зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Збирання відходів

Збирання відходів — діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини — діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Знешкодження відходів

Знешкодження відходів — зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Небезпечні відходи (Всі визначення терміна — 8)

Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Об'єкти поводження з відходами (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкти поводження з відходами — місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Оброблення (перероблення) відходів (Всі визначення терміна — 2)

Оброблення (перероблення) відходів — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Операції поводження з відходами

Операції поводження з відходами — збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Перевезення відходів

Перевезення відходів — транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Побутові відходи (Всі визначення терміна — 2)

Побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Поводження з відходами (Всі визначення терміна — 4)

Поводження з відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Послуги з вивезення побутових відходів

Послуги з вивезення побутових відходів — збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2012

Послуги з поводження з побутовими відходами

Послуги з поводження з побутовими відходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування

Рідкі відходи (Всі визначення терміна — 2)

Рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Розміщення відходів (Всі визначення терміна — 4)

Розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Сортування відходів

Сортування відходів — механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2005

Спеціально відведені місця чи об'єкти для роботи з відходами

Спеціально відведені місця чи об'єкти — місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2012

Тверді відходи (Всі визначення терміна — 2)

Тверді відходи — залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Транскордонне перевезення відходів

Транскордонне перевезення відходів — транспортування відходів з території, або через територію України, на територію або через територію іншої держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Утилізація відходів (Всі визначення терміна — 4)

Утилізація відходів — використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору