Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка
МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 25.10.20131474
Документ z2245-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0914-18

дата видачі і строк дії квитка;

форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна). У разі поєднання форм навчання заклад освіти самостійно визначає одну (основну) форму навчання;

2) дані про заклад освіти, що обов’язково відтворюються в картці:

повне найменування закладу освіти, назва факультету (відділення), структурного підрозділу, форма навчання, назва групи (за наявності незмінних назв груп у закладі освіти);

посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти;

підпис керівника закладу освіти (фотокопії).

2. Студентський квиток має титульний (лицьовий) і текстовий (зворотний) боки. Розміри квитка: висота - 85,6 мм; ширина - 54 мм; товщина від 0,65 мм до 0,84 мм. Радіус округлення кутів - 3,18 мм. Якість друку не гірше 600 ppi. Механічна цілісність та можливість візуального зчитування інформації мають забезпечуватися на весь строк користування.

3. Лицьовий бік містить:

зображення малого Державного Герба України заввишки 17 мм на відстані 12 мм від верхнього краю;

напис «СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК» літерами жовтого кольору заввишки 4 мм, розміщений на відстані 38 мм від верхнього краю.

4. Зворотний бік уздовж верхнього краю на відстані 2 мм містить верхнє поле для заповнення заввишки 9 мм, де зазначається повне найменування закладу освіти.

Під верхнім полем зворотного боку вздовж правого краю розміщено службову зону завширшки 8 мм. У нижній частині зони виділено біле поле заввишки 40 мм для занесення індивідуального штрих-коду квитка, у верхній частині зони - поле заввишки 24 мм для заповнення додаткової інформації закладу освіти.

У правому верхньому куті, утвореному службовою зоною та верхнім полем, виділено поле розміром 21 × 27 мм, де розміщується фотографія студента.

Зліва від фотографії розташовано 3 поля завширшки 19,5 мм і заввишки 6 мм для заповнення інформації про серію та номер квитка, дату видачі та термін дії квитка. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи: «Серія, номер», «Виданий», «Дійсний до» літерами чорного кольору заввишки 2 мм.

Під ними розташовано 4 поля завширшки 42 мм і заввишки відповідно 7 мм, 10,5 мм, 6,5 мм та 6 мм для заповнення інформації про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) студента, факультет (відділення), структурний підрозділ, форму навчання, назву групи. Над відповідними полями для заповнення надруковано написи: «Прізвище, ім’я, по батькові», «Факультет (відділення), структурний підрозділ. Форма навчання», «Група» літерами чорного кольору заввишки 2 мм.

Уздовж нижнього краю зворотного боку надруковано назву посади, прізвище, ініціали керівника закладу освіти та відтворено його підпис.

Студентський квиток виготовляється із синтетичних або полімерних матеріалів.

{Документ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 716 від 16.06.2014 - діє до 30 серпня 2016 року згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 897 від 28.08.2015; діє до 31 грудня 2017 року згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 848 від 18.07.2016; в редакції  Наказу Міністерства освіти і науки № 434 від 25.04.2018}

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
25 жовтня 2013 року № 1474
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 25 квітня 2018 року № 434)

ДЕРЖАВНИЙ ЗРАЗОК
та опис учнівського квитка

І. Державний зразок та опис картки учнівського квитка

1. Картка учнівського квитка державного зразка (далі - картка) містить:

1) персональні дані про учня, що обов’язково відтворюються в картці:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та цифрова фотографія учня;

серія та номер учнівського квитка;

індивідуальний штрих-код квитка;

дата видачі і строк дії квитка;

форма навчання (тільки для учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти);

2) дані про заклад освіти, що обов’язково відтворюються в картці:

повне найменування закладу освіти;

посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти;

підпис керівника закладу освіти (фотокопії).

2. Додатково на картці може відтворюватись інформація про виробника картки, логотипи, піктограми та графічні елементи, а також вмонтовані чип-модулі, що вказують на використання учнівського квитка в інших системах електронного обліку (системи безпеки, контролю доступу, лояльності, платіжні тощо).

3. Картка має бути виконана в одному з таких варіантів:

вмонтований один чи декілька чип-модулів;

вмонтований один чи декілька чип-модулів та магнітна смуга;

магнітна смуга.

4. Обов’язковим елементом лицьового боку картки для учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти є напис «УЧНІВСЬКИЙ КВИТОК» - назва документа.

Додатково на лицьовому боці картки можуть розташовуватись логотипи, піктограми та графічні елементи, а також вмонтовані чип-модулі, що вказують на використання учнівського квитка в інших системах електронного обліку. Зазначені елементи мають розташовуватися так, щоб не перекривати напис «УЧНІВСЬКИЙ КВИТОК» та не заважати візуальній ідентифікації картки за її назвою.

5. Зворотний бік картки містить такі елементи:

фотокартка учня розміром не менше 21 × 27 мм - у лівій частині картки;

індивідуальний штрих-код квитка розміром не менше 35 × 7 мм;

повне найменування закладу освіти;

серія та номер учнівського квитка;

дата видачі і строк дії учнівського квитка;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учня;

назва факультету (відділення), структурного підрозділу, форма навчання (тільки для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти);

номер групи (тільки для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти);

посада керівника закладу освіти, його прізвище та ініціали;

підпис керівника закладу освіти;

додаткова інформація, яку надає заклад освіти;

додаткова інформація, що належить до систем електронного обліку.

ІІ. Державний зразок та опис учнівського квитка

1. Учнівський квиток державного зразка містить:

1) персональні дані про учня, що обов’язково відтворюються в картці:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

цифрова фотографія учня;

серія та номер учнівського квитка;

індивідуальний штрих-код квитка;

дата видачі і строк дії квитка;

форма навчання;

2) дані про заклад освіти, що обов’язково відтворюються в картці:

повне найменування закладу освіти, назва групи (за наявності незмінних назв груп у навчальному закладі);

посада, прізвище та ініціали керівника закладу освіти;

підпис керівника закладу освіти (фотокопії).

2. Учнівський квиток має титульний (лицьовий) і текстовий (зворотний) боки. Розміри квитка: висота - 85,6 мм; ширина - 54 мм; товщина від 0,65 мм до 0,84 мм. Радіус округлення кутів - 3,18 мм. Якість друку не гірше 600 ppi. Механічна цілісність та можливість візуального зчитування інформації має забезпечуватися на весь строк користування.

3. Лицьовий бік містить:

зображення малого Державного Герба України;

напис «УЧНІВСЬКИЙ КВИТОК» літерами жовтого кольору заввишки 5,5 мм, розміщений на темній горизонтальній смузі завширшки 13 мм нижче зображення малого Державного Герба України.

4. Зворотний бік уздовж верхнього краю містить верхнє поле для заповнення, де зазначається повне найменування закладу освіти.

Уздовж правого краю зворотного боку розміщено службову зону завширшки 10 мм. У нижній частині зони виділено біле поле для занесення індивідуального штрих-коду квитка.

У лівій частині зворотного боку виділено поле розміром 27 × 21 мм, де розміщується фотографія учня.

Між фотографією та службовою зоною розташовано поля для заповнення інформації про серію та номер квитка, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учня, назву групи (заповнюється за наявності незмінної назви групи), строк дії, форму навчання. Зліва від трьох останніх полів надруковано написи: «Група», «Виданий», «Дійсний до», «Форма навчання».

Під полями для заповнення вздовж нижнього краю зворотного боку надруковано назву посади, прізвище, ініціали керівника закладу освіти та відтворено його підпис.

Учнівський квиток виготовляється із синтетичних або полімерних матеріалів.

{Документ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 716 від 16.06.2014 - діє до 30 серпня 2016 року згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 897 від 28.08.2015; діє до 31 грудня 2017 року згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 848 від 18.07.2016; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 434 від 25.04.2018}

Директор департаменту
професійно-технічної
освітиВ.В. Супрунвгору