Документ z2202-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.11.2013, підстава - z1854-13

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2012  № 1298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2012 р.
за № 2202/22514

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 904 від 25.10.2013}

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1039 „Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1434/18729.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Hаказ Міністерства
фінансів України
07.12.2012  № 1298


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2012 р.
за № 2202/22514

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі.

1.3. Метою проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, є встановлення фактичної (фізичної) наявності у платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

ІІ. Проведення перевірок

2.1. Перевірка стану збереження майна платника податків проводиться у разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2.2. Право на проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, надано органам державної податкової служби України в особі податкового керуючого.

2.3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, покладається на податкових керуючих.

2.4. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

2.5. Для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 1).

2.6. Підставою для оформлення вказаного повідомлення є погоджене керівником (заступником керівника) за місцем обліку платника податків подання податкового керуючого, в якому зазначається обґрунтування необхідності проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2.7. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному органі державної податкової служби.

2.8. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись шляхом візуального контролю наявності у такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації) наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

2.9. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

3.1. Про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків.

3.2. Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий пред’являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника органу державної податкової служби;

копію наказу органу державної податкової служби про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, підписане керівником органу державної податкової служби та зареєстроване у такому органі державної податкової служби.

3.3. Вказані документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не є необхідним.

3.4. У разі знаходження майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження майна платника податків може бути залучено інший орган державної податкової служби.

3.5. У разі залучення до перевірки стану збереження майна платника податків іншого органу державної податкової служби перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цього розділу.

3.6. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

3.7. За результатами проведеної перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 2). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід’ємною частиною цього акта.

3.8. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може не допустити податкового керуючого до проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, а також повідомити про факт порушення керівника відповідного органу державної податкової служби або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Положення про проведення
перевірок стану збереження майна
платника податків, яке перебуває
у податковій заставі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі


Додаток 2
до Положення про проведення
перевірок стану збереження майна
платника податків, яке перебуває
у податковій заставі

АКТ
про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставівгору