Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Запит, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка від 14.12.20121846/5
Документ z2105-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2015, підстава - z0349-15


базової інформації, передбаченої пунктом 3.8 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

розширеної інформації, передбаченої пунктом 3.9 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

вибіркової інформації, передбаченої пунктом 3.10 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.2 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, передбаченої пунктом 3.11 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.2. Заповнення та подання запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді здійснюється за допомогою Реєстраційного порталу з дотриманням вимог, зазначених у пункті 1.10 розділу І цього Порядку.

До запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді додаються відомості про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

9.3. У запиті про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, зазначених у підпунктах 3.4.1 - 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.4. Реєстраційний портал не приймає запит про надання інформації, якщо:

запитувачем не подано інформацію про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет або плата внесена не в повному обсязі;

у запиті про надання інформації відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені підпунктами 3.4.1 - 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.5. Запити про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді реєструються у базі даних Єдиного державного реєстру, до якої вноситься інформація, зазначена у пункті 1.13 розділу І цього Порядку.

9.6. Після прийняття Реєстраційним порталом запиту про надання інформації запитувач отримує доступ до запитуваної інформації через Реєстраційний портал, яка є актуальною на дату формування витягу.

{Порядок доповнено новим розділом IX згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013 - зміни набирають чинності одночасно із законодавчим врегулюванням розміру плати за надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронному вигляді}

В.о. директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток 1
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ЗАПИТ
про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 2
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(пункт 1.9 розділу І)

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 3
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ЗАПИТ
про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 4
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 5
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ДОВІДКА
про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}вгору