Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Запит, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка від 14.12.20121846/5
Документ z2105-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2015, підстава - z0349-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1846/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2105/22417

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 466/5 від 31.03.2015}

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1283/5 від 27.06.2013
№ 2305/5 від 04.11.2013
№ 1158/5 від 18.07.2014}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2009/5 "Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 998/19736.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.):

4.1. Забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", але не раніше дня його офіційного опублікування, крім розділів III, IV Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, та додатків 2, 3 до цього Порядку, що набирають чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В. та голову Державної реєстраційної служби України Єфіменка Л.В.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної
реєстраційної служби України
М.Ю. Бродський


Л.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1846/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2105/22417

ПОРЯДОК
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{У тексті Порядку слова "державної податкової служби" у всіх відмінках замінено словами "доходів і зборів" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) (крім виписок з Єдиного державного реєстру, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

запитувач - особа (юридична особа, фізична особа, їх уповноважені представники), яка подає відповідно до цього Порядку документи для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру;

Реєстраційний портал - програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, перегляду запитувачем інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання запитувачем електронних документів.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.3. Розпорядником Єдиного державного реєстру є Державна реєстраційна служба України (далі - Укрдержреєстр), яка забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру.

1.4. Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (далі - технічний адміністратор), яке:

здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру;

забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру;

здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру;

здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу;

забезпечує публікацію повідомлень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;

виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Користувачами Єдиного державного реєстру є:

Укрдержреєстр, структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу, одержують інформацію з Єдиного державного реєстру у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;

органи державної влади, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу та одержують дані в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

суди загальної юрисдикції, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу та одержують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до статті 22-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, банки, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором, при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні ними банківських операцій.

{Абзац п'ятий пункту 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.6. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

1.7. Відомості, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, надаються у вигляді:

виписки з Єдиного державного реєстру (далі - виписка);

витягу з Єдиного державного реєстру (далі - витяг);

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується (далі - довідка);

бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді) для цілей бюро кредитних історій;

даних в електронному вигляді для органів державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом;

повідомлень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру, що публікуються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;

інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру, Реєстраційному порталі.

{Абзац восьмий пункту 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.8. Виписки, витяги та довідки видаються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор).

{Абзац перший пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

Виписки, витяги, довідки та інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та включають відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

{Пункт 1.8 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

У разі відсутності відомостей в Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі виписки, витягу або довідки вноситься запис "відомості відсутні".

1.9. Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 1), запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 2) та запит про надання довідки про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується (додаток 3) (далі - запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру), подаються запитувачами особисто, або через Реєстраційний портал, або надсилаються поштовим відправленням.

Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді подається запитувачем через Реєстраційний портал.

Якщо запитувачем про надання виписки з Єдиного державного реєстру є представник юридичної особи (крім керівника юридичної особи) або фізичної особи - підприємця, такий запит подається особисто.

У разі надіслання запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру державному реєстратору поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.

{Пункт 1.9 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

{Пункт 1.10 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.10. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюються українською мовою:

машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень - у разі подання запиту в паперовій формі;

за допомогою Реєстраційного порталу - у разі подання запиту в електронній формі.

{Пункт 1.10 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.11. До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:

документ (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей, - у разі подання запиту в паперовій формі, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача, або інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет - у разі подання запиту в електронній формі, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Сканування паперових носіїв документів, передбачених абзацом третім цього пункту, здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення: чорно-біле;

роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;

глибина кольору: 4 біт;

формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.

Кожний електронний документ, що подається через реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.

{Пункт 1.11 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.12. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру реєструються державним реєстратором у базі даних Єдиного державного реєстру.

{Пункт 1.12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.13. До Єдиного державного реєстру щодо запитів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру вноситься така інформація:

{Абзац перший пункту 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

вихідні дата та номер (за наявності) запиту, на підставі якого надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

{Абзац другий пункту 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

{Абзац третій пункту 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

спосіб надходження запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру (особисто, поштовим відправленням або через Реєстраційний портал);

{Абзац п'ятий пункту 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про те, що відомості надаються представнику юридичної особи або фізичної особи - підприємця - для виписок;

{Абзац шостий пункту 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про те, що відомості надаються на запит органу державної влади;

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, або відповідна інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

{Абзац восьмий пункту 1.13 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

Присвоєння запиту вхідного номера, фіксація дати та часу реєстрації запиту здійснюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

1.14. Виписка, витяг та довідка у паперовій формі виготовляються з використанням бланка, опис та порядок оформлення якого встановлюються Міністерством юстиції України.

{Пункт 1.14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.15. Оформлення бланків виписки, витягу та довідки здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних цього реєстру.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланків виписки, витягу та довідки.

1.16. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в розгляді запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру у строк, визначений частиною четвертою статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців":

видає запитувачу виписку, витяг, довідку або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті у відповідь на запит, поданий у паперовій формі;

направляє запитувачу виписку, витяг, довідку в електронній формі шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті у відповідь на запит, поданий за допомогою Реєстраційного порталу.

{Пункт 1.16 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

1.17. Номер, дата та час формування виписки, витягу, довідки, відомості про особу, яка сформувала виписку, витяг та довідку фіксуються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

{Пункт 1.17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІІ. Надання виписки та порядок її оформлення

2.1. Виписка надається державним реєстратором юридичним особам та фізичним особам - підприємцям (крім відомостей, що стосуються інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) на підставі запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 1), що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

для юридичної особи - найменування або ідентифікаційний код юридичної особи;

{Абзац другий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

для відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування відокремленого підрозділу юридичної особи або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

2.2. Під час подання письмового запиту про надання виписки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу, відповідно до підпункту 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 (із змінами).

У разі подання запиту про надання виписки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

2.3. Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання виписки надає (надсилає) виписку або направляє у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

2.4. Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, якщо:

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

запит подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;

у запиті про надання виписки відсутні відомості, передбачені абзацами другим - четвертим пункту 2.1 цього розділу;

{Абзац п'ятий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі;

{Абзац шостий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

2.5. У формі виписки зазначаються:

2.5.1. Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця.

2.5.2. Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

2.5.3. Місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця.

2.5.4. Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

2.5.5. Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.5.6. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

2.5.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.

{Підпункт 2.5.7 пункту 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

2.5.8. Дата та час видачі виписки.

2.5.9. Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено.

{Підпункт 2.5.9 пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

2.5.10. Відомості про особу, яка сформувала виписку.

2.6. Виписка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

{Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІІІ. Надання витягу

3.1. Витяг - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату та час, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 1283/5 від 27.06.2013}

3.2. Одержання витягу здійснюється:

запитувачами на підставі запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, поданого з урахуванням вимог пунктів 1.9 - 1.11 розділу І цього Порядку;

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

користувачами Єдиного державного реєстру згідно з пунктом 1.5 розділу І цього Порядку.

3.3. З Єдиного державного реєстру надаються такі види витягів:

3.3.1. Базовий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.8 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.2. Розширений - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.9 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.3. Вибірковий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.10 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.4. Про відокремлений підрозділ юридичної особи - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про відокремлений підрозділ юридичної особи, передбачені пунктом 3.11 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.4. У запиті про надання витягу на вибір запитувача зазначаються один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.4.1. У запиті про надання базового, розширеного витягів зазначається один з таких критеріїв пошуку:

{Абзац перший підпункту 3.4.1 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

код основного виду економічної діяльності юридичної особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України за другим рівнем класифікації об’єктів адміністративно-територіального устрою України (міста обласного підпорядкування; райони Автономної Республіки Крим, області; райони у містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України);

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

код основного виду економічної діяльності фізичної особи - підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт).

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III доповнено новим абзацом гідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.4.2. У запиті про надання вибіркового витягу зазначається один з таких критеріїв пошуку:

{Абзац перший підпункту 3.4.2 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

{Абзац п'ятий підпункту 3.4.2 пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

{Абзац шостий підпункту 3.4.2 пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

{Абзац сьомий підпункту 3.4.2 пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

{Абзац восьмий підпункту 3.4.2 пункту 3.4 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.4.3. У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначається один з таких критеріїв пошуку:

{Абзац перший підпункту 3.4.3 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.

3.5. Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання витягу надає у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит, запитувачу довідку про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку або повідомляє про відмову у його наданні.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.6. Державний реєстратор відмовляє у наданні витягу, якщо:

у запиті про надання витягу відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені пунктом 3.4 цього розділу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання витягу, або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі;

{Абзац третій пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

Разом з повідомленням про відмову в наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзаці другому цього пункту, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання витягу.

{Пункт 3.6 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.7. Витяг надається протягом робочого дня після надання документа, що підтверджує внесення плати за отримання витягу, або отримання інформації про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет на підставі довідки про вартість витягу з Єдиного державного реєстру.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.8. У формі базового витягу зазначаються:

{Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.8.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.8.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.8.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

основний вид економічної діяльності;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

{Абзац підпункту 3.8.3 пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення;

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу III доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

3.8.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної влади;

{Підпункт 3.8.4 пункту 3.8 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

3.8.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

основний вид економічної діяльності;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі банкрутства;

{Абзац сьомий підпункту 3.8.5 пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення.

3.8.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.8.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.9. У формі розширеного витягу зазначаються:

{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.9.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.9.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.9.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника майна, санатора;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про юридичних осіб: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

3.9.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної влади;

{Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

3.9.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця у разі, якщо державна реєстрація фізичної особи -підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

{Підпункт 3.9.5 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

{Абзац десятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5  від 18.07.2014}

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі банкрутства;

{Абзац тринадцятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

3.9.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.9.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.10. У формі вибіркового витягу зазначаються:

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.10.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.10.2 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

місцезнаходження юридичної особи;

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

3.10.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи.

3.10.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

3.10.6. На вибір запитувача:

відомості, передбачені підпунктами 3.9.3 - 3.9.5 пункту 3.9 цього розділу;

дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

{Абзац третій підпункту 3.10.6 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.7. Номер, дата та час формування витягу.

3.10.8. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.11. У формі витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначаються:

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.11.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.11.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дату та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.11.2 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.11.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи.

3.11.4. Відомості про відокремлений підрозділ:

ідентифікаційний код;

повне найменування;

місцезнаходження;

види діяльності;

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори;

дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу;

місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку;

дані про основний вид діяльності;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи;

відомості про закриття відокремленого підрозділу.

3.11.5. Номер, дата та час формування витягу.

3.11.6. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.12. Оформлення бланка витягу здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних з цього реєстру щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланка.

3.13. Витяг у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

{Пункт 3.13 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІV. Надання довідки та її оформлення

4.1. Довідка - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що є актуальними на дату формування довідки або на дату, визначену запитувачем у запиті.

4.2. Довідка надається запитувачам державним реєстратором на підставі поданого запиту про надання довідки про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку з урахуванням вимог пунктів 1.9 - 1.11 розділу І цього Порядку, що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

а) про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

б) про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

4.3. Державний реєстратор протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту про надання довідки надає довідку або повідомляє про відмову в її наданні у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит.

{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

4.4. Державний реєстратор відмовляє у наданні довідки, якщо:

у запиті про надання довідки відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені пунктом 4.2 цього розділу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання довідки, або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі;

{Абзац третій пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

Разом із повідомленням про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзаці другому цього пункту, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання довідки.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

4.5. У формі довідки зазначаються:

4.5.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано довідку; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається довідка.

4.5.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

4.5.3. Запис про наявність (із зазначенням повного найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи) або відсутність відомостей у Єдиному державному реєстрі.

4.5.4. Запис про перебування юридичної особи у процесі припинення, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізичної особи - підприємця у процесі провадження у справі про банкрутство, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення; юридична особа перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізична особа - підприємець у процесі провадження у справі про банкрутство; юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця припинено.

{Підпункт 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

4.5.5. Номер, дата та час формування довідки.

4.5.6. Відомості про особу, яка сформувала довідку.

4.6. Оформлення бланка довідки здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних з цього реєстру щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланка.

4.7. Довідка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

V. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних

5.1. Відомості з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді) для цілей бюро кредитних історій надаються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

5.2. Порядок передачі бюро кредитних історій відомостей з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат.

{Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

VI. Надання відомостей на запит країн - учасників Європейського бізнес-реєстру

6.1. Надання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру на запити країн - учасників Європейського бізнес-реєстру забезпечується технічним адміністратором у порядку, визначеному відповідним договором, укладеним між технічним адміністратором та учасниками Європейського бізнес-реєстру.

6.2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає розпоряднику Єдиного державного реєстру відомості про загальну кількість запитів, надісланих від учасників Європейського бізнес-реєстру, кількість наданих відповідей з наданими відомостями, загальну суму плати, отриманої за надання інформації з Єдиного державного реєстру.

VІІ. Надання відомостей на запити органів державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом

7.1. Органи державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержують відомості з Єдиного державного реєстру, що не є відкритими для доступу на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, у вигляді:

витягу;

довідки;

даних в електронному вигляді.

7.2. Витяг та/або довідка на письмовий запит органу державної влади надаються державним реєстратором на бланку встановленого зразка, що підписується ним і засвідчується його печаткою.

7.3. Запит про надання витягу та/або довідки (із зазначенням підстав для їх надання) подається на офіційному бланку відповідного органу державної влади за підписом керівника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої діяти від імені органу державної влади, або за формою, наведеною у додатках 2, 3 до цього Порядку.

Запит заповнюється з урахуванням вимог пунктів 1.9 - 1.11 розділу І цього Порядку.

{Абзац другий пункту 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

7.4. У запиті про надання витягу та/або довідки вказуються:

критерії, за якими необхідно здійснити пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, відповідно до пункту 3.4 розділу ІІІ та пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку;

вид надання відомостей (витяг (базовий, розширений, вибірковий, про відокремлений підрозділ юридичної особи) або довідка);

дата, станом на яку орган державної влади бажає отримати відомості (у разі потреби).

7.5. Якщо із запиту не вбачається, які саме відомості бажає отримати орган державної влади, надаються відомості з Єдиного державного реєстру в обсязі, передбаченому базовим витягом, які є актуальними на дату формування витягу.

7.6. Надання органам державної влади даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.7. Доступ суду загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, передбачених пунктом 7.1 цього розділу, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

VІІІ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру

{Назва розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

8.1. Безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру шляхом пошуку та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з можливістю копіювання та роздрукування таких відомостей.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

8.2. Пошук інформації на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:

{Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про юридичних осіб - за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи;

{Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

про фізичних осіб - підприємців - за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи - підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

8.3. На офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбаченими пунктом 8.2 цього розділу:

8.3.1. Про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвища, імена та по батькові розпорядника майна, санатора;

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом тридцять третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

8.3.2. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

8.3.3. Про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

{Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції №  1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

види діяльності;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі банкрутства;

{Абзац дванадцятий підпункту 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);

{Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

{Пункт 8.3 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІХ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через Реєстраційний портал

9.1. Інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді надається на підставі запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у формі:

базової інформації, передбаченої пунктом 3.8 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

розширеної інформації, передбаченої пунктом 3.9 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

вибіркової інформації, передбаченої пунктом 3.10 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.2 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, передбаченої пунктом 3.11 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.2. Заповнення та подання запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді здійснюється за допомогою Реєстраційного порталу з дотриманням вимог, зазначених у пункті 1.10 розділу І цього Порядку.

До запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді додаються відомості про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

9.3. У запиті про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, зазначених у підпунктах 3.4.1 - 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.4. Реєстраційний портал не приймає запит про надання інформації, якщо:

запитувачем не подано інформацію про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет або плата внесена не в повному обсязі;

у запиті про надання інформації відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені підпунктами 3.4.1 - 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

9.5. Запити про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді реєструються у базі даних Єдиного державного реєстру, до якої вноситься інформація, зазначена у пункті 1.13 розділу І цього Порядку.

9.6. Після прийняття Реєстраційним порталом запиту про надання інформації запитувач отримує доступ до запитуваної інформації через Реєстраційний портал, яка є актуальною на дату формування витягу.

{Порядок доповнено новим розділом IX згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013 - зміни набирають чинності одночасно із законодавчим врегулюванням розміру плати за надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронному вигляді}

В.о. директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток 1
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ЗАПИТ
про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 2
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(пункт 1.9 розділу І)

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 3
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ЗАПИТ
про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 4
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}


Додаток 5
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців

ДОВІДКА
про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}вгору