Документ z1905-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2017, підстава - v0717874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.10.2013  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1905/24437

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 717 від 31.05.2017}

Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 10 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, які додаються.

2. Суб'єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, надавати форми звітності відповідно до вимог Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

3. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО. ОсауленкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
11.10.2013  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2013 р.
за № 1905/24437

ПРАВИЛА
організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України "Про природні монополії", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 276, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1467/21779, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 278, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1475/21787, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року № 279, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1468/21780, інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), та відповідних територіальних органів Комісії (далі - ТО Комісії).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає державному регулюванню Комісією (далі - ліцензіати).

1.4. Ліцензіати зобов'язані подавати такі форми звітності:

№ 1-НКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів" (додаток 1);

№ 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" (додаток 2);

№ 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" (додаток 3);

№ 4-НКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звіт про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 4);

№ 5-НКП-водопостачання (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання" (додаток 5);

№ 6-НКП-водовідведення (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водовідведення" (додаток 6);

№ 7-НКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії" (додаток 7);

№ 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" (додаток 8);

№ 9-НКП-інвестиції вода (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення" (додаток 9);

№ 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)" (додаток 10);

№ 11-НКП-технічна характеристика вода (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів водопостачання та водовідведення" (додаток 11);

№ 12-НКП-інвестиції вода підсумковий "Підсумковий звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення" (додаток 12).

1.5. Додатково ліцензіати подають до Комісії такі завірені в установленому законодавством порядку копії форм звітності:

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії", затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 04 жовтня 2012 року № 1257 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103;

№ 1С-теплопостачання "Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг теплопостачання";

№ 1С-водопостачання, водовідведення "Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення";

№ 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

№ 11-МТП (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05 вересня 2013 року № 268 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж";

№ 1-теп (річна) "Звіт про постачання теплоенергії", затверджена наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2013 року № 232.

1.6. Подання до Комісії форм звітності здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

II. Складання та подання форм звітності

2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіти підписуються керівником (власником) або уповноваженою особою ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюються печаткою. Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.

2.2. Посадові особи, які підписали звіти, відповідають за достовірність, повноту і своєчасність подання даних відповідно до законодавства України.

2.3. Показники звітів зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо.

2.4. Ліцензіати електронною поштою та на паперових носіях подають звіти до Комісії та відповідного ТО Комісії.

За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат подає консолідований звіт.

2.5. Ліцензіати надсилають звіти на електронні адреси: fte@nkp.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері теплопостачання), fvv@nkp.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення) та на електронну адресу відповідного ТО Комісії:

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Автономній Республіці Крим, м. Севастополі та Херсонській області, - nkrrkp.arksevho@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, - nkrrkp.vinnitsa@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - nkrrkp.dnepr@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Донецькій області, - nkrrkp.don@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у м. Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях, - kyiv@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Луганській області, - nkrrkp.lugansk@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, - nkrrkp.lviv@nkp.gov.ua;

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання комунальних послуг у Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, - nkrrkp.odessa@nkp.gov.ua;

Управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання комунальних послуг у Харківській, Полтавській та Сумській областях, - nkrrkp.kharkov@nkp.gov.ua.

2.6. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщені на офіційному сайті Комісії за адресою: www.nkp.gov.ua.

2.7. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до Комісії (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24) та відповідного ТО Комісії разом із супровідним листом та за необхідності з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів.

2.8. ТО Комісії здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.9. Датою подання звіту для ліцензіата вважається день фактичної його передачі до служби діловодства Комісії, а в разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата.

2.10. Кінцевим терміном подання звітів до Комісії електронною поштою та на паперових носіях є термін, зазначений окремо у відповідній формі звітності.

2.11. Вносити будь-які зміни до структури таблиць, формул тощо в електронних формах звітності забороняється. Дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються.

2.12. У разі відсутності здійснення ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форми звітності, при цьому ставить нулі у відповідних клітинках.

2.13. Періодичність подання звітності ліцензіатами за видами ліцензованої діяльності наведено в додатку 13 до цих Правил.

III. Порядок виправлення звітних даних

3.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх виправлення здійснюється у звітах за той період, у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних у цих звітах (з початку року).

3.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в поясненнях до звіту.

IV. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 1-НКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів"

4.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії, що підлягає державному регулюванню Комісією.

4.2. Усі показники звіту заповнюються тільки відносно теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

Показники теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших кінцевих споживачів ліцензіата і теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, визначаються, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать або знаходяться в користуванні бюджетних установ та інших суб'єктів господарювання, тощо, відпускається за тарифами, які встановлені для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".

Інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються при здійсненні господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

4.3. У розділі I відображаються за звітний місяць та період з початку року фактичні показники використання умовного та натурального палива в натуральному та грошовому виразі на виробництво теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з розподілом цих показників до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів: населення, бюджетних установ, інших споживачів, у тому числі інших видів діяльності ліцензіата:

1) умовне паливо - одиниця обліку палива, яка використовується для відображення співвідношення і порівняння ефективності використання різних видів натурального палива та сумарного обліку використання різних видів палива. За одиницю умовного палива приймається 1 кг палива з теплотою згорання 7000 ккал/кг.

У рядках 005 - 025 та 110 - 130 "Витрати умовного палива" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати умовного палива в тоннах умовного палива за видами натурального палива та всього на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом обсягу використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

2) у рядках 035 - 055 та 140 - 160 "Витрати палива в натуральному вимірі" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати натурального палива за видами натурального палива (вугілля і мазут - у тоннах, газ - у тисячах кубічних метрів) на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом обсягу використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

3) у рядках 030 та 135 "Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне" відповідно відображаються за звітний місяць та період з початку року фактичні значення середньозваженого за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, калорійного еквівалента переведення натурального палива в умовне:

рядок 030 = рядок 005 / рядок 035;

рядок 135 = рядок 110 / рядок 140;

4) у рядках 060 - 080 та 165 - 185 "Вартість палива з транспортуванням і постачанням" відображаються відповідно за звітний місяць та період з початку року фактичні витрати у грошовому виразі (тисяч гривень без ПДВ) на використання натурального палива (з урахуванням витрат на його транспортування і постачання) за видами натурального палива та всього на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, з розподілом вартості використаного палива до теплової енергії, яка виробляється для потреб відповідних категорій споживачів;

5) у рядках 085 та 190 "Вартість 1 т умовного палива" відповідно відображається за звітний місяць та період з початку року фактична вартість 1 тонни умовного палива, яке використовується для виробництва теплової енергії, за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, за видами натурального палива та всього з урахуванням витрат на його транспортування і постачання у гривнях на 1 тонну умовного палива без ПДВ:

рядок 085 = рядок 060 х 1000 / рядок 005;

рядок 190 = рядок 165 х 1000 / рядок 110;

6) у рядках 090 - 105 та 195 - 210 "Вартість одиниці натурального палива" відповідно відображається за звітний місяць та період з початку року за видами натурального палива фактична вартість одиниці натурального палива, яке використовується для виробництва теплової енергії, за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата, з урахуванням витрат на транспортування і постачання палива (вугілля і мазуту - у гривнях за тонну, газу - у гривнях за тисячу кубічних метрів без ПДВ), із зазначенням вартості одиниці натурального палива, що використовується на виробництво теплової енергії для потреб відповідних категорій споживачів:

рядок 090 = рядок 060 х 1000 / рядок 035;

рядок 095 = рядок 065 х 1000 / рядок 040;

рядок 100 = рядок 070 х 1000 / рядок 045;

рядок 105 = рядок 075 х 1000 / рядок 050;

рядок 195 = рядок 165 х 1000 / рядок 140;

рядок 200 = рядок 170 х 1000 / рядок 145;

рядок 205 = рядок 175 х 1000 / рядок 150;

рядок 210 = рядок 180 х 1000 / рядок 155.

4.4. У розділі II відображаються в натуральному виразі фактичні за звітний місяць (графа 1), фактичні за період з початку року (графа 2) та враховані у структурі діючих тарифів на теплову енергію за період з початку року (графа 3) основні технічні та технологічні показники, пов'язані з виробництвом теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з розподілом окремих показників до теплової енергії, яка виробляється для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів (у тому числі інших видів діяльності ліцензіата), господарських потреб ліцензованої діяльності ліцензіата:

1) у рядку 215 "Обсяг виробленої теплової енергії" відображаються в Гкал обсяги теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

2) у рядку 220 "Власні технологічні потреби джерел теплової енергії" відображається в Гкал обсяг теплової енергії, що витрачається на власні технологічні та побутові потреби джерел теплової енергії (хімводоочистка, деаерація, втрати теплової енергії з поверхні трубопроводів, що розташовані всередині джерел теплової енергії, тощо), які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата:

рядок 220 = рядок 215 - рядок 225;

3) у рядках 225 - 250 "Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів" відображається в Гкал обсяг відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, усього (рядок 225) з розподілом на потреби населення (рядок 230); бюджетних установ (рядок 235); інших споживачів (рядок 240), у тому числі на інші види діяльності ліцензіата (рядок 245); господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата (рядок 250);

4) у рядках 255 та 260 "Втрати теплової енергії рядка 225 в теплових мережах" відповідно відображається в Гкал та відсотках від рядка 225 обсяг сукупних втрат у теплових мережах теплової енергії, відпущеної з колекторів джерел теплової енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата:

рядок 255 = рядок 225 - рядок 265;

5) у рядках 265 - 290 "Корисний відпуск теплової енергії" відображається в Гкал обсяг корисного відпуску теплової енергії, яка виробляється джерелами теплової енергії, що знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, усього (рядок 265) з розподілом на потреби населення (рядок 270); бюджетних установ (рядок 275); інших споживачів (рядок 280), у тому числі на інші види діяльності ліцензіата (рядок 285); господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата (рядок 290);

6) у рядках 295 та 300 "Витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії" відповідно відображаються в кілограмах умовного палива на одну Гкал теплової енергії витрати умовного палива на виробництво теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у розрахунку на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 225) та корисного відпуску теплової енергії (рядок 265):

рядок 295 графи 1 = рядок 005 графи 5 / рядок 225 графи 1;

рядок 295 графи 2 = рядок 110 графи 5 / рядок 225 графи 2;

рядок 300 графи 1 = рядок 005 графи 5 / рядок 265 графи 1;

рядок 300 графи 2 = рядок 110 графи 5 / рядок 265 графи 2;

рядки 295 та 300 графи 3 заповнюються за відповідними показниками, які враховані в діючих тарифах на теплову енергію за період з початку року;

7) у рядках 305, 310, 315 "Витрати електроенергії на технологічні потреби" відповідно відображаються витрати електричної енергії на технологічні потреби виробництва теплової енергії за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у тисячах кВт·год (рядок 305), у кВт·год на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 310), у кВт·год на одну Гкал корисного відпуску теплової енергії (рядок 315):

рядок 310 = рядок 305 / рядок 225;

рядок 315 = рядок 305 / рядок 265;

8) у рядках 320, 325, 330 "Витрати води на технологічні потреби виробництва теплової енергії (без підживлення теплових мереж)" відповідно відображаються витрати води на технологічні потреби виробництва теплової енергії (без підживлення теплових мереж) за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, у тисячах кубічних метрів (рядок 320), у кубічних метрах на одну Гкал відпуску теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії (рядок 325), у кубічних метрах на одну Гкал корисного відпуску теплової енергії (рядок 330):

рядок 325 = рядок 320 / рядок 225;

рядок 330 = рядок 320 / рядок 265;

9) у рядках 335 - 350 "Кількість котелень у користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду" відповідно відображається в одиницях фактична кількість котелень (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду, які знаходяться в користуванні ліцензіата, усього (рядок 335) з розподілом за потужністю: до 20 Гкал/год (рядок 340), від 20 до 100 Гкал/год (рядок 345), 100 Гкал/год і більше (рядок 350);

10) у рядках 355 - 370 "Кількість котлів у користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду" відповідно відображається в одиницях фактична кількість котлів (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду, які знаходяться в користуванні ліцензіата, усього (рядок 355) з розподілом за потужністю: до 0,5 Гкал/год (рядок 360), від 0,5 до 10 Гкал/год (рядок 365), 10 Гкал/год і більше (рядок 370);

11) у рядку 375 "Середньозважений ККД котелень у розрахунку на відпуск з колекторів" відображається у відсотках середньозважений ККД котелень у розрахунку на відпуск з колекторів за сукупністю джерел теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата:

рядок 375 графи 1 = рядок 225 графи 1 / рядок 005 графи 5 / 7 х 100;

рядок 375 графи 2 = рядок 225 графи 2 / рядок 110 графи 5 / 7 х 100;

рядок 375 графи 3 заповнюється за відповідними показниками, які враховані в діючих тарифах на теплову енергію за період з початку року.

4.5. Абсолютні звітні показники наводяться в цілих числах, а питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми.

V. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами"

5.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.

5.2. У формі № 2-НКП-тепло (місячна) "Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" відображаються в натуральному виразі за звітний місяць наростаючим підсумком з початку року показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і виробництва інших суб'єктів господарювання тепловими мережами ліцензіата, показники транспортування теплової енергії власного виробництва ліцензіата і закупленої ліцензіатом в інших виробників тепловими мережами інших теплотранспортувальних організацій, показники приєднаного теплового навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів та додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії.

Показники теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших кінцевих споживачів ліцензіата і теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, визначаються, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать бюджетним установам та іншим суб'єктам господарювання або знаходяться в їх користуванні, тощо, відпускається за тарифами, які встановлені для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".

Інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються для здійснення господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

5.3. У розділі I відображаються в Гкал за звітний місяць усього (графа 1), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 2), та за період з початку року всього (графа 3), у тому числі ті, що обліковуються відповідними приладами обліку (графа 4), основні показники транспортування теплової енергії:

фактичного корисного відпуску теплової енергії в Гкал (рядок 005) з розподілом на відпуск власним споживачам і транспортування теплової енергії інших власників, розподілом за категоріями споживачів, розподілом на потреби опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, технологічні потреби;

фактичного обсягу відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата в Гкал (рядок 165) з розподілом на відпуск з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок, установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії та відпуск із колекторів котелень, розподілом на відпуск теплової енергії у власні теплові мережі та теплові мережі інших власників;

фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата в Гкал (рядок 210) з розподілом на обсяги надходження теплової енергії з власних джерел теплової енергії ліцензіата та джерел теплової енергії і теплових мереж інших власників;

фактичних та нормативних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата в Гкал (рядки 230 і 245 відповідно) з розподілом на втрати власної теплової енергії і теплової енергії інших власників;

фактичних та нормативних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій у Гкал (рядки 265 - 270 відповідно) з розподілом за транспортувальниками:

1) рядок 005 "Фактичний корисний відпуск теплової енергії, усього, у тому числі" дорівнює сумі рядків 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам", 110 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата", 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії", 145 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата";

2) рядок 010 "фактичний обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі" дорівнює сумі рядків 015 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" і 035 "власним кінцевим споживачам";

3) у рядках 015 - 030 "іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу" відображаються відповідно показники фактичних обсягів реалізованої теплової енергії іншим теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, усього (рядок 015) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 020), бюджетних установ (рядок 025), інших споживачів (рядок 030) та розшифруванням за покупцями цієї теплової енергії;

4) рядок 035 "власним кінцевим споживачам" відображає фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата всього та дорівнює сумі рядків 040 "для потреб населення", 060 "для потреб бюджетних установ", 085 "для потреб інших споживачів";

5) у рядках 040 - 055 "для потреб населення" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб населення усього (рядок 040) з розподілом на потреби опалення (рядок 045), гарячого водопостачання (рядок 050), вентиляції (рядок 055);

6) у рядках 060 - 080 "для потреб бюджетних установ" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб бюджетних установ усього (рядок 060) з розподілом на потреби опалення (рядок 065), гарячого водопостачання (рядок 070), вентиляції (рядок 075), технологічні потреби (рядок 080);

7) у рядках 085 - 105 "для потреб інших споживачів" відповідно відображається фактичний обсяг реалізованої теплової енергії безпосередньо власним кінцевим споживачам ліцензіата для потреб інших споживачів усього (рядок 085) з розподілом на потреби опалення (рядок 090), гарячого водопостачання (рядок 095), вентиляції (рядок 100), технологічні потреби (рядок 105);

8) у рядках 110 - 135 "для потреб інших видів діяльності ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на всі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього (рядок 110), з розподілом цих показників до теплової енергії, яка використовується для потреб опалення (рядок 115), гарячого водопостачання (рядок 125), вентиляції (рядок 130), технологічних потреб (рядок 135);

9) у рядку 140 "для господарських потреб ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" відображаються показники фактичних обсягів споживання теплової енергії на потреби об'єктів ліцензіата, які використовуються для здійснення господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

10) у рядках 145 - 160 "фактичний відпуск теплової енергії інших власників з теплових мереж ліцензіата" відображаються відповідно показники фактичних обсягів відпуску теплової енергії інших теплопостачальних організацій - власників теплової енергії з теплових мереж ліцензіата (послуги з транспортування теплової енергії) усього (рядок 145) з розподілом цієї теплової енергії для потреб населення (рядок 150), бюджетних установ (рядок 155), інших споживачів (рядок 160) та розшифруванням за власниками цієї теплової енергії;

11) рядок 165 "Фактичний обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата" дорівнює сумі рядків 170 "з колекторів ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" і 190 "з колекторів джерел теплової енергії, крім ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";

12) у рядках 170 - 185 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 170) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 175), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 185), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 180) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

13) у рядках 190 - 205 відображається фактичний обсяг відпуску теплової енергії в мережу з колекторів джерел теплової енергії ліцензіата, крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, усього (рядок 190) з розподілом відпуску цієї теплової енергії у власні теплові мережі ліцензіата (рядок 195), у теплові мережі споживачів теплової енергії ліцензіата (рядок 205), у теплові мережі інших теплотранспортувальних організацій (рядок 200) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

14) у рядках 210 - 225 "Фактичний загальний обсяг надходження теплової енергії до власної теплової мережі ліцензіата" відображається фактичний обсяг надходження теплової енергії в теплові мережі ліцензіата усього (рядок 210) з розподілом цієї теплової енергії на фактичні обсяги надходження з колекторів власних джерел теплової енергії ліцензіата (рядок 215), з колекторів джерел теплової енергії інших теплогенеруючих організацій (рядок 220) з розшифруванням за теплогенеруючими організаціями, з теплових мереж інших теплотранспортувальних організацій (рядок 225) з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями;

15) у рядках 230 - 240 "Фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається фактичний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 230) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 235) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 240) з розшифруванням за власниками теплової енергії;

16) у рядках 245 - 255 "Нормативні втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата" відображається нормативний обсяг втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата усього (рядок 245) з розподілом цього обсягу на втрати власної теплової енергії ліцензіата (рядок 250) і втрати теплової енергії інших власників (рядок 255) з розшифруванням за власниками теплової енергії;

17) рядок 260 "Відхилення фактичних втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата від нормативних":

рядок 260 = рядок 230 - рядок 245;

18) у рядках 265 - 275 відповідно відображаються фактичні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 265), нормативні втрати власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій з розшифруванням за теплотранспортувальними організаціями (рядок 270), відхилення фактичних втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій від нормативних.

5.4. У розділі II відображаються в натуральному виразі за звітний місяць (графа 1) та за період з початку року (графа 2) додаткові основні показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії:

у рядку 280 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, °C;

у рядку 285 - фактична середня температура зовнішнього повітря, °C;

у рядку 290 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;

у рядку 295 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для опалювального періоду, °C;

у рядку 300 - максимальна температура теплоносія в подавальному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;

у рядку 305 - максимальна температура теплоносія у зворотному трубопроводі за затвердженим температурним графіком для міжопалювального періоду, °C;

у рядку 310 - фактична температура теплоносія в подавальному трубопроводі, °C;

у рядку 315 - фактична температура теплоносія у зворотному трубопроводі, °C;

у рядку 320 - температура теплоносія в подавальному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;

у рядку 330 - температура теплоносія у зворотному трубопроводі за температурним графіком відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря, °C;

у рядку 335 - фактична температура пари, що подається в мережу, °C;

у рядку 340 - фактичний парціальний тиск пари в мережі, МПа;

у рядках 345 - 375 - загальна протяжність трубопроводів теплових мереж на кінець звітного періоду у км (рядок 345) з розподілом за протяжністю трубопроводів:

магістральних подавальних, км (рядок 350);

магістральних зворотних, км (рядок 355);

розподільчих подавальних на опалення, км (рядок 360);

розподільчих зворотних на опалення, км (рядок 365);

розподільчих подавальних на гаряче водопостачання, км (рядок 370);

розподільчих циркуляційних систем гарячого водопостачання, км (рядок 375);

у рядку 380 - загальна протяжність паропроводів, км;

у рядку 385 - загальна протяжність конденсатопроводів, км;

у рядку 390 - загальні витрати води на підживлення теплових мереж за нормою, куб. м;

у рядку 395 - загальні фактичні витрати води на підживлення теплових мереж, куб. м;

у рядку 400 - годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі за нормою, відсоток на годину;

у рядку 405 - фактична годинна витрата води на підживлення теплових мереж у співвідношенні до об'єму теплової мережі, відсоток на годину;

у рядку 410 - загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії за нормою, тис. кВт·год;

у рядку 415 - фактичні загальні витрати електроенергії на транспортування теплової енергії, тис. кВт·год;

у рядку 420 - витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії за нормою, кВт·год/Гкал, - рядок 420 = рядок 410 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);

у рядку 425 - фактичні витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, кВт·год/Гкал, - рядок 425 = рядок 415 х 1000 / (рядок 210 - рядок 230);

у рядку 430 - тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період за нормою, діб;

у рядку 435 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в опалювальний період, діб;

у рядку 440 - тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період за нормою, діб;

у рядку 445 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання в міжопалювальний період, діб;

у рядку 450 - кількість центральних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;

у рядку 455 - кількість індивідуальних теплових пунктів у користуванні ліцензіата на кінець звітного періоду, шт.;

у рядку 460 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду всього, Гкал/год, - дорівнює сумі рядків 465, 480, 500 і 520;

у рядках 465 - 475 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб населення (рядок 465) з розподілом на опалення (рядок 470) і гаряче водопостачання (рядок 475);

у рядках 480 - 495 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб бюджетних установ (рядок 480) з розподілом на опалення (рядок 485), гаряче водопостачання (рядок 490), вентиляцію (рядок 495);

у рядках 500 - 515 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших власних споживачів ліцензіата (рядок 500) з розподілом на опалення (рядок 505), гаряче водопостачання (рядок 510), вентиляцію (рядок 515);

у рядках 520 - 535 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 520) з розподілом на опалення (рядок 525), гаряче водопостачання (рядок 530), вентиляцію (рядок 535);

у рядку 540 - фактичне максимальне приєднане теплове навантаження на кінець звітного періоду об'єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, Гкал/год.

5.5. Абсолютні звітні показники наводяться:

у розділі I - у цілих числах;

у розділі II:

витрати води в куб. м, електричної енергії в тис. кВт·год, тривалість періодів у добах, кількість теплопунктів у шт. - у цілих числах;

температура у °C - з двома знаками після коми;

протяжність трубопроводів у км - з трьома знаками після коми.

Питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми.

VI. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії"

6.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.

6.2. У формі № 3-НКП-тепло (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" відображаються за звітний місяць та період з початку року обсяги спожитої теплової енергії і послуги з транспортування теплової енергії в натуральному виразі (тис. Гкал), вартість спожитої теплової енергії і послуги з транспортування теплової енергії за діючими тарифами у грошовому виразі (тис. грн без ПДВ), суми оплати за теплову енергію і послуги з транспортування теплової енергії, сальдована заборгованість на початок та кінець звітних періодів за спожиту теплову енергію і послуги з транспортування теплової енергії.

6.3. Зазначені показники розрахунків за послуги з транспортування теплової енергії відображаються у графі 2, а за спожиту теплову енергію за сукупністю всіх покупців теплової енергії ліцензіата - у графі 1 з розподілом на розрахунки кінцевих споживачів теплової енергії ліцензіата за роздрібними тарифами у графах 1.1 - 1.5 та теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію для подальшого продажу, - у графі 1.6.

6.4. Показники розрахунків за спожиту теплову енергію відповідними покупцями теплової енергії ліцензіата за графами визначаються не за тарифними категоріями споживачів (за тарифами для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів), а виходячи з того, до якої фізичної або юридичної особи в результаті продажу спожитої теплової енергії ліцензіатом передано право власності на цю теплову енергію (до фізичної особи, бюджетної установи, іншого суб'єкта господарювання), незалежно від тарифів, за якими ця теплова енергія продана.

Наприклад, якщо бюджетна установа має гуртожиток, то всі розрахунки за спожиту теплову енергію цим гуртожитком відображаються у графі "бюджетні установи", а розрахунки за спожиту теплову енергію релігійними організаціями та національними творчими спілками і їх регіональними осередками - у графі "інші споживачі", незважаючи на те, що зазначена теплова енергія відпускається за тарифом для потреб населення.

6.5. Розрахунки за спожиту теплову енергію кінцевих споживачів ліцензіата за роздрібними тарифами відображаються у таких графах форми:

у графі 1.1 - розрахунки безпосередньо населення (фізичних осіб) без пільг і субсидій;

у графі 1.2 - розрахунки виконавців комунальних послуг, що надають населенню послуги з опалення і гарячого водопостачання;

у графі 1.3 - розрахунки відповідних установ за пільги та субсидії населення;

у графі 1.4 - розрахунки бюджетних установ за спожиту теплову енергію на будь-які потреби цих установ;

у графі 1.5 - розрахунки інших споживачів - усіх інших суб'єктів господарювання за спожиту теплову енергію на будь-які потреби цих суб'єктів.

6.6. Обсяги споживання та вартість теплової енергії, яка використовується для інших видів діяльності ліцензіата та господарських потреб ліцензованої діяльності ліцензіата, у цій формі не відображаються.

Інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата - споживання теплової енергії на потреби об'єктів, які використовуються для здійснення господарської діяльності ліцензіата з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії:

1) у рядках 05 і 10 відповідно відображається на початок року і на початок звітного місяця в тисячах гривень без ПДВ "сальдована заборгованість за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" всього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) як арифметична сума дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості відповідної групи споживачів ліцензіата;

2) у рядках 15 і 20 відповідно відображаються за звітний місяць і з початку року "обсяги спожитої теплової енергії та послуг з транспортування теплової енергії" усього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) у натуральному виразі (у тис. Гкал). При цьому показники граф 1 і 2 повинні узгоджуватися з показниками рядків 10 і 145 форми № 2-НКП-тепло відповідно;

3) у рядках 25 і 30 відповідно відображається за звітний місяць і з початку року "вартість спожитої теплової енергії та послуг з транспортування теплової енергії" усього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) за діючими тарифами в тис. грн без ПДВ. При цьому показники графи 1 повинні узгоджуватися з показниками рядка 370 графи 12 форми № 8-НКП-ЖКК, а показники графи 2 - з відповідними показниками рядка 400 графи 12 форми № 8-НКП-ЖКК;

4) у рядках 35 і 40 відповідно відображається "оплата за теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії", яка отримана ліцензіатом протягом звітного місяця і протягом періоду з початку року, усього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) у тис. грн без ПДВ;

5) у рядку 45 відображається на кінець звітного періоду у тис. грн без ПДВ "сальдована заборгованість за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії" усього (графи 1 і 2) та за відповідними групами споживачів ліцензіата (графи 1.1 - 1.6) як арифметична сума дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості відповідної групи споживачів ліцензіата.

Рядок 45 = рядок 05 + рядок 30 - рядок 40 = рядок 10 + рядок 25 - рядок 35.

6.7. Звітні показники наводяться з точністю до трьох знаків після коми.

VII. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 4-НКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звіт про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення"

7.1. Графа 1 "За звітний місяць" та графа 2 "За період з початку року" заповнюються на підставі загальних обсягів водопостачання та водовідведення згідно з розрахунковими даними та даними приладів обліку відповідно до актів приймання-передавання між споживачем та ліцензіатом (далі - сторони).

7.2. У таблиці 1 "Централізоване водопостачання":

1) рядок 010 "Обсяг I підйому води, усього" заповнюється на підставі загальної кількості води, отриманої за показами приладів обліку або в разі їх відсутності розрахунковим методом, виходячи з продуктивності насосного обладнання, часу його роботи та інших технічних характеристик, шляхом поверхневого чи підземного (піднятої насосними станціями ліцензіата) водозабору, або купованої у сторонніх суб'єктів господарювання. Значення рядка 010 дорівнює сумі значень рядків 011, 012 та 013;

2) рядок 020 "Витрати води технологічні до II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних витрат води на технологію;

3) рядок 030 "Витрати води технологічні до II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;

4) рядок 040 "Втрати води технологічні до II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних технологічних втрат води;

5) рядок 050 "Втрати води технологічні до II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;

6) рядок 060 "Обсяг реалізації води до II підйому" визначається на підставі відпущених до II підйому обсягів води стороннім суб'єктам господарювання відповідно до показів приладів обліку та актів прийому-передачі між сторонами;

7) рядок 070 "Подано води в мережу (II підйом), усього" визначається на підставі показів приладів обліку води, відпущеної в мережу, зокрема в рядку 075 зазначається обсяг покупної питної води за даними приладів обліку води відповідно до актів прийому-передачі;

8) рядок 080 "Витрати питної води після II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних витрат питної води;

9) рядок 090 "Витрати питної води після II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;

10) рядок 100 "Втрати питної води після II підйому, фактично" заповнюється на підставі фактичних даних втрат питної води;

11) рядок 110 "Втрати питної води після II підйому, за нормою" заповнюється на підставі індивідуальних нормативів використання питної води;

12) рядок 120 "Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього" визначається як сума рядків 121, 132, 133, 134:

рядок 121 "у тому числі населенню, усього" визначається як сума рядків 122, 125, 128, 131;

рядок 132 "бюджетним установам" визначається на підставі обсягів водопостачання споживачам категорії "бюджетні установи", за даними будинкових приладів обліку води та актів прийому-передачі.

Бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також суб'єкти господарювання, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету;

рядок 133 "іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства" визначається на підставі обсягів водопостачання суб'єктів господарювання, що надають послуги з централізованого водопостачання відповідно до показань приладів обліку води та актів прийому-передачі;

рядок 134 "іншим споживачам" визначається на підставі обсягів водопостачання споживачів категорії "інші споживачі" відповідно до показів приладів обліку води, нормативних розрахунків водоспоживання та актів прийому-передачі;

13) рядок 135 "Вода, що за якістю не відповідає вимогам стандарту щодо питної води" визначається за даними приладів обліку та/або відповідно до розрахунку обсягів водопостачання;

14) рядок 140 "Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водопостачання, усього" є сумою рядків 141, 152, 153, 154:

рядок 142 "приватний сектор, усього" є сумою рядків 143 та 144;

рядок 145 "холодної води на вводі в багатоповерхові будинки, усього" є сумою рядків 146 та 147;

рядок 148 "холодної води для приготування гарячої води, усього" є сумою рядків 149 та 150;

абонент - фізична або юридична особа, що уклала договір на централізоване водопостачання з ліцензіатом;

15) рядок 160 "Кількість мешканців, які отримують послуги з централізованого водопостачання, усього" є сумою рядків 161, 162, 163, 164.

Мешканці - власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають чи займають приміщення в будинку.

7.3. У таблиці 2 "Централізоване водовідведення":

1) рядок 210 "Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього" визначається як сума рядків 211 та 213;

2) рядок 220 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, у тому числі на потреби" визначається як сума рядків 221, 229, 230, 231:

рядок 221 "у тому числі населенню" визначається як сума рядків 222, 225 та 228;

рядок 229 "іншим водопровідно-каналізаційним господарствам" визначається на підставі обсягів реалізованих послуг з водовідведення іншим водопровідно-каналізаційним господарствам;

рядок 230 "бюджетним установам" визначається на підставі обсягів водовідведення абонентів категорії "бюджетні установи" відповідно до показів приладів обліку води та актів прийому-передачі;

рядок 231 "іншим споживачам" визначається на підставі обсягів водовідведення абонентів категорії "інші споживачі" відповідно до показів приладів обліку води та актів прийому-передачі;

3) рядок 240 "Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послуги з централізованого водовідведення, усього" є сумою рядків 241, 249, 250, 251 та вказується станом на кінець звітного періоду.

VIII. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 5-НКП-водопостачання (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водопостачання"

8.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання на початок року" зазначається вартість послуг з централізованого водопостачання, наданих споживачам, станом на початок календарного року, але не сплачених згідно з укладеними договорами. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з показника рядка 09 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання на кінець звітного періоду" та не може змінюватись протягом звітного року.

8.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання на початок звітного місяця" зазначається вартість послуг з централізованого водопостачання, наданих споживачам, станом на початок звітного місяця, але не сплачених згідно з укладеними договорами.

8.3. У рядку 03 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання за звітний місяць" наводиться обсяг наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання протягом звітного місяця.

8.4. У рядку 04 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання з початку року" наводиться обсяг наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

8.5. У рядку 05 "Вартість реалізації послуг з централізованого водопостачання за звітний місяць" наводиться вартість наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання протягом звітного місяця.

8.6. У рядку 06 "Вартість реалізації послуг з централізованого водопостачання з початку року" наводиться вартість наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

8.7. У рядку 07 "Оплата наданих послуг з централізованого водопостачання за звітний місяць, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів виключно за надані послуги з централізованого водопостачання протягом звітного місяця.

8.8. У рядку 08 "Оплата наданих послуг з централізованого водопостачання з початку року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за надані послуги з централізованого водопостачання за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

8.9. У рядку 09 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання на кінець звітного періоду" зазначається вартість послуг з централізованого водопостачання, наданих споживачам станом на кінець звітного періоду, але не сплачених згідно з укладеними договорами.

8.10. Усі дані наводяться за видами діяльності та за категоріями споживачів, указаних у графах 2 - 5, без урахування податку на додану вартість з точністю до одного десяткового знака, при цьому графа 1 дорівнює сумі граф 2 - 5.

8.11. У графі 2 "населення, усього" зазначається загальна сума коштів, що надійшла від населення за послуги з централізованого водопостачання, з урахуванням бюджетного відшкодування за пільговими категоріями населення та субсидіями.

Графа 2.1 "населення, пільги" та графа 2.2 "населення, субсидії" заповнюються на підставі показників нарахованих та отриманих коштів зазначеного бюджетного відшкодування відповідно до законодавства.

8.12. У графі 3 "бюджетні установи" зазначаються кошти, що надходять від бюджетних установ за послуги з централізованого водопостачання.

8.13. У графі 4 "інші" зазначаються кошти, що надходять від інших споживачів за послуги з централізованого водопостачання.

8.14. У графі 5 "Визначені органами місцевого самоврядування" зазначаються кошти, що надходять від споживачів за послуги з централізованого водопостачання за тарифами, що відрізняються від тарифів для споживачів, зазначених у графі 4, наприклад за транспортування води іншим постачальникам води.

IX. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 6-НКП-водовідведення (місячна) "Звіт про розрахунки за централізоване водовідведення"

9.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водовідведення на початок року" зазначається вартість послуг з централізованого водовідведення, наданих споживачам, станом на початок календарного року, але не сплачених згідно з укладеними договорами. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з показника рядка 09 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водовідведення на кінець звітного періоду" та не може змінюватись протягом звітного року.

9.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водовідведення на початок звітного місяця" зазначається вартість послуг з централізованого водовідведення, наданих споживачам, станом на початок звітного місяця, але не сплачених згідно з укладеними договорами.

9.3. У рядку 03 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення за звітний місяць" наводиться обсяг наданих споживачам послуг з централізованого водовідведення протягом звітного місяця.

9.4. У рядку 04 "Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення з початку року" наводиться обсяг наданих споживачам послуг з централізованого водовідведення за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

9.5. У рядку 05 "Вартість реалізації послуг з централізованого водовідведення за звітний місяць" наводиться вартість наданих споживачам послуг з централізованого водовідведення протягом звітного місяця.

9.6. У рядку 06 "Вартість реалізації послуг з централізованого водовідведення з початку року" наводиться вартість наданих споживачам послуг з централізованого водовідведення за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

9.7. У рядку 07 "Оплата наданих послуг з централізованого водовідведення за звітний місяць, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів виключно за надані послуги з централізованого водовідведення протягом звітного місяця. У зазначений показник не можуть бути включені інші види оплати.

9.8. У рядку 08 "Оплата наданих послуг з централізованого водовідведення з початку року, усього" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за надані послуги з централізованого водовідведення за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

9.9. У рядку 09 "Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водовідведення на кінець звітного періоду" зазначається вартість послуг з централізованого водовідведення, наданих споживачам станом на кінець звітного періоду, але не сплачених згідно з укладеними договорами.

9.10. Усі дані наводяться за видами діяльності та за категоріями споживачів, указаних у графах 2 - 5, без урахування податку на додану вартість з точністю до одного десяткового знака, при цьому графа 1 дорівнює сумі граф 2 - 5.

9.11. У графі 2 "населення, усього" зазначається загальна сума коштів, що надійшла від населення за послуги з централізованого водовідведення, з урахуванням бюджетного відшкодування за пільговими категоріями населення та субсидіями.

Графа 2.1 "населення, пільги" та графа 2.2 "населення, субсидії" заповнюються на підставі показників нарахованих та отриманих коштів зазначеного бюджетного відшкодування відповідно до законодавства.

9.12. У графі 3 "бюджетні установи" зазначаються кошти, що надходять від бюджетних установ за послуги з централізованого водовідведення.

9.13. У графі 4 "інші" зазначаються кошти, що надходять від інших споживачів за послуги з централізованого водовідведення.

9.14. У графі 5 "Визначені органами місцевого самоврядування" зазначаються кошти, що надходять від споживачів за послуги з централізованого водовідведення за тарифами, що відрізняються від тарифів для споживачів, зазначених у графі 4, наприклад за очищення стічних вод без транспортування від споживачів.

X. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 7-НКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії"

10.1. До розділів I "Виробництво теплової енергії", II "Транспортування теплової енергії", III "Постачання теплової енергії" звіту заносяться дані про виконання ухваленої Комісією інвестиційної програми на планований період.

10.2. Графа Б "Найменування заходу (пооб'єктно)" заповнюється відповідно до інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначених у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629 (далі - Порядок теплопостачання)).

10.3. Графа 1 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без податку на додану вартість (далі - ПДВ), план" має відповідати обсягам фінансування відповідного кварталу у графах 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку теплопостачання).

10.4. Графа 2 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ, факт" має формуватися на підставі платіжних документів.

10.5. У графі 3 "Відсоток фінансування" зазначається відсоток фінансування заходів у звітному кварталі:

графа 3 = (графа 2 / графу 1) х 100 %.

10.6. Графа 4 "Обсяг фінансування з початку дії програми, тис. грн без ПДВ, план" заповнюється наростаючим підсумком відповідно до граф 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку теплопостачання).

10.7. Графа 5 "Обсяг фінансування з початку дії програми, тис. грн без ПДВ, факт" заповнюється наростаючим підсумком та дорівнює сумі обсягів фактичного фінансування заходів звітного та попередніх кварталів.

10.8. У графі 6 "Відсоток фінансування" зазначається відсоток фінансування заходів з початку дії програми:

графа 6 = (графа 5 / графу 4) х 100 %.

10.9. У графі 7 "Обсяг фінансування, передбачений фінансовим планом використання коштів у цілому за програмою" зазначається обсяг фінансування, передбачений фінансовим планом використання коштів у цілому за програмою, який має відповідати обсягам фінансування, зазначеним у графі 4 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку теплопостачання).

10.10. У графі 8 "Відсоток фінансування у цілому за програмою" зазначається відсоток фінансування у цілому за програмою:

графа 8 = (графа 5 / графу 7) х 100 %.

10.11. У графі 9 "Обсяг виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою (од.), план" зазначається планований обсяг виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою, який має відповідати кількісним показникам, зазначеним у графі 3 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку теплопостачання).

10.12. У графі 10 "Обсяг виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою (од.), факт" зазначається фактичний обсяг виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою, який фактично був профінансований з початку дії програми та має бути сформований на підставі документів щодо прийняття в експлуатацію об'єкта.

10.13. У графі 11 "Відсоток виконання" зазначається відсоток виконання заходів у кількісному вираженні в цілому за програмою:

графа 11 = (графа 10 / графу 9) х 100 %.

10.14. У графі 13 "Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному вираженні (зазначити номер додатка в пояснювальній записці)" мають бути зазначені причини відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному вираженні з посиланням на відповідні підтвердні документи.

XI. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"

11.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання та/або централізованого водопостачання та водовідведення, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.

11.2. У звіті щокварталу наростаючим підсумком з початку року відображаються у відповідних графах основні показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата, а також окремо кожного виду ліцензованої діяльності, що підлягає державному регулюванню Комісією, та інших видів господарської діяльності ліцензіата.

11.3. Для діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

11.4. Для діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

11.5. Якщо суб'єкт господарювання одночасно здійснює діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та діяльність з централізованого водопостачання, водовідведення, то для діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії діяльність із централізованого водопостачання, водовідведення вважається та відображається як інша, а для діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення діяльність із виробництва, транспортування, постачання теплової енергії вважається та відображається як інша.

11.6. Показники діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів визначаються та відображаються у звіті, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії з усіма його показниками належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать бюджетним установам та іншим суб'єктам господарювання або знаходяться в їх користуванні, відпускається за тарифами, встановленими для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".

11.7. Показники діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів визначаються та відображаються у звіті, виходячи з належності до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг централізованого водопостачання і водовідведення з усіма його показниками належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам.

11.8. Усі показники собівартості відповідних видів діяльності (граф) у рядках звіту відображаються в тисячах гривень у цілих числах.

11.9. Показники ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата, відображаються у графі 1 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 2 "фактично".

11.10. Показники ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), відображаються у графі 3 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 4 "фактично".

11.11. Загальні сукупні показники діяльності з виробництва теплової енергії з урахуванням закупівлі теплової енергії в інших теплогенеруючих організацій відображаються у графі 5 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 6 "фактично":

у графі 5 - за сукупністю показників граф 1 і 3 та показників покупної теплової енергії, які не відображаються у графах 1 і 3;

у графі 6 - за сукупністю показників граф 2 і 4 та показників покупної теплової енергії, які не відображаються у графах 2 і 4.

11.12. Показники діяльності з транспортування теплової енергії з урахуванням транспортування власної теплової енергії ліцензіата мережами інших теплотранспортувальних організацій відображаються у графі 7 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 8 "фактично".

11.13. Показники ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії відображаються у графі 9 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 10 "фактично". При цьому, якщо ліцензіат з постачання теплової енергії одночасно є виконавцем комунальних послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання, показники виконання цих комунальних послуг відображаються не у графах 9 і 10, а у графах 19 і 20 "Інші види продукції (не регульовані НКП)".

11.14. Загальні сукупні показники діяльності з виробництва теплової енергії з урахуванням закупівлі теплової енергії в інших теплогенеруючих організацій, транспортування теплової енергії з урахуванням транспортування власної теплової енергії ліцензіата мережами інших теплотранспортувальних організацій, постачання теплової енергії відображаються у графі 11 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 12 "фактично":

у графі 11 - за сукупністю показників граф 5, 7, 9;

у графі 12 - за сукупністю показників граф 6, 8, 10.

11.15. Показники ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання відображаються у графі 13 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 14 "фактично".

11.16. Показники ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення відображаються у графі 15 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 16 "фактично".

11.17. Загальні сукупні показники ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відображаються у графі 17 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 18 "фактично":

у графі 17 - за сукупністю показників граф 13 і 15;

у графі 18 - за сукупністю показників граф 14 і 16.

При цьому, якщо ліцензіат з централізованого водопостачання та водовідведення одночасно є виконавцем комунальних послуг населенню, показники виконання цих комунальних послуг відображаються не у графах 13 - 18, а у графах 19 і 20 "Інші види продукції (не регульовані НКП)".

11.18. Загальні показники сукупних результатів виробництва і реалізації всіх інших видів продукції та послуг, які не підлягають державному регулюванню Комісії та не відображаються у графах 1 - 18, відображаються у графі 19 "за розрахунком" та у графі 20 "фактично", включаючи показники виконання комунальних послуг ліцензіатами з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, які одночасно є виконавцями цих комунальних послуг.

11.19. Загальні фактичні показники сукупних результатів усіх інших видів господарської діяльності, які не відображаються у графах 1 - 20, відображаються у графі 21 "Інша діяльність, фактично".

11.20. Показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата відображаються у графі 22 "за розрахунком" та у графі 23 "фактично":

у графі 22 - за сукупністю показників граф 11, 17, 19;

у графі 23 - за сукупністю показників граф 12, 18, 20, 21.

11.21. Загальна сума операційних витрат ліцензіата на здійснення всіх видів господарської діяльності з розподілом за видами діяльності у відповідних графах відображається в рядку 210 "Усього операційні витрати, у тому числі".

Операційні витрати рядка 210 розподіляються за статтями витрат за сумою рядків, які відображають розподіл операційних витрат за відповідними статтями витрат: рядок 005 "Виробнича собівартість продукції (послуг), у тому числі", рядок 130 "Адміністративні витрати, у тому числі", рядок 170 "Витрати на збут, у тому числі", рядок 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)".

11.22. Рядок 005 "Виробнича собівартість продукції (послуг), у тому числі" визначається за сумою рядків 010 та 090.

11.23. Рядок 010 "прямі витрати, у тому числі" відображає сукупність усіх виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності, та визначається за сумою рядків: 015 "матеріальні витрати, у тому числі", 055 "витрати на оплату праці", 060 "внески на соціальні заходи", 065 "амортизаційні відрахування", 070 "інші прямі витрати, у тому числі".

11.24. Рядок 015 "матеріальні витрати, у тому числі" відображає сукупність прямих виробничих матеріальних витрат та визначається за сумою рядків: 020 "паливо", 025 "електроенергія для технологічних потреб", 030 "водопостачання та водовідведення для технологічних потреб", 035 "покупна теплова енергія", 040 "покупна вода", 045 "матеріали та інші матеріальні ресурси".

11.25. У рядку 020 "паливо" відображаються витрати на придбання і транспортування всіх видів натурального палива, що використовується для технологічних потреб відповідного виду діяльності.

11.26. У рядку 025 "електроенергія для технологічних потреб" відображаються витрати на придбання активної та реактивної електричної енергії, що використовується для технологічних потреб відповідного виду діяльності.

11.27. У рядку 030 "водопостачання та водовідведення для технологічних потреб" відображаються витрати на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб відповідного виду діяльності.

11.28. У рядку 035 "покупна теплова енергія" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання теплової енергії для подальшого продажу власним споживачам та інших потреб господарської діяльності ліцензіата.

11.29. У рядку 040 "покупна вода" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання води для подальшого продажу власним споживачам та потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата.

11.30. У рядку 045 "матеріали та інші матеріальні ресурси" відображається решта прямих виробничих витрат на використання матеріалів та інших матеріальних ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності: сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо.

Розшифрування витрат рядка 045 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.31. У рядку 050 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина прямих виробничих матеріальних витрат рядка 045 на ремонт і поліпшення основних виробничих засобів господарським способом.

11.32. У рядку 055 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати виробничому персоналу, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності.

11.33. У рядку 060 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу відповідно до рядка 055.

11.34. У рядку 065 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності.

11.35. У рядку 070 "інші прямі витрати, у тому числі" відображаються всі інші прямі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності, та визначаються за сумою рядків: 075 "витрати на ремонт", 080 "на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів", 085 "решта витрат (розшифрувати)".

11.36. У рядку 075 "витрати на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення основних виробничих засобів підрядним способом.

11.37. У рядку 080 "на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів" відображаються витрати на транспортування власної теплової енергії ліцензіата тепловими мережами інших ліцензіатів.

11.38. У рядку 085 "решта витрат (розшифрувати)" відображається решта всіх прямих виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності: послуги сторонніх організацій із забезпечення основного технологічного процесу, утримання та експлуатації основних засобів, витрати на комунальні послуги, податки і збори тощо.

Розшифрування витрат рядка 085 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.39. Рядок 090 "загальновиробничі витрати, у тому числі" відображає загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Рядок 090 визначається за сумою рядків: 095 "матеріальні витрати", 105 "витрати на оплату праці", 110 "внески на соціальні заходи", 115 "амортизаційні відрахування", 120 "інші витрати (розшифрувати)".

11.40. У рядку 095 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів загальновиробничого призначення, пов'язаних із провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.

11.41. У рядку 100 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина загальновиробничих матеріальних витрат рядка 095 на ремонт і поліпшення загальновиробничих основних засобів господарським способом.

11.42. У рядку 105 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати загальновиробничому персоналу, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.

11.43. У рядку 110 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу відповідно до рядка 105.

11.44. У рядку 115 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.

11.45. У рядку 120 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.

Розшифрування витрат рядка 120 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.46. У рядку 125 "у тому числі на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення загальновиробничих основних засобів підрядним способом.

11.47. Рядок 130 "Адміністративні витрати, у тому числі" відображає загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством, та визначається за сумою рядків: 135 "матеріальні витрати", 145 "витрати на оплату праці", 150 "внески на соціальні заходи", 155 "амортизаційні відрахування", 160 "інші витрати (розшифрувати)".

11.48. У рядку 135 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів загальногосподарського призначення.

11.49. У рядку 140 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина загальногосподарських матеріальних витрат рядка 135 на ремонт і поліпшення загальногосподарських основних засобів господарським способом.

11.50. У рядку 145 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати загальногосподарському персоналу.

11.51. У рядку 150 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальногосподарського персоналу відповідно до рядка 145.

11.52. У рядку 155 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення.

11.53. У рядку 160 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються усі інші витрати загальногосподарського призначення.

Розшифрування витрат рядка 160 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.54. У рядку 165 "у тому числі на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення загальногосподарських основних засобів підрядним способом.

11.55. Рядок 170 "Витрати на збут, у тому числі" відображає витрати, які пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг) та включають витрати на утримання підрозділів, що займаються реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), витрати на рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Рядок 170 визначається за сумою рядків: 175 "матеріальні витрати", 180 "витрати на оплату праці", 185 "внески на соціальні заходи", 190 "амортизаційні відрахування", 195 "інші витрати (розшифрувати)".

11.56. У рядку 175 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів, які використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).

11.57. У рядку 180 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати персоналу, що використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).

11.58. У рядку 185 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу відповідно до рядка 180.

11.59. У рядку 190 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).

11.60. У рядку 195 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи витрати на рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Розшифрування витрат рядка 195 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.61. Процеси реалізації (збуту) теплової енергії є не допоміжними, а невід'ємними основними процесами ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії. Практично всі витрати на реалізацію (збут) теплової енергії (витрати на утримання підрозділів, що займаються реалізацією (збутом), витрати на рекламу, роботу зі споживачами, доставку продукції споживачам тощо) є прямими витратами ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії.

Тому в бухгалтерському обліку собівартості ліцензованих видів діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії не повинна використовуватись стаття "витрати на збут"; зазначена стаття повинна використовуватись ліцензіатами з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тільки в бухгалтерському обліку собівартості інших видів діяльності.

11.62. У рядку 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата.

11.63. У рядку 205 "у тому числі списана безнадійна заборгованість та відрахування до резерву сумнівних боргів" відображається частина інших операційних витрат у складі списаної безнадійної заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів.

11.64. Операційні витрати рядка 210 "Усього операційних витрат, у тому числі" поділяються за елементами витрат за сумою рядків, які відображають розподіл операційних витрат за відповідними елементами витрат: 215 "матеріальні витрати, у тому числі", 285 "витрати на оплату праці", 295 "внески на соціальні заходи", 305 "амортизаційні відрахування", 310 "витрати на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів (розшифрувати за транспортувальниками)", 315 "витрати на ремонт підрядним способом", 320 "інші послуги виробничого характеру", 325 "решта витрат операційної діяльності".

11.65. Рядок 215 "матеріальні витрати, у тому числі" відображає сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата, та визначається за сумою рядків: 220 "паливо, у тому числі", 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі", 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)", 265 "електроенергія", 270 "водопостачання та водовідведення", 275 "інші матеріальні витрати".

11.66. У рядку 220 "паливо, у тому числі" відображаються витрати на придбання і транспортування всіх видів натурального палива, що використовується для потреб відповідного виду господарської діяльності ліцензіата.

Витрати на паливо для виробництва теплової енергії (графи 1 - 6) визначаються за сумою рядків: 225 "для потреб населення", 230 "для потреб бюджетних установ", 235 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідно витрати на паливо для виробництва теплової енергії, яка відпускається за тарифами для відповідної категорії споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому обсяг теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включається до складу обсягу теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі", тому і витрати на паливо для виробництва теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на паливо для виробництва теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі" (рядок 235).

11.67. У рядку 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання теплової енергії для подальшого продажу власним споживачам та інших потреб господарської діяльності ліцензіата. Витрати на покупну теплову енергію відображаються в діяльності з виробництва теплової енергії та визначаються за сумою рядків: 245 "для потреб населення", 250 "для потреб бюджетних установ", 255 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідно витрати на покупну теплову енергію, яка відпускається за тарифами для відповідної категорії споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому витрати на покупну теплову енергію, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на покупну теплову енергію, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі" (рядок 255).

Розшифрування рядка 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі" за продавцями надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.68. У рядку 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання води для подальшого продажу власним споживачам та для потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата.

Розшифрування рядка 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)" за продавцями надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.69. У рядку 265 "електроенергія" відображаються сукупні витрати на придбання активної та реактивної електричної енергії, що використовується для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата, з розподілом за видами господарської діяльності.

11.70. У рядку 270 "водопостачання та водовідведення" відображаються сукупні витрати на водопостачання та водовідведення для потреб відповідного виду господарської діяльності ліцензіата.

11.71. У рядку 275 "інші матеріальні витрати" відображається за відповідними видами господарської діяльності ліцензіата решта витрат на використання матеріалів та інших матеріальних ресурсів: сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо.

11.72. У рядку 280 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина матеріальних витрат рядка 275 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.

11.73. У рядку 285 "витрати на оплату праці" відображаються сукупні витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.

11.74. У рядку 290 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина витрат на оплату праці рядка 285 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.

11.75. У рядку 295 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності відповідно до рядка 285.

11.76. У рядку 300 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина витрат на внески на соціальні заходи рядка 295 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.

11.77. У рядку 305 "амортизаційні відрахування" відображаються сукупні амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.

11.78. У рядку 310 "витрати на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів (розшифрувати за транспортувальниками)" відображаються витрати на транспортування власної теплової енергії ліцензіата тепловими мережами інших ліцензіатів.

11.79. У рядку 315 "витрати на ремонт підрядним способом" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів підрядним способом для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.

11.80. У рядку 320 "інші послуги виробничого характеру" відображається решта витрат на послуги виробничого характеру для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.

11.81. У рядку 325 "решта витрат операційної діяльності" відображаються всі інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата.

11.82. Усі показники доходів та фінансових результатів господарської діяльності ліцензіатів у рядках звіту відображаються в тисячах гривень у цілих числах (доходи, без ПДВ).

11.83. Фінансові результати від операційної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 435 "Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток/збиток)" та визначаються як арифметична різниця між сумою рядків: 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі", 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі", 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)" та рядком 210 "Усього операційні витрати, у тому числі".

11.84. Рядок 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі" за сукупністю всіх видів господарської діяльності з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображає дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400.

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 370 визначається за сумою рядків: 375 "для потреб населення", 385 "для потреб бюджетних установ", 390 "для потреб інших споживачів", які відображають доходи від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому рядок 390 "для потреб інших споживачів" має враховувати доходи за діючими тарифами для потреб інших споживачів від продукції (послуг), що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 395.

11.85. У рядку 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі" відображається дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата та визначається за сумою рядків: 405 "для потреб населення", 410 "для потреб бюджетних установ", 415 "для потреб інших споживачів", які відображають доходи від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

Розшифрування рядка 400 за власниками теплової енергії, що транспортується тепловими мережами ліцензіата, надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.

11.86. У рядку 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)" відображаються всі інші операційні доходи від господарської діяльності ліцензіата, крім відображених у рядках 370 і 400. При цьому в рядку 420 обов'язково враховується дотація на відшкодування різниці в тарифах, яка відображається в рядку 425.

11.87. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за сукупністю усіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 440 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)" та визначаються як арифметична різниця між сумою рядків: 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі", 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі", 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)", 430 "Фінансові та інші доходи звичайної діяльності" та рядком 335 "Повна собівартість продукції (послуг)".

11.88. У рядку 430 "Фінансові та інші доходи звичайної діяльності" відображаються всі інші доходи від господарської діяльності ліцензіата, крім доходів від операційної діяльності, відображених у рядках 370, 400, 420.

11.89. Повна собівартість усіх видів продукції (послуг) господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами діяльності у відповідних графах відображається в рядку 335 "Повна собівартість продукції (послуг)" та визначається за сумою рядків: 210 "Усього операційних витрат, у тому числі" і 330 "Фінансові та інші витрати звичайної діяльності".

11.90. У рядку 330 "Фінансові та інші витрати звичайної діяльності" відображаються фінансові витрати (сплата відсотків за користування кредитами тощо) та всі інші витрати господарської діяльності, крім операційних витрат, відображених у рядку 210.

11.91. У рядку 340 "у тому числі, додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення" відображаються додаткові витрати ліцензіата на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення, яка втрачається при її транспортуванні тепловими мережами, не за ціною для потреб населення, а за ціною для потреб бюджетних, промислових та інших споживачів.

11.92. У рядку 345 "Повна собівартість продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340, у тому числі" відображається повна собівартість усіх видів продукції (послуг) господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" та додаткових витрат на виробництво теплової енергії рядка 340.

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 345 визначається за сумою рядків: 350 "для потреб населення", 355 "для потреб бюджетних установ", 360 "для потреб інших споживачів", які відображають собівартість відпущеної продукції (послуг) для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому рядок 360 "для потреб інших споживачів" має враховувати відповідну собівартість продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 365.

11.93. Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (прибуток/збиток) за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах 11, 12 та 17 - 21 відображаються в рядку 450 "Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (прибуток/збиток)" та визначаються шляхом вирахування рядка 445 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" з рядка 440 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)".

11.94. У рядку 445 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відображається податок на прибуток від звичайної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах 11, 12 та 17 - 21. При цьому показник рядка 445 у графі 23 має збігатися з показником рядка 2300 графи 3 форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)".

11.95. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток) за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345 за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 455.

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 455 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345, у тому числі" визначається за сумою рядків: 460 "для потреб населення", 465 "для потреб бюджетних установ", 470 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідні фінансові результати від відпуску продукції (послуг) зазначених видів ліцензованої діяльності за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому рядок 490 "для потреб інших споживачів" має враховувати фінансові результати зазначених видів ліцензованої діяльності за діючими тарифами для потреб інших споживачів від відпуску продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 495.

11.96. Показники відпуску продукції (послуг) у натуральному виразі, тарифів, собівартості одиниці, прибутку/збитку на одиницю продукції (послуг) у рядках звіту відображаються за такими одиницями виміру:

теплова енергія - у тис. Гкал з трьома знаками після коми;

вода (водопостачання, водовідведення) - у тис. куб. м з трьома знаками після коми;

тарифи без ПДВ, собівартість 1 Гкал, прибуток/збиток на 1 Гкал теплової енергії - у грн на 1 Гкал теплової енергії з двома знаками після коми;

тарифи без ПДВ, собівартість 1 куб. м, прибуток/збиток на 1 куб. м водопостачання і водовідведення - у грн на 1 куб. м води з двома знаками після коми.

11.97. Відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за ліцензованими видами діяльності в натуральному виразі без урахування показників рядка 500 відображається за відповідними графами в рядку 475 та визначається за сумою рядків: 480 "для потреб населення", 485 "для потреб бюджетних установ", 490 "для потреб інших споживачів", які відображають відпуск продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

При цьому рядок 490 "для потреб інших споживачів" має враховувати відпуск продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, яка відображається в рядку 495.

11.98. У рядку 500 "Транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі" відображається в натуральному виразі обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата та визначається за сумою рядків: 505 "для потреб населення", 510 "для потреб бюджетних установ", 515 "для потреб інших споживачів", які відображають обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами ліцензіата на транспортування теплової енергії для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.

11.99. У рядку 520 "Середньозважені тарифи власним споживачам" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, які визначаються шляхом ділення показників рядка 370 на показники рядка 475.

11.100. У рядку 525 "для потреб населення" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб населення, які визначаються шляхом ділення показників рядка 375 на показники рядка 480.

11.101. У рядку 530 "для потреб бюджетних установ" відображаються за видами ліцензійної діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб бюджетних установ, які визначаються шляхом ділення показників рядка 385 на показники рядка 485.

11.102. У рядку 535 "для потреб інших споживачів" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата) і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб інших споживачів, які визначаються шляхом ділення показників рядка 390 на показники рядка 490.

11.103. У рядку 540 "Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії інших власників мережами ліцензіата" відображаються середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата, які визначаються шляхом ділення показників рядка 400 на показники рядка 500.

11.104. У рядку 545 "для потреб населення" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб населення, які визначаються шляхом ділення показників рядка 405 на показники рядка 505.

11.105. У рядку 550 "для потреб бюджетних установ" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб бюджетних установ, які визначаються шляхом ділення показників рядка 410 на показники рядка 510.

11.106. У рядку 555 "для потреб інших споживачів" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб інших споживачів, які визначаються шляхом ділення показників рядка 415 на показники рядка 515.

11.107. У рядку 560 "Повна собівартість одиниці продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період і за категоріями споживачів собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 560, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 345 "Повна собівартість продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340, у тому числі" на суму рядка 475 "Відпуск продукції (послуг) у натуральному виразі без урахування рядка 500, у тому числі" і рядка 500 "Транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі".

У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 560 визначається за сумою показників рядка 560 у графах 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".

У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 560 визначається за сумою показників рядка 560 у графах 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".

11.108. У рядку 565 "для потреб населення" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі, додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 565, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 350 "для потреб населення" на суму рядка 480 "для потреб населення" і рядка 505 "для потреб населення".

У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 565 визначається за сумою показників рядка 565 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".

У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 565 визначається за сумою показників рядка 565 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".

11.109. У рядку 570 "для потреб бюджетних установ" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 570, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 355 "для потреб бюджетних установ" на суму рядка 485 "для потреб бюджетних установ" і рядка 510 "для потреб бюджетних установ".

У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 570 визначається за сумою показників рядка 570 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".

У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 570 визначається за сумою показників рядка 570 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".

11.110. У рядку 575 "для потреб інших споживачів" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата) та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 575, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 360 "для потреб інших споживачів" на суму рядка 490 "для потреб інших споживачів" і рядка 515 "для потреб інших споживачів".

У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 575 визначається за сумою показників рядка 575 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".

У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 575 визначається за сумою показників рядка 575 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".

11.111. У рядку 580 "Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 580, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 370 + рядок 400) та витрат (рядок 345) на обсяг відпуску продукції (рядок 475 + рядок 500). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 580 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію рядка 520 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал рядка 560.

11.112. У рядку 585 "для потреб населення" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 585, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 375 + рядок 405) та витрат (рядок 350) на обсяг відпуску продукції (рядок 480 + рядок 505). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 585 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб населення рядка 525 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб населення рядка 565.

11.113. У рядку 590 "для потреб бюджетних установ" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 590, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 385 + рядок 410) та витрат (рядок 355) на обсяг відпуску продукції (рядок 485 + рядок 510). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 590 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб бюджетних установ рядка 530 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб бюджетних установ рядка 570.

11.114. У рядку 595 "для потреб інших споживачів" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата), без урахування у собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".

Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 595, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 390 + рядок 415) та витрат (рядок 360) на обсяг відпуску продукції (рядок 490 + рядок 515). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 595 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб інших споживачів рядка 535 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб інших споживачів рядка 575.

11.115. У рядку 600 "Умовно-змінні витрати на одиницю продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядка 340" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).

Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 600 визначаються за відповідними графами шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії (витрати на покупну теплову енергію рядка 240, витрати на електроенергію для технологічних потреб рядка 025, витрати на паливо рядка 220 за вирахуванням витрат рядка 340) на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 475 "Відпуск продукції (послуг) в натуральному виразі без урахування рядка 500, у тому числі").

11.116. У рядку 605 "для потреб населення" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення.

Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 605 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб населення (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб населення рядка 245, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб населення рядка 225 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення (рядок 480 "для потреб населення").

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб населення від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 480).

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії на потреби населення у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 480 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 480 графи 3.

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 480 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 480 графи 4.

11.117. У рядку 610 "для потреб бюджетних установ" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ.

Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 610 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб бюджетних установ (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб бюджетних установ рядка 250, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ рядка 230 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ (рядок 485 "для потреб бюджетних установ").

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб бюджетних установ від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 485).

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 485 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 485 графи 3.

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 485 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 485 графи 4.

11.118. У рядку 615 "для потреб інших споживачів" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).

Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 615 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб інших споживачів рядка 255, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів рядка 235 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 490 "для потреб інших споживачів").

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб інших споживачів від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 490).

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 490 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 490 графи 3.

Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 490 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 490 графи 4.

11.119. У рядку 620 "Умовно-постійні витрати на одиницю продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядка 200" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).

Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 620 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період і за категоріями споживачів повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період і за категоріями споживачів умовно-змінних витрат за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 620 = рядок 560 - рядок 600).

11.120. У рядку 625 "для потреб населення" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення.

Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 625 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення (рядок 625 = рядок 565 - рядок 605).

11.121. У рядку 630 "для потреб бюджетних установ" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ.

Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 630 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ (рядок 630 = рядок 570 - рядок 610).

11.122. У рядку 635 "для потреб інших споживачів" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата.

Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 635 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 635 = рядок 575 - рядок 615).

11.123. У рядках 640 "Кількість штатних працівників, осіб" і 645 "Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб" відповідно відображається кількість штатних працівників та кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (середньоспискова за звітний період).

11.124. У рядках 650 "Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у собівартості, грн" і 655 "Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості, грн" відповідно відображаються середньомісячна заробітна плата штатних працівників у собівартості (рядок 285 / рядок 640 / кількість звітних місяців х 1000) та середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості.

11.125. У рядках 660 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн", 670 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн", 680 "Знос основних засобів, тис. грн" відповідно відображаються первісна і залишкова вартість та знос основних засобів на кінець звітного періоду.

11.126. У рядках 665 "у тому числі виробничих, тис. грн", 675 "у тому числі виробничих, тис. грн", 685 "у тому числі виробничих, тис. грн" відповідно відображаються первісна і залишкова вартість та знос виробничих основних засобів на кінець звітного періоду.

11.127. У рядку 690 "Обсяг покупної теплової енергії, у тому числі" відображається обсяг покупної теплової енергії за сумою рядків 695 "для потреб населення, тис. Гкал", 700 "для потреб бюджетних установ, тис. Гкал", 705 "для потреб інших споживачів, тис. Гкал" з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.

11.128. У рядку 710 "Вартість 1 Гкал купованої теплової енергії, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії (рядок 240 / рядок 690).

11.129. У рядку 715 "для потреб населення, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб населення (рядок 245 / рядок 695).

11.130. У рядку 720 "для потреб бюджетних установ, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб бюджетних установ (рядок 250 / рядок 700).

11.131. У рядку 725 "для потреб інших споживачів, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб інших споживачів з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 255 / рядок 705).

11.132. У рядку 730 "Обсяг покупної води, тис. куб. м" відображається обсяг покупної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.

11.133. У рядку 735 "Вартість 1 куб. м покупної води, грн" відображається вартість 1 куб. м покупної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 260 / рядок 730).

11.134. У рядку 740 "Вартість 1 кВт·год покупної електроенергії, грн" відображається вартість 1 кВт·год покупної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії (рядок 265 / рядок 755).

11.135. У рядках 745 "першого класу напруги, грн" і 750 "другого класу напруги, грн" відображається вартість 1 кВт·год покупної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії відповідно першого класу напруги та другого класу напруги.

11.136. У рядку 755 "Обсяг спожитої активної електроенергії, тис. кВт·год, у тому числі" відображається обсяг спожитої активної електроенергії за сумою рядка 760 "першого класу напруги, тис. кВт·год" та рядка 765 "другого класу напруги, тис. кВт·год".

11.137. У рядку 770 "Обсяг спожитої електроенергії на одиницю продукції (послуг), кВт·год/Гкал; кВт·год/куб. м" відображається обсяг спожитої активної електроенергії на одиницю продукції (послуг) шляхом ділення показників рядка 755 на суму рядків 475 та 500.

11.138. У рядку 775 "Обсяг спожитого умовного палива, т. у. п." відображається обсяг спожитого умовного палива на виробництво теплової енергії з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.

11.139. У рядку 780 "Обсяг спожитого умовного палива на одиницю продукції, кг у. п./Гкал" відображається обсяг спожитого умовного палива для виробництва теплової енергії на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 775 / рядок 475).

11.140. У рядку 785 "Вартість 1 т умовного палива, грн" відображається середньозважена вартість 1 тонни умовного палива (рядок 220 / рядок 775 х 1000).

11.141. У рядку 790 "Усього амортизації за податковим обліком, тис. грн" відображаються амортизаційні відрахування за податковим обліком.

11.142. У рядку 795 "Усього витрат на ремонт за податковим обліком, тис. грн" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за податковим обліком.

11.143. У рядку 800 "Усього витрат за бухгалтерським обліком, тис. грн" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у собівартості за бухгалтерським обліком.

11.144. У рядку 805 "Залишкова вартість основних виробничих засобів за податковим обліком, тис. грн" відображається залишкова вартість виробничих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за податковим обліком.

11.145. Кореспонденція окремих фактичних показників форми № 8-НКП-ЖКК (квартальна) з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 14) складається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

XII. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 9-НКП-інвестиції вода (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення"

12.1. До розділів I "Водопостачання", II "Водовідведення" заносяться дані про виконання ухваленої Комісією інвестиційної програми на планований період.

12.2. Графа 2 "Найменування заходу" заповнюється відповідно до інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначених у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 98/22630 (далі - Порядок водопостачання).

12.3. У графі 3 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ, план" наводиться планований обсяг фінансування заходів у звітному кварталі, зазначений у тис. грн без ПДВ, який має відповідати обсягам фінансування відповідного кварталу у графах 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців. Також необхідно в цій графі зазначити фактичне нарахування в тис. грн за показниками пунктів 1.5 - 1.7, 2.5 - 2.7 (додаток 5 до Порядку водопостачання).

12.4. У графі 4 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ, факт" наводиться фактичний обсяг фінансування заходів у звітному кварталі, зазначений у тис. грн без ПДВ, який має формуватися на підставі платіжних документів. Також необхідно в цій графі зазначити фактичну оплату в тис. грн за показниками пунктів 1.5 - 1.7, 2.5 - 2.7.

12.5. У графі 5 "Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн без ПДВ, %" зазначається відсоток фінансування заходів у звітному кварталі:

графа 5 = (графа 4 / графу 3) х 100 %.

12.6. У графі 6 "Обсяг фінансування з початку року, тис. грн без ПДВ, план" наводиться планований обсяг фінансування заходів з початку року, зазначений у тис. грн без ПДВ, заповнюється наростаючим підсумком відповідно до граф 16 - 19 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку водопостачання).

12.7. У графі 7 "Обсяг фінансування з початку року, тис. грн без ПДВ, факт" наводиться фактичний обсяг фінансування заходів з початку року, зазначений у тис. грн без ПДВ, заповнюється наростаючим підсумком та дорівнює сумі обсягів фактичного фінансування заходів звітного та попередніх кварталів.

12.8. У графі 8 "Обсяг фінансування з початку року, тис. грн без ПДВ, %" зазначається відсоток фінансування заходів з початку року:

графа 8 = (графа 7 / графу 6) х 100 %.

12.9. Графа 9 "Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових/результативних показників (ефект: економічний, соціальний, екологічний, строк окупності тощо)" заповнюється з наведенням ґрунтовних пояснень щодо відхилення фактичного виконання заходів інвестиційної програми від планових показників, у разі наявності таких відхилень - даних щодо фактичних результативних показників у кількісному та/або вартісному виразі з посиланням на відповідні підтвердні документи.

XIII. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)"

13.1. До звіту заносяться дані, що відображають технічну характеристику об'єктів теплопостачання, що перебувають у власності або в користуванні ліцензіатів (кількісні та якісні показники) станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним.

13.2. До розділу I "Виробництво теплової енергії" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесі виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями і когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії:

1) у рядку 080 "Річний обсяг відпуску теплової енергії" відображається обсяг відпуску теплової енергії - різниця між обсягом виробленої теплової енергії та обсягом теплової енергії, виробленої на власні технологічні потреби ліцензіата;

2) рядок 085 "Питомі витрати умовного палива на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень" визначається як співвідношення річної витрати умовного палива, використаного для виробництва теплової енергії, до річного обсягу відпуску теплової енергії.

Умовне паливо - одиниця обліку палива, яка використовується для відображення співвідношення і порівняння ефективності використання різних видів натурального палива та сумарного обліку використання різних видів палива. За одиницю умовного палива приймається 1 кг палива з теплотою згорання 7000 ккал/кг;

3) рядок 090 "Питомі витрати електроенергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень" визначається як співвідношення річної витрати електричної енергії, використаної для виробництва теплової енергії, до річного обсягу відпуску теплової енергії;

4) рядок 095 "Питомі витрати води на технологічні потреби для виробництва 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелень" визначається як співвідношення річної витрати води на технологічні потреби, використаної для виробництва теплової енергії, до річного обсягу відпуску теплової енергії;

5) рядки 425 "Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання", 430 "Забезпеченість приладами комерційного обліку" визначаються як співвідношення кількості відповідних установлених приладів обліку до загальної кількості приладів обліку теплової енергії, що необхідна для 100 % оснащення.

13.3. У розділ II "Транспортування та постачання теплової енергії" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають технічний стан обладнання ліцензіата, що бере участь у процесі транспортування та постачання теплової енергії:

1) рядки 590 "Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП", 595 "Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:", 600 "на ЦТП", 605 "у споживачів" визначаються як співвідношення кількості відповідних установлених приладів обліку до загальної кількості приладів обліку теплової енергії, що необхідна для 100 % оснащення;

2) рядок 720 "Фактичні річні втрати теплової енергії, тис. Гкал" визначається як різниця між обсягами відпущеної в теплову мережу теплової енергії та реалізованої теплової енергії або на підставі розрахунку;

3) рядок 730 "Питомі витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж" визначається як співвідношення річної витрати електричної енергії, використаної для транспортування теплової енергії, до річного обсягу відпуску теплової енергії;

4) рядок 735 "Питомі витрати води на підживлення теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж" визначається як співвідношення річної витрати води, використаної на підживлення теплових мереж (об'єму теплових мереж та абонентських вводів), до річного обсягу відпуску теплової енергії;

5) рядок 740 "Питомі втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж" визначається як співвідношення фактичних річних втрат теплової енергії до загальної протяжності трубопроводів теплових мереж;

6) рядок 745 "Фактичні фінансові витрати на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної споживачам" визначається як співвідношення собівартості виробленої теплової енергії до річного обсягу відпуску теплової енергії.

XIV. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 11-НКП-технічна характеристика вода (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів водопостачання та водовідведення"

14.1. До звіту заносяться показники, що відображають техніко-економічну характеристику об'єктів водопостачання та водовідведення, що перебувають у власності або користуванні ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення (кількісні та якісні показники) станом на перше число першого місяця року, наступного за звітним.

14.2. До розділу I "Водопостачання" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають техніко-економічний стан об'єктів водопостачання ліцензіата, що надає послуги з централізованого водопостачання:

1) у рядках 001 - 024 зазначаються зона відповідальності ліцензіата та якість надання ним послуг з централізованого водопостачання споживачам. У цих пунктах звітні показники наводяться для натуральних показників у цілих числах, а для відносних - з точністю до двох знаків після коми;

2) у рядках 025 - 037 характеризується технічний стан водопровідних мереж. Звітні показники в цих пунктах наводяться з точністю до двох знаків після коми;

3) у рядках 038 - 041 характеризується забезпеченість підприємства обслуговувальним персоналом системи водопостачання;

4) у рядках 042 - 061 відображається водний баланс у системі водопостачання. Звітні показники у вищезазначених пунктах наводяться з точністю до двох знаків після коми;

5) у рядках 062 - 092 характеризується технічний стан та забезпеченість необхідними об'єктами системи централізованого водопостачання;

6) у рядках 092 - 100 відображається технічна ефективність експлуатації системи водопостачання;

7) у рядках 100 - 113 відображається економічна ефективність експлуатації системи водопостачання.

14.3. До розділу II "Водовідведення" вносяться кількісні та якісні показники, що відображають техніко-економічний стан об'єктів водовідведення ліцензіата, що надає послуги з централізованого водовідведення:

1) у рядках 201 - 214 зазначаються зона відповідальності ліцензіата та якість надання ним послуг з централізованого водовідведення споживачам. У цих пунктах звітні показники наводяться для натуральних показників у цілих числах, а для відносних - з точністю до двох знаків після коми;

2) у рядках 215 - 230 характеризується технічний стан каналізаційних мереж. Звітні показники в цих пунктах наводяться з точністю до двох знаків після коми;

3) у рядках 231 - 234 характеризується забезпеченість підприємства обслуговувальним персоналом системи водовідведення;

4) у рядках 235 - 255 відображається якість роботи системи водовідведення;

5) у рядках 256 - 277 характеризується технічний стан та забезпеченість необхідними об'єктами системи централізованого водовідведення;

6) у рядках 278 - 288 відображається економічна ефективність експлуатації системи водовідведення.

XV. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 12-НКП-інвестиції вода підсумковий "Підсумковий звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення"

15.1. До розділів I "Водопостачання", II "Водовідведення" заносяться дані про виконання ухваленої Комісією інвестиційної програми на планований період.

15.2. Графа 2 "Найменування заходу" заповнюється відповідно до інвестиційної програми і має відповідати назвам заходів, зазначених у графі 2 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 5 до Порядку водопостачання).

15.3. У графі 3 "Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ, план" зазначається планований обсяг фінансування заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без ПДВ, який має відповідати обсягам фінансування у графі 4 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку водопостачання).

15.4. У графі 4 "Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ, факт" наводиться фактичний обсяг фінансування заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без ПДВ, який має формуватися на підставі платіжних документів.

15.5. У графі 5 "Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ, %" зазначається відсоток фінансування заходів інвестиційної програми:

графа 5 = (графа 4 / графу 3) х 100 %.

15.6. У графі 6 "Економічний ефект, тис. грн без ПДВ, план" зазначається планований економічний ефект щодо заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без ПДВ. Графа заповнюється відповідно до графи 20 Фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки (додаток 4 до Порядку водопостачання).

15.7. У графі 7 "Економічний ефект, тис. грн без ПДВ, факт" наводиться фактичний економічний ефект щодо заходів інвестиційної програми, зазначений у тис. грн без ПДВ.

15.8. У графі 8 "Економічний ефект, тис. грн без ПДВ, відхилення" зазначається відхилення:

графа 8 = графа 7 - графа 6.

15.9. У графі 9 "Фактичний строк окупності, місяців" зазначається фактичний строк окупності:

графа 9 = (графа 4 / графу 7) х 12 місяців.

15.10. Графа 10 "Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових / інші результативні показники виконання" заповнюється з наведенням обґрунтованих пояснень щодо відхилення фактичного виконання заходів інвестиційної програми від планових показників, у разі наявності таких відхилень - даних щодо фактичних інших результативних показників у кількісному виразі з посиланням на відповідні підтвердні документи.

Начальник Управління
ліцензійного контролю


С. Старцева
Додаток 1
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів
(Форма № 1-НКП-тепло (місячна))


Додаток 2
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
(Форма № 2-НКП-тепло (місячна))


Додаток 3
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії
(Форма № 3-НКП-те пло (місячна))


Додаток 4
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про обсяги натуральних показників ліцензіатів з централізованого водопостачання та/або водовідведення
(Форма № 4-НКП- водопостачання/водовідведення (місячна))


Додаток 5
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про розрахунки за централізоване водопостачання
(Форма № 5-НКП-водопостачання (місячна))


Додаток 6
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про розрахунки за централізоване водовідведення
(Форма № 6-НКП-водовідведення (місячна))


Додаток 7
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії
(Форма № 7-НКП-інвестиції тепло (квартальна))


Додаток 8
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності
(Форма № 8-НКП-ЖКК (квартальна))


Додаток 9
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
(Форма № 9-НКП-інвестиції вода (квартальна))


Додаток 10
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів теплопостачання (технічний паспорт) за 20__ рік
(Форма № 10-НКП-технічний паспорт тепло (річна))


Додаток 11
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів водопостачання та водовідведення за 20__ рік
(Форма № 11-НКП-технічна характеристика вода (річна))


Додаток 12
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 1.4)

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за 20__ - 20__ роки
(Форма № 12-НКП-інвестиції вода підсумковий)Додаток 13
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 2.13)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
надання звітності ліцензіатами за видами ліцензованої діяльності

№ з/п

Вид діяльності

Форми звітів, які надає ліцензіат

Періодичність подання

1

Виробництво, та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії

№ 1-НКП-тепло

місячна*

№ 2-НКП-тепло

місячна*

№ 3-НКП-тепло

місячна*

№ 7-НКП-інвестиції тепло

квартальна*

№ 8-НКП-ЖКК

квартальна

№ 10-НКП-технічний паспорт тепло

річна

2

Централізоване водопостачання та/або водовідведення

№ 4-НКП-водопостачання/ водовідведення

місячна*

№ 5-НКП-водопостачання

місячна*

№ 6-НКП-водовідведення

місячна*

№ 9-НКП-інвестиції вода

квартальна*

№ 8-НКП-ЖКК

квартальна

№ 11-НКП-технічна характеристика вода

річна

№ 12-НКП-інвестиції вода підсумковий

підсумкова

__________
* Складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року станом на останню дату звітного періоду.Додаток 14
до Правил організації звітності,
що подається до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
(пункт 11.145)

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ
окремих фактичних показників форми № 8-НКП-ЖКК (квартальна) з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

Показники форми № 8-НКП-ЖКК

Знак рівності

Показники форми № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

рядок

графа

рядок

графа

005

23

=

2050

3

130

23

=

2130

3

170

23

=

2150

3

200

23

=

2180

3

420

23

=

2120

3

435

23

=

2190 (2195)

3

440

23

=

2290 (2295)

3

445

23

=

2300

3

450

23

=

2350 (2355)

3
вгору