Документ z1645-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - z1591-14

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

29.08.2012  № 1260


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2012 р.
за № 1645/21957

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1186 від 06.11.2014}

Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги

Відповідно до статей 1, 25, 39, 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 17, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 1 грудня 2010 року № 1684 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14 грудня 2011 року № 2874), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589, та з метою включення до пакету програм універсальної програмної послуги програм телерадіоорганізацій, які здійснюють телемовлення у стандарті DVB-T2, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17 січня 2007 року № 30 «Щодо правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги».

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

В. Манжосов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету УкраїниР.І. Кузьмін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
29.08.2012 № 1260


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2012 р.
за № 1645/21957

ПРАВИЛА
формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги

1. Ці Правила визначають порядок формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, які діють відповідно до ліцензій.

2. Провайдер програмної послуги при формуванні програмної послуги в пакетах програм, які придбані для ретрансляції, керується принципами глави 3 розділу ІІІ Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 1 грудня 2010 року № 1684 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14 грудня 2011 року № 2874), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589 (далі - План розвитку).

3. Перелік програм, які входять до складу універсальної програмної послуги, формується провайдером програмної послуги з програм телерадіоорганізацій, які здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі.

4. Перелік програм, які входять до складу інших пакетів програм, формується провайдером програмної послуги самостійно, враховуючи вимоги абзаців третього - восьмого пункту 3.7. глави 3 розділу ІІІ Плану розвитку.

5. У перехідний період від аналогового до цифрового формату мовлення склад універсальної програмної послуги включає програми телерадіоорганізацій, які здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі.

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвиткуТ. Мироненковгору