Документ z1606-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.2012. Подивитися в історії? )

32. Річні витрати теплової енергії на підігрівання повітря під час припливно-витяжної вентиляції виробничих приміщень (Авен) визначаються за формулою

Авен = V × T × n × m × q × (tвн - tср.о), Ккал,

(15)

де:

V

-

будівельний об’єм приміщення, що провітрюється, куб.м;


Т

-

тривалість опалювального сезону, діб, наведена у додатку 10 до цієї Методики;


n

-

тривалість роботи вентиляції на добу, год;


m = 1-12

-

кількість обмінів повітря в приміщенні за годину, наведена у додатках 5, 6 до цієї Методики;


q = 0,31 Ккал/куб.м·-0С

-

питома теплоємність повітря;


tвн

-

середня розрахункова температура опалюваного приміщення, -0С, наведена у додатках 6, 7, 8 до цієї Методики;


tср.о

-

середня температура опалювального періоду, -0С, наведена у додатку 10 до цієї Методики.

33. Річні витрати теплової енергії на гаряче водопостачання (Агв) визначаються за формулою

Агв = 365 × [(N1 × m1 + N2 × m2) × (tг - tх) + G × m3 (tп - tх)], Ккал,

(16)

де:

N1

-

середня кількість робітників, що користуються душем за добу, осіб;


N2

-

середня кількість робітників і службовців, що користуються туалетом і умивальниками за добу, осіб;


m1 = 85 л/добу

-

витрати води на 1 особу при користуванні душем;


m2 = 12 л/добу

-

витрати води на 1 особу при користуванні умивальником;


m3 = 25 л/кг

-

витрати гарячої води на прання спецодягу;


G

-

кількість спецодягу, що підлягає пранню, кг/доб;


tг = 37 -0С

-

температура гарячої води після змішувача в душі або умивальнику;


tп = 65 -0С

-

температура гарячої води при пранні;


tх

-

середня річна температура холодної водопровідної води (при відсутності даних береться: узимку - 5 -0С, улітку - 15 -0С); визначається за формулою

tx = [ 5T + 15 × (365 - T)] / 365, -0C,

(17)

де

Т

-

тривалість опалювального періоду, діб, наведена у додатку 6 до цієї Методики.

34. Річні витрати теплової енергії для обігріву метантенків (Ам) визначаються за формулою

Ам = 365 Qд ( t - tо) С × К, Ккал,

(18)

де:

Qд

-

добова доза завантаження метантенків (за даними експлуатації), куб.м/добу;


t

-

розрахункова температура в метантенку (для мезофільного процесу бродіння осаду - 33 -0С, для термофільного процесу - 53 -0С);


tо

-

середньорічна температура осаду, що подається до метантенку;


С = 1,05 Ккал/кг·-0С

-

теплоємність осаду;


К = 1,25

-

коефіцієнт тепловтрат для заглиблених метантенків.

35. Втрати теплової енергії у власних теплових мережах визначаються на підставі випробувань. Тимчасово до їх проведення дозволяється приймати величину цих втрат у частках від кількості поданої теплової енергії по теплотрасі протяжністю:

до 300 м - 1% на кожні 100 м;

до 500 м - 2,9% на всю протяжність;

до 1000 м і більше - 0,6% на кожні 100 м, але не більше 13% на всю довжину.

36. Розрахунок виділень теплової енергії технологічним устаткуванням.

Теплова енергія, що виділяється під час роботи електродвигунів технологічного устаткування, повинна враховуватись при розрахунках опалення цих приміщень в опалювальний період та при розрахунках витрат електричної енергії на вентиляцію в теплий період.

Під час експлуатації метантенків виділяється біогаз, що може бути використаний як паливо в котельних установках.

Розрахунок теплових виділень технологічного устаткування (Атех) виконується за формулою

Атех = 860 × N × T × Kз × (1 - ηдв), Ккал,

(19)

де:

860

-

коефіцієнт перерахунку електричної енергії (кВт·год) в теплову (Ккал);


N

-

установлена потужність технологічного устаткування (з паспорта підприємства), кВт;


Т

-

кількість годин роботи технологічного устаткування  за опалювальний період, годин;


Кз = 0,75

-

середній коефіцієнт завантаження устаткування;


ηдв

-

середній ККД електродвигунів (з паспортних даних).

Розрахунок теплової енергії, яка може бути одержана під час спалювання біогазу (Абг), виконується за формулою

Абг = 365 × q × Qд × (1 - ро) × (1 - Z) × Rr, Ккал,

(20)

де:

q

-

теплова здатність біогазу, Ккал/м-3 (береться 5000 Ккал/м-3);


Qд

-

добова доза завантаження метантенків (за даними експлуатації), куб.м/доб;


ро

-

вологість завантаженого осаду (за даними хіманалізу) у межах 0,93-0,97;


Z

-

зольність завантаженого осаду (за даними хіманалізу) у межах 0,28-0,32;


Rr

-

розпад беззольних речовин завантаженого осаду (на підставі даних хімічного аналізу осадів) у межах 0,42-0,45.

37. Розрахунок необхідної кількості умовного палива для забезпечення потреб у тепловій енергії підприємства в цілому за наявності власної котельної установки (або по окремих його підрозділах) виконується за формулою

Вум = ΣА / (Qум × ηкот), кг у. п.,

(21)

де:

Вум

-

річна розрахункова потреба в умовному паливі, кг;


ΣА

-

загальні (річні) розрахункові витрати теплової енергії по підприємству в цілому (або по окремих його підрозділах), Ккал;


Qум = 7000 Ккал/кг

-

теплотворна здатність умовного палива;


ηкот

-

ККД власної котельної установки (за паспортними даними).

Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарстваО. Жученко
Додаток 1
до Методики розрахунку норм
питомих витрат паливно-енергетичних
ресурсів на підприємствах
водопровідно-каналізаційного
господарства

ПОГОДЖЕНО:
___________________________________
(Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

ЗАТВЕРДЖЕНО:
__________________________
(керівник ПВКГ)

_____________________________________
державні адміністрації)


______________________________________
(П.І.Б. керівника)


____________
(дата)

__________
(підпис)

М.П.

____________
(дата)

__________
(підпис)

М.П.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 20__ рік

___________________________________________________________________
(найменування підприємства, місцезнаходження)

Продукція, послуги за формою 11-МТП

Обсяг виробництва продукції (за роками)

Паливо (кг умовного палива/1000 м-3)

Теплова енергія (Гкал/1000 м-3)

Електроенергія (кВт·год/1000 м-3)

код

найменування

одиниця виміру

попередній 20__

поточний (звітний) 20__

плановий 20__

попередній

поточ ний (звітний)

плановий

попередній

поточний (звітний)

плановий

попередній

поточний (звітний)

плановий

41.00.20

Послуги з розподі лу води

тис. м-3/рік

41.00.12.200

Вода стічна очищена

тис. м-3/рік

М.П.

___________________
(керівник ПВКГ)

____________
(підпис)

______________________
(контактний телефон)
Додаток 2
до Методики розрахунку норм
питомих витрат паливно-енергетичних
ресурсів на підприємствах
водопровідно-каналізаційного
господарства

СТРУКТУРА
споживачів електричної енергії

№ з/п

Найменування підрозділів, об’єктів

Найменування електроспоживачів

1

2

3

Підрозділи, що використовують основні технологічні та виробничі процеси

1

Насосні станції всіх призначень

Основні насосні агрегати
Збуджувачі синхронних електродвигунів
Частотні перетворювачі
Насоси систем охолодження
Насоси мастилозмащення
Дренажні насоси
Вентиляція, кондиціонування повітря
Електроопалення
Електроприводи арматури
Підйомно-транспортне обладнання
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Обладнання управління, зв’язку
Силові трансформатори

2

Очисні споруди водопроводу

Насоси промивні
Дренажні насоси
Реагентне господарство
Допоміжні насоси
Електроприводи арматури
Підйомно-транспортне устаткування
Вентиляція, кондиціонування повітря
Обладнання для обробки осаду
Електроопалення
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Обладнання управління, зв’язку
Силові трансформатори

3

Очисні споруди каналізації

Обладнання для механічного очищення стоків (решітки, дробарки, пісколовки, мулові насоси тощо)
Обладнання для біологічного очищення стоків (реагентне господарство, біокоагулятори, відстійники, згущувачі, механічні аератори тощо)
Обладнання для електрохімічного очищення стоків (електролізери, електрокоагулятори тощо)
Обладнання для обробки осаду
Вентиляція та кондиціонування повітря
Електроопалення
Електроприводи арматури
Підйомно-транспортне обладнання
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Обладнання управління, зв’язку
Силові трансформатори

4

Повітродувні (компресорні) станції

Повітродувні (компресорні) агрегати
Збуджувачі синхронних електродвигунів
Насоси систем охолоджування
Насоси мастилозмащення
Вентиляція градирень
Вентиляція машзалу і допоміжних приміщень
Електроприводи арматури
Підйомно-транспортне обладнання
Обладнання управління, зв’язку
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Силові трансформатори

5

Станції знезараження

Випаровувачі хлору
УФ-випромінювачі
Озонатори
Насоси-дозатори
Електроопалення
Вентиляція
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє

Підрозділи, що використовують допоміжні технологічні та виробничі процеси

1

Котельні установки

Насоси циркуляційні
Насоси підживлювання мереж
Димососи
Вентилятори піддувальні
Вентиляція приміщення
Підйомно-транспортне обладнання
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє

2

Майстерні, гаражі

Металообробне устаткування
Зварювальне обладнання
Вентиляція
Компресори для накачування коліс автотранспортних засобів
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Електроопалення та електропідігрів води

3

Адміністративні та побутові будівлі

Вентиляція та кондиціонування повітря
Обладнання управління, зв’язку, контролю
Електроопалення
Освітлення внутрішнє
Освітлення зовнішнє
Додаток 3
до Методики розрахунку норм
питомих витрат паливно-енергетичних
ресурсів на підприємствах
водопровідно-каналізаційного
господарства

ДАНІ
про відцентрові насоси для прісної води та каналізаційних стічних вод, що знаходяться в експлуатації

Тип, марка насоса

Параметри насосів

Параметри електричних двигунів

подача, м-3/год

напір, м

ККД, %

потужність, кВт

частота обертання, об/хв

ККД, %

сos φ

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Для прісних вод

К 45/30

45

30

72

7,5

3000

87

0,88

К 45/55

45

55

70

15,0

3000

88

0,91

К 90/20

90

20

75

7,5

3000

87

0,88

К 90/35

90

35

72

15,0

3000

88

0,91

К 90/55

90

55

74

22,0

3000

88

0,91

К 90/85

90

85

72

45,0

3000

91

0,9

К 160/30

160

30

75

30,0

3000

91

0,9

К 290/30

290

30

76

37,0

3000

90

0,9

Д 200-36

200

36

72

37,0

1500

90

0,89

Д 200-95

200

95

70

110

3000

91

0,89

Д 250-130

250

130

71

160

3000

92

0,9

Д 320-50

320

50

72

75

1500

93

0,9

Д 320-70

320

70

78

90

3000

92

0,9

Д 500-65

500

65

76

160

1500

93

0,91

Д 630-90

630

90

75

250

1500

94

0,92

Д 630-120

630

120

74

400

1500

94

0,92

Д 800-57

800

57

82

250

1500

94

0,92

Д 1250-65

1250

65

86

320

1500

94

0,92

Д 1250-125

1250

125

76

630

1500

95

0,93

Д 1600-90

1600

90

87

500

1500

95

0,93

Д 2000-100

2000

100

75

800

1000

96

0,93

Д 2500-62

2500

62

87

500

1000

94

0,92

Д 3200-75

3200

75

87

800

1000

96

0,93

Д 4000-95

4000

95

88

1250

1000

96

0,93

Д 5000-32

5000

32

88

630

750

94

0,92

Д 6300-27

6300

27

88

630

750

94

0,92

Д 6300-80

6300

80

88

1600

750

95

0,93

Д 12500-24

12500

24

88

1250

500

93

0,92

2. Для стічних вод

ФГ 29/40

29

40

62

10

3000

88

0,9

ФГ 51/58

51

58

64

22

3000

88

0,91

ФГ (ФВ) 81/18

81

18

65

10

1500

87

0,87

ФГ 81/31

81

31

64

17

1500

89

0,86

ФГ 115/38

115

38

66

30

3000

90

0,9

ФГ 144/10,5

144

10,5

64

10

1000

86

0,86

ФГ (ФВ) 144/46

144

46

63

40

1500

91

0,9

ФГ 216/24

216

24

65

37

1500

90

0,89

ФГ 450/22,5

450

22,5

66

75

1500

93

0,9

ФГ 450/57,5

450

57,5

65

132

1500

93

0,9

СД 450/95-2

450

95

67

250

1500

94

0,92

СД 800/32

800

32

66

160

1000

93

0,9

СД 2400/75

2400

75

67

800

750

94

0,91

СДВ 2700/26,5

2700

26,5

74

400

750

95

0,91

СДВ 4000/28

4000

28

72

630

375

94

0,92

СДВ 7200/29

7200

29

74

1000

500

95

0,93

СДВ 9000/63

9000

63

80

2000

500

95

0,92

ФВ 22700/63

22700

63

78

5000

333

95

0,93

3. Для свердловин

ЭЦВ 6-4-130

4

130

68

2,8

3000

84

0,88

ЭЦВ 6-4-190

4

190

70

4,5

3000

86

0,89

ЭЦВ 6-6,3-85

6,3

85

70

2,8

3000

84

0,88

ЭЦВ 6-6,3-125

6,3

125

70

4,5

3000

86

0,89

ЭЦВ 6-10-50

10

50

70

2,8

3000

84

0,88

ЭЦВ 6-10-80

10

80

70

4,5

3000

86

0,89

ЭЦВ 6-10-110

10

110

70

5,5

3000

87

0,91

ЭЦВ 6-10-140

10

140

70

8

3000

87

0,88

ЭЦВ 6-10-185

10

185

70

8

3000

87

0,88

ЭЦВ 6-10-235

10

235

70

11

3000

88

0,9

ЭЦВ 6-16-50

16

50

71

4,5

3000

86

0,89

ЭЦВ 6-16-75

16

75

71

5,5

3000

87

0,91

ЭЦВ 6-16-140

16

140

71

11

3000

88

0,9

ЭЦВ 6-16-160

16

160

71

16

3000

88

0,91

ЭЦВ 8-25-100

25

100

72

11

3000

88

0,9

ЭЦВ 8-25-150

25

150

72

16

3000

88

0,91

ЭЦВ 10-63-65

63

65

70

22

3000

88

0,91

ЭЦВ 10-63-110

63

110

70

32

3000

88

0,9

ЭЦВ 10-63-150

63

150

70

45

3000

91

0,9

ЭЦВ 10-63-270

63

270

70

65

3000

91

0,92

ЭЦВ 10-63-60

120

60

71

32

3000

90

0,9

ЭЦВ 10-160-35

160

35

72

22

3000

88

0,91

ЭЦВ 12-160-65

160

65

72

45

3000

91

0,9

ЭЦВ 12-160-100

160

100

72

65

3000

91

0,92

ЭЦВ 12-160-140

160

140

72

90

3000

92

0,9

ЭЦВ 12-210-25

210

25

73

22

3000

88

0,91

ЭЦВ 14-210-300

210

300

75

250

3000

92

0,9

ЭЦВ 16-375-175

375

175

80

250

3000

92

0,9

4. Для прісних вод (багатоступеневі)

ЦН 400-105

400

105

79

200

1500

94

0,92

ЦН 400-210

400

210

76

400

1500

95

0,92

ЦН 900-310

900

310

75

1300

1500

96

0,91

ЦН 1000-180

1000

180

77

630

1500

95

0,93

ЦН 3000-197

3000

197

75

2500

1000

96

0,92вгору