Документ z1583-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.10.2006, підстава - z1073-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2004 N 799
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2004 р.
за N 1583/10182

Про Почесну грамоту Міністерства культури і туризму України, Почесну грамоту Міністерства культури і туризму України та
Центрального комітету профспілки працівників культури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму
N 751 ( z1073-06 ) від 09.09.2006 }

{ У тексті Наказу слова "Міністерство культури і мистецтв
України" замінено словами "Міністерство культури і туризму
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 751 ( z1073-06 )
від 09.09.2006 }

На виконання Указу Президента України від 18 листопада
1996 року N 1094/96 ( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні
відзнаки" та відповідно до статей 143, 144, 146 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ), для заохочення за заслуги у сприянні
реалізації соціально-культурної політики, вагомий внесок
у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність
на благо України Н А К А З У Ю:
1. Заснувати Почесну грамоту Міністерства культури і туризму
України, Почесну грамоту Міністерства культури і туризму України
та Центрального комітету профспілки працівників культури України.
2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Міністерства
культури і туризму України, Почесну грамоту Міністерства культури
і туризму України та Центрального комітету профспілки працівників
культури України (додається).
3. Міністру культури Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь культури обласних, Севастопольської міської державної
адміністрації, Головного управління культури, мистецтв та охорони
культурної спадщини Київської міської державної адміністрації,
керівникам закладів та організацій, що входять до сфери управління
міністерства, начальникам управлінь та самостійних відділів
апарату Міністерства неухильно дотримуватися у своїй практичній
роботі Положення про Почесну грамоту Міністерства культури і
туризму України, Почесну грамоту Міністерства культури і туризму
України та Центрального комітету профспілки працівників культури
України.
4. Контроль за виконанням покласти на першого заступника
Міністра - керівника апарату В.М.Андріанова.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
29.11.2004 N 799
(у редакції наказу
Міністерства культури
і туризму України
від 09.09.2006 N 751
( z1073-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2004 р.
за N 1583/10182

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Міністерства культури
і туризму України, Почесну грамоту Міністерства
культури і туризму України та Центрального
комітету профспілки працівників культури України

1. Почесна грамота Міністерства культури і туризму України,
Почесна грамота Міністерства культури і туризму України та
Центрального комітету профспілки працівників культури України є
відомчими заохочувальними нагородами Міністерства культури і
туризму України.
2. Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України,
Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України та
Центрального комітету профспілки працівників культури України
нагороджуються громадяни України, особи без громадянства,
громадяни інших держав (за клопотанням Міністерства закордонних
справ України), а також трудові колективи, підприємства,
організації й установи всіх форм власності, що діють у сфері
культури і туризму, творчі спілки, національно-культурні
товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, які
здійснили вагомий внесок у сприяння реалізації
соціально-культурної політики, створення духовних цінностей,
сприяння розвитку галузі туризму, сфери діяльності курортів,
досягли високої професійної майстерності та мають досвід роботи в
галузі не менше 3 років.
3. Рішення про нагородження Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України приймається колегією Міністерства
культури і туризму України, про нагородження Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму та Центрального комітету
профспілки працівників культури України приймається колегією
Міністерства культури і туризму України за погодженням
Центрального комітету профспілки працівників культури України. Про нагородження цими відомчими заохочувальними відзнаками
видається наказ Міністерства культури і туризму України.
4. Подання про нагородження Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України, Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України та Центрального комітету профспілки
працівників культури України вносяться до Міністерства культури і
туризму України керівниками центральних органів виконавчої влади,
Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,
Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим,
управління з питань туризму і курортів обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації, управління
культури обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації, Головним управлінням культури та мистецтв Київської
міської державної адміністрації, творчими спілками, об'єднаннями
громадян.
5. Представлення кандидатур до нагородження Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України, Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України та Центрального комітету
профспілки працівників культури України, здійснюється гласно в
трудових колективах установ, організацій, підприємств (незалежно
від типу, форми власності та господарювання), громадських
організацій, творчих спілок, де працює особа, яку представляють до
заохочення. До подання про нагородження готуються відомості про особистий
внесок осіб у розвиток галузі культури і туризму у вигляді
характеристики (додається).
6. Трудові колективи, підприємства, організації й установи
всіх форм власності, що діють у сфері культури і туризму, творчі
спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші
громадські об'єднання представляються до нагородження Почесною
грамотою Міністерства культури і туризму України, Почесною
грамотою Міністерства культури і туризму України та Центрального
комітету профспілки працівників культури України керівником
відповідного трудового колективу за погодженням з профспілковим
комітетом.
7. Облік і реєстрацію нагородження Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України, Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України та Центрального комітету
працівників культури України здійснює відділ кадрів Міністерства.
8. Оголошення наказу про нагородження та вручення Почесної
грамоти Міністерства культури і туризму України, Почесної грамоти
Міністерства культури і туризму України та Центрального комітету
працівників культури України здійснюється в урочистій обстановці
Міністром або за його дорученням - першим заступником або
заступником Міністра.
9. До трудової книжки особи, нагородженої Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України, Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України та Центрального комітету
працівників культури України, уноситься відповідний запис, у якому
зазначаються дата і номер наказу Міністерства культури і туризму
України про нагородження.
10. Особи, нагороджені Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України, Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України та Центрального комітету профспілки
працівників культури України, можуть бути представлені до
нагородження повторно не раніше ніж через 3 роки після останнього
нагородження.
11. Утрачені Почесна грамота Міністерства культури і туризму
України, Почесна грамота Міністерства культури і туризму України
та Центрального комітету профспілки працівників культури України
повторно не видаються.
{ Положення у редакції Наказу Міністерства культури і туризму
N 751 ( z1073-06 ) від 09.09.2006 }
Заступник начальника управління
з питань нормативно-правової
та кадрової роботи - начальник
відділу кадрів Н.М.Лук'яненко

Додаток
до пункту 5 Положення
про Почесну грамоту
Міністерства культури
і туризму України, Почесну
грамоту Міністерства
культури і туризму України
та Центрального комітету
профспілки працівників
культури України

ХАРАКТЕРИСТИКА
для представлення до відзначення відомчою
нагородою Міністерства культури і туризму
України (Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України, Почесною
грамотою Міністерства культури і туризму
України та Центрального комітету профспілки
працівників культури України)

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ 2. Посада і місце роботи, служби ____________________________ __________________________________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________ 4. Стать ____________________________________________________ 5. Освіта ___________________________________________________ __________________________________________________________________
(які навчальні заклади закінчив(ла), коли,
спеціальність за дипломом)
6. Науковий ступінь, учене звання ___________________________
(за наявності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Які має державні та відомчі нагороди України, дата
нагородження _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Місце проживання _________________________________________ _______________________________________, тел. ____________________
9. Місце роботи (служби) ____________________________________ _______________________________________, тел. ____________________
10. Загальний стаж роботи ____ Стаж роботи в даному колективі __________________________________________________________________
11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
особи* ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(зворотний бік) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кандидатура _________________________________________________
рекомендована зборами (правлінням) колективу __________________________________________________________________
(найменування підприємства, __________________________________________________________________
установи, організації тощо, дата обговорення, номер протоколу)
Представляється до __________________________________________
(вид нагороди) __________________________________________________________________
Керівник підприємства, Голова зборів
установи, організації колективу ______________ __________ ______________ ____________
(П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) (підпис)
М.П.
"___" _______ 200__ року
--------------- * У характеристиці зазначаються заслуги за період після
останнього нагородження особи відомчою або державною нагородою.вгору