Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Вимоги [...] від 19.07.2012829
Документ z1577-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.02.2014, підстава - z0180-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2012  № 829


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2012 р.
за № 1577/21889

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 45  від 13.01.2014}

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), що додається.

2. Державній службі молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, суб'єктам сфери фізичної культури і спорту забезпечити проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) відповідно до цього Порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 18 липня 2001 року № 2147 "Про затвердження Положення про кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів зі спорту, порядок і умови їх присвоєння", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2001 року за № 656/5847.

4. Державній службі молоді та спорту (Сафіуллін Р.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту Сафіулліна Р.С.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України

Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Міністра фінансів України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

С.М. Кондрюк


Л.Ф. ПерелигінаО. Мірошниченко

А.І. Мярковський


В. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
19.07.2012  № 829


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2012 р.
за № 1577/21889

ПОРЯДОК
проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту для визначення їх професійної підготовленості та/або присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали (далі - атестація).

1.2. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання ефективності їх діяльності, за якою визначається рівень кваліфікації, відповідність займаній посаді у штатній команді національних збірних команд України та/або присвоюється кваліфікаційна категорія тренерам (тренерам-викладачам) закладів фізичної культури і спорту.

1.3. Атестації підлягають тренери (тренери-викладачі), які працюють в закладах фізичної культури і спорту незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.4. Атестації не підлягають тренери (тренери-викладачі), які працюють менше ніж 2 роки на тренерсько-викладацькій, організаційно-методичній або адміністративній роботі у сфері фізичної культури і спорту.

1.5. Атестація проводиться один раз на чотири роки за результатами роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.

У разі покращення результативних показників спортсменів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації в міжатестаційний період.

1.6. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) проводиться за місцезнаходженням закладів фізичної культури і спорту, де вони працюють.

1.7. Тренерам (тренерам-викладачам) можуть бути присвоєні такі кваліфікаційні категорії з виду спорту:

вища категорія;

перша категорія;

друга категорія.

ІІ. Загальні вимоги до атестації тренерів (тренерів-викладачів), які підлягають атестації

2.1. Загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України на визначення знань і професійних навиків відповідно до займаної посади є наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

2.2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) на визначення їх кваліфікаційного рівня для присвоєння кваліфікаційних категорій є:

наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";

виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій (додатки 1, 2).

2.3. Тренерам (тренерам-викладачам), які не мають відповідної фахової освіти і прийняті на роботу в заклади фізичної культури і спорту до 01 січня 2011 року та володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, за умови проходження відповідного підвищення кваліфікації та виконання результативних показників роботи також може присвоюватись кваліфікаційна категорія.

2.4. Випускникам акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів за наявності диплома присвоюється друга тренерська кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 4 роки. Заяви про присвоєння такої кваліфікаційної категорії розглядаються атестаційною комісією за місцезнаходженням закладу фізичної культури і спорту, де працює випускник.

2.5. За особами, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною, зберігається кваліфікаційна категорія, дія якої продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування у зазначених відпустках вилучається з міжатестаційного періоду.

2.6. Для тренерів (тренерів-викладачів), які тимчасово працювали за фахом за кордоном, за поданням керівництва закладу фізичної культури і спорту та на підставі рішення атестаційної комісії, яка розглядає заяву тренера (тренера-викладача), може бути підтверджено рішення попередньої атестаційної комісії, але не більше ніж на 2 роки.

2.7. У разі невиконання результативних показників, передбачених у додатку 1 до цього Положення, тренерам (тренерам-викладачам), які мають звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту", вчене звання, спортивне звання "Заслужений тренер", науковий ступінь, першу та вищу категорії, може бути подовжено, але не більше ніж на 4 роки за умови виконання вимог кваліфікаційної категорії на один рівень нижче у відповідному виді спорту.

2.8. Тренерам (тренерам-викладачам), які отримали відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську (тренерсько-викладацьку) роботу зі спортсменами з інших видів спорту, зберігається отримана кваліфікаційна категорія на термін її дії, але не більше ніж на 2 роки.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може розповсюджуватися на його працю за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими сучасного п’ятиборства, триатлону та біатлону.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія зі спортивної акробатики розповсюджується на його працю із спортсменами у таких видах спорту: спортивна гімнастика, синхронне плавання, стрибки на батуті, стрибки у воду, фрістайл.

2.9. Мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) із спортсменом повинен становити не менше 2 років на момент виконання кваліфікаційних вимог.

2.10. Тренери (тренери-викладачі) можуть утворювати бригади з окремого виду спорту.

Бригадна праця вважається колективною. Бригада утворюється наказом керівника закладу фізичної культури і спорту в кількості не більше 5 осіб в сучасному п'ятиборстві, триатлоні, легкоатлетичному багатоборстві, спортивній гімнастиці, фігурному катанні на ковзанах, та не більше 3 осіб в інших видах спорту. Цим наказом також затверджується список спортсменів, з якими працюють члени бригади.

Кваліфікаційна категорія може бути присвоєна кожному члену бригади за рішенням колективу бригади. При цьому строк роботи тренера (тренера-викладача) у складі цієї бригади має становити не менше 2 років. Виписка з рішення загальних зборів бригади підписується кожним її членом, засвідчується підписом керівника закладу фізичної культури і спорту і подається до атестаційної комісії разом із копією наказу про утворення бригади.

Результативні показники певного спортсмена можуть бути враховані лише одному члену бригади.

2.11. У неолімпійських видах спорту кваліфікаційні категорії присвоюються тренерам (тренерам-викладачам) за результативні показники спортсменів, передбачені в додатку 1 до цього Порядку, що показані в номерах програми, за умови участі в них спортсменів не менше ніж з 10 країн на міжнародних спортивних змаганнях або 10 областей (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) на всеукраїнських спортивних змаганнях.

2.12. Тренерам (тренерам-викладачам), тренерам-викладачам з хореографії, які здійснюють підготовку спортсменів одночасно з основним тренером (тренером-викладачем), кваліфікаційна категорія за результативні показники спортсменів присвоюється на категорію нижче, ніж у основного тренера (тренера-викладача).

2.13. Фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи у закладах, установах та організаціях сфери фізичної культури і спорту на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують її за сумісництвом, кваліфікаційні категорії присвоюються згідно з додатком 2 до цього Порядку.

ІІІ. Діяльність атестаційної комісії

3.1. Атестацію здійснює постійно діюча атестаційна комісія, що утворюється:

Держмолодьспортом - для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України та тренерів-викладачів Державної школи вищої спортивної майстерності, центральних спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву з легкої атлетики та з видів єдиноборств, м. Київ (далі - атестаційна комісія Держмолодьспорту);

відповідним структурним підрозділом з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту (далі -територіальна атестаційна комісія).

3.2. Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується:

атестаційна комісія Держмолодьспорту - наказом Голови Державної служби молоді та спорту;

територіальна атестаційна комісія - наказом керівника відповідного структурного підрозділу з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.3. Атестаційну комісію Держмолодьспорту очолює заступник голови з відповідного напряму діяльності.

Територіальну атестаційну комісію очолює керівник структурного підрозділу з фізичної культури і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або його заступник з відповідного напряму діяльності.

3.4. Основними завданнями атестаційної комісії є:

ознайомлення з документами, що надійшли на розгляд, та їх опрацювання;

здійснення перевірки поданих документів;

проведення атестації протягом 30 робочих днів від дня надходження документів.

3.5. Атестаційна комісія вважається правоможною, якщо в її роботі бере участь не менше половини її членів. Рішення атестаційної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційної комісії є ухвальним.

3.6. Атестаційна комісія Держмолодьспорту розглядає на засіданні матеріали, подані для атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, заслуховує інформацію керівника відповідного структурного підрозділу Держмолодьспорту про роботу цього тренера, а також самого тренера, який атестується. На засідання атестаційної комісії Держмолодьспорту можуть запрошуватися державний та головний тренери з відповідного виду спорту.

Особи, які до проведення атестації працювали на посаді тренера штатної команди національних збірних команд України, інформують про проведену роботу.

У разі відсутності тренера штатної команди національних збірних команд України на засіданні атестаційної комісії без поважних причин атестаційна комісія Держмолодьспорту має право провести атестацію без нього на підставі матеріалів, поданих структурним підрозділом Держмолодьспорту, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту.

3.7. У разі відсутності тренера (тренера-викладача), який атестується на засіданні територіальної атестаційної комісії, вона має право провести атестацію без цього тренера (тренера-викладача) на підставі поданих матеріалів.

3.8. Рішення атестаційної комісії Держмолодьспорту оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем атестаційної комісії Держмолодьспорту (додаток 3).

3.9. Рішення територіальної атестаційної комісії оформлюється протоколом (додаток 4), який підписується головою та секретарем атестаційної комісії і подається керівнику відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

3.10. Результати атестації після голосування та оформлення протоколу атестаційної комісії доводяться до відома тренера (тренера-викладача), який атестується, і заносяться до його атестаційного листа:

тренера штатної команди національних збірних команд України - згідно з додатком 5 до цього Порядку;

тренера (тренера-викладача) - згідно з додатком 6 до цього Порядку.

3.11. У 10-денний строк з дня отримання рішення атестаційної комісії керівник відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту приймає рішення про проходження тренером (тренером-викладачем) атестації або непроходження ним такої атестації, про що видається наказ, копія якого надається тренеру (тренеру-викладачу).

3.12. У разі позитивного рішення щодо проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України в установленому порядку визначається тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюється відповідна тренерська кваліфікаційна категорія.

3.13. Атестаційний лист і характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України зберігаються в його особовій справі.

Атестаційний лист тренера (тренера-викладача) додається до протоколу територіальної атестаційної комісії.

3.14. Тренеру (тренеру-викладачу), який пройшов атестацію, відповідним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту видається довідка встановленої форми (додаток 7), яка дійсна на території всієї України.

3.15. У разі непроходження атестації відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту у 10-денний строк письмово повідомляє заявника про її причини.

3.16. Результати атестації тренера штатної команди національних збірних команд України, тренера (тренера-викладача) можуть бути оскарженими до Голови Держмолодьспорту або в судовому порядку.

ІV. Матеріали, що подаються на розгляд атестаційної комісії

4.1. До комісії, що визначена пунктом 4.1 цього Порядку, подаються такі документи:

письмова заява про проходження атестації із зазначенням згоди тренера (тренера-викладача) на обробку його персональних даних;

копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України;

копія трудової книжки;

копія диплома;

копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);

копія свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка;

характеристика за підписом керівника структурного підрозділу Держмолодьспорту, до повноважень якого належить координація розвитку видів спорту, де зазначаються оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України щодо виконання функціональних обов'язків, вимог укладеного з ним трудового договору (контракту), його відповідальність, ініціативність, професійна компетентність - для тренерів штатної команди національних збірних команд України;

характеристика та інформація щодо професійної діяльності заявника в атестаційний період за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту - для тренерів (тренерів-викладачів);

лист-подання закладу фізичної культури і спорту та клопотання відповідного структурного підрозділу з фізичної культури і спорту органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження цього закладу - для тренерів (тренерів-викладачів);

відомості про результативні показники спортсменів за останні 4 роки, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач), та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера (тренера-викладача) або виписка із списку складу національних збірних команд України, яка засвідчується керівником закладу фізичної культури і спорту, - для тренерів (тренерів-викладачів).

4.2. Обробка персональних даних тренерів (тренерів-викладачів) здійснюється атестаційною комісію відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Директор департаменту
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади,
засобами масової інформації
та громадськими організаціями

Є.В. Баженков
Додаток 1
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій

№ з/п

Змагання

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія за місце, яке посів спортсмен

вища

перша

друга

І. Міжнародні спортивні змагання

1 1.

Олімпійські ігри

1

участь

-

-

2

Чемпіонати світу з олімпійських видів спорту, Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, Всесвітня шахова олімпіада

1

1-6

7-8

участь

2

7-10

-

-

3 3

Чемпіонати світу з олімпійських ігрових видів спорту

1

участь у фінальних змаганнях

участь у відбіркових змаганнях

-

4

Кубок Дєвіса, змагання Великого шолому, Кубок Федерації з тенісу

1

1-16

7-32

-

5

Фінали Кубку світу з олімпійських видів спорту (загальний залік), Всесвітні ігри з єдиноборств, чемпіонати світу з неолімпійських видів спорту

1

1-3

4-6

участь

2

4-6

7-8

-

6

Юнацькі олімпійські ігри

1

1

3-6

участь

7

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед молоді, юніорів

1

1-3

4-6

7-8

2

4-6

7-8

-

8

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед кадетів, юнаків

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

9

Чемпіонат світу серед молоді, юніорів з неолімпійських видів спорту

2

1-3

4-6

7-8

10

Фінал Кубку світу з неолімпійських видів спорту (загальний залік)

1

-

1-3

4-8

11

Чемпіонат Європи, Всесвітні універсіади

1

1-3

4-6

-

2

4-6

7-8

участь

12

Чемпіонат Європи серед молоді, юніорів

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

13

Чемпіонат Європи серед кадетів, юнаків

1

-

1-3

4-6

2

-

4-6

7-8

ІІ. Всеукраїнські спортивні змагання

1

Чемпіонат України серед дорослих, Всеукраїнські спортивні ігри з олімпійських видів спорту

1

-

1-3

4-8

2

1-3

4-6

7-8

2

Чемпіонат України серед дорослих, Всеукраїнські спортивні ігри з неолімпійських видів спорту

1

-

1

2-3

2

-

2-3

4-6

3

Кубок України серед дорослих: особистий командний (ігрові види спорту)

1

-

1

2-3


-

1

2-3

4

Чемпіонат України серед молоді та юніорів, Всеукраїнські спортивні ігри молоді з олімпійських видів спорту

2
3

-
-

1-3
4-6

4-6
7-8

5

Чемпіонат України серед молоді та юніорів, Всеукраїнські спортивні ігри молоді з неолімпійських видів спорту

2

-

1

2-3

3

-

2-3

4-6

6

Чемпіонатах України серед кадетів, юнаків (крім молодших вікових груп), Всеукраїнські юнацькі спортивні ігри з олімпійських видів спорту

3

-

1

2-3

4

-

2-3

4-6

ІІІ. Зарахування спортсменів

До основного складу команди майстрів або до закладів фізичної культури і спорту

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія

вища

перша

друга

1

До основного складу команди майстрів*:

прем’єр-ліга, суперліга, вища ліга

3

+

-

-

перша ліга

2

-

+

-

друга ліга

2

-

-

+

2

До центрів олімпійської підготовки

1

-

-

+

3

До спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

3

-

+

-

2

-

-

+

4

На етап попередньої базової підготовки

10-12 або відповідно до програми з виду спорту

-

-

+

5

На етап спеціалізованої базової підготовки

4-6 або відповідно до програми з виду спорту

-

+

-

6

На етап підготовки до вищих досягнень

3 або відповідно до програми з виду спорту

+

-

-

7

На етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей та/або етап збереження вищої спортивної майстерності

1

+

-

-

__________
* Зарахування спортсменів до основного складу команд майстрів здійснюється за умови їх участі в 50 % ігор і більше.Додаток 2
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

ВИМОГИ
до присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи у закладах, установах та організаціях сфери фізичної культури і спорту на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують її за сумісництвом

№ з/п

Характер роботи

Мінімальний період роботи на посаді, необхідний для присвоєння кваліфікаційної категорії, років

вища

перша

друга

1

Організаційно-методична та адміністративна робота, яка пов’язана з розвитком видів спорту, підготовкою збірних команд на посадах у:
центральному органі виконавчої влади з фізичної культури і спорту;

4

2

-

структурних підрозділах з фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацях;

6

3

-

центральних радах фізкультурно-спортивних товариств

6

3

-

2

Штатна команда національних збірних команд України

4

2

-

3

Науково-педагогічна праця у сфері фізичної культури і спорту у вищому навчальному закладі або науково-дослідницькому інституті:
з науковим ступенем

6

5

-

без наукового ступеня

-

7

3

4

Робота у дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів, навчальних спортивних закладах спортивного профілю, школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки на посадах директора, заступника директора з навчально-тренувальної роботи, інструктора-методиста за умови роботи у зазначених закладах 3 тренерів з вищою або І категорією за наявності одного з результативних показників згідно з додатком 1 до цього Порядку

-

3

2
Додаток 3
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії Державної служби молоді та спорту України

"____ " ___________ 20____року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Вид спорту

Голосування

Рішення атестаційної комісії

Рекомендації щодо встановлення тарифного розряду

1

2

3

4

5

6

7

123Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

Секретар атестаційної комісії

____________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)
Додаток 4
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

ПРОТОКОЛ
засідання територіальної атестаційної комісії
_________________________________________
(регіон)
з визначення кваліфікаційного рівня тренерів (тренерів-викладачів)
для присвоєння кваліфікаційних категорій

від ________________________20____ р.

Присутні члени комісії:

Запрошені на засідання комісії:

Список тренерів (тренерів-викладачів) та рішення комісії:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування закладу, де працює заявник

Вид спорту

Кваліфікаційна категорія

Рішення комісії

Підстава для присвоєння або причина відмови, інші примітки

присвоїти

відмовити

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

Секретар атестаційної комісії

____________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

__________
Примітка.


У графі 8 зазначаються пункти Порядку та Результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Додаток 5
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
тренера штатної команди національних збірних команд України

І. Загальні дані

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Рік народження ______________________________________________________________

3. Освіта, коли і який навчальний заклад закінчив(ла) ________________________________

______________________________________________________________________________

4. Спеціальність і освітньо-кваліфікаційний рівень __________________________________

______________________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________

6. Загальний трудовий стаж, у тому числі тренером-викладачем _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Підвищення кваліфікації (коли і який навчальний заклад закінчив) __________________

_____________________________________________________________________________

8. Кваліфікаційна категорія (коли, ким присвоєно) __________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Посада на дату атестації, дата призначення ______________________________________

_____________________________________________________________________________

ІІ. Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:
пройшов атестацію (за______, проти_________);
не пройшов атестацію (за______, проти_________)
Рішення атестаційної комісії _____________________________
Рекомендувати встановити тарифний розряд ______

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Члени комісії:

_____________
_____________
_____________
(підпис)

________________
________________
________________
(П.І.Б.)

Дата проведення атестації

"_____"______________ 20___ року

З результатами атестації ознайомлений(а)

_____________________
(підпис тренера,
який атестується)

________________
(П.І.Б.)
Додаток 6
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
тренера (тренера-викладача)

І. Загальні дані

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Рік народження ______________________________________________________________

3. Освіта, коли і який навчальний заклад закінчив(ла) ________________________________

______________________________________________________________________________

4. Спеціальність і освітньо-кваліфікаційний рівень ______ ___________________________

_____________________________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання, державні відзнаки _______________________________

_____________________________________________________________________________

6. Спортивне звання ___________________________________________________________

7. Загальний трудовий стаж, у тому числі тренером (тренером-викладачем) _____________

_____________________________________________________________________________

8. Підвищення кваліфікації (коли і який навчальний заклад закінчив) __________________

_____________________________________________________________________________

9. Кваліфікаційна категорія (коли, ким присвоєно) __________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Основне місце роботи _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Найменування закладу фізичної культури і спорту, який подав документи на атестацію _____________________________________________________________________________

ІІ. Результати атестації

Рекомендації атестаційної комісії_________________________________________________

____________________________________________________(за________, проти________)

За підсумками голосування атестаційної комісії прийнято рішення ____________________

____________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Секретар атестаційної комісії

____________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Дата проведення атестації

"_____"______________20___ року

З результатами атестації ознайомлений(ла)

_________________
(підпис тренера,
який атестується)

________
(П.І.Б.)
Додаток 7
до Порядку проведення
атестації тренерів
(тренерів-викладачів)

_________________________________________________________________
(найменування установи, яка видала документ)

ДОВІДКА
про атестацію тренера (тренера-викладача)

Видана _______________________________________________________________________
                                                                                                      (П.І.Б. тренера, тренера-викладача)

про проходження ______________________________________________________ атестації,
                                                                                                          (дата проведення атестації)

за підсумками якої згідно з наказом від __________________________ № _______________

йому (їй) присвоєно ____________________________________________________________
                                                                                                                            (словами)

кваліфікаційну категорію з ______________________________________________________,
                                                                                                                    (вид спорту)

яка діє до _____________________________________________________________________
                                                                             (дата та термін дії кваліфікаційної категорії)

Керівник установи

_________________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)

Голова атестаційної комісії

_________________
(підпис)

__________________
(П.І.Б.)


М.П.
вгору