Документ z1540-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.10.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України,
Національної академії
медичних наук України
16.08.2013 № 728/71


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1540/24072

ПЕРЕЛІК
обов’язкових діагностичних обстежень на передопераційному етапі для визначення можливості проведення операції з імплантаційного слухопротезування

1. Комплексне діагностичне обстеження є першим етапом усієї системи заходів, пов’язаних з проведенням операції з імплантаційного слухопротезування. Під час діагностичного обстеження необхідно визначити показання та протипоказання для проведення операції з імплантаційного слухопротезування.

2. Обстеження проводять:

отоларинголог, лікар-сурдолог, психолог, рентгенолог, невролог, вчитель-дефектолог, терапевт (педіатр), анестезіолог, лікар функціональної діагностики, нейрохірург та алерголог.

3. Види обстежень:

3.1. Сурдологічне обстеження, яке включає:

отоларингологічний огляд;

тональну та мовну аудіометрію без (у) слухових апаратів (ах);

імпедансометрію;

реєстрацію викликаної отоакустичної емісії;

реєстрацію коротколатентних слухових викликаних потенціалів;

вестибулометрію (за необхідності).

3.2. Рентгенологічне обстеження, яке включає:

комп`ютерну томографію скроневої кістки;

магнітно-резонансну томографію голови.

3.3. Сурдопедагогічне обстеження: збір анамнестичних даних про слухомовленнєвий розвиток, оцінка навичок слухосприймання за умов користування слуховими апаратами та без них, оцінка навичок звуковимови, стан активного та пасивного словника, комунікативно-мовленнєвих навичок та навичок читання і письма. Визначення перспективності післяопераційної реабілітації.

3.4. Психологічне тестування: визначення рівня комунікативного та інтелектуального вербального/невербального розвитку, пам'яті, уваги та особливостей емоційно-вольової сфери.

3.5. Загальні та спеціальні клінічні обстеження (за показаннями):

консультація лікаря-невролога (лікаря-невролога дитячого);

консультація лікаря функціональної діагностики;

консультація лікаря-психіатра (у разі якщо вік пацієнта старше 3-х років);

консультація лікаря-кардіолога (лікаря-кардіолога дитячого);

проведення енцефалографії та доплерографії судин головного мозку.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей

Начальник
лікувально-організаційного
управління НАМН УкраїниВ. Лазоришинецьвгору