Документ z1539-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.10.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України,
Національної академії
медичних наук України
16.08.2013 № 728/71


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1539/24071

ПЕРЕЛІК
показань та протипоказань для проведення операції з імплантаційного слухопротезування

1. Показаннями для проведення операції з імплантаційного слухопротезування є:

двобічна сенсоневральна приглухуватість та глухота (пороги звукосприйняття у мовленнєвому діапазоні 500-4000 Гц перевищують 90 дБ), у тому числі зі значним вушним шумом, що спричиняє порушення розбірливості мови;

пороги звукосприйняття у вільному звуковому просторі за умов користування оптимально підібраними слуховими апаратами не менше ніж 6 місяців перевищують 55 дБ на частотах 500-4000 Гц та надають розбірливість мови менше 50%;

наявність у дитини зі сформованим мовленням раптової втрати слуху внаслідок перенесеної менінгіальної інфекції та з інших причин.

2. Протипоказаннями для проведення операції з імплантаційного слухопротезування є:

центральні ураження слухової системи;

супутні соматичні або психічні захворювання, які є протипоказанням за висновком фахівців відповідної спеціальності;

відсутність сформованого мовлення у дітей віком після 5 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей

Начальник
лікувально-організаційного
управління НАМН УкраїниВ. Лазоришинецьвгору