Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки
МКТ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 05.12.2005900
Документ z1533-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2005 N 900
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2005 р.
за N 1533/11813

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва
про реєстрацію об'єкта культурної спадщини
як пам'ятки

На виконання статті 14 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки (додається).
2. Державній службі охорони культурної спадщини: забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України; довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державної
служби охорони культурної спадщини Кучерука М.М.
Міністр І.Д.Ліховий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
05.12.2005 N 900
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2005 р.
за N 1533/11813

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки

1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 14 Закону
України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ). Він
визначає процедуру оформлення та видачі свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної спадщини як пам'ятки (далі - свідоцтво)
(додаток 1).
2. Свідоцтво видається Державною службою охорони культурної
спадщини або іншими органами охорони культурної спадщини (у разі
делегування їм цих повноважень Міністерством культури і туризму
України) власникові пам'ятки або вповноваженому ним органу (далі -
власник) після занесення об'єкта культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Реєстр).
3. Для одержання свідоцтва власник подає до відповідного
органу охорони культурної спадщини письмову заяву про видачу
свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки
(додаток 2), належним чином завірені копії установчих документів,
свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичної особи - копію
паспорта), документа, який посвідчує право власності на пам'ятку,
або документа, що встановлює повноваження щодо пам'ятки органу,
уповноваженого власником.
4. Свідоцтво видається відповідним органом охорони культурної
спадщини протягом місяця з дня подання власником заяви про видачу
свідоцтва та повного комплекту документів згідно з пунктом 3 цього
Порядку.
5. Орган, який видає свідоцтво, перевіряє наявність
відповідного рішення про занесення даного об'єкта культурної
спадщини до Реєстру та внесення змін до нього.
6. Свідоцтво має позначені друкарським способом серію і
номер. Серія визначається відповідно до місцезнаходження об'єкта
згідно з адміністративно-територіальним устроєм України:
------------------------------------------------------------------ |Автономна Республіка Крим |АР | |-------------------------------------------+--------------------| |Вінницька область |ВН | |-------------------------------------------+--------------------| |Волинська область |ВЛ | |-------------------------------------------+--------------------| |Дніпропетровська область |ДП | |-------------------------------------------+--------------------| |Донецька область |ДН | |-------------------------------------------+--------------------| |Житомирська область |ЖТ | |-------------------------------------------+--------------------| |Закарпатська область |ЗК | |-------------------------------------------+--------------------| |Запорізька область |ЗП | |-------------------------------------------+--------------------| |Івано-Франківська область |ІФ | |-------------------------------------------+--------------------| |Київська область |КО | |-------------------------------------------+--------------------| |Кіровоградська область |КР | |-------------------------------------------+--------------------| |Луганська область |ЛГ | |-------------------------------------------+--------------------| |Львівська область |ЛВ | |-------------------------------------------+--------------------| |Миколаївська область |МК | |-------------------------------------------+--------------------| |Одеська область |ОД | |-------------------------------------------+--------------------| |Полтавська область |ПЛ | |-------------------------------------------+--------------------| |Рівненська область |РВ | |-------------------------------------------+--------------------| |Сумська область |СМ | |-------------------------------------------+--------------------| |Тернопільська область |ТР | |-------------------------------------------+--------------------| |Харківська область |ХА | |-------------------------------------------+--------------------| |Херсонська область |ХР | |-------------------------------------------+--------------------| |Хмельницька область |ХМ | |-------------------------------------------+--------------------| |Черкаська область |ЧК | |-------------------------------------------+--------------------| |Чернівецька область |ЧН | |-------------------------------------------+--------------------| |Чернігівська область |ЧР | |-------------------------------------------+--------------------| |м. Київ |КВ | |-------------------------------------------+--------------------| |м. Севастополь |СВ | ------------------------------------------------------------------
7. Серія свідоцтва, виданого Державною службою охорони
культурної спадщини, складається з двох літер, що відповідають
місцезнаходженню об'єкта згідно з адміністративно-територіальним
устроєм України, та літери "д". Серія свідоцтва, виданого відповідно до пункту 2 цього
Порядку органом охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій,
органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування
(далі - місцеві органи охорони культурної спадщини), складається з
двох літер відповідно до місцезнаходження об'єкта (наприклад, АР).
8. Свідоцтва реєструються органом, що їх видав, у Журналі
обліку свідоцтв про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як
пам'ятки (далі - Журнал обліку) (додаток 3). Номер свідоцтва має відповідати номеру внесення відомостей
про його видачу до Журналу обліку.
9. У разі видачі свідоцтва місцевими органами охорони
культурної спадщини ці органи в місячний термін повідомляють про
видачу свідоцтва Державну службу охорони культурної спадщини. При
цьому до Державної служби охорони культурної спадщини подається
копія виданого свідоцтва. Копії свідоцтв, видані місцевими органами охорони культурної
спадщини, реєструються Державною службою охорони культурної
спадщини в Журналі обліку копій свідоцтв про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки, виданих місцевими органами
охорони культурної спадщини (додаток 4).
10. Виправлення у тексті свідоцтва не допускаються.
11. Свідоцтво не підлягає передачі іншим особам.
12. У разі втрати свідоцтва власникові на його письмове
звернення видається дублікат свідоцтва. До заяви додаються
документи, визначені в пункті 3 цього Порядку. Указані документи
не подаються в разі відсутності в них змін, про що власник
зазначає в заяві. При видачі дубліката свідоцтва про це робляться
відповідний напис на його бланку та відмітка в Журналі обліку.
13. У разі вилучення пам'ятки з Реєстру орган, що видав
свідоцтво, протягом десяти робочих днів приймає рішення про
анулювання свідоцтва, яке не пізніше п'яти робочих днів з дати
його прийняття вручається (надсилається) власникові та Державній
службі охорони культурної спадщини (у разі анулювання свідоцтва
місцевим органом охорони культурної спадщини).
14. У разі зміни категорії пам'ятки, її місцезнаходження
орган, що видав свідоцтво, протягом десяти робочих днів повідомляє
власника про необхідність переоформлення свідоцтва. Після
отримання такого повідомлення власник зобов'язаний протягом місяця
звернутися із заявою про переоформлення свідоцтва до відповідного
органу охорони культурної спадщини. До заяви додаються документи,
визначені в пункті 3 цього Порядку. Указані документи не подаються
в разі відсутності в них змін, про що власник зазначає в заяві. Після переоформлення свідоцтва, а також у разі незвернення
власника в установлений термін про переоформлення свідоцтва орган,
що видав свідоцтво, приймає рішення про анулювання раніше виданого
свідоцтва, яке не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття
вручається (надсилається) власникові та Державній службі охорони
культурної спадщини (у разі анулювання свідоцтва місцевим органом
охорони культурної спадщини).
15. У разі зміни власника пам'ятки новий власник у місячний
термін з набуття права власності на пам'ятку зобов'язаний
звернутися із заявою про переоформлення на своє ім'я свідоцтва до
відповідного органу охорони культурної спадщини. До заяви
додаються документи, визначені в пункті 3 цього Порядку. Після переоформлення свідоцтва, а також у разі незвернення
власника в установлений термін про переоформлення свідоцтва орган,
що видав свідоцтво, приймає рішення про анулювання раніше виданого
свідоцтва, яке не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття
вручається (надсилається) власникові та Державній службі охорони
культурної спадщини (у разі анулювання свідоцтва місцевим органом
охорони культурної спадщини).
16. Власнику може бути відмовлено у видачі свідоцтва
(дубліката). Рішення про відмову може бути прийняте у разі
невідповідності поданих документів вимогам законодавства України,
цього Порядку та за наявності в поданих документах недостовірних
даних. Рішення про відмову у видачі свідоцтва має бути викладене в
письмовій формі із зазначенням підстав такої відмови.
17. Рішення органів охорони культурної спадщини з питань
видачі свідоцтв можуть бути оскаржені в органі охорони культурної
спадщини вищого рівня або в судовому порядку.
Голова Державної служби
охорони культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 1
до пункту 1 Порядку видачі
свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної
спадщини як пам'ятки

УКРАЇНА
_____________________________________________
(назва органу, який видав свідоцтво)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки
Серія _________ N _______________

Найменування об'єкта ________________________________________ __________________________________________________________________
Дата утворення об'єкта ______________________________________
Тип об'єкта _________________________________________________
Вид об'єкта _________________________________________________
Місцезнаходження об'єкта ____________________________________
Дата і номер рішення, відповідно до якого об'єкт культурної
спадщини внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України
та визначено категорію пам'ятки __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Категорія пам'ятки __________________________________________
Охоронний номер пам'ятки ____________________________________
Дане свідоцтво видане на підставі статті 14 Закону України
"Про охорону культурної спадщини" __________________________________________________________________
(П.І.Б. власника, місце його проживання або найменування
юридичної особи, її місцезнаходження)
Керівник органу охорони культурної спадщини:
______________________________________ __________________
(посада та П.І.Б. керівника органу) (підпис)
"___" ___________________ р. М.П.
(дата видачі свідоцтва)
Голова Державної служби
охорони культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 2
до пункту 3 Порядку видачі
свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної
спадщини як пам'ятки
__________________________________________
(назва органу охорони культурної спадщини) __________________________________________ __________________________________________
(П.І.Б. власника, місце його проживання
або найменування юридичної особи,
її місцезнаходження)

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" прошу видати мені свідоцтво про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки __________________________________ _________________________________________________________________,
(найменування об'єкта) який розташований _______________________________________________,
(місце знаходження об'єкта) що належить мені за правом _______________________________________ __________________________________________________________________
(указати, якими правами на пам'ятку володіє) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(підстави виникнення права на пам'ятку)
До заяви додаються: 1) __________________________________________________________ 2) __________________________________________________________ 3) __________________________________________________________ 4) __________________________________________________________
Засвідчую, що інформація в заяві та доданих до неї документах
є точною і правильною.
"___" _____________ 200_ р. Власник ____________________________
(підпис)
Голова Державної служби
охорони культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 3
до пункту 8 Порядку видачі
свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної
спадщини як пам'ятки

ЖУРНАЛ
обліку свідоцтв про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки

--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Се-|Найме-|Місце-| Вид |Катего-|Охорон-| Дата і | Дата | Найме- | Від- | Від- | |з/п|рія| нува-|знахо-|пам'ят-| рія | ний | номер |видачі| нува- | мітка| мітка | | | | ння |дження| ки |пам'ят-| номер |рішення |свідо-| ння | про | про | | | |об'єк-|об'єк-| | ки |пам'ят-| про | цтва | влас- | отри-| анулю-| | | | та | та | | | ки |внесення| | ника | мання| вання,| | | | | | | | |пам'ятки| |(П.І.Б, |свідо-| пере- | | | | | | | | | до | |наймену-| цтва | офор- | | | | | | | | |Держав- | | вання | або | млення| | | | | | | | | ного | | юриди- | про | свідо-| | | | | | | | |реєстру | | чної | від- | цтва, | | | | | | | | |нерухо- | | особи) | прав-| видачу| | | | | | | | | мих | | | лення| дублі-| | | | | | | | |пам'яток| | |поштою| ката | | | | | | | | | | | | |чи інші| | | | | | | | | | | | | при- | | | | | | | | | | | | | мітки | |---+---+------+------+-------+-------+-------+--------+------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби
охорони культурної спадщини М.М.Кучерук

Додаток 4
до пункту 9 Порядку видачі
свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної
спадщини як пам'ятки

ЖУРНАЛ
обліку копій свідоцтв про реєстрацію об'єкта
культурної спадщини як пам'ятки,
виданих місцевими органами охорони культурної спадщини

--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Се-|Найме-|Місце-| Вид |Катего-|Охорон-| Дата і | Дата | Найме- | Від- | Від- | |з/п|рія| нува-|знахо-|пам'ят-| рія | ний | номер |видачі| нува- | мітка| мітка | |---| | ння |дження| ки |пам'ят-| номер |рішення |свідо-| ння | про | про | | N | |об'єк-|об'єк-| | ки |пам'ят-| про | цтва | влас- | отри-| анулю-| |ко-| | та | та | | | ки |внесення| | ника | мання| вання,| |пії| | | | | | |пам'ятки| |(П.І.Б, |свідо-| пере- | | | | | | | | | до | |наймену-| цтва | офор- | | | | | | | | |Держав- | | вання | або | млення| | | | | | | | | ного | |юриди- | про | свідо-| | | | | | | | |реєстру | | чної | від- | цтва, | | | | | | | | |нерухо- | | особи) | прав-| видачу| | | | | | | | | мих | | | лення| дублі-| | | | | | | | |пам'яток| | |поштою| ката | | | | | | | | | | | | |чи інші| | | | | | | | | | | | | при- | | | | | | | | | | | | | мітки | |---+---+------+------+-------+-------+-------+--------+------+--------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державної служби
охорони культурної спадщини М.М.Кучеруквгору