Документ z1522-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2015, підстава - z0863-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.08.2013  № 1466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2013 р.
за № 1522/24054

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 932 від 03.07.2015}

Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера

Відповідно пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», підпункту 215-1.1.1 пункту 215-1.1 статті 215-1 Податкового кодексу України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визначення біржового курсу цінного папера, що додається.

2. Фондовим біржам привести свої правила у відповідність до вимог цього Порядку протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
13.08.2013 р.  № 39

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів і зборів України

В.о. Міністра фінансів України


О.В. Клименко

А.І. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
13.08.2013  № 1466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2013 р.
за № 1522/24054

ПОРЯДОК
визначення біржового курсу цінного папера

1. Біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

у біржових контрактах (договорах) передбачено, що вони повинні бути виконані в день укладання таких біржових контрактів (договорів);

контракти (договори) укладено на підставі анонімних заявок;

протягом торговельної сесії зафіксована фондовою біржею кількість укладених біржових контрактів (договорів) не менше трьох на загальну суму не менше 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

біржові контракти (договори) прийнято кліринговим депозитарієм до виконання у формі відомості сквитованих розпоряджень (особою, що провадить клірингову діяльність, у формі реєстру укладених договорів), та за цими біржовими контрактами (договорами) фондовою біржею отримано підтвердження від клірингового депозитарію (особи, що провадить клірингову діяльність) про факт завершення розрахунків у день укладання таких біржових контрактів (договорів).

2. Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою

де

х1, ..., хn

-

ціна цінного папера, за якою укладено біржовий контракт (договір);


ω1, ..., ωn

-

кількість цінних паперів одного виду (одного випуску) у біржовому контракті (договорі), за яким розраховується біржовий курс;


1, …, n

-

порядковий номер біржового контракту (договору), за яким визначається біржовий курс.

При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.

3. Біржовий курс цінного папера, за яким не відбувалися торги в торговельний день, не визначається за такий торговельний день.

4. Біржовий курс цінного папера, розрахований відповідно до вимог цього Порядку, може бути використаний з метою визначення ставки особливого податку за операціями з відчуження такого цінного папера за біржовими контрактами (договорами) протягом 60 календарних днів з дати останнього визначення біржового курсу.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Устенковгору