Документ z1491-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.08.2013, підстава - z1209-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2011 N 644
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1491/20229

Про затвердження Порядку роботи,
пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012
N 396 ( z1209-13 ) від 27.06.2013 }

Відповідно до пункту 29 Порядку відомчої реєстрації та зняття
з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 694
( 694-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок роботи, пов'язаної з реєстрацією та
зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що додається.
2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити
подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2012, але не раніше дня
його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.В.Сень
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України А.В.Могильов
Голова Державної інспекції
сільського господарства України С.М.Тригубенко
Заступник Голови
Державної служби
технічного регулювання України -
заступник Голови комісії
з реорганізації
Держспоживстандарту України О.В.Пшеничка
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
22.11.2011 N 644
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1491/20229

ПОРЯДОК
роботи, пов'язаної з реєстрацією
та зняттям з обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру приймання, оформлення і
видачі реєстраційних документів, номерних знаків Державною
інспекцією сільського господарства України та її територіальними
органами (далі - інспекція) щодо відомчої реєстрації, тимчасової
реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів (далі - машина).
1.2. Власники, крім суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову або роздрібну торгівлю машинами, зобов'язані зареєструвати
в інспекції машини протягом десяти діб від дня придбання, митного
оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для
реєстрації. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за
фізичною особою. Суб'єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну
торгівлю машинами, складовими частинами, що мають ідентифікаційні
номери, їх не реєструє за умови оформлення в установленому порядку
актів прийняття-передачі (якщо це стосується
підприємства-виробника) або довідок-рахунків (якщо це стосується
іншого суб'єкта господарювання).
1.3. Реєстрація машин не здійснюється із знищеними,
підробленими ідентифікаційними номерами машини та/або складових
частин, а також нових машин та таких, що були в користуванні, які
ввезені на територію України суб'єктами господарювання або
фізичними особами без відповідного їх митного оформлення.
1.4. Реєстрація машин, що переобладнані або самостійно
складені, здійснюється на підставі документів, що підтверджують
правомірність придбання основних складових частин (вузлів і
агрегатів), що мають ідентифікаційні номери, необхідних для
складення машини, акта про присвоєння ідентифікаційного номера. Відповідність машин, що переобладнані або самостійно
складені, вимогам щодо технічного стану, конструкції, безпеки
дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного
середовища підтверджується висновками суб'єктів господарювання,
уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному
законодавством (далі - висновок про відповідність). Переобладнання машин, що призводить до зміни повної маси та
її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його
ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи
гальмового і рульового керування та трансмісії, її складових
частин проводиться за погодженням з підприємством - виробником
машини або з державним підприємством Центр тестування мобільної
техніки", або з Державною науковою установою "Український
науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда
Погорілого". { Абзац третій пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 396
( z1209-13 ) від 27.06.2013 }
1.5. Машина, що належить неповнолітній особі, а у разі
успадкування за законом - малолітній особі, реєструється за такою
особою за наявності згоди батьків (усиновлювачів, опікуна,
піклувальника), яка засвідчується нотаріально. В книзі реєстрації
машин фізичних осіб у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про
реєстрацію машини або талона тимчасового обліку (далі -
реєстраційний документ) та в уніфікованій автоматизованій
електронно-обліковій системі інспекції (далі - УАЕОС) робиться
запис про заборону зняття з обліку машин без дозволу батьків
(усиновлювачів, опікуна, піклувальника). У разі досягнення особою
18-річного віку або повної цивільної дієздатності всі обмеження
щодо реєстрації та зняття з обліку машини, запроваджені щодо
неповнолітніх осіб, скасовуються.
1.6. Посадовим особам інспекції забороняється розголошувати
відомості, що стали їм відомі при проведенні реєстраційних дій, за
винятком випадків, передбачених законом.
1.7. Виключно на підставі обґрунтованого письмового запиту
довідки про проведені реєстраційні дії, про зареєстровані машини і
їх власників видаються інспекціями судовим органам, органам
прокуратури, органам дізнання та досудового слідства, органам
державної податкової служби, органам державної виконавчої служби,
підрозділам Державтоінспеції МВС України, а також військовим
комісаріатам, ліквідаторам та арбітражним керуючим (на підставі
рішення суду). { Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
1.8. Інспекція обробляє відомості про фізичних осіб, одержані
при проведенні реєстраційних дій, з дотриманням вимог
законодавства України про захист персональних даних.
II. Облік зареєстрованих машин
2.1. Облік зареєстрованих машин проводиться інспекціями з
внесенням відомостей про реєстрацію та зняття з обліку машини до
бази даних УАЕОС та книги реєстрації машин юридичних осіб, книги
реєстрації машин фізичних осіб або книги тимчасової реєстрації
машин (далі - книга реєстрації). Облік видачі реєстраційних документів, номерних знаків
проводиться у відповідних книгах реєстрації за серіями та номерами
в порядку їх зростання.
2.2. Документи, на підставі яких проведено реєстрацію, зняття
з обліку машин, формуються у справи і зберігаються протягом
5 років, крім документів, на підставі яких проведено реєстрацію
машин, переданих в оренду, та які зберігаються до закінчення
терміну оренди. Книги реєстрації зберігаються протягом 25 років з
часу проведення останнього запису.
III. Реєстрація машин
3.1. Реєстрація машин проводиться державними інспекторами
інспекцій відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 N 694
( 694-2009-п ) (далі - Порядок реєстрації). Документами, що підтверджують право власності або
правомірність використання машини, можуть бути будь-які з
нижченаведених (оригінали або завірені в установленому порядку
копії): довідка-рахунок (оригінал), видана суб'єктом господарювання,
що здійснив реалізацію машини та складових частин, що мають
ідентифікаційні номери; { Абзац третій пункту 3.1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 } акт приймання-передачі (оригінал) машини, виданий
підприємством - виробником машини, чи складових частин, що мають
ідентифікаційні номери; { Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 } митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена
в установленому порядку, або електронна митна декларація, або
уніфікована митна квитанція МД-1 ( z0066-05 )- для машин, що
ввезені на митну територію України та реєструються вперше; { Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
рішення суду або його копія, завірена в установленому
порядку; договір купівлі-продажу, міни, дарування, договір між
співвласниками про порядок володіння та користування спільним
майном, заповіт; свідоцтво про право власності на частку в спільному майні
подружжя; рішення уповноваженого органу про відчуження машин; рішення зборів співвласників (витяг з протоколу) про надання
повноваження особі представляти інтереси співвласників, засвідчена
в установленому порядку згода співвласників, якщо машина перебуває
у власності кількох осіб (співвласників) та реєструється за одним
із них; рішення господарського товариства для машини, що повертається
особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства та
реєструється за нею; згода батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка
засвідчується нотаріально, для машини, що належить неповнолітній
або малолітній особі та реєструється за такою особою; документи, що підтверджують правомірність придбання основних
складових частин (вузлів і агрегатів) (накладна, довідка-рахунок
тощо), необхідних для складення машини, акта про присвоєння
ідентифікаційного номера в разі, якщо машина переобладнана або
самостійно складена. Також до заяви додаються: документи, що підтверджують сплату передбачених
законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються
інспекцією;
{ Абзац шістнадцятий пункту 3.1 розділу III виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
N 396 ( z1209-13 ) від 27.06.2013 }
для фізичних осіб – копії паспорта та реєстраційного номера
облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті); { Абзац шістнадцятий пункту
3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства N 396 ( z1209-13 ) від 27.06.2013 } документ, що посвідчує уповноважену особу власника та його
повноваження (у разі потреби), а при зверненні фізичної особи,
уповноваженої в установленому порядку власником машини здійснювати
реєстрацію та зняття з обліку машини, обов'язково подається
довіреність або її копія, завірена в установленому порядку. свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з
обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації
та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі); акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі
реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно,
відповідно до пункту 14 Порядку реєстрації) ( 694-2009-п ); висновок атестованого спеціаліста з проведення обстеження
машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних
документів на предмет фальсифікації (додаток 1) (далі - висновок); Інформація щодо поставлених бланків висновків, а саме дата і
номер бланка та найменування суб'єкта господарювання, що здійснює
перевірку відповідності ідентифікаційних номерів машини і
супровідних документів на предмет фальсифікації, заноситься до
УАЕОС; висновок про відповідність; сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання
відповідності, видане або визнане центральним органом виконавчої
влади з питань технічного регулювання або акредитоване в
установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений
на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері
(для машин, що підлягають сертифікації); документи, що підтверджують використання та зберігання машини
у відокремленому підрозділі або право власності на земельну
ділянку чи на користування нею, в разі реєстрації машини за її
місцезнаходженням (у разі потреби).
3.2. Особа власника машини або уповноваженої ним особи
встановлюється на підставі паспорта громадянина України або іншого
документа, що його замінює, для іноземців або осіб без
громадянства - на підставі документів, визначених законодавством
України.
3.3. Державним інспектором проводиться перевірка документів,
які подаються до інспекції для проведення реєстрації машини.
3.4. Державним інспектором здійснюється також контроль за
дотриманням власниками машин або їх уповноваженими особами
визначеного цим Порядком строку реєстрації машини. Строк реєстрації може бути продовжено у разі неможливості
власника машини (хвороба, відрядження, інші причини) вчасно її
провести, що підтверджується відповідним документом.
3.5. Нові машини, які не зареєстровані інспекціями,
реєструються після їх огляду державними інспекторами за місцем їх
реєстрації, при цьому огляд спеціалістом з проведення обстеження
машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних
документів на предмет фальсифікації (далі – спеціаліст з
обстеження) не проводиться. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в
Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі або
в районі. У разі перебування машини за межами району (міста), де
проводилась її реєстрація (тимчасова реєстрація), огляд машини
здійснюється державним інспектором у районі, в якому машина
перебуває тимчасово, про що складається акт огляду машини, яка
знаходиться за межами району (міста), де проводилась її
реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, проводиться заміна
документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового
обліку машини) (далі – акт огляду). { Розділ III доповнено новим пунктом 3.5 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 396 ( z1209-13 )
від 27.06.2013 }
3.6. Запис про відмову в реєстрації машини із зазначенням
вмотивованих підстав відмови вноситься в заяву, копія якої
повертається власнику машини або уповноваженій ним особі. На
прохання заявника складається окрема письмова відповідь про
підставу відмови в реєстрації машини, яка підписується державним
інспектором та реєструється в інспекції в установленому порядку.
3.7. При проведенні реєстрації відомості про машину та її
власника вносяться до реєстраційного документа за допомогою
засобів комп'ютерної техніки. За бажанням та письмовою заявою власника - фізичної особи,
поданою ним особисто, про надання права керування машиною іншій
фізичній особі (або двом особам) у графу "Особливі відмітки"
реєстраційного документа вноситься запис: "має право керувати __________________________________________"
(прізвище, ім'я, по батькові).
3.8. Про проведену реєстрацію машини, видачу і приймання
реєстраційних та інших документів, які є підставою для реєстрації,
а також номерних знаків робиться відповідний запис у книзі
реєстрації.
3.9. На кожну зареєстровану машину видається реєстраційний
документ, зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 31.01.92 N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків
національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів,
необхідних для реєстрації транспортних засобів", та номерні знаки,
що виготовляються згідно з державними стандартами: два номерні
знаки - на трактори, самохідні шасі, самохідні
сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини,
один - на причіп.
3.10. Факт одержання власником машини або уповноваженою ним
особою номерних знаків та реєстраційних документів підтверджується
їх підписами в книзі реєстрації.
3.11. Документи, на підставі яких проведено реєстрацію машин,
підшиваються до справи державними інспекторами. Формування
документів до справи, їх облік, зберігання та використання
здійснюються відповідно до пункту 2.2 розділу II цього Порядку.
3.12. Суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову або
роздрібну торгівлю машинами, під час продажу машин видають
власникові номерні знаки "Транзит", строк дії яких становить
10 діб, а на машини, які ввезені з-за кордону, що реєструються
уперше, - зареєстровану в установленому порядку вантажну митну
декларацію або посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.
IV. Тимчасова реєстрація машин
4.1. Тимчасова реєстрація машини з видачею талона тимчасового
обліку машини проводиться державним інспектором відповідно до
вимог пункту 15 Порядку реєстрації ( 694-2009-п ) з наданням таких
документів: заяви власника; документів, що підтверджують право власності або
правомірність використання машини (оригінали договору оренди,
фінансового лізингу тощо); свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з
обліку (якщо машина перебувала в експлуатації та була
зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі); номерних знаків і реєстраційного документа машини,
зареєстрованої за межами України (у разі наявності), при ввезенні
машини на територію України - на період більш як два місяці під
зобов'язання про зворотне вивезення; реєстраційного документа машини, з якої проводиться демонтаж; номерних знаків "Транзит"; зареєстрованої в установленому порядку вантажної митної
декларації, за якою здійснено митне оформлення машини, чи
посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане митним
органом (для реєстрації ввезеної з-за кордону машини, що
реєструється уперше); акта про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі
реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно
відповідно до пункту 14 Порядку реєстрації) ( 694-2009-п ); висновку про відповідність; висновку. Також до заяви додаються такі документи: документи, що підтверджують сплату передбачених
законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються
інспекцією; документ, що посвідчує особу представника власника та його
повноваження (у разі потреби). Машини, що використовуються та зберігаються у відокремлених
підрозділах юридичної особи або на земельних ділянках, які є
власністю юридичних або фізичних осіб чи надані їм у користування,
зокрема в оренду, можуть реєструватися за місцезнаходженням
відокремлених підрозділів або земельних ділянок. У такому разі до
заяви про реєстрацію машини додаються документи, що підтверджують
використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або
право власності на земельну ділянку чи на користування нею.
4.2. Державним інспектором проводиться перевірка документів,
які подаються до інспекції для проведення тимчасової реєстрації
машини.
4.3. У разі встановлення факту, що подано підроблені
документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного
номера машини, її складових частин (вузлів і агрегатів),
інформація про зазначені факти і такі документи негайно
передаються до правоохоронних органів.
4.4. Державними інспекторами інспекції проводиться тимчасовий
облік машин, які ввезені на територію України на період більш як
два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Власникам
таких машин за їх письмовим зверненням видається талон тимчасового
обліку. Номерні знаки і реєстраційний документ машини,
зареєстрованої за межами України (у разі наявності), долучаються
до справ при постановці на тимчасовий облік і повертаються
власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації.
4.5. Власникам машин, які тимчасово демонтовані із самохідних
машин, видаються талони тимчасового обліку машин на підставі їх
заяви. Свідоцтво про реєстрацію машини долучається до справи з
тимчасової реєстрації машини і повертається після закінчення
строку тимчасового обліку.
4.6. У разі реєстрації машин, які були зареєстровані в інших
органах, талон тимчасового обліку машини видається на період до
підтвердження інформації щодо їх реєстрації та зняття з обліку в
таких органах. Після надходження такої інформації талон
тимчасового обліку повертається до інспекції, а власнику видається
свідоцтво про реєстрацію машини після огляду машини спеціалістом з
обстеження з видачею висновку. { Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 396 ( z1209-13 )
від 27.06.2013 }
4.7. Тимчасова реєстрація нових машин, які не зареєстровані
інспекціями, здійснюється після їх огляду державними інспекторами
за місцем їх реєстрації, про що складається акт огляду, при цьому
огляд спеціалістом з обстеження не проводиться. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в
Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі або
в районі. У разі перебування машини за межами району (міста), де
проводиться її тимчасова реєстрація, огляд машини здійснюється
державним інспектором у районі, в якому машина перебуває
тимчасово, про що складається акт огляду. { Розділ IV доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 396 ( z1209-13 )
від 27.06.2013 }
4.8. У випадках, коли машини передаються в оренду або
фінансовий лізинг тощо, талон тимчасового обліку видається на
строк відповідно до укладених договорів, а свідоцтво про
реєстрацію машин вилучається і долучається до справи з тимчасової
реєстрації. Після закінчення строку тимчасового обліку талон
тимчасового обліку машини повертається до інспекції та долучається
до справи про перереєстрацію машини, а свідоцтво про реєстрацію
машини повертається власникові.
4.9. При проведенні тимчасової реєстрації відомості про
машину та її власника вносяться до талона тимчасового обліку
машини за допомогою засобів комп'ютерної техніки. За бажанням та письмовою заявою власника - фізичної особи,
поданою ним особисто, про передачу права керування машиною іншій
фізичній особі (або двом особам) у графу "Особливі відмітки"
талона тимчасового обліку вноситься запис: "має право керувати _________________________________________".
(прізвище, ім'я, по батькові)
4.10. У разі втрати талона тимчасового обліку машини за
письмовим зверненням власника замість нього видається дублікат
талона тимчасового обліку машини. На талоні тимчасового обліку
машини в такому випадку робиться відмітка "Дублікат".
4.11. Факт одержання власником машини або уповноваженою ним
особою талона тимчасового обліку машини та номерних знаків
підтверджується їх підписами в книзі реєстрації.
4.12. Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією
відповідно до заяви власника або вимог закону. Після закінчення
такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон
тимчасового обліку машини та номерні знаки власник здає до
інспекції не пізніше ніж протягом 10 діб.
4.13. Документи, які стали підставою для тимчасової
реєстрації машин, формуються у справи державним інспектором, їх
облік і термін зберігання визначаються строком дії договорів
оренди або лізингу машин тощо після чого знищуються в
установленому порядку, але не менше строку, передбаченого пунктом
2.2 розділу II цього Порядку.
4.14. Запис про відмову в тимчасовій реєстрації машини із
зазначенням вмотивованих підстав відмови вноситься до заяви, копія
якої повертається власнику машини або його представнику. На
прохання заявника складається окрема письмова відповідь про
підставу відмови в тимчасовій реєстрації машини, яка підписується
державним інспектором та реєструється уповноваженою посадовою
особою інспекції в установленому порядку.
V. Перереєстрація машин
5.1. Перереєстрація машин проводиться державними інспекторами
у випадках, передбачених пунктом 16 Порядку реєстрації
( 694-2009-п ). У разі перереєстрації машини свідоцтво про
реєстрацію машини та номерні знаки підлягають заміні. 5.1.1. При зміні прізвища, імені чи по батькові або зміні
місця проживання (перебування) власника машини - фізичної особи
або найменування, місцезнаходження, організаційно-правової форми
власника машини - юридичної особи у межах території обслуговування
інспекції проводиться перереєстрація машини із заміною свідоцтва
про реєстрацію машини та номерних знаків на підставі копій
документів, завірених в установленому порядку, що підтверджують
зазначені зміни. 5.1.2. У разі заміни свідоцтва про реєстрацію машини (крім
випадків їх втрати або викрадення) проводиться перереєстрація
машини. При цьому попередньо видане свідоцтво про реєстрацію
машини вилучається. Вилучені свідоцтва про реєстрацію машини
долучаються до справи про перереєстрацію машини після погашення
інспектором (відрізується нижній кут).
5.2. У разі перереєстрації машини за фізичною особою, яка
згідно з свідоцтвом про спадщину стала спадкоємцем, та юридичною
особою, яка є правонаступником власника машини, надаються копії
засвідчених в установленому порядку документів, що підтверджують
право на спадщину та правонаступництво.
5.3. Забороняється здійснювати перереєстрацію машини, щодо
якої в установленому порядку повідомлено про накладення арешту.
5.4. У разі втрати (викрадення) свідоцтва про реєстрацію
машини державними інспекторами приймаються до розгляду письмові
заяви власників машин про їх втрату (викрадення). Попередньо до УАЕОС вноситься інформація про розшук свідоцтва
про реєстрацію машини, про що в заяві робиться відповідний запис і
ставиться підпис державного інспектора із зазначенням дати та часу
внесення такої інформації до бази даних. Факт одержання власником машини або уповноваженою особою
нового свідоцтва про реєстрацію машини підтверджується його
підписом у книзі реєстрації. Втрачені свідоцтва про реєстрацію
машин, які надійшли до інспекції після видачі власнику нового
свідоцтва про реєстрацію машини, долучаються до матеріалів заяви і
погашаються державним інспектором, щоб виключити їх повторне
використання. При цьому до УАЕОС вносяться відповідні зміни.
5.5. Перереєстрація машин у разі переобладнання або заміни
складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами
проводиться при наданні документів, що підтверджують правомірність
придбання складових частин (вузлів і агрегатів), що мають
ідентифікаційні номери.
5.6. При перереєстрації переобладнаних машин державними
інспекторами вносяться зміни до УАЕОС та проводиться заміна
свідоцтва про реєстрацію машини. До графи "Особливі відмітки"
свідоцтва про реєстрацію машини вноситься запис про виконане
переобладнання або особливості конструкції.
5.7. Машина, передана в оренду, перереєстровується за
орендарем на підставі відповідного договору із зазначенням у ньому
рішення щодо перереєстрації машини за орендарем. При цьому в книзі
реєстрації у графі "Особливі відмітки" реєстраційного документа та
в УАЕОС робиться запис "Без права відчуження".
5.8. В графі "Особливі відмітки" реєстраційного документа, що
видається на кожну перереєстровану машину, зазначається дата
первинної реєстрації машини та серія, номер виданого
реєстраційного документа.
VI. Зняття з обліку машин
6.1. Відповідно до вимог пункту 17 Порядку реєстрації
( 694-2009-п ) з обліку машина знімається після її огляду
спеціалістом з обстеження з видачею висновку протягом семи робочих
днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до
якої додаються: { Абзац перший пункту 6.1 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 } рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної
особи); свідоцтво про реєстрацію машини; номерні знаки; висновок (при знятті машини з обліку у зв'язку з її
відчуженням); { Абзац п'ятий пункту 6.1 розділу VI в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 } копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку
відповідного суб'єкта управління майном (для державних та
комунальних підприємств); письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, яка
була зареєстрована за одним із співвласників, визначеним за їх
згодою, що засвідчується в установленому порядку; рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського
підприємства про зняття машини з обліку, яка була зареєстрована за
одним із співвласників, на підставі договору про спільне
володіння, користування і розпорядженням майном, яке перебуває в
спільній частковій власності за їх згодою, що засвідчується в
установленому порядку; рішення господарського товариства для машини, що повертається
особі у зв'язку з її виходом з господарського товариства та
реєструється за нею; згода батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка
засвідчується нотаріально, для машини, що належить неповнолітній
особі, а у разі успадкування за законом - малолітній особі; засвідчене в установленому порядку рішення власника, рішення
суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у
зв'язку з ліквідацією юридичної особи); обліково-ідентифікаційна табличка (при вибракуванні машин); акт про списання при вибракуванні машини, що належить
юридичній особі. Також до заяви (в разі потреби) додаються: документи, що підтверджують використання та зберігання машини
у відокремленому підрозділі або право власності на земельну
ділянку чи на користування нею, в разі реєстрації машини за
місцезнаходженням відокремлених підрозділів або земельних ділянок
(у разі потреби); документ, що посвідчує уповноважену особу власника машини. При знятті машини з обліку у зв'язку з її вибракуванням
огляд спеціалістом з обстеження не проводиться. { Пункт 6.1
розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
6.2. Державним інспектором проводиться перевірка документів,
які подаються до інспекції для зняття з обліку машини.
6.3. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням
номерні знаки, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний
документ здаються до інспекції та підлягають знищенню із
складенням відповідного акта. Вибракування машини, що належить юридичній особі,
підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній
особі, - її заявою. При знятті з обліку машини у зв'язку з її вибракуванням на
акті про списання машини, що належить юридичній особі, ставиться
штамп "Знято з обліку в зв'язку із списанням". Аналогічні записи
вносяться також до книги реєстрації, а відомості про вибракування
машин - до УАЕОС. За бажанням власника машини, що вибраковується
(переобладнується), інспекцією йому може бути видана довідка про
належність складових частин (вузлів і агрегатів), що мають
ідентифікаційні номери, які вивільнені після вибракування
(переобладнання) машини. У разі видачі довідки про належність
складових частин (вузлів і агрегатів), що мають ідентифікаційні
номери, які вивільнені після вибракування (переобладнання),
проводиться обов'язковий огляд машини спеціалістом з обстеження з
видачею висновку з метою звіряння ідентифікаційних номерів її
складових частин з номерами, зазначеними в поданих документах.
6.4. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням
проводиться її огляд спеціалістом з обстеження з видачею висновку.
{ Абзац перший пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 347
( z1135-12 ) від 13.06.2012 } Заява власника машини роздруковується за допомогою оргтехніки
і підписується власником після перевірки правильності записів,
внесених до заяви, та засвідчується підписом державного інспектора
в розділі "Службові відмітки". { Абзац другий пункту 6.4
розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 ) від
13.06.2012 }
6.5. При знятті з обліку машини у разі встановлення факту, що
подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення
ідентифікаційного номера машини, її складових частин (вузлів і
агрегатів) інформація про зазначені факти і такі документи негайно
передаються до правоохоронних органів.
6.6. У разі зняття з обліку машини у зв'язку з її відчуженням
номерні знаки власник здає до інспекції. У свідоцтві про
реєстрацію машини відрізається нижній кут, ставиться штамп "Знято
з обліку для реалізації", печатка та підпис державного інспектора. На кожну зняту з обліку машину інспекція видає номерні знаки
"Транзит", серія та номер яких зазначаються у свідоцтві про
реєстрацію машини. Строк дії цих знаків становить 30 діб, крім
випадку, зазначеного у підпункті 5 пункту 8 Порядку реєстрації
( 694-2009-п ). Здані номерні знаки знищуються в установленому порядку із
складанням відповідного акта.
6.7. Забороняється знімати з обліку машину, щодо якої в
установленому порядку повідомлено про накладення арешту або
заборону зняття її з обліку. Зазначена вимога стосується також
неповнолітніх (до 18-річного віку).
6.8. У разі коли встановлено факт перебування машини протягом
останніх п'яти і більше років в розукомплектованому і непридатному
для експлуатації стані, неможливо відшукати власника машини або
коли її не подано на обов'язковий технічний контроль, банкрутства
та ліквідації суб'єкта господарювання - юридичної особи, інспекція
вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації. При цьому на заяві власника машини робиться запис: "Знято з
обліку в зв'язку зі скасуванням реєстрації", а документи власнику
не повертаються. Аналогічні записи вносяться також до однойменних реквізитів
книги реєстрації, а відомості про скасування реєстрації машин - до
УАЕОС.
6.9. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію машини, знятої з
обліку, власникові видається дублікат свідоцтва про реєстрацію
машини з відміткою про зняття машини з обліку на підставі заяви із
зазначенням в ній обставин втрати. У графі "Особливі відмітки"
робиться запис "Замість втраченого попереднього свідоцтва про
реєстрацію машини серія ____ N ____________". В УАЕОС робиться запис про розшук такого свідоцтва.
6.10. В разі зняття з обліку машини, у випадку звернення на
неї стягнення, при виконанні рішень суду чи інших уповноважених
органів (посадових осіб) та при відмові власника машини зняти її
добровільно, зняття її з обліку проводиться на підставі
відповідних документів уповноважених органів.
VII. Порядок оформлення реєстраційних
документів
7.1. Відомості, що заносяться до реєстраційного документа,
роздруковуються з використанням комп'ютерної техніки, після чого
реєстраційний документ ламінується.
7.2. Якщо при оформленні реєстраційних документів виділеного
поля недостатньо, дозволяється використовувати загальноприйняті
скорочення реквізитів. За відсутності реквізитів поле залишається
вільним.
7.3. Реквізити заповнюються літерами українського алфавіту.
7.4. У графі "Найменування" зазначається вид машини
(наприклад, "трактор колісний").
7.5. У графі "Реєстраційний номер" зазначаються видані
номерні знаки.
7.6. У графі "Марка" зазначається марка машини, вказана в
технічній документації.
7.7. У графі "Рік випуску" зазначається рік виготовлення
машини.
7.8. У графах "Заводський N", "двигун N", "шасі N"
зазначається номер машини, двигуна та шасі згідно з даними
технічної документації та даними на ідентифікаційних табличках. У
разі присвоєння машині ідентифікаційних номерів реквізити
заповнюються згідно з документами, які є підставою для їх
внесення. Для самохідних машин, змонтованих на шасі тракторів, у
графі "шасі N" зазначається заводський номер цього трактора. { Пункт 7.8 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства N 347 ( z1135-12 )
від 13.06.2012 }
7.9. У графі "Об'єм двигуна" вказується об'єм двигуна машини
в см куб. та потужність в кВт (відповідно до технічної
документації).
7.10. У графі "Маса машини" вказується експлуатаційна маса
машини в кілограмах (відповідно до технічної документації).
7.11. У графі "Особливі відмітки" заносяться серія і номер
попереднього реєстраційного документа або реквізити основного
документа, що став підставою для реєстрації, дата видачі. При
необхідності вносяться записи "Має право керувати _____________",
про обмеження відчуження, про співвласників тощо.
7.12. Графи "Власник", "Область", "Район", "Населений пункт",
"Вулиця", "Будинок, корпус, квартира" заповнюються згідно з
документами, які є підставою для реєстрації машин.
7.13. У графі "Видано (найменування інспекції)" вказується
найменування інспекції.
7.14. У графі "Державний інспектор" ставиться підпис
державного інспектора, прізвище, ініціали (друкованим способом) і
печатка.
7.15. У графі "Дата" вказується дата видачі свідоцтва про
реєстрацію (талона тимчасового обліку) машини із зазначенням
числа, місяця та року.
VIII. Реєстрація причіпного,
навісного обладнання (крім тракторних причепів
і прирівняних до них машин) та інвентарю
8.1. Причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і
прирівняних до них машин) та інвентар реєструються (за бажанням
власника) з видачею свідоцтва про реєстрацію машини без видачі
номерних знаків тільки після присвоєння їм ідентифікаційних
номерів.
8.2. Присвоєний ідентифікаційний номер з кодом відповідного
регіону, де проводилась ідентифікація, заноситься в графу "шасі N"
свідоцтва про реєстрацію машини, книги реєстрації та УАЕОС.
8.3. Причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і
прирівняних до них машин) та інвентар реєструються за умови
наявності та надання інспекціям документів, передбачених пунктом
3.1 розділу III цього Порядку.
IX. Присвоєння ідентифікаційних номерів
9.1. При встановленні фактів відсутності одного чи більше
заводських, ідентифікаційних номерів машини (складової частини),
їх втрати, невідповідності їх реєстраційним даним машини, при
реєстрації самостійно складених машин, причіпних, навісних
сільськогосподарських та інших машин і обладнання інспекцією
вживаються заходи щодо їх присвоєння та видається направлення для
проведення цієї роботи. У випадку наявності заводської таблички з номером (тобто
порядковим номером продукції, що випускається заводом-виробником)
на складових частинах машин, причіпному, навісному обладнанні
(крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентарі
даний номер вноситься у відповідну графу реєстраційного документа,
книги реєстрації та УАЕОС після огляду спеціалістом з обстеження.
9.2. Встановлення реєстраційної обліково-ідентифікаційної
таблички здійснюється протягом місяця з дня одержання направлення
на присвоєння ідентифікаційного номера, виданого державним
інспектором району (міста).
9.3. Після встановлення реєстраційної
обліково-ідентифікаційної таблички власнику видається один
примірник акта про присвоєння ідентифікаційного номера для
проведення реєстраційно-облікових дій в інспекції. Присвоєний ідентифікаційний номер з кодом відповідного
регіону, де проводилась ідентифікація, заноситься до всіх
реєстраційних документів та УАЕОС. Копія акта про присвоєння ідентифікаційного номера та
направлення на присвоєння ідентифікаційного номера зберігаються в
уповноваженої юридичної особи протягом п'яти років і є підставою
для списання ідентифікаційного номера.
9.4. Реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички з
ідентифікаційним номером кріпляться спеціальними заклепками, які
мають три ступені захисту.
9.5. На всіх чотирьох спеціальних заклепках відбивається
тавро відповідно до переліку кодів і тавр, закріплених за
регіонами України (згідно з додатком 2). Зразок тавра на табличці
повинен відповідати тавру на всіх заклепках кріплення.
9.6. Реєстраційна обліково-ідентифікаційна табличка на
машинах та складових частинах кріпиться в місцях, передбачених
заводом-виробником, а на самостійно виготовлених, причіпних,
начіпних сільськогосподарських та інших механізмах - на несучій
основній рамі. Забороняється кріплення реєстраційної
обліково-ідентифікаційної таблички з ідентифікаційним номером на
знімних деталях.
9.7. Присвоєний ідентифікаційний номер дублюється один раз
або декілька разів (за бажанням власника) на тій складовій
частині, причіпному або навісному сільськогосподарському
обладнанні, де безпосередньо кріпиться табличка, з обов'язковим
письмовим відображенням в акті про присвоєння ідентифікаційного
номера.
9.8. Відповідальною за присвоєння ідентифікаційних номерів
машин є уповноважена юридична особа в регіоні, визначена
інспекцією на конкурсних засадах.
Директор Департаменту
землеробства О.А.Демидов

Додаток 1
до Порядку роботи,
пов'язаної з реєстрацією
та зняттям з обліку
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ВИСНОВОК СПЕЦІАЛІСТА
від __________________ N __________
з проведення обстеження машин на відповідність
ідентифікаційних номерів і супровідних документів
на предмет фальсифікації

За заявою ___________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, __________________________________________________________________
прізвище, ініціали керівника, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
та реєстраційний номер облікової картки платника податків або __________________________________________________________________
номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті) власника машини)
для обстеження заводських (ідентифікаційних) номерів машини та
реєстраційних, супровідних документів подано:
найменування машини _____________________________________________,
марка і модель машини ___________________________________________,
номерний знак ______________, рік випуску (згідно з реєстраційними
документами) _________________,
реєстраційні, супровідні документи _______________________________ _________________________________________________________________.
(серія, номер, ким і коли видано документ)
Обстеження проведено спеціалістом _________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
НА ВИРІШЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПОСТАВЛЕНО ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
1. Чи не піддавались змінам або фальсифікації заводські
(ідентифікаційні) номери машини та реквізити, записи у
реєстраційних, супровідних документах?
ОБСТЕЖЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНО:
Марка і модель машини ____________________________________________
Заводські (ідентифікаційні номери): машини ______________________________________________________ двигуна _____________________________________________________ шасі ________________________________________________________
Рік випуску машини _______________________________________________
Маса машини ______________________________________________________
Марка і модель двигуна ___________________________________________
Об'єм двигуна ____________________________________________________
1. За заводськими (ідентифікаційними) номерами машини,
двигуна, шасі:____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. За реєстраційними, супровідними документами: _____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ВИСНОВОК: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок спеціаліста дійсний протягом 30 діб.
Спеціаліст _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 347 ( z1135-12 ) від 13.06.2012 }

Додаток 2
до Порядку роботи,
пов'язаної з реєстрацією
та зняттям з обліку
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

ПЕРЕЛІК
кодів та тавр, закріплених
за регіонами України

------------------------------------------------------------------ | Область, регіон | Код регіону |Абревіатура тавра | |-------------------------+-------------------+------------------| |Автономна Республіка Крим| 01 | КРМ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Області та міста: | | | |-------------------------+-------------------+------------------| |Вінницька | 02 | ВІН | |-------------------------+-------------------+------------------| |Волинська | 03 | ВЛН | |-------------------------+-------------------+------------------| |Дніпропетровська | 04 | ДПР | |-------------------------+-------------------+------------------| |Донецька | 05 | ДОН | |-------------------------+-------------------+------------------| |Житомирська | 06 | ЖТМ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Закарпатська | 07 | ЗКР | |-------------------------+-------------------+------------------| |Запорізька | 08 | STN | |-------------------------+-------------------+------------------| |Івано-Франківська | 09 | ІВФ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Київська | 10 | КИО | |-------------------------+-------------------+------------------| |м. Київ | 11 | КИВ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Кіровоградська | 12 | КРГ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Луганська | 13 | ЛНГ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Львівська | 14 | ЛЕВ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Миколаївська | 15 | МКЛ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Одеська | 16 | ОДА | |-------------------------+-------------------+------------------| |Полтавська | 17 | ПЛТ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Рівненська | 18 | РІВ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Сумська | 19 | СУМ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Тернопільська | 20 | ТРП | |-------------------------+-------------------+------------------| |Харківська | 21 | ХРК | |-------------------------+-------------------+------------------| |Херсонська | 22 | ХРС | |-------------------------+-------------------+------------------| |Хмельницька | 23 | ХМЛ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Черкаська | 24 | ЧРК | |-------------------------+-------------------+------------------| |Чернігівська | 25 | ЧНГ | |-------------------------+-------------------+------------------| |Чернівецька | 26 | ЧРЦ | |-------------------------+-------------------+------------------| |м. Севастополь | 27 | СВТ | ------------------------------------------------------------------вгору