Документ z1486-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.08.2017, підстава - z0898-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.11.2004 N 767
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2004 р.
за N 1486/10085
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 614 ( z0898-17 ) від 30.06.2017 }
Про затвердження Положення про премію
імені М.Г. Дерегуса в галузі образотворчого
мистецтва (живопис, графіка)

Відповідно до Положення про Міністерство культури і мистецтв
України, затвердженого Указом Президента України від 31 серпня
2000 року N 1038 ( 1038/2000 ), та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 161 ( 161-98-п ) "Про
увічнення пам'яті народного художника України академіка
Дерегуса М.Г." Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про премію імені М.Г.Дерегуса
в галузі образотворчого мистецтва (живопис, графіка) (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра культури і мистецтв України Музиченка О.М.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної спілки
художників України В.А.Чепелик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
05.11.2004 N 767
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2004 р.
за N 1486/10085

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені М.Г.Дерегуса
в галузі образотворчого мистецтва
(живопис, графіка)

1. Премія імені М.Г. Дерегуса в галузі образотворчого
мистецтва (живопис, графіка) (далі - Премія) присуджується щорічно
молодим художникам за визначні живописні, графічні твори,
що відзначаються високим професіоналізмом виконання, глибоким
розкриттям змісту та образів, співзвучних настроям епохи розбудови
незалежної Української держави.
2. Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича
Дерегуса - 5 грудня у розмірі однієї тисячі гривень у кожній
з номінацій "живопис" і "графіка" за рахунок коштів, передбачених
Міністерству культури і мистецтв України в Державному бюджеті
України. Твори мають бути оприлюднені на виставці протягом останніх
трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх висунення
на здобуття Премії, мати позитивні рецензії у мистецтвознавчій
літературі, засобах масової інформації.
3. На здобуття Премії до 5 листопада подаються : - клопотання про присудження Премії; - завірений протокол засідання, на якому було прийняте
рішення про висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії; - репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,
слайдів, CD (дисків); - рецензії на творчість художника та його твір (цикл творів),
висунутий на здобуття Премії, із зазначенням часу його створення
та оприлюднення; - ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі
та засобах масової інформації; - копії паспорта та ідентифікаційного коду автора.
4. Днем висунення твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день подання документів, зазначених у пункті 3 цього
Положення.
5. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються
Міністерством культури Автономної Республіки Крим, обласними,
Київським та Севастопольським міськими управліннями культури,
творчими спілками, музеями, художніми галереями,
культурно-мистецькими громадськими об'єднаннями.
6. Для розгляду поданих документів, зазначених у п.3 цього
Положення, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття
Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії в номінаціях
"живопис" і "графіка" створюється Організаційний комітет (далі -
Комітет) у складі дев'яти осіб та десятої особи - відповідального
секретаря, який бере участь у засіданнях Комітету без права
голосу. Комітет діє на громадських засадах. Склад Комітету формується з представників Міністерства
культури і мистецтв України, Національної спілки художників
України, провідних діячів мистецтва. Комітет очолює голова - заступник Міністра культури
і мистецтв України (далі - Мінкультури). Персональний склад Комітету затверджується наказом
Мінкультури кожних два роки. Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету веде голова або за його дорученням один
з двох заступників. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини його складу. Рішення Комітету про присудження Премії в номінаціях
"живопис" і "графіка" приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі якщо
при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос
головуючого на засіданні Комітету є ухвальним.
7. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі
приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 3 цього
Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.
8. Повторно Премія в номінаціях "живопис" і "графіка" може
присуджуватися не раніше ніж через п'ять років після попереднього
присудження.
9. Виплата Премії в номінаціях "живопис" і "графіка"
здійснюється відповідно до наказу Мінкультури на підставі рішення
Комітету.
10. Особам, яким присуджується Премія в номінаціях "живопис"
і "графіка", присвоюється звання лауреатів премії імені
М.Г.Дерегуса в галузі образотворчого мистецтва (живопис, графіка)
і вручаються диплом та грошова винагорода.
11. У разі якщо Премія в номінаціях "живопис" і "графіка"
присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова
винагорода ділиться між ними порівну.
12. Диплом Премії лауреатам у номінаціях "живопис"
і "графіка" вручається в урочистій обстановці Міністром культури
і мистецтв України або за його дорученням одним із заступників
Міністра.
13. У грудні місяці кожного року Мінкультури та Національна
спілка художників України організовують виставку творів лауреатів
Премії.
14. Премія може бути присвоєна посмертно.
Заступник начальника управління
з питань мистецтв - начальник відділу
з питань монументального, образотворчого
та декоративного мистецтва О.Г.Мітякінавгору