Документ z1477-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2014  № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1477/26254

Про внесення змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” (із змінами), з урахуванням рішення Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 04 квітня 2014 року № 27 “Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215, що додаються.

2. Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики (Кіндратів В.З.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


О.Г. Настасенко

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Міністра охорони здоров'я України

Заступник
Міністра промислової політики України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ. Лазоришинець


О.Ф. Каленков


С. БочковськийО.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
31.10.2014  № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2014 р.
за № 1477/26254

ЗМІНИ
до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

1. У розділі 1:

1) абзац перший пункту 1.4 виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим;

2) пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8, 1.9 вважати відповідно пунктами 1.7, 1.8.

2. У розділі 2:

1) у пункті 2.7:

у підпункті 2.7.2 слова “Державної гідрометеорологічної служби України” замінити словами “гідрометеорологічних організацій ДСНС України”;

підпункт 2.7.3 викласти в такій редакції:

“2.7.3. Мінприроди України, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації приймають до розгляду тільки ті матеріали, у складі яких містяться засвідчені в установленому порядку копії офіційно отриманих (на бланку з гербовою печаткою) вихідних даних про стан довкілля (метеорологічні параметри, фонові концентрації, середньорічна та максимальна з разових концентрації)”;

2) у підпункті 2.8.4 пункту 2.8 слова “Державною гідрометеорологічною службою України” замінити словами “гідрометеорологічними організаціями ДСНС України”;

3) в абзаці п’ятнадцятому пункту 2.10 слова “територіальними органами Мінприроди України за погодженням з установами державної санітарно-епідеміологічної служби” замінити словами “Мінприроди України, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Держсанепідслужбою України”;

4) в абзаці дев’ятому пункту 2.14 слова “Державною гідрометеорологічною службою України” замінити словами “гідрометеорологічними організаціями ДСНС України”.

Заступник директора
Департаменту -
начальник відділу
атмосферного повітря
Департаменту
дозвільно-ліцензійної
діяльності
та регуляторної політики
В.З. Кіндратіввгору