Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Форма типового документа, Звіт, Перелік, Журнал від 12.12.20113505/5
Документ z1431-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2017, підстава - z1038-17Додаток 3
до Інструкції про особливості здійснення
судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах
(пункт 12 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
печатки судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

ОПИС
печатки судового експерта, що не працює
у державній спеціалізованій експертній установі

1. Печатка судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - печатка), має форму кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

2. Під подвійним бортиком зліва направо інверсним шрифтом розміщуються напис «судовий експерт» та прізвище, ім’я, по батькові судового експерта.

3. У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України в обрамленні кола діаметром 23 мм (товщина лінії - 0,1 мм) зі складним малюнком.

4. На полі між зовнішнім обрамленням і внутрішнім обрамленням зліва направо по колу двома рядками центровим способом розміщується напис, який містить у зовнішньому колі текст «Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України», у внутрішньому колі зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків судового експерта або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

5. Складові написів в усіх колах розділяються семикутними зірочками.

6. Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}Додаток 4
до Інструкції про особливості здійснення
судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах
(пункт 14 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
бланка судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ
Іванов Іван Іванович

__________________________________________________________________
Свідоцтво № 1234 від 01 січня 2001 року, видане на підставі рішення
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
вул. Будівельників, буд. 11/11, оф. 11, м. Київ, 01001, тел.:+38 (044) 101-01-01,
факс: +38 (044) 101-01-11; е-mail: 1234567890@mail.gov.ua

Судовий експерт

______________
(підпис)

І.І. Іванов

ОПИС
бланка судового експерта, що не працює
у державній спеціалізованій експертній установі

1. Бланк судового експерта виготовляється друкарським способом або за допомогою комп’ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2. Для виготовлення бланка використовуються аркуші паперу форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланк формату А3 (297 х 420 мм) для оформлення документів у вигляді таблиць.

3. Бланк повинен виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

4. Бланк повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові судового експерта; довідкові дані (поштова адреса офіса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та дата його видачі тощо); дату документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який надається відповідь.

5. Бланки документів повинні мати такі поля (в міліметрах): ліве - 30; праве - 10; верхнє та нижнє - по 20.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}Додаток 5
до Інструкції про особливості здійснення
судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах
(пункт 17 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень
за ______ рік

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(експертна спеціальність, за якою атестований судовий експерт)
__________________________________________________________________
(номер та термін дії свідоцтва)
__________________________________________________________________
(область, місто)

Загальна кількість виконаних судових експертиз

Загальна кількість виконаних експертних досліджень

Кількість судових експертиз, виконаних у кримінальних справах

Кількість судових експертиз, виконаних у цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення органів досудового розслідування

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення державних виконавців

Кількість повідомлень про неможливість надання висновку

1

2

3

4

5

6

7

«___»_________20___ року


____________
(підпис)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}Додаток 6
до Інструкції про особливості здійснення
судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах
(пункт 5 розділу ІV)

ГРАФІК
проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}Додаток 7
до Інструкції про особливості здійснення
судово-експертної діяльності
атестованими судовими експертами,
що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах
(пункт 5 розділу ІV)

ЗОНИ
регіонального обслуговування науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз - Дніпропетровська, Запорізька області.

2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз - Донецька, Луганська області.

3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз - м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз - Автономна Республіка Крим.

5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області.

6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз - Полтавська, Сумська, Харківська області, м. Севастополь.

8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності - зона обслуговування поширюється на всі регіони.

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}вгору