Документ z1408-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.12.2016, підстава - z1528-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2014  № 1849/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
06 листопада 2014 р.
за № 1408/26185

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3359/5 від 25.11.2016}

Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції

{Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1281/5 від 22.07.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 576/5 від 21.04.2015
№ 1281/5 від 22.07.2015}

Відповідно до статті 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, у період її проведення забороняється.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1281/5 від 22.07.2015}

2. Державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які провели реєстраційні дії щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, протягом десяти робочих днів з дати державної реєстрації таких змін забезпечують надсилання документів, поданих для їх проведення, за новим місцезнаходженням юридичної особи або за новим місцем проживання фізичної особи – підприємця, якщо воно не збігається з місцем їх подачі.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

3. Взяття на облік державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних справ за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється у день отримання документів, надісланих відповідно до пункту 2 цього наказу.

Взяття на облік за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які змінили своє місцезнаходження/місце проживання на територію проведення антитерористичної операції до набрання чинності цим наказом, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, до яких відповідні юридичні особи або фізичні особи – підприємці звернулися за проведенням реєстраційної дії.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1281/5 від 22.07.2015}

Одночасно із взяттям на облік реєстраційної справи державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців складає акт про те, що відповідна реєстраційна справа в паперовому вигляді знаходиться в територіальному органі Міністерства юстиції України за попереднім місцем реєстрації.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1281/5 від 22.07.2015}

4. Виготовлення державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців електронних копій документів, поданих для проведення реєстраційних дій, визначених цим наказом, шляхом їх сканування здійснюється відповідно до частини дев’ятої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

5. Державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які провели реєстраційні дії, визначені цим наказом (крім проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції), протягом трьох місяців після завершення антитерористичної операції забезпечують надсилання документів, поданих для проведення цих дій, державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців територіальних органів Міністерства юстиції України за місцезнаходженням/місцем проживання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

6. Установити, що до затвердження та введення в дію акта Кабінету Міністрів України, яким визначено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, дія підпункту 2 та абзацу першого підпункту 3 пункту 1, пунктів 2–5 та абзацу другого пункту 8 цього наказу поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями, та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Донецька та Луганська області.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 серпня 2014 року № 1355/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Донецька та Луганська області», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 993/25770.

8. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г. В.) забезпечити:

надання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Личов О.В.) доступу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, з метою проведення реєстраційних дій, визначених пунктом 1 цього наказу;

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

тимчасове припинення державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Личов О.В.) доступу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців стосовно проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження/місця проживання юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з інших територій України на окуповану територію та окремі території Луганської та Донецької областей, що визначені пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за № 640/25417 (із змінами).

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

9. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

10. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби УкраїниГ. Онищенковгору