Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінсоцполітики України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Наказ від 11.11.2011435/218/1430
Документ z1402-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2011 N 435/218/1430
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2011 р.
за N 1402/20140

Про затвердження Змін до Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

У зв'язку з прийняттям Закону України від 17.03.2011
N 3164-VI ( 3164-17 ) "Про внесення зміни до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при
народженні дитини", Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та
відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 389 ( 389/2011 ), Положення про Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента
України від 31.05.2011 N 634 ( 634/2011 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики
України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму
України від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за
N 112/6400 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики України (Мущинін В.В.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики
України С.Тігіпко
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.Клюєв
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України О.Осауленко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
11.11.2011 N 435/218/1430
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2011 р.
за N 1402/20140

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. У пункті 5:
1.1. Підпункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3) стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при
народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини
допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється
одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка
надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств,
організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання,
безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи
організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи
кредитів та щомісячні компенсаційні виплати. При цьому до
сукупного доходу не включається відповідна допомога, для
призначення якої обчислюється сукупний дохід. При зверненні за
призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з
урахуванням сукупного доходу, до сукупного доходу сім'ї входять
розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги,
крім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід;".
1.2. У підпункті 5.4 останнє речення викласти в такій
редакції: "За відсутності цих даних доходи фізичних осіб - підприємців
та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за
встановленою формою.".
2. Пункт 7 доповнити новим підпунктом 7.15 такого змісту: "7.15) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб -
підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну
діяльність, на підставі даних книги обліку доходів і витрат за
встановленою формою, обчислюється виходячи з чистого доходу за
попередні шість місяців, поділеного на 6.".
3. Підпункт 8.2 пункту 8 викласти в такій редакції: "8.2) частина допомоги при народженні дитини, виплата якої
здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово, допомога на поховання,
одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або
за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, організацій незалежно від форм власності.";
Директор Департаменту
державної соціальної допомоги В.Мущинін
Заступник директора Департаменту
Макроекономічної політики,
стратегічного планування та
прогнозування - начальник управління
економіки соціальної та
гуманітарної сфери О.Савенко
Директор Департаменту фінансів
соціальної сфери О.Шнипковгору