Про затвердження Тимчасового положення про професійну пожежну охорону МНС України
Мін. надзвичайних ситуацій; Наказ, Положення від 13.10.2004115
Документ z1393-04, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Н А К А З
13.10.2004 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2004 р.
за N 1393/9992
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження Тимчасового положення про
професійну пожежну охорону МНС України

З метою законодавчого врегулювання питань організації
діяльності професійної пожежної охорони МНС України на період
перетворення відповідно до Указу Президента України від 19 грудня
2003 року N 1467 ( 1467/2003 ) військ Цивільної оборони України,
органів і підрозділів державної пожежної охорони на
Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про професійну пожежну
охорону МНС України (додається).
2. Начальникам територіальних органів управління МНС України
організувати вивчення зазначеного Тимчасового положення та
забезпечити контроль за його виконанням.
Міністр
генерал-полковник
внутрішньої служби Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
13.10.2004 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2004 р.
за N 1393/9992

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про професійну пожежну охорону МНС України

1. Загальні положення
1.1. На період перетворення військ Цивільної оборони України,
органів і підрозділів державної пожежної охорони на
Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту відповідно до
Указу Президента України від 19 грудня 2003 року N 1467
( 1467/2003 ) "Про Державну програму перетворення військ Цивільної
оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони
в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до
2005 року" в містах, інших населених пунктах, на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форм власності, де
відсутні підрозділи державної пожежної охорони (на період
реформування), протипожежний захист забезпечує професійна пожежна
охорона Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
(далі - ППО).
1.2. У своїй діяльності ППО керується Законами України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ), Кодексом законів про працю України
( 322-08 ) та іншими законами України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами
МНС України, а також цим Тимчасовим положенням про професійну
пожежну охорону МНС України (далі - Тимчасове положення).
1.3. Трудові відносини особового складу ППО регулюються
законодавством про працю.
1.4. Штати підрозділів ППО розробляються і затверджуються МНС
України.
1.5. Чисельність підрозділів ППО і витрати на їх утримання
визначаються МНС України.
1.6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
підрозділів ППО здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,
асигнувань, що надходять за договорами від промислових та інших
об'єктів, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на
фінансування запобіжних заходів, благодійних внесків від юридичних
осіб та громадян, а також інших грошових надходжень, визначених
чинним законодавством. Забезпечення ППО спеціальною технікою, обладнанням,
спецодягом, засобами зв'язку, індивідуального захисту, іншим
майном здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України для органів та підрозділів цивільного захисту.
1.7. Взаємовідносини ППО з підприємствами, установами та
організаціями регулюються законодавством України і цим Тимчасовим
положенням.
1.8. Витрати на утримання підрозділів ППО на об'єктах
здійснюються за рахунок коштів, які отримані за договорами.
1.9. Підрозділи ППО міст та інших населених пунктів не є
юридичними особами і підпорядковуються територіальним органам
управління, при цьому вони можуть мати рахунки в установах банків
та печатку із зображенням Державного Герба України і свого
найменування.
2. Основні завдання професійної пожежної охорони
2.1. Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог. 2.2. Запобігання пожежам і нещасним випадкам на них. 2.3. Гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.
3. Порядок формування підрозділів ППО
3.1. На роботу до ППО приймаються громадяни, які досягли
вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми здібностями, освітою
та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.
3.2. Прийняття на роботу, переміщення та звільнення
начальників загонів (частин) ППО, їх заступників, працівників
фінансових служб здійснюються начальниками територіальних органів
управління. Прийняття, переміщення та звільнення інших категорій
працівників підрозділів ППО міст здійснюються начальниками, яким
таке право надано Міністром України з питань надзвичайних ситуацій
та начальниками територіальних органів управління МНС України. Оплата праці працівників ППО здійснюється відповідно до
чинного законодавства.
3.3. Працівники ППО повинні проходити первинну підготовку в
навчальних підрозділах територіальних органів управління
МНС України. Надалі вони проходять перепідготовку та підвищення
кваліфікації відповідно до порядку, установленого наказом
МНС України від 27.11.2003 N 455 "Про затвердження Тимчасової
настанови з організації професійної підготовки працівників органів
управління та підрозділів МНС України".
3.4. Для працівників ППО встановлюється 40-годинний робочий
тиждень. У разі потреби вони несуть службу в позаурочний час, а
також у вихідні та святкові дні. Оплата праці в позаурочний і нічний час, у вихідні та
святкові дні проводиться відповідно до чинного законодавства.
3.5. У підрозділах ППО чергові караули несуть службу
цілодобово. Після доби чергування надаються три доби відпочинку.
Інженерно-інспекторський склад ППО на об'єктах працює за режимом
праці цих об'єктів.
3.6. Територіальними органами управління МНС України
відповідно до діючого трудового законодавства розробляються та
узгоджуються з профспілковими комітетами правила внутрішнього
трудового розпорядку для підрозділів ППО.
4. Соціальний захист працівників ППО
4.1. Документом, який містить у собі взаємні обов'язки сторін
у сфері праці й соціальної захищеності працівників ППО, є угода,
укладена між відповідним профспілковим комітетом та органом
управління МНС України, на основі якої укладаються колективні
договори в структурних підрозділах ППО.
4.2. Працівники ППО підлягають особистому страхуванню у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків,
згідно з чинним законодавством.
4.3. Забезпечення житлом працівників ППО здійснюється
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями згідно
з чинним законодавством. Працівникам ППО в установленому законодавством порядку можуть
надаватися службові житлові приміщення.
4.4. Працівники ППО об'єктів згідно з чинним законодавством
обслуговуються поліклініками, лікарнями, санаторіями, будинками
відпочинку, дитячими садками і яслами підприємств, установ та
організацій, де створені ці підрозділи, а працівники ППО міст та
інших населених пунктів - по лінії місцевих органів виконавчої
влади.
4.5. Працівники підрозділів ППО, які працюють на територіях
виробництв, у цехах (дільницях) із шкідливими умовами праці,
користуються відповідними пільгами нарівні з працівниками цих
виробництв, цехів (дільниць).
4.6. Пенсійне забезпечення працівників ППО здійснюється
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ).
Заступник Міністра
генерал-майор
служби цивільного захисту В.П.Бутвгору