Документ z1365-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2015, підстава - z0712-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2012  № 41/5 ДСК


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 серпня 2012 р.
за № 1365/21677


Для службового користування
(без додатків - відкрита інформація)

Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках та внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 477/5 від 05.03.2014
№ 598/5 від 07.04.2014
№ 601/5 від 24.04.2015
№ 974/5 від 16.06.2015}

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою забезпечення належної реалізації заходів по створенню системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впорядкування відносин щодо оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках документів інформаційної системи Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Абзац другий пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами), виключити.

2. Абзац другий пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5 «Про затвердження нового зразка спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, його опису та введення бланків в обіг», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами), виключити.

3. Пункти 3-5 наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5 «Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами), виключити.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 598/5 від 07.04.2014}

5. Внести зміни до Зразка та Опису спеціального бланка свідоцтва про право власності, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 319/7640 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються (для службового користування).

6. Установити, що оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором прав на нерухоме майно, нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, адміністратором центру надання адміністративних послуг на спеціальних бланках свідоцтв про право власності, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 319/7640 (із змінами).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 974/5 від 16.06.2015}

7. Затвердити Зразок та Технічний опис спеціального бланка для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додаються (для службового користування).

{Нову редакцію Зразка та Технічного опису спеціального бланка для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно див. в Наказі Міністерства юстиції № 477/5 від 05.03.2014}


8. Спеціальний бланк для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Зразок та Технічний опис якого затверджено цим наказом, використовується у всіх випадках, коли передбачено оформлення та видача витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі для видачі витягів у випадках, зазначених у пункті 9 цього наказу, після повного використання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами).

9. Установити, що оформлення витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у випадках, коли оформлення таких витягів передбачено у двох примірниках, здійснюється на спеціальних бланках для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами), до повного їх використання.

10. Установити, що оформлення виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором прав на нерухоме майно з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Опис та Зразок яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 601/5 від 24.04.2015}

11. Установити, що витрати, пов’язані з організацією виготовлення та постачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, здійснюються за рахунок державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 601/5 від 24.04.2015}

12. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами).

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 601/5 від 24.04.2015}

13. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):

забезпечити постачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України органам державної реєстрації прав та нотаріусам, особам, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» можуть виконувати повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів, відповідно до їх повноважень;

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 601/5 від 24.04.2015, № 974/5 від 16.06.2015}

припинити замовлення спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами).

14. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами);

довести цей наказ до відома Державної реєстраційної служби України (Єфіменко Л.В.), головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.).

15. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.

16. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.), начальникам структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити належне застосування цього наказу в роботі.

17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.

18. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 6, 8-10 та абзацу третього пункту 13 наказу, які набирають чинності з дати, визначеної у пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 лютого 2010 року № 1878-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України».

Міністр

Олександр Лавриновичвгору