Документ z1345-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.01.2011, підстава - z1389-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2004 N 602/1226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1345/9944
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 955/628 ( z1389-10 ) від 17.12.2010 }
Про затвердження Порядку унесення відмітки
до паспорта громадянина України
щодо ідентифікаційного номера фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації
N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }
{ Додатково див. Ухвали Київського апеляційного
адміністративного суду
N 22-а-14609/08 ( v1460705-09 ) від 07.04.2009
N 22-а-15837/08 ( v5837705-09 ) від 21.05.2009 }
З метою виконання Закону України "Про Державний реєстр
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок унесення відмітки до паспорта
громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -
платника податків та інших обов'язкових платежів (додається).
2. Департаменту обслуговування платників податків Державної
податкової адміністрації України (Косарчук В.П.), Департаменту
зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України
(Подашевська Т.Л.) після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
3. Департаменту автоматизації процесів оподаткування
Державної податкової адміністрації України (Семирга М.І.) наказ
подати в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Москаленко В.М.
та заступника Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й.
5. Наказ та додатки до нього надіслати за належністю.
Голова Державної податкової
адміністрації України Ф.О.Ярошенко
Міністр внутрішніх справ України М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України,
Міністерства внутрішніх
справ України
19.10.2004 N 602/1226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1345/9944

ПОРЯДОК
унесення відмітки до паспорта громадянина України
щодо ідентифікаційного номера фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою
Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво
про народження", визначає процедуру внесення відмітки про
наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або
інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової
служби.
1.2. Відмітка вноситься до паспорта громадянина України.
1.3. Громадяни України, які відмовились від прийняття
ідентифікаційного номера, обліковуються як платники податків та
інших обов'язкових платежів за серією та номером паспорта.
1.4. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, у разі
відсутності в неї ідентифікаційного номера повідомляє у формі
заяви орган державної податкової служби за своїм місцем
реєстрації. Форму заяви наведено в додатку 1 до Порядку.
1.5. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовляється від ідентифікаційного номера, у разі наявності в неї
ідентифікаційного номера повідомляє у формі заяви орган державної
податкової служби за своїм місцем реєстрації. Форму заяви наведено
в додатку 2 до Порядку.
2. Перелік документів, що подає фізична особа,
яка відмовляється від ідентифікаційного номера,
до органу державної податкової служби
2.1. У залежності від свого статусу фізична особа надає
відповідний комплект документів.
2.2. Особа пред'являє: свідоцтво про народження, паспорт
громадянина України, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво
про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за
наявності), копію документа про присвоєння ідентифікаційного
номера (1) (за наявності).
_______________
(1) До березня 2002 року - Довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера, з березня 2002 року - Картка фізичної
особи - платника податків.
2.3. Особа, яка обміняла паспорт громадянина України, у якому
було проставлено відмітку, пред'являє: свідоцтво про народження,
новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб (за
наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності),
свідоцтво про зміну імені (за наявності).
3. Дії посадових осіб органу державної
податкової служби
3.1. Посадова особа органу державної податкової служби
отримує заповнену заяву з додатком.
3.2. У разі відсутності розбіжностей між даними заяви та
пред'явленими документами приймає заяву, про що робить відповідний
запис на заяві та формує особову справу.
3.3. Після прийняття заяви орган державної податкової служби
за місцем реєстрації особи проводить перевірку наявності
інформації про особу в Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО)
щодо достовірності поданих даних.
3.4. У термін до 30 календарних днів з дня прийняття заяви
орган державної податкової служби надає заявнику довідку, форму
якої наведено в додатку 3 до Порядку, або відмовляє в наданні
такої довідки із зазначенням причин відмови. Термін дії довідки -
30 календарних днів.
4. Перелік документів, що подає фізична особа,
яка відмовляється від ідентифікаційного номера,
до органу внутрішніх справ
Фізична особа, яка відмовляється від ідентифікаційного
номера, подає до органу внутрішніх справ за своїм місцем
реєстрації довідку за формою N В3 та паспорт громадянина України.
5. Дії посадових осіб органу внутрішніх справ
5.1. Посадова особа органу внутрішніх справ при зверненні
громадянина за місцем його реєстрації щодо внесення відмітки до
його паспорта розглядає довідку за ф. N В3 щодо повноти і
правильності її заповнення та відповідності пред'явленому
паспорту.
5.2. У разі відсутності невідповідностей посадова особа
вносить на 7-9 сторінку паспорта відмітку, зміст та форму якої
наведено в додатку 4.
5.3. У разі невідповідності довідки за ф. N В3 пред'явленому
паспорту посадова особа повертає паспорт та довідку за ф. N В3
громадянину.
5.4. Якщо фізична особа бажає змінити паспорт, до якого
раніше було внесено відмітку про право здійснювати будь-які
платежі без ідентифікаційного номера, вона звертається до
територіального підрозділу органу внутрішніх справ за встановленою
процедурою щодо заміни паспорта. Посадова особа органу внутрішніх
справ при заміні старого паспорта особи на новий переносить до
нього відмітку, яку було проставлено згідно з цим Порядком або
рішенням суду. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }
5.5. До 10 числа кожного місяця посадова особа органу
внутрішніх справ надсилає до органу державної податкової служби за
своїм місцезнаходженням повідомлення органу внутрішніх справ про
заміну паспортів і перенесення відміток та передачу відривних
корінців до довідок за формою N В3 тих осіб, до паспортів яких
було внесено відмітку вперше. Форму повідомлення наведено в
додатку 5. У зазначеному повідомленні вказується перелік осіб,
яким було замінено паспорт на новий з перенесенням відмітки (графи
1-5), та перелік осіб, до паспортів яких за попередній місяць було
унесено відмітку (графи 1, 6-9). Відривні корінці до довідок за
формою N В3, надані особами, до паспортів яких було внесено
відповідні відмітки вперше, надсилаються разом з повідомленням. { Розділ 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }
6. Дії посадових осіб органу державної податкової служби
після надходження повідомлення від органу внутрішніх
справ щодо унесення відмітки до паспорта громадянина
6.1. Після надходження відривного корінця до форми N В3 від
органу внутрішніх справ щодо внесення відмітки до паспорта
громадянина посадова особа органу державної податкової служби
протягом двох тижнів учиняє відповідні дії щодо внесення змін до
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів. { Порядок доповнено розділом 6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }
7. Повторне присвоєння ідентифікаційного номера
7.1. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання
офіційно відмовилась від ідентифікаційного номера, а через деякий
час змінила свої переконання і бажає отримати ідентифікаційний
номер, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем
реєстрації паспорт громадянина України, в якому наявна відмітка,
та заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати
попередньо внесену відмітку з метою повторного отримання
ідентифікаційного номера. Посадова особа органу державної
податкової служби анулює попередньо внесену відмітку шляхом
унесення на 7-9 сторінки паспорта штампа, форму та зміст якого
наведено в додатку 6.
7.2. За відсутності штампа можливе внесення запису "Запис
анульовано", засвідченого підписом посадової особи і печаткою
органу державної податкової служби.
7.3. Після скасування (анулювання) відмітки в паспорті
фізична особа проходить встановлену процедуру реєстрації у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів, про що їй видається картка фізичної особи -
платника податків. { Порядок доповнено розділом 7 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 1
до Порядку унесення
відмітки до паспорта
громадянина України
щодо ідентифікаційного
номера фізичної особи -
платника податків та інших
обов'язкових платежів
ф. N В1
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи)
відмовляюся від прийняття ідентифікаційного номера та прошу
обліковувати мене як платника податків з використанням серії та
номера паспорта.
Прошу надати довідку встановленого зразка за ф. N В3 для
пред'явлення відповідним органам внутрішніх справ.
До заяви додаю інформацію про свої персональні дані та ксерокопію
паспорта.
Не є засновником юридичних осіб.
Дата Підпис
Заяву отримав __________________________________________________________________
(П.І.Б. посадової особи органу ДПС, посада)
Дата Підпис
Надіслано довідку N ____________ дата
Надіслано відмову листом від ________ N

{ Заява із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток до заяви за ф. N В1

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Реквізит |Інформація | |-----+---------------------------------+------------------------| |1 |Прізвище | | |-----+---------------------------------+------------------------| |2 |Ім'я | | |-----+---------------------------------+------------------------| |3 |По батькові | | |-----+---------------------------------+------------------------| |4 |Стать | | |-----+---------------------------------+------------------------| |5 |Дата |Число | | |-----|народження|----------------------+------------------------| |6 | |Місяць | | |-----| |----------------------+------------------------| |7 | |Рік | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |8 | Місце |Країна | | |-----|народження|----------------------+------------------------| |9 | |Область | | |-----| |----------------------+------------------------| |10 | |Район | | |-----| |----------------------+------------------------| |11 | |Населений пункт | | |-----+---------------------------------+------------------------| |12 |Серія і номер свідоцтва | | | |про народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |13 |Ким видано свідоцтво про | | | |народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |14 |Дата видачі свідоцтва про | | | |народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |15 |Серія і номер паспорта | | |-----+---------------------------------+------------------------| |16 |Ким видано паспорт | | |-----+---------------------------------+------------------------| |17 |Дата видачі паспорта | | |-----+---------------------------------+------------------------| |18 |Місце |Поштовий індекс | | |-----|проживання|----------------------+------------------------| |19 | |Область | | |-----| |----------------------+------------------------| |20 | |Район | | |-----| |----------------------+------------------------| |21 | |Населений пункт | | |-----| |----------------------+------------------------| |22 | |Вулиця | | |-----| |----------------------+------------------------| |23 | |Номер будинку | | |-----| |----------------------+------------------------| |24 | |Корпус | | |-----| |----------------------+------------------------| |25 | |Квартира | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |26 |Місце |Код за ЄДРПОУ | | | |основної |(ідентифікаційний | | | |роботи* |номер фізичної | | | | |особи - | | | | |підприємця) | | |-----| |----------------------+------------------------| |27 | |Назва | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |28 |Телефон* |Робочий | | |-----| |----------------------+------------------------| |29 | |Домашній | | |-----+---------------------------------+------------------------| |30 |Серія і номер свідоцтва про шлюб*| | |-----+---------------------------------+------------------------| |31 |Ким видано свідоцтво про шлюб* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |32 |Дата видачі свідоцтва про шлюб* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |33 |Серія і номер свідоцтва | | | |про розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |34 |Ким видано свідоцтво про | | | |розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |35 |Дата видачі свідоцтва про | | | |розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |36 |Серія і номер свідоцтва | | | |про зміну імені* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |37 |Ким видано свідоцтво про | | | |зміну імені* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |38 |Дата видачі свідоцтва про | | | |зміну імені* | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За наявності.
Дата _______________ Підпис _________________

Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 2
до Порядку унесення
відмітки до паспорта
громадянина України
щодо ідентифікаційного
номера фізичної особи -
платника податків та інших
обов'язкових платежів
ф. N В2

__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи) відмовляюся від прийняття ідентифікаційного номера та прошу внести
відповідні зміни до Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів, а також обліковувати мене
як платника податків з використанням серії та номера паспорта.
Прошу надати мені довідку встановленого зразка за ф. N В3 для
пред'явлення відповідним органам внутрішніх справ.
До заяви додаю інформацію про свої персональні дані, ксерокопію
паспорта та копію документа про присвоєння ідентифікаційного
номера (за наявності).
Не є засновником юридичних осіб.
Дата Підпис
Заяву отримав __________________________________________________________________
(П.І.Б. посадової особи органу ДПС, посада)
Дата Підпис
Надіслано довідку N ___________ дата
Надіслано відмову листом від _______ N
{ Заява із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }
Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток до заяви за ф. N В2

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------ |N з/п|Реквізит |Інформація | |-----+---------------------------------+------------------------| |1 |Прізвище | | |-----+---------------------------------+------------------------| |2 |Ім'я | | |-----+---------------------------------+------------------------| |3 |По батькові | | |-----+---------------------------------+------------------------| |4 |Стать | | |-----+---------------------------------+------------------------| |5 |Дата |Число | | |-----|народження|----------------------+------------------------| |6 | |Місяць | | |-----| |----------------------+------------------------| |7 | |Рік | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |8 |Місце |Країна | | |-----|народження|----------------------+------------------------| |9 | |Область | | |-----| |----------------------+------------------------| |10 | |Район | | |-----| |----------------------+------------------------| |11 | |Населений пункт | | |-----+---------------------------------+------------------------| |12 |Серія і номер свідоцтва | | | |про народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |13 |Ким видано свідоцтво про | | | |народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |14 |Дата видачі свідоцтва про | | | |народження | | |-----+---------------------------------+------------------------| |15 |Ідентифікаційний номер з ДРФО* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |16 |Дата внесення до ДРФО* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |17 |Серія і номер паспорта | | |-----+---------------------------------+------------------------| |18 |Ким видано паспорт | | |-----+---------------------------------+------------------------| |19 |Дата видачі паспорта | | |-----+---------------------------------+------------------------| |20 |Місце |Поштовий індекс | | |-----|проживання|----------------------+------------------------| |21 | |Область | | |-----| |----------------------+------------------------| |22 | |Район | | |-----| |----------------------+------------------------| |23 | |Населений пункт | | |-----| |----------------------+------------------------| |24 | |Вулиця | | |-----| |----------------------+------------------------| |25 | |Номер будинку | | |-----| |----------------------+------------------------| |26 | |Корпус | | |-----| |----------------------+------------------------| |27 | |Квартира | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |28 | Місце |Код за ЄДРПОУ | | | |основної |(ідентифікаційний | | | |роботи* |номер фізичної | | | | |особи - | | | | |підприємця) | | |-----| |----------------------+------------------------| |29 | |Назва | | |-----+----------+----------------------+------------------------| |30 |Телефон* |Робочий | | |-----| |----------------------+------------------------| |31 | |Домашній | | |-----+---------------------------------+------------------------| |32 |Серія і номер свідоцтва | | | |про шлюб* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |33 |Ким видано свідоцтво про | | | |шлюб* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |34 |Дата видачі свідоцтва про | | | |шлюб* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |35 |Серія і номер свідоцтва | | | |про розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |36 |Ким видано свідоцтво про | | | |розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |37 |Дата видачі свідоцтва про | | | |розірвання шлюбу* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |38 |Серія і номер свідоцтва | | | |про зміну імені* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |39 |Ким видано свідоцтво про | | | |зміну імені* | | |-----+---------------------------------+------------------------| |40 |Дата видачі свідоцтва про | | | |зміну імені* | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За наявності.
Дата _______________ Підпис _________________
Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 3
до Порядку унесення
відмітки до паспорта
громадянина України
щодо ідентифікаційного
номера фізичної особи -
платника податків та інших
обов'язкових платежів
ф. N В3
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)
ДОВІДКА N ______*
______________
(* номер довідки складається з коду області - 2 позиції, коду
адміністративного району органу державної податкової служби -
2 позиції та порядкового номера)
Надана громадянину __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
для подання відповідному органу внутрішніх справ для внесення до
паспорта серія _____ N ____________ відмітки про наявність права
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
Посадова особа _____________________________________ ________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) (підпис)
М.П.
------------------------------------------------------------------ (лінія відрізу)
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

ПОВІДОМЛЕННЯ

У паспорт серія ___ N ____________, який видано громадянину _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
______ внесено відмітку за N _____________ про наявність права
(дата)
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
____________ ________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 4
до Порядку унесення
відмітки до паспорта
громадянина України
щодо ідентифікаційного
номера фізичної особи -
платника податків та інших
обов'язкових платежів

розмір 75x30 міліметрів

------------------------------------------------------------------ | Має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного | | номера | | _______________________________________________ __________ | | (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) (підпис) | | | | Дата _____________________ N __________________________ | | (номер довідки за ф. N В3) | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування
Державної податкової
адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб Міністерства
внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 5
до Порядку унесення відмітки
до паспорта громадянина
України щодо
ідентифікаційного номера
фізичної особи - платника
податків та інших
обов'язкових платежів

Відмітка про одержання:
(вхідн. номер, дата, штамп органу,
що приймає документ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
органу внутрішніх справ про заміну
паспортів і перенесення відміток та передачу
відривних корінців до довідок за формою N В3
тих осіб, до паспортів яких було внесено відмітку вперше
за ______________ ____ р.

------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ (код ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(назва органу, що передає відомості)
_____________ ______________________________ ____________________
(дата) (підпис відповідальної особи) (ініціали, прізвище)
__________________________ ______________________________________
(підпис керівника) (ініціали, прізвище)
М.П.
------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ (код ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(назва органу, що приймає відомості) ____________ _________________________________ ___________________
(дата) (підпис відповідальної особи) (ініціали, прізвище)
------------------------------------------------------------------ |N |Попе- |Серія і|Нове |Серія і|Пріз- |Номер |Серія і |Дата | |з\п|реднє |номер |пріз- |номер |вище, |до- |номер |вне- | | |пріз- |пас- |вище |пас- |ім'я, |відки |паспорта|сення | | |вище, |порта |ім'я, |порта, |по |за фор-|фізичної|від- | | |ім'я, |з від- |по |до яко-|бать- |мою NВ3|особи, |мітки | | |по |міткою,|бать- |го було|кові |та дата|до |орга- | | |бать- |який |кові |пере- |фізич-|її ви- |якого |нами | | |кові |замі- |фізич-|несе- |ної |дачі |вперше |внут- | | |фізич-|нюєть- |ної |но |особи,|орга- |віноси- |рішніх| | |ної |ся |особи,|від- |яка |ном дер|ться |справ | | |особи,| |якій |мітку |отри- |жавної |відмітка| | | |якій | |замі- | |мала |подат- | | | | |замі- | |нено | |від- |кової | | | | |нено | |пас- | |мітку |служби | | | | |пас- | |порт | |впер- | | | | | |порт | | | |ше | | | | |---+------+-------+------+-------+------+-------+--------+------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------
* Заповнюється посадовою особою органу внутрішніх справ у
разі, якщо фізична особа змінила прізвище або ім'я, або по
батькові
{ Порядок доповнено додатком 5 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }

Додаток 6
до Порядку унесення відмітки
до паспорта громадянина
України щодо
ідентифікаційного номера
фізичної особи - платника
податків та інших
обов'язкових платежів

------------------------------------------------------------------ |Відмітку "Має право здійснювати будь-які платежі без | |ідентифікаційного номера" анульовано згідно із заявою | |від __.__._____N______. | |____________________________________ _________________________| |(прізвище, ім'я та по батькові (підпис) | |посадової особи) | ------------------------------------------------------------------
{ Порядок доповнено додатком 6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 386/663 ( z0927-06 ) від 06.07.2006 }вгору