Документ z1288-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.02.2014, підстава - z0222-14

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.07.2013 N 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2013 р.
за N 1288/23820

Про внесення змін до деяких постанов
правління Пенсійного фонду України
щодо нарахування та сплати єдиного внеску
з сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду
N 1-1 ( z0222-14 ) від 21.01.2014 }

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня
2011 року N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 19 грудня 2003 року N 21-1 ( z0064-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року
за N 64/8663, такі зміни: підпункт 2.2.12 пункту 2.2 глави 2 після слів "з тимчасовою
непрацездатністю" доповнити словами ", а також особи, які
перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і
отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Пенсійного фонду N 21-5 від 27.09.2010
( z0994-10 ), до якої вносились зміни }
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 27 вересня 2010 року N 21-5 ( z0994-10 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року
за N 994/18289.
3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови правління В.О.Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
17.07.2013 N 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2013 р.
за N 1288/23820

{ Зміни фактично втратили чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Пенсійного фонду N 21-5 від 27.09.2010
( z0994-10 ), до якої вносились зміни }
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування,
затвердженої постановою правління
Пенсійного фонду України
від 27 вересня 2010 року N 21-5
( z0994-10 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 року за N 994/18289

1. У пункті 2.1 розділу II:
1.1. Підпункт 2.1.2 після слів "допомогу по тимчасовій
непрацездатності," доповнити словами "допомогу у зв'язку з
вагітністю та пологами";
1.2. Підпункт 2.1.12 після слів "допомогу по тимчасовій
непрацездатності" доповнити словами ", особи, які перебувають у
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу
у зв'язку з вагітністю та пологами".
2. У розділі III:
2.1. Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 після слів
"допомоги по тимчасовій непрацездатності," доповнити словами
"допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами";
2.2. Пункти 3.10 - 3.13 після слів "допомоги по тимчасовій
непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв'язку з
вагітністю та пологами".
3. У пункті 4.3 розділу IV:
3.1. Підпункт 4.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу
у зв'язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць
окремо таким чином: 1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв'язку з
вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої
допомоги на кількість днів, за які вона нарахована; 2) визначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення
середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних
днів кожного місяця, за які вона нарахована; 3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом
множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску,
встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2 %,
8,41%, 5,3 %, 5,5%); 4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває
у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу
у зв'язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої
суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць
окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2 %).".
3.2. У підпункті 4.3.2: 1) абзац четвертий доповнити словами ", сума допомоги у
зв'язку з вагітністю та пологами"; 2) абзац шостий після слів "на суми допомоги по тимчасовій
непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв'язку з
вагітністю та пологами,".
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненковгору