Документ z1271-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013  № 1537/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2013 р.
за № 1271/23803

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації обов’язкових постанов по порту

Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини шостої статті 17 Закону України «Про морські порти України», підпунктів 9, 11 пункту 4, пункту 7 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, абзацу одинадцятого пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 4 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 4.21 після слів «інших структурних підрозділів,» доповнити словами «а також обов’язкових постанов по порту, що приймаються адміністрацією морських портів України згідно зі статтею 17 Закону України «Про морські порти України»,»;

2) підпункт 4.23 після слів «інших структурних підрозділах» доповнити словами «, адміністрації морських портів України».

2. Внести до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 1.2:

абзац другий після слів «підлягають державній реєстрації» доповнити словами «, адміністрації морських портів України»;

абзац третій після слів «інших структурних підрозділах» доповнити словами «, адміністрації морських портів України»;

пункт 1.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«адміністрацією морських портів України – Мін’юст (виїзні, планові та позапланові перевірки), Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (безвиїзні перевірки)».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

2) пункт 3.3 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Міністерство інфраструктури України забезпечує подання до Міністерства юстиції України складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків прийнятих нею актів (крім актів персонального характеру), а також надіслання до відповідних головних управлінь юстиції (за місцезнаходженням адміністрацій морських портів) складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків обов’язкових постанов по порту, прийнятих нею згідно зі статтею 17 Закону України «Про морські порти України».»;

3) додаток 2 до Порядку після слів «територіальними органами центральних органів виконавчої влади» доповнити словами «, адміністрацією морських портів України».

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити неухильне виконання цього наказу.

4. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

О. Лукашвгору