Документ z1263-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2015  № 2011/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1263/27708

Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

З метою забезпечення реалізації вимог статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року № 2337/5 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 858/18153.

3. Департаменту з питань нотаріату та банкрутства (Зусік Т.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту з питань нотаріату та банкрутства (Зусік Т.В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниК. Ляпіна


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.10.2015  № 2011/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1263/27708

ПОЛОЖЕННЯ
про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), визначає процедуру застосування запобіжних заходів суб’єктами первинного фінансового моніторингу до держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі – ризиковані держави), та до клієнтів з таких держав.

Дія цього Положення поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, адвокатські бюро та об’єднання і суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі – Суб’єкт), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Здійснення заходів, передбачених законодавством у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечується безпосередньо Суб’єктом, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, що розташовані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, в межах, визначених законодавством такої держави.

Щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, що розташовані у державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, Суб’єкт зобов’язаний провести оцінку заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що здійснюються у таких державах.

У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої держави, Суб’єкт зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції України про відповідні запобіжні заходи, які Суб’єкт буде вживати для обмеження ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

4. Щодо клієнтів з ризикованих держав Суб’єкти повинні вживати таких заходів:

забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію;

забезпечувати перевірку достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта;

приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Суб’єкти можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих держав та клієнтів з цих держав залежно від специфіки своєї діяльності.

5. Суб’єкт має право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу.

Про відмову у проведенні фінансової операції Суб’єкт зобов’язаний повідомити Державну службу фінансового моніторингу України протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

6. Суб’єкт має право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з ризикованої країни у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону.

Директор Департаменту
з питань нотаріату та банкрутства


Т.В. Зусіквгору